Erhvervelser 2006
 

Inv. 1578 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
Vase. Udateret
Glaseret stentøj ved mundingen er der fem steder trukket skråt ned i leret med en slynge. Højde 12,4 cm, 11,7 cm dia.
Under bunden tydeligt indridset
NHJ

Inv. 1577 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
Vase. Udateret
Glaseret stentøj med tydelige drejriller på skuldre op mod mundingen. 6,8 cm høj, 10 cm dia.
Under bunden tydeligt indridset
NHJ

Inv. 1576 Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
Lille tallerken. Udateret
Glaseret stentøj. 2,4 cm høj, 15,5 cm dia.
Under bunden tydeligt indridset
NHJ

Tirsdag den 12. december kom Bodil og Vagn Smed på besøg på Vejen Kunstmuseum med årets julegaver: Tre stykker Niels Hansen Jacobsen keramik, som de var blevet enige om, at museet skulle have til minde om Anna Dal, der havde boet på Dalhus mellem Vejen og Askov.
Hun var datter af Niels Pedersen (1855-1949), der i midten af 1870’erne kom til Vallekilde for at hjælpe Andreas Bentsen med noget af byggeriet på højskolen. I sine erindringer fra 1936 fortæller Niels Pedersen om sit første møde med højskoleforstander Ernst Trier: 

Jeg traf Trier i Haven, hvor han gik i Træskostøvler, Kappe og laaden Hue. Da han saa mig, kom han rask her imod mig og sagde: ”Hvad vil De?” ”Jeg skal hilse fra Bentsen, om jeg maatte være her til han kommer hjem?” hvortil Trier sagde: ”Jeg vil hverken høre  eller se Dem her,” og saa  stod  han  og  stampede  rundt. Jeg, som ikke kendte Trier, kom til at le, for han saa pudsig ud. Dette fik han at se. Saa vendte han sig om imod mig og sagde: ”Ler De af mig?” ”Ja, jeg kan ikke andet,  da jeg ikke  har forset mig.   Jeg skal hilse Dem  fra Smeden  i Høve.”  ”Kender De ham?”, sagde Trier.   ”Ja, jeg har været hos ham i  ca. 3 Aar.   Saa gav han mig et  Dask og sagde:  ”Gæstekammeret skal blive i Stand til Dem. ” Trier har flere Gange sagt til mig, at aldrig har han taget saa daarligt mod nogen som mig. Han glemte det aldrig, og vi fik meget med hinanden at gøre. 

I løbet af sit lange liv kom Niels Pedersen til at arbejde som tømrer både på Vallekilde og Askov Højskole, altså for de to legendariske Gründere, Ernst Trier og Ludvig Schrøder. Niels Pedersens datter, Karen, blev gift med Ernst Triers søn, maleren Troels Trier. I billedhugger Niels Hansen Jacobsens stue i den modsatte ende af museet hænger et lille maleri af en opstilling udført af Troels Trier. Og her i Keramiksamlingen står i reolen lige ved døren et par vaser, der er udført på Holbæk Lervarefabrik, og menes at være modelleret af Troels Trier.

De tre Hansen Jacobsen værker fra Dalhus vil således være med til at minde om de stærke bånd mellem de to store højskoler, Vallekilde og Askov.

Inv. 1575 Anders Bruun Møller (1911-1989)
Sol.1973
195 x 256 mm. Oliepastel på papir
(sol farvet fra oven og ned: blå, hvid, rød, gul, orange, gul, hvid, grå, hvid, gul)
Betegnet f.n.t.v. ABM 73. Bag på tre af rammerne betegnet:
Oliepastel

Inv. 1574 Anders Bruun Møller (1911-1989)
Sol.1973
197 x 254 mm. Oliepastel på papir
(sol farvet fra oven og ned: rød, gul, rød, hvid, rød, gul, karry, rød)
Betegnet f.n.t.v. ABM 73. Bag på tre af rammerne betegnet:
Oliepastel

Inv. 1573 Anders Bruun Møller (1911-1989)
Sol.1973
202 x 245 mm. Oliepastel på papir
(sol farvet fra oven og ned: rød, hvid, blå, orange, hvid, rød, hvid, rød)
Betegnet f.n.t.h. ABM 73. Bag på tre af rammerne betegnet:
Oliepastel

Inv. 1572 Anders Bruun Møller (1911-1989)
Sol.1973
203 x 230 mm. Oliepastel på papir
(sol farvet fra oven og ned: rød, hvid, rød, hvid, blå, rød)
Betegnet f.n.t.h. ABM 73. Bag på tre af rammerne betegnet:
Oliepastel

Inv. 1571 Anders Bruun Møller (1911-1989)
Sol.1973
207 x 262 mm. Oliepastel på papir
(sol farvet fra oven og ned: blå, rød, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, hvid, blå, blå)
Betegnet f.n.t.v. ABM 73. Bag på tre af rammerne betegnet:
Oliepastel

Inv. VKV 1571-1575 er i december 2006 købt fra privateje i Vejen. De er udført som en serie med variationer over samme tema. Bag på nogle af rammerne har Anders Bruun Møller anført, at de er udført i oliepastel.
Vejen Kunstmuseums hovedperson, billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) havde ingen børn, men en del nevøer og niecer. Særligt nært stod hans søster Marens datter Henny. Hun blev gift med boghandler Bruun Møller, og de fik to sønner. Den ene var Anders Bruun Møller, der overtog boghandelen, men i virkeligheden meget hellere ville være kunstner. Han havde meget fin sans for kunst og havde selv en fin samling af bl.a. Albert Mertz. Sine egne værker skabte han med samme eksperimentationstrang som onklen. Billeder blev til på grundlag af bulede, slidte metalplader og collager kunne opstå af eksempelvis gamle søm og rester fra brandtomten hvor Phønix’ gamle fabrik havde ligget.
Disse fem billeder er skabt med afsæt i gnubbebilleder, hvor man tydeligt kan se aftegnet forskellige træstrukturer. Det gælder nederst i 1571, 1573, 1574 og 1575, hvor også det øverste blå felt bærer præg af de sorte mærker, der er afsat ved at gnubbe over et stykke træ. I 1572 ses træsporene tydeligst i det næstnederste røde og gule felt, mens Anders Bruun Møller på 1574 arbejder med lodrette sorte spor for neden og vandrette spor i den sorte bjælke, der skråner ned mod højre. De fem sole og resten af billedfelterne er anderledes stramt og skematisk opbygget – som en kontrast mellem det, der ligger tæt på naturen og det, der hører til det stærkt konstruktive.

Inv. VKV 1570 Siegfried Wagner (1874-1952)
Monumentalbuste. 1900-1903
Bemalet gips. H 83 x 34 x 48 cm
På bagsiden (hendes ryg) indridset: Siegfried Wagner / ANNO 1900
Købt ultimo oktober 2006 fra privateje 

Sidst i oktober 2006 har Vejen Kunstmuseum fået mulighed for at erhverve en gipsudgave af Siegfried Wagners monumentale portræt af hustruen, billedhuggeren Olga Wagner. Bronzeoriginalen er i privateje, og var i 2005 udlånt til Vejen Kunstmuseums særudstilling om de to kunstnere. Nu får museet mulighed for at vise det store portræt, der vil finde indpas i nærheden af gipsudgaven af ”Støtten fra Sodoma”, 1905. Først skal gipsen dog konserveres, da der er sket en del skader på kvindens opsatte hår.

Inv. VKV 1569a
Anna E. Munch (1876-1960)

Studie af gammel kone
37 x 47 cm

 

 

  

Inv. VKV 1569b
Anna E. Munch (1876-1960)

Landskab, Vestre Svendstrup, 5.8.01
35 x 26 cm

 

En privatperson havde fra sin far arvet inv. VKV 1569a og 1569b. Heldigvis havde han godt kendskab til Vejen Kunstmuseums samling, og kontaktede museet, da han ville sælge de to malerier, oktober 2006.
Studiet af den gamle kone synes at være et forstudie til den ene af de to kvinder, der ses på Vejen Kunstmuseums maleri, ”Hjem fra Kirke”, 1904, som formodentlig har tilhørt billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Hun går også igen på altertavlen i Hjortdal Kirke.
I Vester Svenstrup indlogerede Anna E. Munch sig sammen med sin søster og mor i løbet af somrene fra omkring 1900 til 1904. Moderen var fascineret af de stærke vestjyske fiskerkoner, der dårligt kunne læse, men kunne deres bibel udenad. Deres tro mindede om det, som moderen med sine to døtre i løbet af 1890’erne havde opsøgt hos kristne menigheder gennem Europa og særligt i Bretagne.
Tæt på Vester Svenstrup ligger Hjortdal Kirke, hvis altertavle Anna E. Munch udførte i 1942. Stedet ligger også tæt på Slette Strand, hvor Jens Vige har malet sit flotte måneskinslandskab, der kan ses over sofaen i billedhugger Niels Hansen Jacobsens stue på Vejen Kunstmuseum.


Inv. VKV 1568 Anna E. Munch (1876-1960)
Modelstudie. Udateret
Blyant og tusch på papir. 360 mm x 220 mm.

 

Denne tegning er komme til samlingen som gave fra en privatperson. Den føjer sig meget fint til museets omfattende samling af Anna E. Munchs skitser. En stor portion kom i sin tid som gave fra Niels Ehrenreich, der var eksekutor i kunstnerindens bo. En anden samling lå i Anna E. Munchs malerskab, som museet erhvervede hos nu afdøde journalist, Mulle Liebmann.

Inv. VKV 1567
Gurli Elbækgaard (født 1969)
Bulet keramisk form. 2005
Højde 8,8 x 12,8 x 12,8 cm
Erhvervet hos Galleri Pagter, Kolding, 15. juli 2006 

Gurli Elbækgaard er uddannet på Designskolen i Kolding med afgang år 2000. Hun er - som Morten Løbner Espersen, der i keramiksamlingen på Vejen Kunstmuseum er repræsenteret med de store skåle - levende optaget af glasuren og dens muligheder.
For et par år siden erhvervedes til samlingen et par usædvanlige vaser, hvis spændende overflade er opstået ved at Gurli Elbækgaard har nedslebet et meget højt lag af boblende glasurer – et mareridt for rengøringsdamen og et ubehagelig møde for den sarte hånd. Helt afgørende for det gode resultat er de stramme grundformer, som hun sliber sig vej ned til. Nyerhvervelsen lever til gengæld uden indgreb i det opstået spil mellem den blanke glasur og kraterfladerne. De trækker sig over en mere kompliceret grundform bestående af en masse buler, hvis overflade er præget af en masse små huller.


Inv. VKV 1566
Ingrid Vang Nyman (1916-1959)
Brev til familien. Udateret
Tusch og farveblyant på papir. Lysmål: 29,4 x 23,2 cm

Kære Mor og Kvist og Aage og Pige / og Jörgen og Ydder og Pelle!
Jeg  önsker  jer / alle  en  rigtig  glædelig  Paaske. / Har sendt  nogle Æg og / puttet nogen Soldater i / til Pelle men de kommer nok / ikke frem til Paaske sender / mer  godt paa  Torsdag.  I dat fik  jeg en flot / Buket Blomster fra en Dame til / hvems Bog jeg har tegnet.  Har  for resten  meget / Travlt derfor  hörer i saa lidt, og derfor / er det her Brev saa sjusket. Sendte i  dag / den ”sociale” Tegning til Polittiken saa den skulde  de  kunde / have  i morgen, den kan vel ikke bruges formoder jeg. / Glæder mig meget til at faa Ydder / herop. Haaber snart at  faa  fat  i  en / Lejlighed.  Nu kan jeg snart / ikke finde paa mere. Det her Brev  / Vend (ny side) er ikke saa aandfuldt som Jens’s / fast det er  i samme Stil. Forleden / - næ’ det  var  for resten ikke noget og nu /skal jeg tegne 40  smaa Potteplanter / med  fine latinske  Navne. Naa altsaa / God Paaske alle sammen. / Pus

Gave fra Kirsten Vang Lauridsen, kunstnerens søster, maj 2006

Inv. VKV 1565
Ingrid Vang Nyman (1916-1959)
Billedbrev fra Stockholm til Danmark til sønnen Pelle (bladtegneren Peder Nyman). Udateret
Tusch og farveblyant på papir. 22,4 x 35,8 cm
Gave fra Kirsten Vang Lauridsen, kunstnerens søster, maj 2006
 

Inv. VKV 1564
Ingrid Vang Nyman (1916-1959)
Billedhilsen til storesøster Ydder. Udateret.
Tusch og farveblyant på papir. 22,5 x 22,4 cm
Betegnet f.n.t.h. Vang. Under tegningen står med tusch:

(und tzhjimdada und pumdada / zieht in Triumph der Perserscha)

(i Anledning af den nye jernbanelinie Moskva-Potsdam)

Gave fra Kirsten Vang Lauridsen, kunstnerens søster, maj 2006

 Inv. VKV 1563
Asger Jorn (1914-1973)
Fad dekoreret med gedebuk. 1953
Glaseret lertøj. 3 x 18 cm
Indridset på bagsiden JORN / 1953 og
103
Købt på auktion den 4. april 2006.

 

På auktion den 4. april 2006 lykkedes det at erhverve Asger Jorn fadet. Bag på har han indridset årstallet 1953, da han for alvor genoptog sit arbejde med keramikken. Dér står også tallet 103, der henviser til hans liste over de værker, der blev til hos pottemager Niels Nielsen i Silkeborg, hvor Jorn allerede i 1933-35 fik brændt noget keramik.

I bogen fra 1991 om Jorns keramik han dennes gode ven, den autodidakte keramiker Erik Nyholm, fortalt, hvordan Jorn efter sit ophold på tuberkulosehospitalet i Silkeborg 1951-52 tilbragte den første del af rekonvalescensen ved Silkeborg. Han besøgte egnens pottemagere, og gjorde notater om eksempelvis gamle værkstedstraditioner og glasuropskrifter. Tæt ved sanatoriet fik han mulighed for at arbejde hos pottemager Nielsen. Om ham har Jorn fortalt: ”Holder man af håndværk, da vil man sikkert have oplevet adskillige gange at træffe store, men værdige og beskedne personligheder i små værksteder. Sådan virker Nielsen altid på mig, lidt gådefuld, men med humor i øjnene, et svagt ironisk drag ved  munden og en tøvende styrke i stemmens lidt sprøde klang, en fattig mand, der et langt liv har kæmpet for at holde nøden fra døren i en tid, hvor industrialiseringen år for år har accelereret tempoet, en rig mand, der har fostret sine 12 børn og endda har haft tid til at udnytte sin kunstneriske fantasi i det stof, hvori han arbejdede, at udtrykke sine længsler efter skønhed. Egentlig en harmonisk og lykkelig tilværelse.” Nielsen drejede de former, som Jorn dekorerede. Han har noteret 149 værker, hvoriblandt 22 var tallerkenplatter. Nyholm har fortalt: ”Disse første arbejder virkede så friske og særprægede, at det gamle museum i Silkeborg blev interesseret i at erhverve et antal af dem.” Dernæst blev der truffet aftale om, at Jorn i stedet for Nielsens beskedne værksted kunne arbejde hos Knud Jensen i Sorring. Atter er det det Nyholm, der beretter: ”Jorn tog fat i pottemagerværkstedet, og som sædvanlig sprængte han rammerne med sin vitalitet. Han lavede ikke kun halvtreds, men flere hundrede arbejder på de fade, krukker og skåle, som Knud drejede for ham. Jorn bemalede dem med farvede begitninger, som han blandede. Dristigheden voksede hurtigt. Han satte utraditionelle farvede glasurer sammen med engoberne, og han skrabede, trykkede og ridsede på fadene. Han deflorerede pottemagerens veldrejede former og fyldte den store brændefyrede ovn med hundredevis af mærkelige ting og sager. Knud Jensen var en dygtig pottemager, og brændingerne lykkedes trods Jorns utålmodighed – han kunne ikke vente til tingene var helt tørre. En eventyrverden blev fra ilden taget ud og stillet i solen foran værkstedet – og de kunne tåle dagens lys.” Af denne produktion gik 30 stykker til Silkeborg Kunstmuseum, de øvrige blev solgt til private. Jorn fortsatte snart til Italien, hvor han i 1954 på familien Mazottis værksted i Albisola fik mulighed for at afprøve en lang række helt anderledes materialer. Der skabte han i 1959 et af sine hovedværker, Det store relief, der i dag kan ses på Århus Statsgymnasium. 

Det nyerhvervede fad er i Vejen Kunstmuseums keramiksamling sat på netop den hylde, hvor der til højre står to flotte Th. Bindesbøll krukker. Dem forærede Asger Jorn i 1960’erne til Vejen Kunstmuseum. Ser man nærmere på den måde Bindesbøll har leget med indridsning af konturer og hans brug af farverne er der en del slægtskab mellem de to kunstneres værker. Jorn var levende optaget af Vejen Kunstmuseum. Han ville gerne lave en bog om Niels Hansen Jacobsen og en om Jens Lund. Han foreslog, at man skulle gøre stedet til nordens museum for symbolistisk kunst – et velovervejet råd, der i dag søges fulgt i indsamling og udstillinger.

Netop dér i keramiksamlingen opstår også en anden fin dialog, for på væggen overfor ses en række værker af Erik Nyholm – egne værker og deponeringer fra Sønderjyllands Kunstmuseum. Som det tydeligt fremgår, var de begge meget optaget af Niels Hansen Jacobsens materialeafsøgende keramik, og skabte selv deres egne variationer over afprøvning af lerets stoflige muligheder.
 Inv. VKV 1562
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
Lille maske. Udateret (før 1902)
Glaseret stentøj. 3,5 x 7,2 x 7,4 cm
Gave den 23. marts 2006 fra Sigfred og Eilif Christensen, København.

 

Masken har været en gave fra Niels Hansen Jacobsen til arkitekt Charles Imbert (1865-1942) og dennes hustru, Rose (1870-1934). Gennem hendes danske veninder var familien i 1901 på besøg i Danmark hos en gartner Andersen. Da deres ældste barn, sønnen Claude, var to år gammel, lavede Hansen Jacobsen et maskeportræt af ham.

Præcis hvordan de dansk-franske forbindelser har været knyttet, kan i dag være svært at fastslå. Bekendtskabet med Charles Imbert kan dog på Vejen Kunstmuseum dokumenteres ved at han står nævnt i billedhuggerens adressebog – en af de få overleverede personlige papirer.

Den lille troldeagtige maske gik i arv til datteren Asta Imbert Bodeck, der siden gav den til sine gode danske venner Sigfred og Eilif Christensen. De har valgt, at den fremover skal høre hjemme på Vejen Kunstmuseum, og har den 23. marts 2006 skænket den som gave til samlingen.Inv. VKV 1561
Hans og Birgitte Börjeson
Stribet form. 2005
Saltglaseret stentøj. H 30,6 x 23,1 x 9,8
Stemplet FULDBY for neden til venstre i den ene smalle side
Nr. 36 i listen over værker på deres udstilling hos Billund Kunstforening. Købt ved ferniseringen den 8. marts 2006.

 

I forbindelse med festligholdelsen af Vejen Kunstmuseums 75-års jubilæum i 1999 indviedes den keramiske skiltning fra Vejen station til Vejen Kunstmuseum. Den blev til takket  være midler fra Statens Kunstfond. Skiltningen består af individuelle stentøjschaussésten, der er nedfældet i belægningen. De er formgivet og udtænkt af Hans og Birgitte Börjeson som en serie pile, små ord og nogle taburetter/pullerter.

På Hans og Birgitte Börjesons udstilling i Billund stod pludselig et værk, der på mange måder knyttede an til deres arbejde med skiltningen. Denne ”Stribet form” har den samme stramhed i formen som skiltningsstenene. Også her spores deres besættelse af saltglasurarbejdet – et felt, hvor de er internationalt anerkendte. Udfordrende spilles der i dekorationen på kontrasten mellem de matte sorte bånd og de grønblå, der ved det ene hjørne flyder blå sammen og ned som et vandfald. 

Klik her for at læse mere om Hans og Birgitte Börjesons keramiske skiltning.Inv. VKV 1560
Heinrich Dohm (1875-1940)

Skitse til portræt af Karl Schrøder. (1902)

Det færdige maleri er dateret 1902. Olie på lærred. 35 x 35 cm
Købt april 2006 fra privateje.

 

 

Som led i optakten til den Karl Schrøder udstilling, der åbnede på Vejen Kunstmuseum den 1. april 2006, har der været besøg hos en række slægtninge. Hos en hang dette stemningsfulde portrætstudie, der siger en del om maler-keramikeren. På det endelige maleri kan man tydeligt se, at der i baggrunden på væggen har hængt tegninger og skitser, mens arbejdsbordet er præget af hans keramiske virke – et felt som han beskæftigede sig med fra slutningen af 1890’erne til 1915 med en enkelt portion, der er dateret 1926. Maleriet er siden erhvervelsen blevet grundigt restaureret, og får sin plads i den faste samling sammen med det udvalg af Karl Schrøder værker, som tilhører museet. På en måde vender Karl Schrøder hjem, for på Askov Højskole har han været en del som gæst hos sin onkel, den legendariske højskoleforstander Ludvig Schrøder. Og i tiden op til 1900 var han på egnen for at lægge sidste hånd på alterbordet til Askov Kirke, som hans bror, arkitekten Rolf Schroeder har tegnet. 

Klik her for at læse mere om Karl Schrøder og udstillingen.Inv. VKV 1559
Karl Schrøder (1870-1943)
Vikingekrukken. 1901
Begittet og glaseret brændtler. Højde med gribbe 56 cm.
På det bredeste 48,5 cm. Indridset i det nederste blå bånd
19 KS 01
Gave fra Jette Schrøder den 13. februar 2006.

 

Under forberedelserne til den Karl Schrøder udstilling, der åbnede på Vejen Kunstmuseum den 1. april 2006, har der været besøg hos en række slægtninge. Hos én stod denne mægtige vase – et værk, som kunstneren selv var meget stolt af. Takket være Jette Schrøders storsind får den fremover sin faste plads på Vejen Kunstmuseum, hvor den bl.a. kan spille sammen med Anna E. Munchs store malerskab. Krukken er en af undtagelserne, hvor Karl Schrøder tydeligt har dateret værket, 1901. Som oftest er de blot forsynet med hans sammenslynget monogram og et modelnummer. 

Klik her for at læse mere om Karl Schrøder og udstillingen.Inv. VKV 1558
Karl Schrøder (1870-1943)

Stor grøn vase med misteltens dekoration. Udateret
.
Begittet og glaseret brændtler. Højde 28 cm. Diameter 14 cm.
I bunden indridset
PS 203
Gave fra John Hunov i 1996, men ikke registreret dengang, da vasen var totalskadet. Konservatorer fra Vejle Amts Konserverings-værksted har siden samlet den, og den registreres i forbindelse med Karl Schrøder udstillingen.

 

Denne størrelsesmæssigt og teknisk set imponerende vase skulle i 1996 have været med på Vejen Kunstmuseums udstilling om De frie Billedhuggere. Men på grund af misforståelser undervejs var der sket en fejlpakning, og vasen blev totalskadet. Konservatorer har siden omhyggeligt søgt at udbedre skaderne, og vasen er stadig en flot repræsentant for noget af det ypperste i Karl Schrøders keramiske virke. Vasen har da naturligvis også fundet indpas både på udstillingens plakat og på forsiden af bogen om Karl Schrøder.

Keramiker Lisbeth Voght Durand har under et besøg på Vejen Kunstmuseum fortalt følgende om vasens tekniske tilblivelse: Plantedelene består af en påmalet grønindfarvet begitning med krom. Dertil er der brugt hvid begitning ved bærrene. Hen over er der hældt en grøn kobberglasur med lidt jern.  

Klik her for at læse mere om Karl Schrøder og udstillingen.Inv. VKV 1557
P. V. Jensen Klint (1853-1930)
Stor lågkrukke. 1893
Højde med låg 50,5 cm x 41 x 46 cm
Betegnet i glauren på låg med PVJKs sammenslynget monogram og Valby samt årstallet 1893. Betegnet på den ene side af ydersiden af ’kraven’ med glasur PVJKs sammenslynget monogram samt
Valby
Indridset under bunden sammenslynget PVJensen /
Valby 1893
Gave fra Lea Bentsen januar 2006.

 

I forbindelse med forberedelser til Vejen Kunstmuseums udstilling om Bedre Byggeskik efteråret 2006 dukkede denne mægtige lågkrukke op hos familien. Den lå i 20-30 løsdele i en flyttekasse. Der var skader helt tilbage fra brandingstidspunktet, hvor en del af vilde snirkler var gået af. Det ser ud til at P. V. Jensen Klint selv har været den første konservator med gipsudfyldning og andre materialer. Krukken blev skænket til Vejen Kunstmuseum under forudsætning af, at museet ville bekoste den månedlange konservering. I kælderen på Ribe Kunstmuseum sad konservator Lizzi Thamdrup med det tålmodighedskrævende arbejde. Ved at gå helt i bund lykkedes det i sidste ende at nå frem til et resultat, der ligger så tæt, som vi kan komme på det værk, som P. V. Jensen Klint i 1893 skabte på værkstedet hos G. A. Eifrig i Valby.

I den faste samling på Vejen Kunstmuseum er lågkrukken kommet til at stå på det bord, som hører til et stuemøblement, som P. V. Jensen-Klint i 1902 tegnede til den nygifte maler Ejnar Nielsen og dennes viv Marie, født Thaarup. I Malerisalen på Vejen Kunstmuseum står disse store møbler lidt trangt, men med et stærkt indholdsmæssigt fællesskab med malerierne på væggen. De er hovedsagelig udført af Ejnar Nielsen, og fra det ene hjørne kigger Marie ned til noget, som hun har holdt af. Møblementet blev et samarbejde, idet de broderede sæder er udført efter tegninger af Ejnar Nielsen.

På Vejen-egnen kom Jensen Klint for at studere Peder Holden Hansen huse, og kom til at stå for tegningerne til Poul la Cours forsøgsmølle på Møllevej i Askov. Det er også Jensen Klint, der har tegnet det oprindelige kirkesølv til Askov Kirke.

Særligt et aspekt af Jensen-Klints virke hører hjemme på Vejen Kunstmuseum: Hans keramik. I 1890’erne blev han, som så mange andre kunstnere, fristet ud til G. A. Eifrigs værksted i Valby. Dér udførte han en række barokke værker. En familieanekdote fortæller, at han gik på værkstedet samtidig med Th. Bindesbøll. En dag virkede denne ret deprimeret. Jensen Klint spurgte, hvorfor han var så nedtrykt, hvortil ”Bølle” skal have repliceret: ”Fordi det er sådan noget lort, du går og laver”!

Til udstillingen vil museet gerne kunne vise mest mulig af Jensen-Klints keramik, der ud over enkelte stykker i Kunstindustrimuseets eje, særligt befinder sig i privateje. Skulle nogen ligge inde med viden om, hvor det måtte være muligt at låne værker, vil museumsleder Teresa Nielsen meget gerne høre nærmere. 

Klik her for at sende en mail til Teresa Nielsen 

Klik her for at læse mere om Vejen Kunstmuseums Bedre Byggeskiksudstilling