Klik på billederne for at læse mere om værkerne:

 
 
 
 

Bjørn
Nørgaard

Eva Steen
Christensen

Erik
Heide

Marianne
Jørgensen

MUSEUMSPLADSEN I VEJEN

Af Museumsleder Teresa Nielsen


Den nye Museumsplads
Over årene 2013 - 2015 har Museumspladsen fået en helt ny form. Den er blevet et klart defineret rum i kraft af den indrammende bøgehæk, der nu for alvor er ved at vokse til. Takket være støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Ny Carlsbergfondet har det været muligt at etablere et anlæg med flere forskellige haverum. Grundplanen nedenfor kan klikkes op i stort format.
Gradvist breder dele af museets virke sig ud på pladsen, hvor man nu møder kunsten helt ude ved fortovskanten i form af de fire specialfremstillede skulpturelle låger. De er udført af billedkunstnerne Eva Steen Christensen, Erik Heide, Marianne Jørgensen og Bjørn Nørgaard. Da de fik til opgave af modellere hver sin låge, var de alle fire på forhånd fortrolige med stedet. Over årene har hver af dem stået for én af museets årlige julekalenderudstillinger. Her øverst på siden er der billedlink til fortællingerne om de fire billedhuggeres meget forskellige låger.
Det aksefaste anlæg
Museumspladsens omdrejningspunkt er entydigt det unikke Troldespringvand, der fra 1923 til 1950’erne sprang døgnet og året rundt med brand varmt vand
(1). Dets nord-syd-akse op til Det gl. elværket i Lindegade og den øst-vestlige akse, der i 1924 kom til ved opførelsen af Vejen Kunstmuseum, er trukket op i det formelle anlæg omkring springvandet. En flot belægning i en blanding af gamle, velslidte bordur-, chausse- og brosten danner stier og en lille plads foran museet. Der har et par af billedhugger Niels Hansen Jacobsens skulpturer fået plads på en måde, så de løber hinanden i møde. Sammenstillingen af ”Friheden i Aarhundredets Slutning” og ”Døden og Moderen” mimer billedhuggerens oprindelige opstilling, da de i 1924 blev fik plads i museets ”hjerte”, den mægtige ottekantede Skulptursal. På det gamle sort-hvid foto ses, hvordan Niels Hansen Jacobsen opstillede dem, så de spejlede hinanden omkring salens og anlæggets øst-vest-akse, der løb gennem hans enorme skulptur ”Militarismen”.
Omkring Troldespringvandet kan man se flere af Niels Hansen Jacobsens skulpturer. Ved den reetablerede trappe op til den store bygning, der i 1940 var byens nye bibliotek (i dag en del af museet), står hans portrætter af forfatterne Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. Mod øst står ”Vølven” og ”Vor Tids Ansigt” samt Willie Wulffs ”Portræt af en ung Digter”.


 
Foto: Pernille Klemp

En plads mod øst
Schul Landskabsarkitekter, der har tegnet planen for det nye anlæg, har udtænkt en helt ny pladsdannelse ud mod Øster Allé
(2). Den gør mange gode ting på samme tid. Museets østfacade har fået en egen værdighed, og Stephan Sindings 17,2 tons tunge marmorskulptur ”Moder Jord” står majestætisk med Skulptursalen som bagvæg. Ved fortovskanten gik bestillingen til Erik Heide fra et par låger til et samlet 14 meter langt gitterværk med låger i begge ender og en maskeret dobbeltlåge i midten. Symmetrien i forholdet mellem Skulptursalen, gitterværket, opstillingen af ”Moder Jord” og pladsens belægning har været med til at trække den overordnede øst-vest-akse endnu klarere op. I den østlige del af Museumspladsen har Niels Hansen Jacobsens skulptur ”Skyen” fået plads og mellem Ejnar Nielsens to prøvefelter til Stærekassens mosaikudsmykning i København står Sophia Kalkaus ”Drabant” i sort diabas.


Foto: Pernille Klemp

Den ”vilde” have og fremtidsdrømme mod nord
Ud mod Østergade havde billedhuggeren sin private have
(3). Naturens mangfoldighed er inviteret ind i form af en ”vild” have med planter, træer og buske, der over tid giver blomsterflor, dufte og frugt at spise. Det aksefaste anlæg afløses af slyngede stier inspireret af det miljø, der var ved billedhuggerens arbejdsplads i den nordlige ende af Vejen. I hjørnet op til Østergade/Øster Allé er pladsen sat af til på sigt at få udviklet en specialfremstillet skulpturel legeplads, der tager afsæt i stedets ånd med referencer ind til museets Jens Lund-samling. I ånden fra billedhugger Niels Hansen Jacobsens nu forsvundne ”Huggehus”, hvor han arbejdede med sine stenskulpturer, er det på sigt planen langs Østergade at få lavet en god ramme om værkstedsaktiviteter og gruppebesøg. Her i den ”vilde” have er et nyt element kommet til i juli 2016. Her har Birgit-Bjerre-troldepavillonen fået plads.