Arrangementer i udstillingen

Tolv buketter
12 måneder
12 planteindsamlinger
12 kunst- og naturoplevelser

Læs mere her

Se Camilla Berner - tillægget fra Ugeavisen Vejen den 26.12.2017


Søby Brunkulslejer, 30.05.17.
Planteindsamling ved Sandtipperne.
 


Introduktion til Camilla Berners
udstilling på Vejen Kunstmuseum

Udstillingen kan ses frem til og med søndag den 6. maj 2018

Camilla Berner er født i 1972 på Fyn og voksede op i en familie, der lever af naturen, dyrker den og overdrager den til næste generation. Denne arvefølge har præget hendes opfattelse af naturen som noget, man kun har til låns og derfor bør tage vare på.

Som kunstner interesserer Berner sig for vores natursyn. Hendes uddannelse favner både videnskab og kunst, og hendes værker bygger bro mellem dem. Hun har studeret skulptur på Chelsea College of Fine Arts i London (1995-98) samt landskabsarkitektur først på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i København (2001) og siden på Landbohøjskolen (2002).

Berners kunstneriske praksis kan betegnes som environmental art. Det er en international bevægelse, der for alvor fra 1960’erne, og især i USA og England, har forholdt sig til menneskets samspil med/mod naturen. Ofte skabes værkerne af naturens egne materialer.

Kendetegnende for Berners værker er det, at de opstår stedsspecifikt. Gennem neutrale registreringer, der resulterer i artslister, indsamlinger og fotos, undersøger og bearbejder hun uventede eller oversete vinkler på naturen. Hendes kunstneriske og videnskabelige tværfaglighed åbner for, at publikum kan aflæse og forholde sig til stedets og/eller væksternes historier.

I avisformat, punktudstillinger og med fotografier skabte hun i 2014 værket ”Oversete Nyheder” på grundlag af sine registreringer og indsamlinger i haveanlægget Krinsen på Kongens Nytorv i København. Uden didaktisk mål tog hun fat på forholdet til ukrudt – en polariserende del af naturbegrebet.

På en af nationens mest centrale pladser medførte metrobyggeri, at haveanlægget gik fra tætklippet præcision til vildnis. Fronterne stod mellem dem, der over plankeværket så prydplanterne og rytterstatuen af Chr. V vokse til, modsat byromantikerne, der så biodiversiteten gøre sit indtog. En fredning afgjorde sagen – en kontrakt på præcis hvilken natur, der skulle være på stedet.

Berners serie af fotografier, ”Planteindsamling 1-7”, blev til i timerne inden arbejdet gik i gang med at føre anlægget tilbage til fredningens definitioner. Tankevækkende er det, at mange genkender og nyder buketternes vilde blomster, og dog er disse planter, eksempelvis i private haver, ofte forhadte i vild vækst. Berner får os til at tænke over de planter, som vind, fugle og tilfældigheder bærer ind i byerne. Paradoksalt har hun konstateret, at det ofte er dér, hvor mennesket forsøger at skabe kontrol ved at bygge hegn og mure, at der opstår et frirum til ukrudt.

Man kan høre om Berners projekt på Kongens Nytorv i en af udsendelserne på Danmarks Radio i programmet NATURSYN:
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-64#!/.

At samle ind, registrere, følge planternes rejse og forhistorie er blevet Berners indgange til at fortælle planternes historier – der også fortæller om os som mennesker. I 2016 blev planteindsamlinger i Seoul, Sydkorea, til jagten på de få ubebyggede tomter og deres vækster. Disse planter blev sat i en diametral modsætning: historisk ladede danske porcelænsvaser, der kan ses som billede på Berners rolle som udefrakommende beskuer. I 2017 satte hun fokus på udvalgte planter i Søby Brunkulslejr. Berner har isoleret dem midt i landskabet i en historisk pokal anvendt til belønning for opdyrkning/udryddelse af heden – i dag en type natur vi sætter store ressourcer af til at genoprette og bevare på bekostning af de planter, som tilfældigheder bringer ind.

Som bymenneske er Berner særligt optaget af den urbane natur. I ”Precious things and stuff we don’t like” registrerede hun i 2009 arterne på en byggetomt i Tikøbgade på Nørrebro. Frø fra de 124 arter ses i reagensglas i en høj montre først i udstillingen. Der var en blanding af prydplanter og ukrudt, eller rettere: Ruderatplanter, der trives på næringsfattig jord som den, der findes på byens tomter. Disse planter er ofte sejlivede med beskedne behov til næring og vanding. Størsteparten af det, vi generaliserende kalder ukrudt, er historisk set lægeplanter. Sorteret efter deres kvaliteter brugte Berner et udvalg af de 124 planter i ”Den urbane have” til Metropol i Sigurdsgade, København – dengang langt fra, hvad man kunne forvente i tilplantning af et nyt, rekreativt anlæg. Berner opfordrer til refleksion over vores syn på bynatur – skal der vokse planter, der trives på stenbroen eller importerede prydplanter, vi køber ind og må passe… måske en blanding?

 

Udstillingen på Vejen Kunstmuseum er den første retrospektive præsentation af Camilla Berners virke. Den består bl.a. af 24 montrer. Én for en åbnes de fra 1. til 24. december – og kan alle beses fra anden juledag. I dagene op til jul udgør montrerne en af Danmarks største julekalendere.

Kongens Nytorv, 19.06.14

Seoul, 11.06.16

Indholdet fra 1. til 24. er i kronologisk rækkefølge punktnedslag i Berners virke. Gennem teksterne til de enkelte montrer – tilgængelige både i udstillingen og på www.vejenkunstmuseum.dk, hvor de lægges ud dag for dag i december – indvies vi i hendes fortællinger og de spørgsmål, som knytter sig til hendes virke. Måske værkerne på den måde fortsætter med at eksistere i vores bevidsthed længe efter, vi har set dem?

Udstillingen er tilrettelagt af kunstneren og er blevet til med støtte fra STATENS KUNSTFOND.


Planteindsamling, 30.05.17. Elmers hus.