Billedhugger Niels Hansen Jacobsens husbestyrerinde

 

 

Niels Hansen Jacobsen blev i 1892 gift med Anna Gabriele Rohde, som han mistede i 1902. Seks år senere giftede han sig med en fjern slægtning, købmandsdatteren fra Vamdrup, den litteraturinteresserede Kaja Jørgensen. Efter 20 års samliv døde hun pludselig af en blodforgiftning. I mellemtiden havde ægteparret haft forskellige unge piger i huset, heriblandt Dagny Brande og Anna Klockmann, der begge har efterladt sig en del erindringer om livet hos billedhuggeren.

 

Det er uvist præcis hvornår Martha Nielsen blev husbestyrerinde hos Niels Hansen Jacobsen. Hun må være trådt til en gang efter hans anden hustrus død – altså efter foråret 1928. Af Martha Nielsens nieces erindringer fremgår det, at hun arbejdede hos Hansen Jacobsen. Hendes ansættelse efter billedhuggerens død kastes der lys på i ”Forhandlingsprotokol for Museumsudvalget”, der opbevares i Vejen Kommunes arkiv, og i okt. 2013 blev scannet til museets arkiv. I referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 5. januar 1942 står der: ”Det vedtages at indstille til Sogneraadets Godkendelse, at Frk. Martha Nielsen ansættes som Opsyn i Museet for en aarlig Løn af 2000 Kr., idet hun saa selv skal lønne eventuel Assistance.” På bestyrelsesmødet den 18. januar 1957 fremgår det, at lønbudgettet var ”overskredet væsentligt på grund af megen afløsning under frk. Nielsens sygdom.” og efter budgetposter står: ”Frk. Martha Nielsens opsigelse blev oplæst. Der var ingen bestemt dato nævnt, men udvalget enedes om, at det ville være passende at få en ny til 1. april. I denne anledning blev det bestemt at indrykke en annonce i de lokale blade. Man enedes om at fremtidigt at ansætte den faste løn til kr. 4.800.- + feriepenge + gratis bolig, lys og varme.”

 

I forbindelse med billedhuggerens 150-års dag den 10. september 2011 fik Vejen Kunstmuseum fra en nevø og en niece til Martha Nielsen overdraget de to erindringsrids, som man nedenfor kan klikke videre til. De supplerer hinanden godt.

 

Erindringsteksterne har været undervejs i et stykke tid takket være kontakt til andre af Martha Nielsens slægtninge, der i henholdsvis 2004 og 2010 som gave overdrog et par maskeportrætter til Vejen Kunstmuseums samling af Niels Hansen Jacobsen keramik (inv. VKV 1463 og 2371). De forestiller to af Martha Nielsens nevøer, Villy og H.V. Nielsen. Efter sigende syntes billedhuggeren, at de så så søde ud, da de var på besøg hos deres faster Martha Nielsen, at han spurgte, om de ville sidde model. Det har formodentlig været i 1941, for ved billedhuggerens død lå portrætterne ubrændte i værkstedet. Pottemager Jensen i den nordlige ende af Vejen (Nørregade lidt syd for kirken) klarede brændingen, men Hansen Jacobsens karakteristiske glaserede overfalde kunne de ikke få.

 

 

Teresa Nielsen, museumsleder, december 2011

Klik her for at læse for at læse om billedhuggerens stuer

Klik her for at læse en nieces erindringer om Martha Nielsen

 

Klik her for at læse en nevøs erindringer om Martha Nielsen