Plakat for Eva Steen Christensens 2010-udstilling på Vejen Kunstmuseum. Klik her for at læse mere om udstillingenAllerede i maj 2012 lå lågens grundform klar som skitse.Gipsmodel i Eva Steen Christensens atelier, Kulturfabrikken på Amager, i februar 2013.November 2013 afleveres gipsmodellen hos Uldalls Jernstøberi. Fra venstre ses Eva Steen Christensen, Jens Aage Uldall og Michael.Februar 2014 ses Eva Steen Christensen og Michael på Uldalls Jernstøberi med et færdigstøbt sidefelt.

Eva Steen Christensens låge

H 104 cm. H ved højeste knop 122,5 cm.
Samlet B 200 cm. Midterlåge B 95 cm. Sidelåger 40/41 cm.

Lågen er støbt på Uldalls Jernstøberi i Vejen

Lågen er en gave fra Ny Carlsbergfondet

I Vejen møder man kunsten ved fortovskanten. Museumspladsen har fået fire indgange med låger, der er specialfremstillet af fire billedhuggere, som hver især hen over årene har været med til at lave en af Vejen Kunstmuseums ”Julekalenderudstillinger”. Eva Steen Christensen (født 1969) lavede udstilling i Vejen i december 2010 og har formgivet denne låge, som det på mirakuløs vis lykkedes hende at få sat i jorden allersidst i juni, så den stod klar til Vejen Kunstmuseums 90-års fødselsdag den 1. juli 2014.

Lågen står i aksen op til det, der 1924-41 var billedhugger Niels Hansen Jacobsens private indgang. Det var Eva Steen Christensens idé at få stien lagt netop her. Ud over at sætte fokus på museets nordgavl i sin helhed kommer der også spot på uglerelieffet over døren. Det er dateret 1923, men skitseret tilbage i slutningen af 1890’erne. Niels Hansen Jacobsens marmorrelief har en stram spejling, der understreger facadens symmetri.


Ved museets opførelse i 1924 havde billedhugger Niels Hansen Jacobsen sin private hoveddør i gavlen mod nord. Over døren satte han til sin hustru Kaja uglerelieffet i marmor. Klik her for at se mere om relieffet.

Da Eva Steen Christensen havde valgt lågens dimensioner, lavede museets forvalter Frederik Madsen en 1:1 træmodel. Her i Østergade blev den først forsøgsvis opstillet i flugt med stien på den anden side af gaden, hvor man går ind til parkeringspladsen. Men det gav for alvor mening, da modellen blev opstillet i aksen til museets nordgavl, hvor der dengang kun var slidt græsplæne. Placeringen blev besluttet betids til, at etablering af den nuværende sti i museets nord-syd-akse kom til at indgå i det nye anlæg.

Samtaler med tilgængelighedskonsulenter viste, at lågerne skulle være minimum 90 cm bredde. Dernæst blev det besluttet, at lågerne og hækken skulle være omkring 105 cm i højden. Med dette udgangspunkt valgte Eva Steen Christensen at arbejde med en midterlåge flankeret af to understøttende sidefelter, der danner et rigt billedfelt. En beslægtet opbygning ses i de to låger for hver ende af Erik Heides gitterværk ud mod Øster Allé og i Marianne Jørgensen låge i Lindegade. Man fornemmer, at de to kvindelige billedhuggere har talt sammen om deres kompositioner.

Eva Steen Christensen er optaget af Jens Lund (1871-1924), en af hovedpersonerne i Vejen Kunstmuseums samling. Hun er særlig glad for hans illustrationer til ”Livets Skove”, som han udgav i 1901. Lågen kan ses som en 3-D tolkning af ”Samfundets Skov”, hvor rødderne bliver et billede på menneskenes netværk af forbindelser.

    
På Museumspladsen i maj 2012 slog Eva Steen Christensen med en træ-modellen af sin låge fast, at den skulle stå i aksen op til billedhugger Hansen Jacob-sen oprindelige indgangs-dør.

  30. juni 2014 er anlægsgartner Michael Holm fra Rødding og hans folk ved at sætte lågen. Smedene fra Uldalls Jernstøberi følger arbejdet.
  Den færdige låge som den tog sig ud juli 2015.Den øverst del af lågen svarer til jordoverfladen, hvor et par vækster inspireret af rododendronknopper stikker op. Lågen åbnes ved at skubbe mod et blødt svungent blad. Den lette og elegante låge er Eva Steen Christensens første modelleringsopgave. Kort efter fik hun til opgave af modellere en stor skulptur til Herlufsholm.

Eva Steen Christensen deltog i Egnsbeton-2014 og er repræsenteret med sin ovale månebænk ved Kongeåen syd for Tobøl.

Museumspladsen er tegnet af Schul Landskabsarkitekter, København

Arbejdet på Museumspladsen er udført af anlægsgartner Michael Holm, Rødding

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
har muliggjort nytænkningen og totalomlægning af Museumspladsen

Teresa Nielsen, museumsleder, juli 2015, red. maj 2016