Plakat for Bjørn Nørgaards 1997-udstilling på Vejen Kunstmuseum.


December 2014 ved lågen i Vejen fra højre: Bjørn Nørgaard, Jens Aage Uldall og Henrik Keil


Den færdige låge fotograferet i juli 2015.

Bjørn Nørgaards låge

Midterlåge H 195 cm. Stolpe med kugle H 145 cm. Stolpe med pæreform H 223 cm
Lågens samlede B 177 cm

Lågen er støbt på Uldalls Jernstøberi i Vejen

Lågen er en gave fra Ny Carlsbergfondet


I Vejen møder man kunsten ved fortovskanten. Museumspladsen har fået fire indgange med låger, der er specialfremstillet af fire billedhuggere, som hver især hen over årene har været med til at lave en af Vejen Kunstmuseums ”Julekalenderudstillinger”. Bjørn Nørgaard (født 1947) lavede december-udstillingen i Vejen i 1997 og har formgivet denne låge. Han er godt repræsenteret i museets Keramiksamling.


     
Bjørn Nørgaards skitseoplæg er da-teret 11. juni 2012.

  Modellen til lågen er fotograferet den 31. januar 2013 i kunst-nerens atelier på Møn.
  April 2013 står lågen i gips hos stukkatør Funder på Christians-havn, Kbh.
Bjørn Nørgaards skitse til plakaten han i 2003-2004 udførte til Ribe Amts Museer. Klik her for at læse mere om plakaten.

Lågen i sort og guld tegner sig som en slank skulptur og vækker opsigt i Østergade, hvor forbipasserende stopper op og får sig en snak. De færreste anede, hvad der var i vente. Kunstneren har givet lågen tre titler: ”Thors kamp med Midgårdsormen”, ”Herkules og Hydraen” samt ”Sankt Georg og Dragen”. De er beslægtede sværdslagskampe mellem en stor helt og et farligt fabelvæsen, som de er skildret i henholdsvis den nordiske- og den græske mytologi samt i det kristne univers. Den vilde låge byder velkommen som optakt til mødet med Niels Hansen Jacobsens Troldespringvand, hvor også det gode og det onde brydes.

Museumspladsen er tegnet af Schul Landskabsarkitekter, København

Arbejdet på Museumspladsen er udført af anlægsgartner Michael Holm, Rødding

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
har muliggjort nytænkningen og totalomlægning af Museumspladsen

Teresa Nielsen, museumsleder, juli 2015, red. maj 2016