CARL JACOBSENS MUSEUMSMANDSLEGAT

Tale holdt den 2. marts 2009 af direktionsmedlem, kunsthistorikeren Maria Fabricius Hansen i Ny Carlsberg Glyptotekets festsal i forbindelse med den årlige fejring af brygger Carl Jacobsens fødselsdag

Kære Teresa. Det har ikke været noget vanskeligt valg for os i direktionen. I de 15 år, du har været ensbetydende med Vejen Kunstmuseum, har du ydet en ganske uhyrlig arbejdsindsats. Museumsmandslegatet går gerne til en person i museumsverdenen, der ikke kun har passet sit job fortrinligt, men også bidraget ud over det forventelige på forsknings- eller formidlingssiden. Det mener vi, at du har gjort til overmål.
Nogle kalder dig et jern. Men måske skulle man hellere ligne dig med en af dé der schweizerknive, der kan løse enhver opgave. Jeg taler ikke om den helt simple model, der bare kan skære igennem og åbne øl. Men om en af de virkelig alsidige. Vi giver dig således ikke legatet for en bestemt udstilling eller en bestemt publikation eller for arbejdet med museets samlinger i almindelighed, men for din samlede virksomhed og din nærmest legendariske initiativ- og idérigdom.
Gang på gang har du præsenteret udstillinger, som syntes at ligge lige til højrebenet, måske ikke umiddelbart for den enmandsbedrift, Vejen Kunstmuseum har været, men det har ikke desto mindre været dig, der ene kvinde fik den gode idé og dig, der fik den ført ud i livet. Og hver gang har der været et betragteligt stykke grundforskning, der skulle laves rundt omkring på biblioteker, arkiver, hos kunstnerens efterkommere, hos samlere og andre. Hvis vi skulle opremse alle de udstillinger med tilhørende publikationer om dybt interessante temaer eller kunstnere, du har gravet frem af glemslen, suppleret med alle de unge kræfter, du også har blik for, nåede vi aldrig videre i aftenens program. Jeg vil derfor slutte her med en varm lykønskning på direktionens vegne, det er en glæde for os at kunne overrække dig legatet her i aften.