ORD-STRØM-MEN
Vil du være med til at bekoste et ord i passagen?
Så læs videre her

Klik her for at læse om Hans og Birgitte Börjesons 1999 keramiske skiltning mellem Vejen Station og Vejen Kunstmuseum.ORDSTRØMMEN
Hans og Birgitte Börjesons saltglaserede chaussésten


Hvad har VINGESUS, KOLIBRI, PALINDROM, DEJAVU, SAMURAI og POKÉMON til fælles? Tja, kolibrien kan lave vingesus, og samuraien og Pokémon er begge fra Japan, men fællesnævnerne for dem alle er: TRESTAVELSESORD. Den slags samler vi for tiden på på Vejen Kunstmuseum. De er en af keramikeren, saltglasurmesteren Birgitte Börjesons store fornøjelse – dog særligt dem med tryk på tredje stavelse! Sammen med ægtefællen Hans producerere hun løbende produktion trestavelsesord, som hun stempler i chaussésten af stentøj og forsyner med flotte saltglasurer.
Den 4. august 2016 blev et læs af Hans og Birgitte Börjesons trestavelsesord nedfældet i ORDSTRØMMEN – passagen mellem Museumspladsens sydvestlige hjørne og Lindegade. Da vi lagde et billede af et udvalg af de nye sten ud på Vejen Kunstmuseums Instagram- og Facebook-sider og opfordrede til bidrag, modtog vi en strøm af nye ord:
Rie Jessen sendte: LYK-KE-LIG, VID-UN-DER, A-SE-TRO, MA-LE-RI, KE-RA-MIK, VIN-GE-SUS, E-VIG-HED, AU-TO-MAT og BUK-SE-BEN. Hun sluttede sin hilsen med ordene ”Ja, man kunne blive ved. ... spændende projekt.”
Vi håber, at mange af museets gæster vil tage tråden op. Alle kan være med. Skriv nye ord på lapper, der er hængt frem i Skibelundsalen, eller send en mail til museum@vejen.dk, om du har andre gode forslag. Blandt de indsendte ord samler vi et udvalg, der sendes til Hans og Birgitte Börjeson. Når det næste læs keramiske chaussésten kommer ud af ovnen i deres værksted i Fulby ved Sorø, bliver ORDSTRØMMEN i Vejen endnu tættere – og måske kommer også nogle af dine ord til at ligge dér!
Heidi Køltzen bidrog med: DRØM-ME-LAND, FAN-TA-SI, E-VEN-TYR, BRU-SE-BAD og SLIK-KE-PIND.
Derefter kom Mette Mærsk på banen med en flod af ord: I-DEN-TISK, RE-LI-EF, LI-NE-AL, SMØR-STEG-TE, AL-VER-DENS, ÅN-DE-HUL, UD-TO-NING, BØL-GE-PAP, ME-DI-CIN, ORD-FOR-RÅD, TIDS-FOR-DRIV, SKIF-TE-VIS, NAT-TER-GAL, FED-TE-RØV, LA-BY-RINT, CAR-DI-GAN, FEJL-MELD-ING, MY-RE-KRYB, IN-FRA-RØD, HÅ-NE-RET, NON-CHA-LANT, RE-LA-TIV, NU-AN-CER, SKA-BE-LON, BA-CHE-LOR, SLUT-OP-GØR, NET-BU-TIK, HO-RI-ZONT, IN-HA-BIL, DØDS-ME-TAL, SYM-FO-NI, KU-TY-ME, MA-NI-FEST, OX-Y-GEN og MI-LE-PÆL.
Margrethe Kruse Ellegaard bidrog med ordene: FI-LI-GRAN, FI-KUM-DIK, SNØRK-LE-RI, BA-LUS-TRE, CAU-SE-RI, KIL-DE-VÆLD, HJER-TE-SORG og GLÆD-ES-DANS.
På en mail sendte fra Merete i Askov kom der TAN-KE-SPIND, RO-SEN-RØD, HIM-MEL-PORT, STJER-NE-STØV, DE-JA-VU, ÅN-DE-HUL, MAN-DA-RIN, GLAS-KUG-LE, SOM-MER-FUGL. Hendes hilsen sluttede med et tidsaktuelt bidrag fra hendes datter Lea: PO-KE-MON!

Börjesons værker i Vejen
Sammen med ordene i ORDSTRØMMEN er der primo august 2016 også nedfældet vejviser-pilesten til Vejen Kunstmuseum i fortovsbelægningen i Lindegade og mellem chausséstenene, når man fra Østergade træder ind på Museumspladsen ad Bjørn Nørgaards låge. Dér er også nedfældet stenen med trestavelsesordet PO-LE-MIK, for her er en låge, der deler vandene. Ved Bjørn Nørgaards låge står folk jævnligt og diskuterer for og imod – kunsten vækker til polemik!
Hans og Birgitte Börjesons saltglaserede sten har været en del af bybilledet i Vejen siden 1999. Dengang tog keramikerne imod invitationen om at lave en utraditionel skiltning, der viser gæster på vej mellem Vejen Station og Vejen Kunstmuseum. Med udgangspunkt i museets store keramiksamling var det oplagt at lave en keramisk skiltning og oplagt at spørge disse europæisk anerkendte keramikere. Ideen syntes Statens Kunstfond også om. Her i Vejen er vi taknemmelige for, at Fonden betalte produktionen, mens Vejen Kommune påtog sig arbejdet med at få stenene nedfældet.
Hans og Birgitte Börjeson pegede dengang straks på det standartmodul, som de var fortrolige med, en kvadratisk ‘sten’ af format som en traditionel chaussésten. De lavede knap 100 stykker, der for oven er glaseret med pilemønstre af forskellige slags – og nogle trestavelsesord. Vejen-borgere kender dem. Der står KA-PI-TAL, hvor der dengang lå en bank, MAR-CI-PAN, hvor der dengang lå et supermarked og SER-VI-TUT, hvor Teknisk Forvaltning dengang havde til huse. Nærmer man sig museet står der PA-RA-PLY på Museumspladsen. I blæsevejr forstår man hvorfor, når øglernes kaskader af vand, der var tiltænkt Trolden, i stedet rammer sagesløse forbipasserende!
Ved indvielsen i 1999 viste det sig, at kunstnerne i adskillige årtier allerede havde været repræsenteret i Vejen. Birgitte Börjeson er i familie med Charlotte Busk, hvis mand, sagfører Harry Busk, i lange tider var Vejen Kunstmuseums bestyrelsesformand. Til ægteparret Busk udførte Hans og Birgitte Börjeson for mange år siden mosaikken over døren til deres hjem i Nørregade 45. Til glæde for alle er dér indfældet en tro keramisk kopi af en af de ældgamle mosaikker fra Ravenna i Italien!

Hans og Birgitte Börjeson
Birgitte Börjeson, født 1939, blev uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i København, mens hendes svenske ægtefælle og kompagnon, Hans Börjeson født 1932, tog sin uddannelse på en tilsvarende skole i Göteborg, Sverige. De mødte hinanden i England i begyndelsen af 1960’erne, da de begge arbejdede i Harry og May Davis’ værksted, Crowan Pottery. I 1963 købte de den gamle skole i Fulby, tæt på Sorø. Bygningerne har siden dannet rammen om deres hjem, værksted og udstillingslokale. I et par år op til midten af 1970’erne arbejdede de for DANIDA i Swaziland. Projektet var at bygge ovne, udveksle keramiske erfaringer og opbygge et lokalt center for kunst og håndværk. Siden 1980 har Hans og Birgitte Börjeson arbejdet med saltglaseret stentøj. Formerne veksler fra drikkebægre og vaser over monumentale kander og skåle til store udsmykninger i form af søjler og bænke. Tre af deres store krukker kom i 2010 til Vejen som gave fra Statens Kunstfond. De står som døgntilgængelig kunst i glaspartiet ved indgangen til rådhuset i Vejen.

Klik her for at læse om keramiskskiltning fra Vejen station til museet.