CV for museumsleder Teresa Nielsen
Født 25. april 1964

UDDANNELSE
Fransksproglig student 1983 fra Frederiksborg Statsskole, Hillerød
Magisterkonferenseksamen 1995 ved Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet Konsulent/museumsfaglig leder af Rudolph Tegners Museum 1990-95
Leder af Vejen Kunstmuseum fra 1994
Mesterlære som studentermedhjælp på: Rosenborg Slot hos Mogens Bencard, J.F. Willumsens Museum hos Leila Krogh, Kunstmuseet Køge Skitsesamling hos Ellen Tange (i dag KØS) og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Klik her for at læse portrætartikler om museumsleder Teresa Nielsen

TILLIDSHVERV
Medlem af bestyrelsen for Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond fra 1994 (klik her for at læse mere om legatet, der er knyttet til Vejen Kunstmuseum). Tidligere medlem af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg (TSU). Sekretær for Poul la Cour Museets Venner 2000-07. Medlem af Ribe Amts Kunstudvalg 2002-06. Medlem af Amtsmuseumsrådets forretningsudvalget 2003-06. Formand for Kunstmuseernes Fælleskonservering 2004-07. Formand for Kulturarvsstyrelsens kunstfaglige råd 2005-07. Formand for foreningen Vejen Billedskole fra 2005

PUBLIKATIONER både trykte og digitale publikationer på www.vejenkunstmuseum.dk
Johannes Bjerg (1991). Katalog over samlingen på Rudolph Tegners Museum (1993). Rudolph Tegners Danserindebrønd (1993). C.J. Bonnesen (1994). Rudolph Tegner på Millesgården, Stockholm (1994). Rudolph Tegners Portrætter (1994). Hugo Liisberg (1995). Hans Nikolaj Hansen (1996). Sammenslutningen De Frie Billedhuggere (1996). Anna E. Munch (1997). Ursula Munch-Petersen (1997). Jørgen Rømer (1999). Fransk art nouveau keramik – fra Kunstindustrimuseet og John Hunovs samlinger (1999). Henriette Hahn-Brinckmann (2000). Ursula Reuter-Christiansen (sammen med Brandts Klædefabrik, 2000). Ingrid Vang Nyman (2000-2001). Gutte Eriksen (2001). Jean René Gauguin (2002). Mutz keramik fra Altona (2003). Inge Bjørn (2003). Gudmund Lervad (2004). Harald Slott Møller (2004). Den store monografi om Ursula Munch-Petersens værker (sammen med Erik Hagens, 2004). Annette Holdensen (2005). Olga og Siegfried Wagner (2005). Karl Schrøder (2006). Tine Hecht-Pedersen (2007). Keramik i lange baner (2009). Risebye + Kiærskou (2009). Mogens Ballins Værksted (2010). Eva Steen Christensen (2010). Jacob Jacobsens »Tæjelownssjow« (2011). Niels Hansen Jacobsen (2011). Arne Bang (2011). Axel Hou (2012). Susette Cathrine Holten født Skovgaard (2013). Jens Lund (2014). SAXBO (2015).
Dertil en række artikler i kataloger, tidsskrifter samt her på Vejen Kunstmuseums hjemmeside.

     
HÆDER
Jydske Vestkystens Kulturpris 2004

BG-bank, Vejens kulturpris 2004

Bikubens Museumslegat 2007

Carl Jacobsens Rejselegat 2009

Elli og Peter Ove Christensens Hæderslegat 2012

Høyen Medaljen 2013

Ole Haslunds Hæderslegat 2015