Plakat for Erik Heides 1998-udstilling på Vejen Kunstmuseum. Klik her for at se mere om udstillingen.Den venstre ende af Erik Heides 2013-skitse til det lange gitterværk med indbyggede låger.Den 12. december 2013 var Erik Heide i Vejen med et læs ugler, hvoraf fire blev udvalgt til montering på lågen.I museets nordlige gavl ses billedhugger Niels Hansen Jacobsens marmorrelief af en ugle. Klik her for at se mere om relieffet.Fra lågen i den venstre ende af gitterværket går blikket til Ejnar Nielsens 1930’er-prøvefelter til udsmykning af Stærekassen i København.

Erik Heides låge

Højde 100 cm. Uglerne 16-17 cm H over overkant. Samlet længe 13,10 m. Hvert kvadrat 90 x 90 cm. Sidefelter H 90 cm B 23 cm mellem stolper. Stolper 10 x 10 cm

Lågen er lavet på Uldalls Jernstøberi i Vejen

Uglerne er fremstillet på Skagen Jernstøberi

Lågen er en gave fra Ny Carlsbergfondet

I Vejen møder man kunsten ved fortovskanten. Museumspladsen har fået fire indgange med låger, der er specialfremstillet af fire billedhuggere, som hver især hen over årene har været med til at lave en af Vejen Kunstmuseums ”Julekalenderudstillinger”. Erik Heide (født 1934) lavede december-udstillingen i Vejen i 1998 og har formgivet denne låge, der som den første blev opstillet midt i maj 2014.

Indledningsvis havde tanken været, at der skulle sættes 1-2 almindelige låger ud mod Øster Allé, men det endte i stedet med dette lidt over 13 meter lange gitterværk. Undervejs i konkretiseringen af museumsanlægget fik landskabsarkitekt Jonas Schul den gode idé at understrege vest-øst-aksen fra hovedgaden gennem Troldespringvandet og Skulptursalen med denne brede plads ud mod Øster Allé.

 
Med Erik Heides model viste en prøveopstilling i maj, at der var brug for sidefelter, om lågen skulle stå midt for stien op til indgangsdøren.   December 2013 ses fra venstre Erik Heide og Jens Aage Uldall på jernstøberiet i Vejen.

Centralt på pladsen, der blev til i 2013, står Stephan Sindings ”Moder Jord” med ryggen mod Skulptursalens østvæg. Den er skitseret år 1900 og færdighugget i 1906. Den 17,2 ton tunge marmorskulptur har siden 1995 været deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek.

Ved bestilling af gitterværket, med en låge i hver ende og en skjult dobbelt-låge i midten, faldt samtalen på de aflange ottekantede grundplaner for Troldespringvandet fra 1923, Skulptursalen fra 1924 og Skibelundsalen (opført i 1914/1938 flyttet til Vejen). Beslægtede, men regulært ottekantede, rum findes i den gamle foredragssal på Askov Højskole (fra 1890’erne), på Rødkilde Højskole (1878) og i Galtrup på Mors, tæt ved Erik Heides hjem og atelier. Dér har det ottekantede forsamlingshus været drevet af det grundtvigiansk samfund siden 1876.

Ottekanterne står centralt i Erik Heides lågefelter. De to låger ved enderne er flankeret af felter med mønsterværk i slægt med det omkring ottekanterne. Dekorationen er asymmetrisk, og ved at dreje de kvadratiske lågefelter opstår indtrykket af variation.

Helheden krones af fire ugler, som Erik Heide har snittet i flamingo og fået støbt i jern. De har hver deres personlighed. Der er en i hver ende og et par i midteraksen. Bag de to går blikket bagud til det unge par hos ”Moder Jord”.

I bagagerummet bød uglerne sig til med hver deres personlighed.

Ugler spiller en særlig rolle på Vejen Kunstmuseum, hvor Niels Hansen Jacobsens hustru Kaja lød kælenavnet ”Ugl”. Netop derfor har billedhuggeren sat et uglerelief over ægteparrets indgang i museets nordgavl. Uglen er et billede på visdom og bibliotekernes symbol. Kaja var levende optaget af litteraturen og tog i 1904 imod sit idol, Herman Bang, da han læste op i Vamdrup. To år senere kvitterede han ved at portrættere hende som Gerda i ”De uden Fædreland”.

I forsommeren 2014 blev Erik Heide også aktuel i Askov, hvor han i anlægget for enden af kirkegårdsudvidelsen har sat en stele, der krones af en gylden sommerfugl.

Museumspladsen er tegnet af Schul Landskabsarkitekter, København

Arbejdet på Museumspladsen er udført af anlægsgartner Michael Holm, Rødding

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
har muliggjort nytænkningen og totalomlægning af Museumspladsen

Teresa Nielsen, museumsleder, juli 2015, red. maj 2016