Agnes Smidt: Selvportræt, uden datering.Agnes Smidt - sønderjyde, kvinde og kunstner

Fyraftens Fordybelse den 15. november 2023 kl. 16 på Rødding Højskole

Onsdag den 15. november taler forhenværende leder af Tønder Museum, sønderjyden Inger Lauridsen, på sin hjemegn på Rødding Højskole om Agnes Smidt (1874-1952) – en stærk kvinde, sønderjyde og kunstmaler.

Agnes Smidt blev født i Lundsmark, en meget lille landsby i Hviding Sogn i det nordligste og vestligste hjørne af Sønderjylland. Hendes far var landmand, og familien havde en gård, Østergård, i Lundsmark. Fra ganske lille havde Agnes en drøm om at blive malerinde, et ønske som familien, der var meget dansksindet, efter at hun havde været lidt borte fra hjemmet og en tur på Askov Højskole, støttede hende i, selvom det at udfolde sig kunstnerisk var fremmed for dem. Agnes Smidt blev optaget på Kunstindustriskolen for kvinder i 1893, hvor hun gik i tre år, efterfulgt af et par kortere kurser på N. V. Dorphs malerskole, som hun selv oplevede som meget betydningsfulde for sin kunstneriske udvikling.

Fru højskoleforstander Lund, Rødding Højskole med sine to døtre Aase og Elsebeth o. 1937

I København tog hun ligeledes timer i fortælleteknik og sang hos skuespilleren Peter Jerndorff for at blive skolet i at genfortælle læst litteratur. Så snart hun var færdig med uddannelsen, rejste hun hjem til Lundsmark, men nu kunne hun male portrætter og holde oplæsningsaftner for at tjene til livets ophold. Kun nogle få år i 1900-tallets begyndelse boede hun i København og levede for sin kunst. I den periode fik hun tre gange optaget et værk på Charlottenborgs Forårsudstilling: et maleri af Eva Moltesen, den finskfødte hustru til en af hendes fars halvbrors sønner, foruden to grafiske værker.

Agnes Smidt flyttede omkring 1906 permanent til Lundsmark. Hun ernærede sig i de følgende år som især portrætmaler efter bestilling men også ved at læse op og fortælle rundt omkring i Hvidings nabosogne. Fra 1911 fik hun kontakt med menighedshøjskolen Liselund ved Slagelse gennem en morbror, der var præst i København. Hun deltog i højskolens sommerkursus det år og blev så grebet af ånden på stedet, at hun kom der i resten af sit livet par gange om året.

Portræt af grev O. D. Schack, uden datering.

I 1914 havde Agnes Smidt købt et lille aftægtshus, bygget omkring 1900, sydligst i gården Vestergårds have, og hun var blevet en markant skikkelse i Hviding Sogn, dels på grund af sine malerier, men især på grund af sin personlighed. Hun udstråledes stor åndelig styrke, og alle, der mødte hende, blot en enkelt gang, glemte hende aldrig. Da I verdenskrig brød ud, blev alle sønderjyske mænd mellem 18 og 45 år indkaldt, idet Sønderjylland jo var annekteret af Preussen. Således også landarbejder og tækkemand Laust Truelsen fra Hviding Sogn, der boede med sin tuberkuløse hustru og fem døtre i alderen mellem 11 og et år. Fru Truelsen døde i januar 1915, og Laust Truelsen faldt ved fronten i juli 1915. De fem forældreløse børn led stor nød, og Agnes Smidt tog dem alle fem i pleje og opdrog dem som sine egne, noget der gik frasagn om i vide kredse. Hun fortsatte sin tilværelse som portrætmaler, og hun havde altid en kvinde til at hjælpe sig med det daglige arbejde. Efter genforeningen, hvor hun havde fået rådighed over Vestergaards store og smukke hovedbygning. startede hun en form for højskole, hvor eleverne om formiddagen skulle modtage højskoleundervisning, og om eftermiddagen arbejde hos sognets landmænd. Højskolen fungerede i nogle år men lukkede så, fordi det var vanskeligt ar få placeret eleverne på gårdene i Hviding, grundet landbrugskrisen i Sønderjylland.

Da depressionen slog igennem i begyndelsen af 1930’erne startede Agnes Smidt en arbejdslejr for arbejdsløse, igen med fysisk arbejde halvdelen af dagen og åndelig føde den anden halvdel. Agnes Smidt blev således kendt både som skolemenneske og som maler, og hun var en person, der altid delte vandene. Resten af sit liv var hun en ret anerkendt maler, selvom hendes kunst ikke ændrede sig væsentligt over tid.

Portræt af Agnes Smidts søster Sigrid, uden datering.

Hun blev i slutningen af 1940’erne svækket af store maveproblemer, måske mavekræft, og hun døde hos sin yngste plejedatter, Helga, i Erritsø ved Fredericia den 18. april 1952. I dag er hun kun kendt i relativt få kredse, især i Sønderjylland, men hendes kunst er fortsat seværdig.

Billetter til arrangementet à 75 kr. kan købes på Vejen Kunstmuseum, online på billet.vejenkunstmuseum.dk eller ved indgangen den 15. november.

Arrangører: Folkeuniversitet i Vejen, Rødding Højskole og Vejen Kunstmuseum

Onsdag den 15. november kl. 16-17.30
BEMÆRK: På Rødding Højskole i foredragssalen
Entré: 75 kr. Billetter: Kan købes i museets kiosk inden arrangementet
eller online her.

Portræt af gårdejer Niels Skrumsager, Københoved, uden datering.