ORD-STRØM-MEN

Opbakningen til at afsætte 500 kr. til A-DOP-TION af et trestavelsesord og støtte Vejen Kunstmuseum i arbejdet med ORDSTRØMMEN – passagen mellem Museumspladsen og Lindegade i 2021 var overvældende.

Kort inde i det nye år i 2021 sagde Birgitte Börjeson ja til at lave et læs af sine unikke ord-sten til levering i Vejen. Klokken 17 lørdag den 23. januar 2021 blev 70 ord udbudt til adoption. Inden dagen var omme, var de første 5 sten adopteret.

HURRA og TAK! Opbakningen har været overvældende! I løbet af de følgende 3 uger blev der afsat over 55 ord. Der var ved at være for få ord at vælge imellem – mens der endnu er god plads i passagen…

Medio februar 2021 blev der lavet en tillægsliste på 107 ord.

Ordene nedenfor er udvalgt blandt de hundredvis af ord, som museets gæster over årene har indleveret. Udvalget er stemt af med Birgitte Börjeson.


A-DOP-TION – ord, der blev bortadopteret
A-BRI-KOS, A-KVA-VIT
BEK-KA-SIN, BØR-NE-BØRN
DE-JA-VU, DE-LI-KAT
EK-SI-STENS, E-LE-FANT, EM-PA-TI, E-NER-GI
FAN-TA-SI, FA-VO-RIT, FI-LAN-TROP, FI-LO-SOF, FÆL-LES-SANG
GA-RAN-TI, GO-BE-LIN
HJER-TE-VEN, HO-RI-SONT, HU-MO-RIST
I-NU-IT
JOUR-NA-LIST
KAM-ME-RAT, KA-PRI-FOL, KAS-KE-LOT, KO-LI-BRI, KOR-REK-TUR, KUL-TU-REL, KÆR-LIG-HED
LA-BY-RINT
MA-LE-RI, MA-NI-FEST, ME-DI-CIN, ME-LO-DI, ME-NU-ET, MO-SA-IK, MØB-LE-MENT, MÅ-NE-SKIN
OP-TI-MIST, OR-KI-DE, O-ZE-LOT
PA-RA-DOKS, PAS-TI-NAK, PIT-TO-RESK, PO-E-SI, PO-ME-ROL, PRÆ-CI-SION, PA-LIN-DROM
SAM-FUNDS-SIND, SAM-LINGS-PUNKT, SA-MU-RAI, STRA-TE-GI, SYM-BO-LIK, STJER-NE-SKUD
TO-LE-RANT, TRYL-LE-RI, TU-PI-LAK
U-NI-VERS
VER-TI-KAL, VI-O-LIN
XY-LO -FON
Ø-KO-LOG, Ø-JE-STEN


BÖRJESONS VÆRKER I VEJEN
Den 4. august 2016 blev det første læs af Hans og Birgitte Börjesons trestavelsesord nedfældet i ORDSTRØMMEN. Sammen med det første læs ord i ORDSTRØMMEN, blev der i august 2016 også nedfældet vejviser-pilesten til Vejen Kunstmuseum i fortovsbelægningen i Lindegade og mellem chausséstenene, når man fra Østergade træder ind på Museumspladsen ad Bjørn Nørgaards låge. Dér er også nedfældet stenen med trestavelsesordet PO-LE-MIK, for her er en låge, der deler vandene. Ved Bjørn Nørgaards låge står folk jævnligt og diskuterer for og imod – kunsten vækker til polemik! Hans og Birgitte Börjesons saltglaserede sten har været en del af bybilledet i Vejen siden 1999. Dengang tog keramikerne imod invitationen om at lave en utraditionel skiltning, der viser gæster på vej mellem Vejen Station og Vejen Kunstmuseum. Med udgangspunkt i museets store keramiksamling var det oplagt at lave en keramisk skiltning og oplagt at spørge disse europæisk anerkendte keramikere. Ideen syntes Statens Kunstfond også om. Her i Vejen er vi taknemmelige for, at Fonden betalte produktionen, mens Vejen Kommune påtog sig arbejdet med at få stenene nedfældet. Hans og Birgitte Börjeson pegede dengang straks på det standartmodul, som de var fortrolige med, en kvadratisk ‘sten’ af format som en traditionel chaussésten. De lavede knap 100 stykker, der for oven er glaseret med pilemønstre af forskellige slags – og nogle trestavelsesord. Vejen-borgere kender dem. Der står KA-PI-TAL, hvor der dengang lå en bank, MAR-CI-PAN, hvor der dengang lå et supermarked og SER-VI-TUT, hvor Teknisk Forvaltning dengang havde til huse. Nærmer man sig museet står der PA-RA-PLY på Museumspladsen. I blæsevejr forstår man hvorfor, når øglernes kaskader af vand, der var tiltænkt Trolden, i stedet rammer sagesløse forbipasserende!

HANS & BIRGITTE BÖRJESON
Birgitte Börjeson, født 1939, blev uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i København, mens hendes svenske ægtefælle og kompagnon, Hans Börjeson født 1932, tog sin uddannelse på en tilsvarende skole i Göteborg, Sverige. De mødte hinanden i England i begyndelsen af 1960’erne, da de begge arbejdede i Harry og May Davis’ værksted, Crowan Pottery. I 1963 købte de den gamle skole i Fulby, tæt på Sorø. Bygningerne har siden dannet rammen om deres hjem, værksted og udstillingslokale. Siden 1980 har Hans og Birgitte Börjeson arbejdet med saltglaseret stentøj. Formerne veksler fra drikkebægre og vaser over monumentale kander og skåle til store udsmykninger. Tre af deres store krukker kom i 2010 til Vejen som gave fra Statens Kunstfond. Suppleret med to af deres ”afrikanske” kuglekrukker står de som døgntilgængelig udstilling i montren i stueetagen i det nye rådhuset i Vejen.