Juli måneds buket fra Foldingbro
Ved Karin Lorentzens Udkigspost ved Foldingbro ses Jette og Mogens Kjær Poulsen mens Elisabeth Østergaard står i forgrunden.

  


Juni måneds buket fra Skærsø.
Foto: Jydske Vestkysten.
Mogens Kjær Poulsen fortalte om planterne i Holmeå-dal – her ved Anders Bundgaards Treherredssten, der anes bag hans hånd.

Projektets FØRSTE BUKET blev plukket i maj ved Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.TOLV BUKETTER

12 måneder, 12 planteindsamlinger, 12 kunst- og naturoplevelser


Af Teresa Nielsen, museumsleder


TREDJE BUKETTUR

Fælles plante- og kunstvandring for ALLE interesserede

søndag den 15. juli kl. 13-15

 

Vi mødes ved Genforeningshøjen ved Foldingbro, hvor vi hører om Karin Lorentzens udkigspost – en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2014.

 

Derefter traver vi mod vest ad Kongeåstien.

Guider på turen er den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling og museumsleder Teresa Nielsen, der fortæller om kunsten.

 

En gruppe har gået en prøvetur for at samle FOLDINGBRO BUKETTEN, som Mogens Kjær Poulsen giver følgende ord med på vejen:

 

Juli måneds buket - Højsommer buketten

Dens planter er indsamlet langs Kongeåen ved Foldingbro. Kongeåstien følger både åerne og vejene omkring Foldingbro. Buketten bliver derfor en blanding af planter fra å, eng og rabatter. Eksempelvis er Gul Snerre – også kaldet “Jomfru Marias Sengehalm” – en vejkantsvækst, mens Tagrør og Høj Sødgræs står helt ude ved åvandet som en friskgrøn bræmme i et ellers noget solvisnet sommerlandskab 2018.


Mogens Kjær Poulsen kigger på, mens Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.

Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.

 

Buketten er bundet af Ketty Vuiff hos e-blomsten i Vejen. Hun har komponeret den af de planter, der er indsamlet under prøvevandringen. Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

 

Skræppe

Blåhat

Kærmysse/Dansk Ingefær

Katost

Forglemmigej

Ranunkel

Grenet pindsvineknop

Ager padderokke

Musevikke

Baldrian

Almindelig Mjødurt

Hundemad

Hvid Snerre

Almindelig Syre

Agertidsel

Blæresmælde

Sumpkællingetand

Almindelig Fredløs

Dueurt

Mirabel

Gul Snerre

Tagrør

Rørgræs

Rødkløver

Blåklokke

Pimpinelle

Hirsestar

Dagpragtstjerne

Rejnfan/Guldknop

Gærdesnerle

Horsetidsel

Høj Sødgræs

Lathyrus

Peberrod

Torskemund

Lugtløs Kamille

Stinkende Storkenæb

Kulsukker

Gederams

Samdstar

Gyvel

 

Som omtalt nedenfor har Vejen Kunstmuseum indledt et samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN-lokalafd) og Vejen-Brørup-havekredsen om TOLV BUKETTER. Fra maj 2018 til april 2019 sættes der hver måned fokus på en lokalitet, hvor vi ser på udvalgte kunstværker samt egnens og årstidens aktuellet flora.

 

I samarbejdet peger museet på, at der er god kunst at se mange steder i omegnen, mens DN-lokalafd. har interesse i at få udbredt kendskab til de vilde planter her i vores natur. Den er fuld af oplevelser. Følg med og tag del i kunst- og natur-turene ud i landskabet. Se opfindsomheden blomstre, når der laves buketter året rundt – også om vinteren…

 

  

FØRSTE BUKETTUR

På parkeringspladsen ved Baldersbæk mødtes lørdag den 19. maj 30-40 nysgerrige sjæle til travetur i grossererplantagen fra Holger Petersens villa ned i engen og ud langs Holmeå. Guiderne på turen var Mogens Kjær Poulsen, der fortalte om planterne, mens Teresa Nielsen talte om billedhuggeren Anders Bundgaard og hans samspil med grosserer Holger Petersen. Turen gik ad Den røde rute, der er en sløjferute på Kyst til Kyst-stien.


ANDEN BUKETTUR

Den anden bukettur faldt sammen med markeringen af De vilde blomsters dag søndag den 17. juni , som blev markeret med en travetur ved Lobelie-søen.

Denne travetur var en ren blomstertur.

 

Mogens Kjær Poulsen fortæller: ”Maj måneds buket måtte nødvendigvis blive lysegrøn. Alt var nylig sprunget ud og mange træer, buske og urter var begyndt at blomstre.”

Der blev bundet en buket af nogle af de mange planter, der blev fundet undervejs:

Dunet gedeblad, Ørnebregne, Hvid Anemone, Majblomst, Skovstjerne, Liljekonval, Stor Fladstjerne, Liljekonval, Blåbær, Ager padderokke, Martsviol, Pors, Gul Iris, Engnellikerod, Skovsyre, Håret Frytle, Mark Frytle, Kragefod, Alm. Dueurt, Engkarse, Engkappeleje, Alm. Mjødurt, Pyramide Læbeløs.

Der var også en rig variation af buske og træer: Bøg, Stilkeg, Tørst, Bærmispel, Druehyld, Slåen, Birk, Bævreasp, Rødel, Alm. Hæg, Glansbladet Hæg, Hyld, Lærk og Alm. Røn.


Et kig ud over Holme å på vej ad den røde sti.

 
De mange fremmødte fik sig en overraskelse – en af den hede maj-måneds få byger og med epicenter netop over traveturen, så alle blev drivvåde. Det til trods var spørgelysten stor, og Mogens Kjær Poulsen gav kyndige uddybninger.

 

DE FØLGENDE 3 af 12 TURE:

 

Søndag den 19. august kl. 13-15 starter turen ved parkeringspladsen lige nord for Kongeåen på landevej 425, lig nord for Kongeåcamping. Traveturen går mod vest ad Kongeåstien. Undervejs ses Eva Steen Christensens Månebænk og Morten Modins trædesten. Begge er dele af Vejen Kunstmuseums projekt EGNSBETON 2014.

 

Søndag den 16. september kl. 13-16. Genforeningsstenen ved indkørslen til Rødding Højskole er mødested. Derfra går turen om Jakob Appel stenen og et par grav- og mindesten inden turen går ad Kleinbanestien ud mod Sommerlystskoven og Raslebækken.

 

Søndag den 14. oktober kl. 13-16 mødes vi ved festpladsen i Skibelund Krat, hvor vi hører om Niels Hansen Jacobsens Modersmålet og Niels Skovgaards Magnussten inden turen går ned over bakken mod Kongeåen forbi Stampes Gård og Friheden til Kongeåstien.

 

BAGGRUND for projektet 12 BUKETTER

På Vejen Kunstmuseum skabte den retrospektive udstilling, CAMILLA BERNER – art & nature (1.12.2017-6.5.2018) masser af samtaler og nye, uventede samspil. Hun og museets gæster fik en enestående mulighed for at se udviklingen og sammenhænge i hendes virke.

Som Camilla Berners planteindsamlinger på Vejen Kunstmuseum knyttede an til tradition med fx maleren Ejnar Nielsens grøftekantsbuketter fra Gjern i 1910’erne, talte hendes nyeste billedserier – fra 2014 på Kongens Nytorv, 2016 fra Seoul i Sydkorea og 2017 fra Søby Brunkulslejr – til os i dag. Vi fascineres af de smukt komponerede planteindsamlinger, der ved nærmere øjesyn viser sig at bestå af ukrudt og vilde planter.

 

Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdelingen (DN-lokalafd) kom på besøg, og samarbejdsprojektet 12 BUKETTER opstod. Ud fra spørgsmål som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?” spurgte vi hinanden, om vi – med skyldig hæder og tak til kunstneren – kunne bruge Camilla Berners tilgang til at se nærmere på og fremhæve naturen og egnen her, hvor vi bor…

 

12 BUKETTER peger på 12 lokaliteter, hvor vi ser på udvalgte kunstværker og plukker blomster til buketterne – én fra hvert sted og for hver måned i et år fra maj 2018 til april 2019. 

I Camilla Berners ånd vil medlemmer af DN-lokalafd’s plantegruppe for hver måned på et af de udvalgt steder lave en planteindsamling, der dokumenteres gennem en artsliste. Af de indsamlede planter bindes en professionel buket af Ketty Viuff fra e-blomsten i Vejen.

 

Måned for måned fotograferes hver buket. Månedens billede og dens planteliste får sin faste plads på Vejen Kunstmuseum og ude på folks computere. Via museets og DN-lokalafd’s indgange til de sociale medier præsenteres månedens fotografi med sin artsliste og evt. en uddybende tekst om væksternes muligheder og historier.