Dansk Kvindesamfunds banner er tegnet af billedkunstneren Anna E. Munch (1876-1960), der er rigt repræsenteret på Vejen Kunstmuseum. Motivet blev vedtaget på møder i 1911. Den unge kvinde, Kirsten Svendsdatter, der i 1639 fandt det første guldhorn, blev set som billede på selvstændige, handlekraftige kvinder. Foto: Nationalmuseet.Kvindetoget til Amalienborg i 1915
og kampen for politisk stemmeret 1886-1915


Fyraftens Fordybelse den 15. oktober 2023 kl. 16

Den 5. juni 1915 om formiddagen var København på den anden ende. Sporvognene og gaderne var fyldte med kvinder, som var på vej for at deltage i kvindeorganisationernes arrangerede kvindetog til Amalienborg. Anledningen var, at Kongen den dag ville underskrive den nye grundlov, som gjorde kvinder til demokratiske medborgere. 10-12.000 gik gennem byens gader for at markere, at de nu efter 30 års kamp endelig havde fået politisk stemmeret.

Vejen dertil havde været lang. Fra de første lovforslag og underskriftindsamlinger i 1880’erne, der advokerede for, at kvinder skulle have stemmeret til en stor folkelig landsdækkende mobilisering på spørgsmålet i 1910’erne.

Forrest i kampen stod kvindebevægelsens to store organisationer Dansk Kvindesamfund og Landsforbundet for Kvinders Valgret, som i 1910 havde ca. 20.000 medlemmer og tilsammen omkring 250 lokale kredse rundt om i landet.

Søndag den 15. oktober kommer Jytte Nielsen til Vejen Kunstmuseum, hvor hun med udgangspunkt i Kvindetoget den 5. juni 1915 sætter fokus på kvindebevægelsens mobilisering og kamp for kvinders politiske medborgerskab. Hvordan det lykkedes kvinderne at gøre stemmeretsspørgsmålet til en folkesag, som kunne samle flere tusinder tilhørere til udendørsmøder med kvindesagens stjerner. Jytte Nielsen fortæller også om stemmeretsmodstandernes argumenter og deres forgæves forsøg på at forhindre en demokratisk udvikling. Og om de mindre sejre undervejs som fx valgret til menighedsråd og kommunalbestyrelser.

Et historisk øjeblik – på vej mod Amalienborg Slotsplads går Sif Obel den 5. juni 1915 forrest i Kvindetoget, der markerede, at de danske kvinder den dag fik stemmeret. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Baggrunden for, at Jytte Nielsen står som sagkundskaben på feltet, er hendes mere end 25 år lange virke på KVINFOs bibliotek. Dér arbejdede hun bl.a. med formidling af den danske kvindebevægelses historie. Det er sket i en række webprojekter, som fx digitaliseringen af de første kvindepolitiske tidsskrifter fra 1885-1920. Siden 2018 har hun været informationsspecialist i kønsforskning på Det Kgl. Bibliotek.

I forlængelse af Jytte Nielsens beretninger fortæller museumsdirektør Teresa Nielsen lidt om kunstneren bag Dansk Kvindesamfunds banner, der af Sif Obel blev båret forrest ved 1915-processionen gennem Københavns gader. Det er tegnet af Anna E. Munch, der er rigt repræsenteret på Vejen Kunstmuseum med bl.a. et par hastige skitser til banneret.

Søndag den 15. oktober kl. 16-17.30 På Vejen Kunstmuseum
Entré: 75 kr. pr. person
Billetter: Kan købes i museets kiosk inden arrangementet eller online her.