2019


2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009Museets gæster geografisk fordelt efter postkoder

Siden 2003 har Vejen Kunstmuseum gennemført en detaljeret postkoderegistrering for hver af museets gæster. Den viser, at i snit 75 % af gæsterne kommer fra postkode 6000-6999, der svarer til museets nærmeste opland. I betragtning af, at Vejen Kommune har omkring 42.000 indbyggere, hvoraf lidt over 9.500 er bosat i Vejen by, udgør de 75 % af de 12.000-15.000 årlige gæster et pænt udsnit af de lokale borgere - og afspejler museets stærke lokal forankring.

Geografisk set er der i den tyndt befolkede omegn ikke noget større opland at trække flere besøgende fra. Og her inde midt i Jylland på linjen mellem Kolding og Esbjerg ligger Vejen Kunstmuseum fjernt fra de gængse turistruter. Opland som i Århus- og Københavnsområdet er der intet af. Der er dog relativt kort til Vejen fra det attraktive Koldinghus i øst og strandene mod vest. Gradvist får kulturturisterne øje på egnen med verdens første højskole i Rødding, den historisk set mest toneangivende i Askov, den historiske festplads Skibelund Krat, Europas første strømproducerende mølle og opdagelsen af den trevingede mølle i Askov, vandrestierne langs Kongeåen, Holme å og Hærvejen, der går lige midt gennem Vejen – og egnens mange andre attraktioner.

Vejen Kunstmuseum har ingen budgetmidler til annoncering. Det er de gode, veltilfredse gæster, der er museets bedste ambassadører. Størsteparten af museets gæster kommer netop på anbefalinger fra gæst til gæst samt på baggrund af redaktionel omtale takket være god dækning i landets dagblade af museets udstillinger.

Det viser sig, at gæster gerne kører langt for at besøge museet med sin særlige profilering af kunsten i tiden omkring år 1900. Af besøgsstatistikken fremgår det påfaldende nok, at de næststørste besøgsgrupper, efter de mange fra lokalområdet, er henholdsvis Københavnsområdet og Århus.