Antal gæster
år for år siden 1953

Museets gæster
 i % fordeling

Museets gæster
geografisk fordelt

Hvad siger gæsterne
om museet?
 

Besøgende på Vejen Kunstmuseum

Der findes mange skrøner og sære udtryk, som den om de ’støvede’ museer – er det dem uden rengøringshjælp?! Det er i alt fald i dag svært at finde et støvet dansk kunstmuseum. Der sker så meget i arbejdet med at åbne kunstens verden for flest mulig.

Kvinder og mænd på museum

En anden sejlivet myte siger, at ”kunstmuseernes gæster er kvinder over 40”. Den skrøne kunne Vejen Kunstmuseums opsyn ikke nikke genkendende til. Siden 2003 har der derfor i Vejen, hvor der er et overskueligt antal gæster, været ført statistik på, om gæsterne er mænd, kvinder eller børn. En tankevækkende afledt oplysning har været, at 25 % af de besøgende er børn.

Det viser sig, at opsynet havde ret i deres formodning: Der er ingen voldsom forskel på antallet af kvindelige og mandlige gæster. Men publikumsundersøgelser har som oftest været baseret på spørgeskemaer – og hvem svarer på dem? I alt overvejende grad er det kvinder, der tager sig tid til dem. Allerede der opstår en stor skævhed i evalueringsmaterialet.

Gæsternes geografiske fordeling

Nysgerrigheden blev skærpet. Kunne vi også få noget konkret at vide om, hvor museets gæster kommer fra? Ud over køn noterer opsynet også gæsternes hjemland eller for danske gæsters vedkommende deres hjemmepostnummer. Det har givet spændende resultater. Tænk at have i snit omkring 75% lokale gæster! Det vil sige, at museet faktisk når ud til netop den erklærede primære målgruppe. Dernæst er det spændende at se, at Århus og Københavnsområdet kommer ind som de næststørste gæstegrupper. Fra de to destinationer er der jo immervæk en god køretur til Vejen Kunstmuseum.

Det talte ord giver gode ambassadører

En frivillig hjælper har opstillet en oversigt, der opsummerer noget af vores viden om museets gæster. I ærkehøjskoleland i skyggen af Rødding- og Askov Højskole, hvor det talte ord er i højsædet, er det interessant, at statistikken viser, at rigtig mange af museets gæster får en mundtlig introduktion til samlingen. Mange af de omviste bliver de gode ambassadører, der videregiver deres viden om stedet, og bringer nye gæster til huset. Vækst i besøget sker netop ved at folk anbefaler stedet, eller potentielle gæster møder omtale af museet i tidsskrifter, dagspressen, kunstlitteraturen, via hjemmesiden eller i radioen. Museets stramme budget rummer ikke midler til usikre PR-investeringer.

Vejen Kunstmuseums mange børnebesøg skyldes det gode samspil, der er etableret mellem museet og egnens børnehaver, skoler, SFO’er og Vejen Billedskole.

Den store gruppe af ’løse’ gæster er et sted, hvor der meget bevidst sættes ind med eksempelvis omhyggelig skiltning og opgaveark til den faste samling samt muligheden for at læse meget mere på museets hjemmeside, der både kan konsulteres hjemme, men også i museets Publikumsrum midt mellem særudstillingssalene.

Besøgstal

I de sidste mange år har Vejen Kunstmuseums besøgstal ligget mellem 12.000 og 15.000. Museet er tilgængeligt for alle – uanset køn, alder og økonomi, fordi kunstværkerne tilhører os alle og for øjnene gerne skulle være lige så tilgængelige som bøgerne på biblioteket.

Hvad synes du om Vejen Kunstmuseum?

Har du været på museet og kunne du lide at være der? Er du vild med Hansen Jacobsens skulpturer, eller synes du det er enormt kedeligt at se på alle de gamle ting? Skriv til os! Fortæl os hvordan vi kan gøre Vejen Kunstmuseum til et endnu bedre sted at besøge!