December buketten


Novemberbuketten


Midt på en tåget, diset dag kan man ved Kongeåen være heldig at få sol gennem en åbning i skydækket!


Med ryggen til Kongeåen ses ved lågen fra venstre Bent Sørensen, Kaj Lassen og Sophus Ejler Jepsen.


På den fine trampesti langs Kongeåen ses buketsamlerne - fra venstre Sophus Ejler Jepsen, Kaj Lassen og Bent Sørensen.


Buketten er bundet hos e-blomsten i Vejen.
Oktobermåneds buket


E-blomsten i Vejen binder oktober
buketten.


Modersmålet i Skibelund Krat


Magnusstenen i Skibelund Krat


Ejnar Nielsen
I Septemberbuketten er Rejnfan, Røn og Brombær de farvestrålende indslag mellem de markante dunhammere.
Ketty Viuff var godt tilfreds med de mange fine efterårsfund, der blev samlet om de markante dunham-mer fra vandhullet ved Kleinbanen i Rødding.Under indsamling langs Kleinbanen ses her fra venstre: Elisabeth Østergaard, Bent Sørensen, Mogens Kjær Poulsen og Ingeborg Schønberg under plukning af Mariebær.August måneds buket


Hos eblomsten i Vejen er Mette i gang med at binde august måneds buket.


Skelhøj


Juli måneds buket fra Foldingbro
 

Ved Karin Lorentzens Udkigspost ved Foldingbro ses Jette og Mogens Kjær Poulsen mens Elisabeth Østergaard står i forgrunden.
 


Juni måneds buket fra Skærsø.
Foto: Jydske Vestkysten.Mogens Kjær Poulsen fortalte om planterne i Holmeå-dal – her ved Anders Bundgaards Treherredssten, der anes bag hans hånd.Projektets FØRSTE BUKET blev plukket i maj ved Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.TOLV BUKETTER

12 måneder, 12 planteindsamlinger, 12 kunst- og naturoplevelser


Af Teresa Nielsen, museumsleder

 

8. bukettur
Fra Lintrup kirkegård til Viggos søer og pansergraven

Vi mødes på Lintrup Kirkegård ved Niels Hansen Jacobsens gravsten for folkemindesamler Hans Pilegaard. Til højre for ligger stenen for tre brødre, der alle bukkede under for Den Spanske Syge, der hærgede Europa i 1918-1919. Tæt på kirken findes en samling mindesten for sognets dansk- og tysksindede, der faldt under Første Verdenskrig. Den gamle grænse er der også et minde over.

 

 Ved bækken i kanten af Præsteskoven ses her Buketbanden på prøvetur onsdag den 5.12. i koldt, men smukt vejr med en del sol.

 

Fra kirkegården går vi en knap 4 km rute ad slåede græsstier. Turen kan tilbagelægges i godt, solidt fodtøj – gerne vandrestøvler/gummistøvler. Langs markskel går vi ad ”Sporet ved Lintrup” over en bæk til Præsteskoven, også kendt som Lyngbjerg.

 

Viggos Søer – en herlig oase

Takket være nu afdøde Viggo Vestbjerg og den lokale entreprenør Tage Hauberg findes her på den ellers sumpede bakkeskråning i dag en smuk idyl. De fik anlagt tre forbundne søer og i dag passer frivillige på forbilledlig vis en afvanding omkring stierne. Fra den højeste til den laveste sø er der nok fald til et ”naturligt” springvand, der veksler mellem en stille piblen til en adskillige meter høj stråle. Ved afløbet er der konstrueret et møllehjul med overfald. Et indtryk af stedet kan man få her: https://www.youtube.com/watch?v=r6uSmvw3BZo

 

 

Viggos Søer på Lyngbjerg er et dejlig sted at holde hvil.

 

Tæt ved Lintrup Kirke og nabo til stien ligger Lintrup Børnecenter, der over årene har haft stort udbytte af, at børnene ad stien går på opdagelse ved Viggos Søer og dér bliver fortrolig med naturen. Ved søerne er der borde, bænke, en overdækket bålplads og et shelter. Om vejret tillader søndag den 16. december, vil det her være oplagt at indtage medbragt kaffe, mens vi får historien om stedets tilblivelse.

 

Gudrun fra Wagners opera ”Niebelungens Ring” og en pansergrav…

Som en voldsom kontrast til idyllen ved Viggos Søer ligger der få meter borte en rekonstrueret strækning af en pansergrav. Den var en af de tre spærrestillinger, som værnemagtens overkomando i Berlin i foråret 1944 besluttede at få gravet på tværs af Syd- og Sønderjylland. Den omkring 73 km lange Gudrundstilling gik fra Vestkysten ved Ribe ind over Lintrup langs Kongeåen videre ad Gesten å, lille å, nord om Lunderskov af Åkjær Å og Kolding Å frem til Kolding by. Med god udsigt mod nord var det oplagt at bygge på den sydlige side af åløbene. På nettet kan man læse, at Gudrundstillings pansergrav var omkring 4 m dyb, 2-3 m bred i bunden og 5-6 m bred for oven. De stejle sider og det dybe hul ville bremse ethvert køretøj. Gudrunstillingen havde også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingeværer, mortérer og kanoner. Viggo Vestbjerg havde kendskab til stedet, og da man begyndte at grave efter sporene, faldt jorden og en del af den gamle pansergrav åbenbarede sig.

Lige nord for Viggos Søer er der genskabt et lille stræk af pansergraven langs Gudrunstillingen, der blev gravet ud fra september 1944, mens arbejdet blev indstillet i løbet af foråret 1945.

 

Nordpå lå Brynhild-stillingen og syd for Kriemhild – alle tre er navne på meget forskelligartede kvindefigurer i den tyske komponist Richard Wagners operatrilogi ”Niebelungens Ring”. Wagner var Hitlers yndlingskomponist, og navne fra hans værker var oplagte at bruge til de anlæg, som man udskrev massevis af folk til. I den sene fase af krigen måtte man nøjes med det forhåndenværende. Gudrunstillingen blev udført som jordarbejde og graven foret med store mængder af træstammer konfiskeret i lokale skove. Ved håndkraft skabtes disse enorme gravearbejder. Omfanget er i dag stort set usynligt. Ved en lov nr. 327 af 7. juli 1945 blev det besluttet at tankgrave i hele landet skulle fjernes ved statens foranstaltning, uden udgifter for grundejerne. o:p>

 

Alene af Gudrundstillingen nåede man med massiv indsats ved udskrivning af krigsfangere, tyske arbejdere og soldater, medlemmer af det tyske mindretal og danske entreprenører – og trods bevidst langsomtarbejdende danske bidragydere – at få 58 km færdig i tiden fra den 8. september 1944 og frem mod, at tyskerne fortrække sydpå for ved Kriemhild-stillingen at kunne forsvare sig mod sydlige angreb.

 

December buketten

Da BUKETTUR-projektet startede, var der frygt for, om der overhovedet ville være noget interessant at plukke i disse mørke vintermåneder. Ret overraskende har det været, at der endnu her i december er mange friske grønne blade at sætte sammen med efterårets røde toner og de visne brun-orange blade. De stærke lyserøde/orange toner fra benved’en og de røde bær på Kristtornen lyser op i buketten. Lidt som en blomstrende papyrusplante tegner Vejbred-skeblad sig øverst i buketten med sit fine spind af tomme blomsterstande.

 

  

Undervejs blev det til tre spande fuld af materialer. På bænken kigger de ud over Lintrup-landskabet. Det blev Elin Rasmussen, et ungt naturtalent hos e-blomsten, der bandt decemberbuketten – her ses en god del af Ketty Viuffs medarbejdere.

 

På prøveturen så vi, at Bellis fortsat blomstrer overalt, selvom de små planter er stivfrosne, når man plukker dem. Vi fandt også Brunelle, smukke lilla blomster der fortsat klarer sig vældig fint i kulden. Som en ekstra farveklat ligger grenen med gul bævresvamp foran buketten. o:p>

 

Artsliste:

Bøg

Bregner

Kornel

Benved

Lærk

Birk

Cotoneaster

Rødel

Rødgran

Sitka gran

Fyrhindbær

Vild kørvel

Lyng

Spiræa

Dunhammer

Vejbred – skeblad

Nøkkeroser

Hundegræs

Bellis

Hyrdetaske

Stedmoderblomst

Draphavre

Mos

Lav

Gul bævresvamp

 

 

 

 

 

 

 

7. bukettur 
Ravningtrappen og travetur langs Kongeåen søndag den 18. november kl 13-15 

Onsdag den 7. november gik prøveturen i den vestlige udkant af Vejen Kommune. Vi startede ved mødepunktet, Ravningtrappen - indtast Ravningvej 17, 6660 Lintrup og stop ved P-pladsen lige inden Esbjerg Kommune-skiltet.

 

ALLE er VELKOMNE til at tage del i den offentlige travetur søndag den 18. november med start kl. 13.

 

 
Bent Sørensen og Sophus Ejler Jepsen ved Kongeåen med siv og indtørret syre.   Billedhugger Sophus Ejler Jepsen plukker nogle knopper af den endnu blomstrende Gærde-Valmue.


Det er vigtigt at huske gode travestøvler eller meget gerne gummistøvler. Deltagere skal være godt gående i det kupperede terræn, men tempo er ingen forudsætning, da der jævnligt stoppes op for at studere væksterne.


Turen starter med, at billedhugger Sophus Ejler Jepsen fortæller om tankerne bag og arbejdet med fremstilling af Ravningtrappen - en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton 2014.  

 

 
På billedhugger Sophus Ejler Jepsens "Ravningtrappe" i Botaniserende Beton ses fra venstre kunstneren i snak med Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.   På Sophus Ejler Jepsens Ravning-trappe står en del af de indsamlede buketplanter med gode gule toner fra Høst-Borste og sene Mælkebøtter.

 

Farverig efterårsbuket
På prøvetur langs Kongeåen blev de fire ”prøvekaniner” – Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling samt Sophus Ejler Jepsen og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum – forundrede:
”Vi ventede os ikke mange farver på denne tid af året, men blev overraskede over at finde masser af gule toner fra struttende Smørblomster, der ellers plejer at have højsæson maj-juli, Høstborste, og sene mælkebøtter, lyserød fra Tvetand og lilla fra små Ager-Stedmoderblomster og fra en struttende Ager-Tidsel, der ellers har højsæson i juli-august! Det fremgår tydligt af artslistens blomsteringsperioder (sat i parentes), at planterne er helt ude af trit med ”plejer”. Det milde efterår og den sene regn har givet mange planter mod på en ofte uventet genblomstring.”


Bittersød Natskygge har vi mødt i blomst tidligere på sæsonen. Nu er det ved at være slut. Bladene tørrer ind og de små tomatlignende bær sidder i klaser.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket.


ARTSLISTE
Ager-Tidsel
Frisk og indtørret Syre
Brændenælder
Blomstrende Ager-Stedmoder (maj-okt.)
Blomstrende Røllike
Bladene af Vild-Kørvel
Afblomstret Storkenæb
Blomstrende Hyrdetaske (april-sept.)
Blomstrende Gærde-Valmue (juni-juli)
Blomstrende Smørblomster (maj-juli)
Blomstrende Høstborste (juli-okt.)
Blomstrende Mælkebøtter
Bittersød Natskygge med bær
Blomstrende Rød Tvetand (april-sept.)
Blomstrende Ærenpris (maj-juli)
Blomstrende Alm. Hønsetarm (maj-juni)
Blomstrende Takkeklap (juni-august)
Grå Bynke
Store blade af en Læge-Kulsukker
Diverse græsser og siv
En brombærranke
Pil
Tjørn

 

 

 

 

6. bukettur
Skibelund Krat søndag den 14. oktober kl. 13-16
Vi mødes ved festpladsen i Skibelund Krat, hvor vi hører om Niels Hansen Jacobsens Modersmålet og Niels Skovgaards Magnussten.
Plantagens vækster og historie belyses inden turen går ned over bakken. Undervejs ser vi på planter på vej mod Kongeåen forbi Stampes Gård og Friheden til Kongeåstien, hvor vi slutter omkring kl. 16.


Medbring gerne kaffe/te, der kan nydes ved borde/bænke ved Frihedsbroen.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Festpladsen, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

 

 

 

ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Bøge

Druehyld

Dueurt
Ahorn/ær

Mangeløv

Eg

Løgkarse
Skovsalat

Contoneaster

Skræppe

Vild kørvel

Alm. hyld

Alm. røllike

Hundegræs

Syre

Gråbynke

Kongepen

Draphavre

Alm. rødkløver

Rejnfan

Lancet vejbred

Storkenæb

Fersken pileurt

Bittersød natskygge

Svinemælde

Blæresmælde

Ørnebregne

Brandbæger

Gederams

Tagrør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De næste 4 af 12 buketture

9. bukettur
Søndag den 20. januar 2019 kl 13-16
Vi mødes ved Brørup Gl. Kirke ved landevejen mellem Brørup og Holsted for at se en af billedhugger Niels Hansen Jacobsens mest usædvanlige gravsten og hans sten for herredsfuldmægtig H.C. Clausen. Derfra går turen i bil ind i Stilde plantage, hvor vi ser hans mindesten for plantagens vigtige personer. På travetur rundt i plantagen ser vi på frøstande og andre spor af de planter, der vokser dér.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Brørup gl. Kirkegård, Adsersbølvej 1, 6650 Brørup


10. bukettur
Søndag den 17. februar 2019 kl 13-15
Vi mødes på Gesten Kirkegård for at høre om et par af Niels Hansen Jacobsens gravsten. Derfra går turen til Langebjerg Plantage, hvor vi ser hans mindesten for lægen August Petersen - og så er vi indholdsmæssigt tilbage ved første bukettur: Ved Baldersbæk så vi Anders Bundgaards sten for Holger Petersen, og han var bror til August Petersen! I plantagen ser vi vinterens spor af stedets vækster.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten

11. bukettur
Søndag den 17. marts 2019 kl 13-15
Vi mødes foran Læborg Kirke for at se den mægtige runesten med Thorshammeren. Syd for kirken hører vi om Niels Hansen Jacobsens mindesten for tre drenge. Derfra går turen til Vittrup Baun, hvor vi oplever et stykke velbevaret hede med sine karakteristiske vækster. Ved baunen står et stort udkigstårn, der er spor af skyttegrave og masser af spændende historier.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Læborg Kirke, Læborgvej 5A, 6600 Vejen


12.bukettur
Søndag den 28. april 2019 kl. 13-15
Vi mødes ved Holsted Kirke, hvor præsten Helle Yskes og museumsleder Teresa Nielsen taler om kunstneren Kræsten Iversen og de glasmosaikker, han har udført til kirkens vinduer. Vi ser også Bjøvlund-trolden, der er indmuret i tårnets vestside. Vi går på stien langs Holsted Å til Skoleplantagen, hvor Kai Lassen og Teresa Nielsen fortæller om mindestenene. Undervejs ser vi på forårets spæde vækster.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11, 6670 Holsted
 

 

TIDLIGERE BUKETTURE

5. BUKETTUR

Rødding søndag den 16. september kl. 13-16

Med Genforeningsstenen ved Højskoleengen som startpunkt har Bent Sørensen, Ingeborg Schønberg og Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredninsforenings lokalafdeling, Elisabeth Østergaard fra Vejen-Brørup Havekreds og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum været på vandring for at forberede BUKETTUR nr. 5. Den finder sted søndag den 16. september kl. 13-16, hvor ALLE er velkomne. Her tilbydes en unik kombination af motion, planteviden, og kendskab til både kunst og lokalområder rundt om i Vejen Kommune. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Undervejs går turen forbi Festpladsen i Sommerlystskoven, hvor det er oplagt at holde en pause og evt. nyde sin medbragte kaffe.

Om september-buketten fortæller den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen: ”Dette er efterårets buket med Rejnfan, Brombær, Slåen, Røn og Mariebær. Det er også en buket efter en meget tør og varm sommer. I haverne ser vi æbletræer i blomst, samtidig med at de bærer moden frugt. Udenfor sæson er der også pludselig nye rabarber og langs vejene blomstrer engelskgræs. Altsammen meget forvirrende, og det er tydeligt at årets vækstsæson er gået på hæld, og næste måneds buket (oktober) bliver endnu mindre grøn.”

 

I artslisten over de planter, der undervejs blev plukket – og hvoraf mange fandt vej til buketten, som Ketty Vuiff har bundet hos e-blomsten – er der én med et fint navn og en sjov lille historie. Ved stien gennem Sommerlystskoven står Steffensurten, hvis høje stilke bærer masser af Præstelus. Sådan kaldes de burrede frø, som naturen har skabt til at hage sig fast på de forbipasserende – eksempelvis på præstens lange kjole, når han eller hun passerer på vej mod kirken!

 

 
Dunhamre blev indsamlet ved et vand-hul ved Kleinbanen.
  Ved Genforeningsstenen i Rødding ses spanden med de vækster, der blev indsamlet under traveturen.


Rundturen i Rødding starter ved de sten, som Niels Hansen Jacoben har hugget til minde om Genforeningen, Frimenighedens faldne 1914-1918 og Cornelius Appel. Dem fortæller Teresa Nielsen om og undervejs når vi også omkring hans mindesten på kirkegården på Søndre Tingvej.ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Skræppe
Lodden Dueurt
Svinemælk
Grå Bynke
Bittersød Natskygge
Mariebær (rose)
Rejnfan
Vejbred
Slåen
Dunhammer
Fersken Pileurt
Kongepen
Rødkløver
Brombær
Benved
Stilkeg
Alm. Mjødurt
Steffensurt
Dunet Gedeblad / kaprifolium
Ørnebregne
Røn

 

 

Tværs over Højskolengen ses Genforeningsstenen og Frimenighedskirken oven over Flors Allé i Rødding. 

 

 

 

4. BUKETTUR

Søndag d. 19. august kl 13-15

Vi starter turen ved parkeringspladsen lige nord for Kongeåen på landevej 425, nord for Kongeåcamping. På turen fortæller vi om Eva Steen Christensens månebænk, Morten Modins trædesten. Begge er dele af Vejen Kunstmuseums projekt EGNSBETON 2014. Vi går forbi Tobøl gravhøjen og ad Kongeåstien.
Undervejs ser vi også på planter på stedet.

 

August måneds buket - Sensommer buket
Vi går igen langs Kongeåstien, og nu viser vegetationen tydeligt, at vi er i høstmåneden. Træer og buske med frugter og urter, der er afblomstret – Vi ser tidsler helt hvide med deres frø, som skal spredes.

Alle marker op til å-dalen er gule og ofte med rundballer eller bigballer.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket. Den er bundet af Mette hos e-blomsten i Vejen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

Alm. Røn
Rød el
Eg
Ær
Glansbladet Hæg
Vortebirk
Klitrose
Alm. Mjødurt
Kål Tidsel
Ager Tidsel
Horse Tidsel
Høj Sødgræs
Lysesiv
Torskemund
Grå bynke
Regnfan
Alm. Røllike
Rørgræs
Dueurt
Brombær


Eva Steen Christensens Månebænk
 
Morten Modins Trædesten


Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, DN Vejen og Vejen-Brørup Havekreds

Mødested:
P-pladsen, Ribevej 66, 6683 Føvling


Kontaktperson:
Kaj Lassen - tlf 75 39 21 69

 

 

 

3. BUKETTUR

Vi mødtes søndag den 15. juli ved Genforeningshøjen ved Foldingbro, hvor vi hørte om Karin Lorentzens udkigspost – en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2014.

 

Derefter travede vi mod vest ad Kongeåstien.

Guide på turen var den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling og museumsleder Teresa Nielsen, der fortalte om kunsten.

 

En gruppe har gik en prøvetur for at samle FOLDINGBRO BUKETTEN, som Mogens Kjær Poulsen gav følgende ord med på vejen:

 

Juli måneds buket - Højsommer buketten

Dens planter er indsamlet langs Kongeåen ved Foldingbro. Kongeåstien følger både åerne og vejene omkring Foldingbro. Buketten bliver derfor en blanding af planter fra å, eng og rabatter. Eksempelvis er Gul Snerre – også kaldet “Jomfru Marias Sengehalm” – en vejkantsvækst, mens Tagrør og Høj Sødgræs står helt ude ved åvandet som en friskgrøn bræmme i et ellers noget solvisnet sommerlandskab 2018.


Mogens Kjær Poulsen kigger på, mens Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.

Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.
 

Buketten er bundet af Ketty Vuiff hos e-blomsten i Vejen. Hun har komponeret den af de planter, der er indsamlet under prøvevandringen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

 

Skræppe

Blåhat

Kærmysse/Dansk Ingefær

Katost

Forglemmigej

Ranunkel

Grenet pindsvineknop

Ager padderokke

Musevikke

Baldrian

Almindelig Mjødurt

Hundemad

Hvid Snerre

Almindelig Syre

Agertidsel

Blæresmælde

Sumpkællingetand

Almindelig Fredløs

Dueurt

Mirabel

Gul Snerre

Tagrør

Rørgræs

Rødkløver

Blåklokke

Pimpinelle

Hirsestar

Dagpragtstjerne

Rejnfan/Guldknop

Gærdesnerle

Horsetidsel

Høj Sødgræs

Lathyrus

Peberrod

Torskemund

Lugtløs Kamille

Stinkende Storkenæb

Kulsukker

Gederams

Samdstar

Gyvel

 

Som omtalt nedenfor har Vejen Kunstmuseum indledt et samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN-lokalafd) og Vejen-Brørup-havekredsen om TOLV BUKETTER. Fra maj 2018 til april 2019 sættes der hver måned fokus på en lokalitet, hvor vi ser på udvalgte kunstværker samt egnens og årstidens aktuellet flora.

 

I samarbejdet peger museet på, at der er god kunst at se mange steder i omegnen, mens DN-lokalafd. har interesse i at få udbredt kendskab til de vilde planter her i vores natur. Den er fuld af oplevelser. Følg med og tag del i kunst- og natur-turene ud i landskabet. Se opfindsomheden blomstre, når der laves buketter året rundt – også om vinteren…

 

 

2. BUKETTUR

Den anden bukettur faldt sammen med markeringen af De vilde blomsters dag søndag den 17. juni , som blev markeret med en travetur ved Lobelie-søen.

Denne travetur var en ren blomstertur.

Mogens Kjær Poulsen fortæller: ”Maj måneds buket måtte nødvendigvis blive lysegrøn. Alt var nylig sprunget ud og mange træer, buske og urter var begyndt at blomstre.”

Der blev bundet en buket af nogle af de mange planter, der blev fundet undervejs:

Dunet gedeblad, Ørnebregne, Hvid Anemone, Majblomst, Skovstjerne, Liljekonval, Stor Fladstjerne, Liljekonval, Blåbær, Ager padderokke, Martsviol, Pors, Gul Iris, Engnellikerod, Skovsyre, Håret Frytle, Mark Frytle, Kragefod, Alm. Dueurt, Engkarse, Engkappeleje, Alm. Mjødurt, Pyramide Læbeløs.

Der var også en rig variation af buske og træer: Bøg, Stilkeg, Tørst, Bærmispel, Druehyld, Slåen, Birk, Bævreasp, Rødel, Alm. Hæg, Glansbladet Hæg, Hyld, Lærk og Alm. Røn.
Et kig ud over Holme å på vej ad den røde sti.

 
De mange fremmødte fik sig en overraskelse – en af den hede maj-måneds få byger og med epicenter netop over traveturen, så alle blev drivvåde. Det til trods var spørgelysten stor, og Mogens Kjær Poulsen gav kyndige uddybninger.

 

1. BUKETTUR

På parkeringspladsen ved Baldersbæk mødtes lørdag den 19. maj 30-40 nysgerrige sjæle til travetur i grossererplantagen fra Holger Petersens villa ned i engen og ud langs Holmeå. Guiderne på turen var Mogens Kjær Poulsen, der fortalte om planterne, mens Teresa Nielsen talte om billedhuggeren Anders Bundgaard og hans samspil med grosserer Holger Petersen. Turen gik ad Den røde rute, der er en sløjferute på Kyst til Kyst-stien.

BAGGRUND for projektet 12 BUKETTER

På Vejen Kunstmuseum skabte den retrospektive udstilling, CAMILLA BERNER – art & nature (1.12.2017-6.5.2018) masser af samtaler og nye, uventede samspil. Hun og museets gæster fik en enestående mulighed for at se udviklingen og sammenhænge i hendes virke.

Som Camilla Berners planteindsamlinger på Vejen Kunstmuseum knyttede an til tradition med fx maleren Ejnar Nielsens grøftekantsbuketter fra Gjern i 1910’erne, talte hendes nyeste billedserier – fra 2014 på Kongens Nytorv, 2016 fra Seoul i Sydkorea og 2017 fra Søby Brunkulslejr – til os i dag. Vi fascineres af de smukt komponerede planteindsamlinger, der ved nærmere øjesyn viser sig at bestå af ukrudt og vilde planter.

 

Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdelingen (DN-lokalafd) kom på besøg, og samarbejdsprojektet 12 BUKETTER opstod. Ud fra spørgsmål som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?” spurgte vi hinanden, om vi – med skyldig hæder og tak til kunstneren – kunne bruge Camilla Berners tilgang til at se nærmere på og fremhæve naturen og egnen her, hvor vi bor…

 

12 BUKETTER peger på 12 lokaliteter, hvor vi ser på udvalgte kunstværker og plukker blomster til buketterne – én fra hvert sted og for hver måned i et år fra maj 2018 til april 2019. 

I Camilla Berners ånd vil medlemmer af DN-lokalafd’s plantegruppe for hver måned på et af de udvalgt steder lave en planteindsamling, der dokumenteres gennem en artsliste. Af de indsamlede planter bindes en professionel buket af Ketty Viuff fra e-blomsten i Vejen.

 

Måned for måned fotograferes hver buket. Månedens billede og dens planteliste får sin faste plads på Vejen Kunstmuseum og ude på folks computere. Via museets og DN-lokalafd’s indgange til de sociale medier præsenteres månedens fotografi med sin artsliste og evt. en uddybende tekst om væksternes muligheder og historier.