FFF – FYRAFTENS FORDYBELSE

FFF kan lede tankerne hen på de syv F'er: Fruentimmere, Folkehold, Fattige, Fallenter, Fjolser, Forbrydere og Fremmede, der ved Grundloven af 1849 var udelukket fra at deltage i folkestyret. Siden 1997 har Vejen Kunstmuseum arbejdet med at grave frem og præsentere en del af Niels Hansen Jacobsens kvindelige samtidige, og i forlængelse af museets fokus på kvindelige kunstnere indledes med at se nærmere på fruentimmernes forhold. FFF kan forhåbentlig bidrage til at skabe et bredere kendskab til kvinders historie.

FFF er blevet til ud fra et ønske om at samles i et andet format end de klassiske foredrag. Samtidig er rækken af arrangementer lagt som fyraftensmøder, så de kan nås inden aftensmaden og hvad der ellers kalder på opmærksomheden!

Ved at invitere kyndige oplægsholdere ind sammen med nysgerrige gæster er håbet, at vi sammen udvikler en slags samtalesalon – et rum, hvor den interesserede kan spørge ind, og hvor den kyndige bliver udfordret på tilhørernes tanker og ideer – og måske nye vinkler på materialet.

Fyraftens Fordybelser bliver til i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejen og øvrige medspillere afhængig af tema. Vi hører fx om de første kvindelige præster i Vejen Kirke i maj i samarbejde med menighedsrådet, mens vi i september i samspil med Askov Højskole oppe i Tårnsalen hører om de kvindelige lægprædikanter i kredsene omkring Grundtvig. Følg med – og se, hvad der sker hver måned på museeet!
NÆSTE FFF-SALONER