Buketbandens Mogens Kjær Poulsen og Elisabeth Østergaard fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling analyserer juli-bukettens plantearter til den liste, der findes her i teksten.

51. BUKETTUR!
Travetur ved Kongeåen og Skelhøj


51. BUKETTUR
Travetur ved Kongeåen og Skelhøj


TID: Søndag den 17. juli 2022 kl. 13-16

MØDESTED kl. 13:
Rastepladsen lige nord for broen over Kongeåen. Adressen er: Ribevej 66, 6683 Føvling.

Tekst af Elisabeth Østergaard, Danmarks Naturfredningsforening

I juli er farvepragten i naturen på sit højeste. Juli-buketturen er lagt på en del af Kongeåstien, denne gang ved Skelhøj. Vi mødes søndag den 17. juli kl. 13 på rastepladsen lige nord for broen over Kongeåen. Adressen er: Ribevej 66, 6683 Føvling.

På sit værksted i København lavede Eva Steen Christensen grundformen til bænkens overflade med relief af månens faser. Grundformerne blev robotskåret hos ODICO i Odense, støbt hos i Askov hos Frisesdahl, der med kran løftede den vægtig bænk på plads. Senest har Martin med leen tyndet ud i beplantningen omkring skulpturen.

MÅNEBÆNKEN
Vi starter med at gå mod nord og får snart øje på Eva Steen Christensens “Månebænk” i det høje græs på højre side af stien. Buketbanden havde fået et praj om, at naturen stod højt omkring kunstværket. Martin havde medbragt en le, så der blev slået en passage til værket. Månebænk udgør en del af det kendte projekt “Egnsbeton” fra 2014.
Fire udvalgte kunstnerne – Eva Steen Christensen, Sophus Ejler Jepsen, Karin Lorentzen og Morten Modin skabte hver en skulptur til en helt specifik egn. I 2014 var det placeringer midt i naturen ude langs Kongeåstien, der endte med at blive indviet året efter. Martin slår græsset med nænsom hånd, da Kulsukker, Dueurt, Hvid Okseøje og Gederams lige nu danner en smuk ramme om værket.

Projektet Egnsbeton startede i 2013, da Esben Klemann leverede skulpturelle indslag på uventede steder rundt om i Vejen Kommune.
Hans bænk ved Vejen Station er fortsat et godt mødested. På Museumspladsen støbte Morten Modin sommeren 2014 trædestenenes gule beton i de forme, som han havde lavet på Læsø i ugerne forinden. Mogens Kjær Poulsen står aktuelt ved stenen, som køerne lige fra nedlægningen har elsket at klø sig på og skubbe omkring med!

TRÆDESTEN
Lidt længere henne ad stien støder vi på det næste kunstværk. Vi går gennem en lille lund, og midt på den lidt sumpede trampesti ligger der nogle betonsten hulter til bulter (ved første øjekast). Det viser sig at være et kunstværk af Morten Modin. Materialet er beton, og stykkerne er formet som brændestykker, der fungerer som trædesten over det fugtige område. Formene blev til sommeren 2015, da han var assistent hos Per Kirkeby på Læsø. Og det fornægter sig ikke. De er som en tredimensionel version af Kirkebys tegnede studier af naturen.

På denne strækning af Kongeåstien passerer vi en kanoophalingsplads/pontonbro og shelterplads inden vi når den rekonstruerede Skelhøj, der fra 2002 dannede rammen om en veldokumenteret og forbilledligt formidlet udgravning. Det var entreprenør Frisesdahl, der stod for den vellykkede rekonstruktion ovenpå udgravningen.

EGNENS MANGE GRAVHØJE
Lidt længere henne ad stien kommer vi til en ændring i landskabet, som tydeligvis er menneskeskabt. Der er tale om Storehøj eller Hjulets Høj. Gravhøjen stammer fra ældre bronzealder for 3500 - 3300 år siden, et kulturminde som kan fortælle spændende historie om fordums traditioner.
Vi fortsætter mod Skelhøj som ligger meget markant i landskabet. Denne gravhøj blev etableret for 3400 år siden. Man regner med, at der er tale om begravelsen af en meget betydelig mand, og at opførelsen af gravhøjen har stået på i flere uger. Gravhøjen er bygget af græstørv med græsset nedad og opført i sektioner af forskellige arbejdshold. Midten af højen har været beskyttet af en jernkappe, der har bevaret planter og insekter i tørvene. De mange store gravhøje omkring Tobøl vidner om et velorganiseret samfund der har været i stand til at gentage den store indsats.
Fra Skelhøj fortsætter vi langs et skovhegn ned over engen mod Kongeåen. Det er en fornøjelse at betragte de mange blomster der myldrer frem her, Blåhat, Kællingetand, Horsetidsel, Dueurt, Gederams. Ind imellem støder vi på sjældne originale planter som fx Kuglemuseurt. Den store mangfoldighed af blomster giver også gode levevilkår for insekterne. Vi støder på utallige sommerfugle, vandnymfer, bier, græshopper. Vi fortsætter over Kongeåen, hvor der i forbindelse med anlæggelsen af Kongeåstien er bygget broer over åen flere steder.
På den anden side af åen bliver vi enige om at dele os i to hold. De der har gummistøvler på, går langs åbredden, hvor der er temmelig fugtigt, men en spændende flora. Vi andre går over marken op til Bækvej og tilbage til rastepladsen. Undervejs har vi indtaget den medbragte kaffe i en duft af Mjødurt og Hyld.

Takket være køerne og den stedvis meget fugtige, og andetsteds relativt næringsfattige jord er artsrigdommen høj på denne strækning af Kongeåstien. Køerne gør med både afgræsning og kokasser deres til at øge diodiversiteten. På turen møder vi masser af Blåhat, flere slags tidsler og en plante kaldet Kugle-Museurt.

DEN FORUNDERLIGE NATUR
Det er utroligt hvad man kan opleve ved blot at bevæge sig et lille stykke væk fra rastepladsen. Man kommer hjem fyldt op af gode oplevelser, og man er igen blevet lidt klogere. På turen vil Mogens Kjær Poulsen, der er formand Danmarks Naturfredningsforenings Vejen afdeling, fortælle om bestøvningens forunderlige verden ved at sammenligne græs og gederams. Han vil også vise os Kuglemuseurt, som garanteret er ny for de fleste. Knud Feddersen fortæller om, hvorfor Blåhat er så vigtig en plante for biodiversiteten ved at gøre rede for biers og hvepses afhængighed af hinanden og planten. Vi skal naturligvis også høre mere om Skelhøj og Egnsbeton. Alle er velkomne.
Turen er på ca 4,5 km. Takket være de græssende dyr er terrænet nogle steder lidt knoldet at gå på, men det meste af vejen går vi på en fin trampesti. Når vi skal over broen, skal vi passere en færist. Vi anbefaler som sædvanlig godt og solidt fodtøj. Medbring kaffe og evt. noget at sidde på, da vi formodentlig slår os ned til kaffepause på en mark. Vel mødt til Bukettur. ALLE er velkomne, når vi søndag den 17. juni går den 51. Bukettur langs Kongeåen.

JULI-BUKETTEN
Den farvestrålende juli-buket rummer en rigdom af plantearter: Gul og hvid snerre, Gederams, Prikbladet Perikon, Mjødurt, Engbrandbæger, Hvid Okseøje, Dueurt, tidens tre tidsler: Kærtidsel, Horsetidsel, Agertidsel, Draphavre, Lægekulsukker, Skræppe, de ildelugtende Krybende Baldrian, Kællingetand, Blåhat, Blåmunke, Hyld, Rørgræs, Hyld, Kuglemuseurt, Mørk Kongelys, Musevikke, Rødknæ, Fingerbøl/Digitalis, Alm. Røllike, Fløjlsgræs og Tørst.