2019


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

2009

2008

2007Museets gæster i %-fordeling: Kvinder, mænd, børn

Siden 2003 har Vejen Kunstmuseum gennemført en detaljeret registrering af hver eneste af museets gæster fordelt mellem mænd, kvinder og børn. For realistisk at kunne gennemføre opgaven, når fx de mange skoleklasser passerer i den travle december måned, blev det besluttet, at piger og drenge tælles under ét som børn.

Undersøgelsen blev sat i gang på baggrund af, at det generaliserende ofte hævdes, at kvinder over 40 er kunstmuseernes kernepublikum. Den myte var opsynet på ingen måde enige med. Derfor startede optællingen af mænd og kvinder.

Det har vist sig, at fordelingen er knap så dramatisk, som myten lader ane. Mænd går også meget gerne på kunstmuseum, og i Vejen kan vi fx konstatere, at 99% af de større keramiksamlere er mænd! Den nærliggende forklaring på den sejlivede myte om kvinderne som kunstmuseernes primære gæster er nok, at det som oftest er kvinder, der tager sig tid til at besvare spørgeskemaer, og derfor hyppigst optræder i statistikkerne.

1/3 af gæsterne er børn!

Det er imponerende, at 1/3 af Vejen Kunstmuseums gæster er børn. Procentuelt mønstres her en højere andel børnegæster, end på museer med deciderede børneafdelinger såsom Louisiana og Statens Museum for Kunst.

Afgørende er samspillet med de lokale børnehaver og skoler, der fx alene i december måned kommer på besøg med 700-900 børn for at være med til at åbne årets traditionsrige julekalenderudstilling. Den har været en tilbagevendende begivenhed siden 1995 – hvert år i samspil med en ny, nulevende billedkunstner. Julekalenderudstillingerne er for de yngste borgere en indgang til kunstens verden.

Der er masser af skoleaktiviteter i form af rundvisninger/workshops med museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsen. Særligt træk er der på undervisning i kombination af tegneøvelser og digitalisering af mønstre og bogstaver, hvor klasserne laver deres eget alfabet til computeren. Her rammes skolens store fag – matematik og dansk. Over årene har Vejen Kunstmuseum også dannet rammen en del møder og værkstedsaktiviteter med udefrakommende kunstnere i regi af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.

Da museet har samme åbenhed som et bibliotek vender de gerne tilbage på egen hånd, med venner eller sammen med deres bedsteforældre, for deres mor og far har alt for travlt, fortæller de! Og selv om der tales om, at børnefamilierne har travlt og dårligt har tid til at komme på museum, gælder det ikke helt i Vejen. En særlig attraktion, der bruges flittigt af de lokale børnefamilier, er værkstedsaktiviteter for hele familien tirsdag-onsdag-torsdag i både vinter- og efterårsferien.

Af særlig indflydelse på det store børnebesøg er også det symbiotiske samspil med Vejen Billedskole, der har omkring 90 elever om ugen i 20 uger om året. Ved de halvårlige ferniseringer er der et leben af børn og voksne med omkring 150 deltagere til udstilling og den efterfølgende workshop.

Heldigvis har Vejen Kunstmuseum i årevis haft GRATIS adgang, og står derfor åbent for gæster i alle aldre.