KVINDEHISTORIER
De kvindelige lægprædikanter i kredsene omkring Grundtvig


Fyraftens Fordybelse den 15. september 2023 kl. 16 i Tårnsalen på Askov Højskole

I Vejen Kommune findes verdens første højskole, Rødding Højskole, der åbnede i 1844. Her findes også Askov Højskole, hvor den legendariske forstander Ludvig Schrøder fra 1865 skabte den moderne højskole og en vigtig del af grundlaget for vores moderne Danmark.

Ludvig Schrøder var en del af et netværk af teologer, der hørte til i inderkredsen omkring Grundtvig. Et triumvirat drog ud og grundlagde højskoler: De to andre var Ernst Trier, der skabte Vallekilde og Jens Nørregaard, der grundlagde Testrup Højskole.

Men hvad med kvinderne? Ludvig Schrøder, havde ikke kunnet slå ud med armene og invitere til store møder og stævner, hvor adskillige hundrede deltagere skulle bespises og overnatte, hvis det ikke havde været for hans hustru Charlottes organisationstalent – idealet på en dansk højskolemor.

Kvinder kunne på den tid ikke komme på universitetet, og kom ført ind på det teologiske fakultet i 1904, mens kvinder helt frem til den 28. april 1948 blev holdt borte fra præsteembedet – et 75-års jubilæum, som blev fejret med Pia Fris Laneths FFF-fortælling i Vejen Kirke den 15.5.

At kvinder ikke kunne blive teologer, betød ikke, at de ingen tanker gjorde sig om troen. Igangværende forskning viser, at der fandtes en del kvindelige grundtvigianske lægprædikanter i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. De er endnu ikke beskrevet for en større offentlighed, men kendes i de lokalsamfund hvor de virkede. Fredag den 15. september kommer Lone Kølle Martinsen til Askov Højskole, hvor hun i Tårnsalen fortæller om en række af disse kvinder, herunder også overvejelser om, hvad det var, de fandt så tillokkende ved Grundtvigs tanker…

Lone Kølle Martinsen er seniorforsker ved Center for Grundtvigforskning i Århus. Hun vil blandt andet fortælle om Kirsten Marie Larsdatter fra Vendsyssel, også kendt under navnet Skov-Kirsten, der havde direkte og langvarig kontakt med Grundtvig. Hun taler også om Ane Drost, der var et centrum i vækkelsen i Ristinge på Langeland. Hun kommer også ind på, hvordan vi kan spore kvindernes historie, og hvordan vi kan sætte dem ind i en større Danmarkshistorie.

Med emnet kvinder i det grundtvigianske netværk har det været oplagt at tage kontakt til Askov Højskole, der er medarrangør på dette FFF-arrangement. Det finder sted den 15. oktober kl. 16 i Tårnsalen.

Billetter til arrangementet à 75 kr. kan købes online på billet.vejenkunstmuseum.dk eller ved indgangen den 15. september.

Fredag den 15. september kl. 16-17.30
I Tårnsalen på Askov Højskolen
Entré: 75 kr. Billetter: Kan købes i museets kiosk, inden arrangementet eller online her.