DE MÅNEDLIGE BUKETTURE

Fælles ture på vandring/cykelture til kunst-, kultur- og naturoplevelser

Det startede med 12 buketture – én pr. måned i et år, men fortsatte til 18, til 24…
og fortsætter!

GRÆNSEOVERSKRIDENDE
GENFORENINGS-BUKET-TUR

Fra Skibelund Krat nord for Kongeåen til Københoved i Sønderjylland

MØDESTED: Skibelund Krat ved festpladsen
TID: Søndag den 6. juni kl. 13, TRAVETUR med fælles kørsel

Vejen Kommune er en af de få kommuner, der spænder hen over den gamle 1864-1920-Kongeågrænse med en god del af kommunen i det sønderjyske. Tilmed har Skibelund Krat på den nordlige bakkekam været Danmarks vigtigste mødested for de dansksindede nord og syd for Kongeåen i alle årene fra det første store Grundlovsmøde i 1865 og frem til Genforeningen i 1920.

Til trods for at pandemien har sat en stopper for den udskudte folkefest, gennemføres juni-måneds BUKETTUR – dog i en lidt ændret form. Det er netop fra Skibelund Krat, at turen udgår. Det bliver fortsat den 6. juni og BUKETTUREN starter som de plejer kl. 13. Cykelturen har vi dog byttet ud med en grænseoverskridende travetur.

SKIBELUND KRAT
Indledningsvis ser vi på festpladsen og Krattets tre største mindesmærker: Niels Hansen Jacobsens skulptur af Modersmålet, Niels Skovgaards monument for Magnus den gode og Niels Hansen Jacobsens minde om Genforeningen. Museumsdirektør Teresa Nielsen fortæller om monumenterne, mens vores naturguide, Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, fortæller om Krattets vegetation. Diagonalt gennem Krattet når vi ned til landevejen og følger Hærvejens traverute på grusvej forbi Vestre Skibelundgård, hvor Niels Hansen Jacobsen i 1927-1928 leverede det relief af markarbejdere, der er indfældet over hovedindgangen.


I dette våde forår gik Buketbanden testturen i silende regn. De var allerede godt våde, da de startede ved Niels Hansen Jacobsens monument ”Modersmålet”. Det blev indviet i Skibelund Krat i 1903. Nedenfor Skibelund Krat ses de ved Vestre Skibelundgaard. Den blev bygget i 1927 af Niels Stampe Nielsen. På bestilling leverede Niels Hansen Jacobsen relieffet over døren af høstfolkene i arbejde. Han fik 300 kr. for relieffet – svarende til 5% af byggesummen. Det er væsentlig mere end de 1%, som Statens sætter af til kunstnerisk udsmykning af statens byggerier! Måske en lignende tanke kunne indføres ved byggeri i Vejen Kommune?!

NATUREN LIGE NU
Skibelund Krat byder sig til med nyudsprungne, lysegrønne bøgetræer. Vi følger eg og ask for at se, hvilken der springer ud først. Det gamle ordsprog siger:
Hvis eg springer ud før ask, går sommeren i vask.
Hvis ask springer ud før eg, bliver sommeren bleg (tør).

I skovbunden er de sidste anemoner ved at afblomstre. Hvor der kommer lidt sollys, bliver de afløst af Fladstjerne og små grupper Løgkarse. Dens blade kan spises, og de er mindst lige så stærke smagsgivere som Ramsløgsblade.

Turen fortsætter sydpå langs levende hegn, hvor Syren, Vildæble, Bærmispel og Tjørn alle er ved at blomstre. Ved Frihedsbroen er der god udsigt over Kongådalen. Den blev fredet i 1980. Siden er Kongådalen blevet udpeget som en del af det europæiske netværk Natura 2000 – særligt værdifulde naturområder. I den fugtige eng lyser Engkarse op med sine hvide-lysviolette blomster sammen med Kornet Stenbræk, der står på de tørrere steder. De gule farver sørger Ranunkel og Engblomme for at bidrage med.

FRIHEDEN
På vej mod Frihedsbroen gør vi holdt ved det lille stenhus ”Friheden”, som storbonden H.D. Kloppenborg fra Københoved opførte på nordsiden af Kongeåen. De fine små Dannebrogsflag over hovedindgangen og de rød og hvidmalede vinduesrammer var ingen tilfældighed! Huset hører vi mere om på turen.


Forårets store mængder af nedbør kommer planterne til gode her i engstrækningerne i den fredede Kongeådal. Løgkarse og ranunkel trives i hinandens selskab, og den gule Agersennep tager sig også godt ud!

KONGEÅEN – og månedens buket
Få hundrede meter længere fremme har vi krydset Kongeåen og gør holdt i Sønderjylland ved Frihedsbroens shelterplads. Her kan vi nyde vores medbragte te/kaffe mens Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om plantelivet i engstrækningerne langs Kongeåen.

Månedens buket er sammensat af både vilde blomster og mere kultiverede arter fundet i Krattet, langs vejen og i engene ved Kongeåen. Her er Ranukel, Viol, Døvnælde, Løgkarse, Stenbræk, Syren, Vildæble, Fladstjerne, Agersennep, Canadisk Gedeblad og en tidlig Gyvel.

Ved shelterpladsen deler vi os i to grupper. De ”terrængående” med solidt og gerne vandtæt fodtøj traver et stykke vestpå ad Kongeåstien og langs en markvej til Københoved, mens den anden del af flokken går på en mere jævn sti til samme mål.

H.D. KLOPPENBORG
En af de mest undseelige sten i Skibelund Krat er sat til minde om H.D. Kloppenborg (1802-82), storbonden fra Københoved. Stenens beskedne form er omvendt proportionalt med Kloppenborgs betydning for de dansksindede syd for Kongeåen – særligt for kredsene omkring Rødding Højskole og det, der blev frimenigheden i Rødding. Han var en af Skibelundforeningens mest indflydelsesrige og trofaste medlemmer. Som ung i København blev Kloppenborg præget af de personlige møder med Grundtvig og siden tæt forbundet med livet på Rødding Højskole, som han var medejer af. Efter nederlaget i 1864, dragningen af en ny grænse og flytning af højskolen fra Rødding til Askov stod hans hjem på Bejstrupgård i Københoved åbent for højskolens folk og for dansksprogede kirkelige handlinger udført af Hans Sveistrup og siden Cornelius Appel. Begge har de også hver sin mindesten i Krattet – et netværk af grundtvigianere, der gennem de store møder i Skibelund Krat førte en våbenløs kamp om genforening på ord, sange og mindesten.

BENNETGAARD
Lola Lecius Larsen sagt ja til at tage imod Bukettursgruppen på Bennetgaard. Så længe pladser haves, går vi ind i to grupper. VIGTIGT: Efter de gældende pandemirestriktioner, skal gyldig Corona-attest forevises. Alle deltagere skal bære mundbind, holde afstand og respekter stedets forskrifter.

Bennetgaard er en af Københoveds endnu levende historier om den lille bys centrale rolle i grænsekampen 1864-1920. Det gamle stuehus – med en historie, der går tilbage til 1690 – blev i sin tid købt af Jørgen N.H. Skrumsager, der i 1866 mod svigerfar H.D. Kloppenborgs vilje giftede sig med dennes datter Ane Marie. I årene 1864-1920 gjorde Jørgen og Ane Marie Skrumsager meget for at bevare dansk sprog og kultur på egnen. Deres vinduesløse kampestenslade dannede rammen om mange af de danske møder, foredrag og sangaftner, som var blevet forbudte.

Deres datter Jutta skænkede i 1936 Bennetgaard til hvilehjem. Hvert år er omkring 130 ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig på ophold. Størstedelen finansieres ved frivillige gaver fra fonde og legater, foreninger såsom Den Danske Sundhedstjeneste i Flensborg, grænseforeninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner, mens gæsterne også betaler en del af opholdet selv.


På turen tilbage fra Københoved til Skibelund Krat indsamlede Buketbanden prøver på de planter, der var blevet set på undervejs. Denne gang sammensatte henholdsvis Elisabeth Østergaard fra Vejen-Brørup Havekreds og Knud Feddersen fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling hver sin buket. Med Joakim Skovgaards mindesten for Charlotte og Ludvig Schrøder og Skibelund Krats festplads i baggrunden ses her deres to bud på en buket: Knud samlede et repræsentativt udvalg af alt, hvad vi fandt på turen, mens Elisabeth samlede et udpluk af de mange. En uge inden det officielt bliver SOMMER kan vi se, at naturen for alvor springer ud i sin fulde pragt… men det har holdt hårdt med masser af forsinkelse!

RETUR FRA KØBENHOVED – mulighed for fælleskørsel
Traveturen til Københoved er på 4,5-5 km. Det vil sige, at der tur-retur er omkring 10 km. De, der gerne vil gå begge veje, returnerer i eget tempo. Da turen denne gang er noget længere end de sædvanlige, organiserer vi fælleskørsel for de deltagere, der måtte ønske at halvere turen.

Klokken 12.30 kører vi i fællesskab nogle biler til Københoved. Chaufførerne returnerer til Skibelund Krat og deltager i traveturen. Når vi har set Bennetgård, fylder vi bilerne og kører tilbage til Skibelund Krat.

Hvis du/I gerne vil deltage i denne ordning, skal du/I sende en mail til:
Oestergaard.Elisabeth@gmail.com
Skriv venligst: 1) Hvor mange personer, der ønsker kørelejlighed fra Københoved til Skibelund og 2) Hvor mange personer der er plads til i bilen ud over chaufføren. De, der deltager i ordningen, skal være i Skibelund kl 12.30, så vi kan være tilbage til traveturens begyndelse.Klik her for at hente pdf
med oversigt til og med
tur 42, okt. 2021
Ejnar Nielsen
I maj-måneds forårsbuket ses både den ”gamle” påskelilje med lyse blade om den mørkegule trompet samt den nye.


Halvvejs på turen er der på bakken syd for Holsted Å en oplagt plads til kaffepause ved en lang bænk med plads til mange – men med behørig afstand!


På Torvet i Hosted står den store anemone, ”Anemone Blanda”, der er kommet hertil fra Balkan-området.


De kommende bukettur

39. BUKETTUR SØNDAG 11.7.2021 KL. 13-16
Vi mødes ved Frihedsbroen og traver mod øst på et stræk af Kongeåstien/Hærvejen gennem bl.a. den gamle Skodborg Plantage.

40. BUKETTUR SØNDAG 15.8.2021 KL. 13-16
Vi mødes ved Fodboldgolf og går derfra mod øst på et stræk af Kongeåstien/Hærvejen til Knagemøllen.

41. BUKETTUR SØNDAG 19.9.2021 KL. 13-16
Vi går fra Gispel Mose ved Bække over Sønderhede til Vittrup Baun.

42. BUKETTUR SØNDAG 17.10.2021 KL. 13-16
Vi mødes i Læborg Kirke, går en tur om kirkegården og kører i bil videre til Hundsbæk Plantage, hvor vi går en tur i plantagen og undervejs passerer vi tårnet på Fru Mettes Bjerg.
TIDLIGERE BUKETTURE
37.BUKETTUR – vestpå langs Holsted Å
søndag den 9. maj 2021 kl. 13-16


MØDESTED: Torvet i Holsted nord, Søndergade 4, 6670 Holsted Arrangementet er GRATIS

Kom med på forårsvandring, når Danmarks Naturfredningsforening inviterer til Bukettur søndag den 9. maj. Vi mødes kl. 13 på Torvet i Holsted Nord til kunst-, kultur- og naturoplevelser på en travetur mod vest. Husk godt fodtøj til den ca. 6 km rundtur, hvoraf en del er på trampesti i ujævnt terræn omkring Holsted Å.

KOEN I KUNSTEN
Allerede på Torvet møder vi kunsten i form af billedhugger Robert Lund-Jensens malkepige “Rebekka”. Koen står med hovedet nede ved det imaginære vandløb. Figuren er modelleret i 1981 og støbt i beton – utilsigtet står den som en tidlig forløber for Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton! Godt at se, hvor alsidigt det materiale kan bruges til trods for at det ofte pr. automatik er lidt forhadt.

Skulpturen kunne have været en del af det mægtige bogværk, som Anton Raundahl i februar præsenterede – en opsamling på hans livslange fascination af køerne. Han har skrevet et afsnit om koen i kunsten med fokus på ti kunstnere, der særligt har taget dyret til sig som motiv. Th. Philipsen er nok den bedst kendte af dem – og i samlingen på Vejen Kunstmuseum findes et af hans fine små studier af køerne på Saltholmen. Museet er lukket under nybyggeriet, men i Holsted kan vi komme helt tæt på Robert Lund-Jensens skulpturelle skildring af koen.


På Torvet i Holsted står Robert lund-Jensens skulptur ”Rebekka” fra 1981 til glæde for forbipasserende i alle aldre – også en ridetur for en lille purk fra en af egnens børnehaver!

BEDRE BYGGESKIKS HOLSTED-ARKITEKT
Inden vi overgiver os til forårets naturoplevelser, passerer vi Holsteds forhenværende Teknisk Skole – et hovedværk af arkitekt Henrik Johansen (1878-1948). Han var født i Gjerndrup, blev uddannet murer og gradvist også arkitekt takket være Bedre Byggeskiks undervisningsprogrammer. Mens han i 1922 deltog i Tegnehjælpens Bygmesterkursus, arbejdede han på projekteringen af Teknisk Skole. Bygningen er opført af en arkitekt med en passion for mursten.

Det var Johansens kongstanke, at bygningen udefra skulle afspejle den faglige dygtighed, som kunne læres i lokalerne indenfor. De mange fine murede detaljer og dekorative elementer repræsenterer det gode håndværk og tidens interesse for den gamle jyske barokarkitektur. Over indgangsdøren har Henrik Johansen i jern sat et mærke af symmetrisk sammenflettede passere. Det er en ”hilsen” til Bedre Byggeskiks arkitekter, der inden foreningens etablering udgav serien af hæfter fra foreningen ”Maalerne”. I 1910’erne og 20’erne kunne man her se de unge arkitektspirers tegninger efter opmålinger af forbilledlige, ældre danske huse. I et af hæfterne findes opmålinger af billedhugger Niels Hansen Jacobsens barndomshjem – et ikke længere eksisterende hovedværk af bygmester Peder Holden Hansen – samt aftægtsboligen, ”Hytten”, der endnu står i nordenden af Vejen.


Den gamle Teknisk Skole fra 1922 er Holsteds Bedre Byggeskiks-arkitekt Henrik Johansens hovedværk. Fra Torvet kan man se bagsiden af huset, mens den imponerende facade med det flotte midterparti kan ses omme i Nørregade.Den gamle Teknisk Skole fra 1922 er Holsteds Bedre Byggeskiks-arkitekt Henrik Johansens hovedværk. Fra Torvet kan man se bagsiden af huset, mens den imponerende facade med det flotte midterparti kan ses omme i Nørregade.

UD I FORÅRET
Ved kirken følger vi stien langs Holsted Å. Vores naturguide på denne tur er Astrid Jørgensen, der i mange år drev Geografisk Have i Kolding. På vej ud langs åen har hun fået øje på Ribes Alpinum – en af de allertidligste forårsbebudere. Ude i landskabet står de lysende slør af Mirabelletræernes blomster, og undervejs møder vi en række Korkelm. Dette troldske træ er ingen gængs vækst i Danmark. Velkendt med gartnerverdenen konstaterer Astrid Jørgensen, at den en gang må være sat i forbindelse med Nielsen’s Planteskole, der ligger i nabolaget. Undervejs bliver der plukket to forskellige slags påskeliljer – de gammeldags med lysegule blade omkring en mørkegul trompet og en af de nye, der er stærkgul over det hele.


På travetur langs Holsted Å møder vi bl.a. Ribes Alpinum, Mirabelletræerne og en række ældre Korkelm med knortede grene, der vækker associationer til trolde og forhistoriske uhyrer.

ENGENE OMKRING HOLSTED Å
På trampestierne i engene går vi vestud langs nordsiden af Holsted Å og tilbage på sydsidens bakkekam. Dér hvor vi krydser åen, er der på bakken en fin udsigt og en lang siddeplads, hvor det er oplagt at holde en kaffepause – husk rygsæk med egne forsyninger og en siddepude! Undervejs passerer vi et par klaplåger og kort efter den sidste, oplever vi en fin forening af den hastige transport og den rolige vandring. Vi går under landevejen på en bro, der er bygget ind i den ene side af betonkonstruktionen, hvorover bilerne suser afsted.


På trampestierne langs Holsted Å passerer vi et par klaplåger og turen går under landevejen på en fodgængervenlig bro. I Skoleplantagen står Niels Hansen Jacobsens mindesten for dyrlæge Sørensen.

ET OBLIGATORISK HANSEN JACOBSEN-VÆRK
På denne 37. af de planlagte Buketture passer vi sædvanen tro også et værk af billedhugge Niels Hansen Jacobsen. I Skoleplantagen findes både hans mindesten for den politisk aktive førstelærer Christian Søgaard samt hans sten for dyrlæge Sørensen, der døde samme år som Vejen Kunstmuseum blev indviet. Ved den tid har billedhuggeren også fået tid til at lave et markant mindesmærke med et reliefportræt i bronze indfældet i en stor marksten. En fortælling om stenen kan give anledning til refleksioner og gerne en lille debat om tidens fokus på monumenterne og deres betydninger – de går langt fra alle upåagtede hen!

Retur på Torvet får Astrid Jørgensen øje på Anemone Blanda – den store hvide Anemone, der er kommet hertil fra Balkan.Anders Bundgaards skulptur
af Holger Petersen


Kig til Villa Baldersbæk
  

 36. BUKETTUR søndag den 11. april 2021
Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling inviterer søndag den 11. april til en travetur på 7-8 km i det naturskønne område vest for Baldersbæk.

Inden turen går ud i landskabet, bliver der en lille kunstoplevelse ved to af billedhugger Anders Bundgaards værker. Tæt ved P-pladsen står den dysse, som han i 1890 opførte på bestilling fra de lokale i anledning af 25-året for Baldersbæk Plantage. Som en hyldest til plantagens driftige grundlægger – rigmanden Holger Petersen – er indhuggede relieffer, manende sentenser og et par små dyr, der vokser frem af granitten. Centralt står Holger Petersens motto: ”Arbejdet er vores trofaste Ven; Hvo som arbejder, synker ikke hen.”

Den store mæcen døde 1917. Året forinden havde han sørget for, at der ved E.M. Dalgas’ sommerbolig ”Høllund Søgaard”, 4-5 km. øst for Hovborg, blev opstillet en monumental granitstøtte af Dalgas i anledning af 50 året for Hedeselskabets grundlæggelse. Den blev hugget af Anders Bundgaard.

Efter samme model bestilte Holger Petersens efterkommere hos Anders Bundgaard et beslægtet stående portræt af Holger Petersen. Skulpturen har fået plads netop dér, hvor modellen sikkert mange gange har stået og kigget over på sin Villa Baldersbæk. Kunstneren var en hyppig gæst på stedet og fortrolig med modellen. Over årene havde Holger Petersen bestilt to bronzespringvand til haven samt i 1913 Treherredsstenen, der står ned til Holme Å dér, hvor Malt, Slaugs og Skads herreder.Søndagens travetur ligger som et aflangt 8-tal omkring Holme Å – delvist på Kyst til kyst stien, delvist på andre stier, så turen kun et enkelt sted krydser sit spor. Den afvekslende travetur går gennem mange typer landskaber fra plantage over hede og mose til tæt skov. Undervejs passeres et dambrug og enge med græssende køer.

Det meste af ruten er en trampesti. Husk derfor godt fodtøj, da terrænet kan være lidt ujævnt og fugtigt. Tag gerne kaffe/te og siddeunderlag med i rygsækken. Turen går forbi en af de høje skrænter, hvor åen har gnavet sig ind i terrænet og skabet et flot udkigspunkt – en oplagt pauseplads.

Månedens buket er primært samlet af tørrede kviste og grene. Den er peppet op med en Gedebladsranke, hvor bladene er ved at folde sig ud, en pilekvist med lysende gæslinger og en revlingebærkvist med fine små mørke rød-violette blomster – foråret er klart på vej!

Søndag den 11. april kl. 13 er mødestedet P-pladsen ved Baldersbæk. Der må være max. 50 deltagere, der får plads efter først-til-mølle-princippet. Alle deltagere bliver registreret med navn og en kontaktoplysning, så der kan tages kontakt om nødvendigt. På traveturen skal alle overholde gældende Covid-19 foranstaltninger med behørig afstand, afspritning og brug af mundbind, når afstanden mellem deltagerne er kort.

                     
Her se en Bellis der lyser særligt op her i foråret, men kan findes året rundt. Og et foto af egnens reneste vandløb.


31., 32., 33., 34. og 35. bukettur aflyst pga. Covid19

30. Bukettur – Hovborg & heden

Søndag den 11. oktober

På cykel kl. 13-16.30 fra Hovborg Kirke
På travetur kl. 15-16 fra P-pladsen ved Baldersbæk


Arrangører: Buketbanden, der består af Danmarks Naturfredningsafdelings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

Arrangementet er GRATIS

 

Den 30. Bukettur bliver den første, hvor vi afsøger en større geografi i en kombination af cykel og vandretur. Man kan vælge begge dele, eller traveturen for sig. Bemærk cykellister mødes kl. 13 ved Hovborg Kirke. Traveturen starter kl. 15 ved Baldersbæk.


DE MANGE TRÆSORTER & UDSIGTSTÅRNET

På P-pladsen ved Hovborg Kirke mødes alle interesserede cykellister klokken 13. Derfra cykler vi sydpå til Klelund Plantage. Undervejs på turen passerer vi et væld af nåletræer og stedsegrønt – oprindelige sorter som Enebær og Skovfyr, der er kendt gennem århundreder på Læsø. Langt de fleste træer er dog hentet til i forstmæssigt øjemed. Her har Nordamerika været særlig leveringsdygtig med sorter som Contorta Fyr, Nobilis, Grandis, Sitka, Hvidgran, Douglas og Tzuga, mens Bjergfyr, Weymouth Fyr og almindelig Ædelgran er kommet fra Europa – Normandsgran helt over fra Kaukasus. Lærken findes både i en europæisk og en japansk variant samt i en hybridform, der kom til efter den store storm i 1999.


       
På vej ind i Klelund Dyrehave passerer vi færiste, der holder kronvildt og andre dyr fra at løbe ud – heriblandt vildsvinene, hvis spor vi nok får at se undervejs som her, hvor de har gravet i græsrabatten. Det store udsigtstårn er fra 2016.

Undervejs gennem Klelund Dyrehave – der er Danmarks største dyrehave på 1415 hektarer og med en plantagehistorie, der går tilbage til 1868 – får vi muligvis øje på sporene efter vildsvin, der siden 2016 har været med til at forme stedets udseende sammen med de store krondyr. Sammen ælter og vælter de rundt på væksterne og er gradvist med til at præge stedets natur.

Iøjefaldende og imponerende midt i dyrehaven er det mægtige, 26 meter høje udsigtstårn, der blev opført i sommeren 2014. I samme ånd som tårnet på Askov Højskole står det som et sømærke på land. I plantagetårnet kan man kravle helt højt op i den øverste trekant med udsigt i miles omkreds!


SKULPTURELLE LEGEPLADSER

Tæt på ligger Myretuelegepladsen, der blev bygget samtidig som udsigtstårnet. Begge er de udført af den københavnske legepladsspecialist MONSTRUM. Tilbage i 2009 byggede den gule klatrestativ-slange SKOVSNOGEN sammen med Søren Taaning i det, der er vokset til landets største udendørs skulpturpark lidt nord for Sdr. Omme. I de mellemliggende år har de bygget legepladser rundt om i verden og herhjemme bl.a. ved DOKK1, 2015, i Århus og legepladserne på Lego House i Billund, 2017.

 


       
Tæt på udsigtstårnet ligger Myretur-legepladsen med masser af klartre- og balance-udfordringer til børnene – samt bord og bænke til pick-nick gæster.HOVBORG & HEDEN

Fra udsigtstårnet cykler vi mod nord ad Fennevej ud over Kulmosen. Her får vi en fornemmelse af, hvordan det var på H.C. Andersens tid at rejse hen over det forblæste Jyllands mægtige hedearealer. Takket være Hedeselskabet og moderne effektivitet er heden i dag stort set forsvundet.

 

 

   
På cykelturen ind gennem Klelund Dyrehave krydser vi ad uvejsomme markspor ind over imponerende hedestrækninger, der strækker sig milevidt.

 

Cykelturen foregår på en mark/hedevej, der absolut ikke er for racercykler og det uvejsomme sand kan være en udfordring undervejs. På den anden side af den åbne hede med masser af Lyng og enkelte Enebær når vi over til Galtshovej. Derfra går cykelturen til P-pladsen ved Baldersbæk. Kort forinden får vi kigget ind over dalen og Holmeå til billedhuggeren Anders Bundgaaards monumentale ”Treherredssten” fra 1913. Under den mægtige kalot ses portrætterne af kromand J.C. Steimeier Sørensen fra Hovborg, Hedeselskabets initiativtager E.M. Dalgas og skovridder J.C. Sørensen. På stelens sider er indhugget årstal og navne for plantager i Slaugs, Malt og Skads Herreder, der mødes på det punkt, hvor stenen står.BALDERSBÆK

Fra P-pladsen starter kl. 15 med Per Ramsgaard som guide en tur gennem parken ved Baldersbæk. Her startede den første BUKETTUR tilbage i maj 2018, og her passerer den 30. Bukettur. Vi starter ved den nyetablerede festplads for Hedeselskabets folk og den uundværlige Holger Petersen, uden hvis bundløse økonomiske opbakning E.M. Dalgas’ tanker og planer havde været svære at løfte. I baggrunden på plakaten anes turens første kunstværk: Anders Bundgaards kunstige gravhøj.

 

        
I Klelund Dyrehave passerer vi insekttræer, hvor der er fræset dybe riller i barken – træets næringsvej, der skæres over. Gradvist visner træet og bliver til gengæld et eldorado/luksushotel for biller og insekter – en kilde til øget biodiversitet. Undervejs står også en del ”Bøgetræs bonsai”. I ånden fra de nedklippede japanske træer holdes disse bøgetræer nede af dobbelt ”overfald” fra både frost og de mange dyr, der holder af friske skud. Ved Baldersbæk er anlagt en ny mindeplads. Her ses siddende Per Ramsgaard og Ingeborg Schönberg, mens Mogens Kjær Poulsen står mellem dem. De er begge en del af Buketbanden – her på testtur ultimo september.  MÅNEDENS BUKET OG DE UNIKKE VASER

Månedens buket lyser primært op i de svenske farver i spillet mellem den gule Rejnfan, Torskemund og en enkelt Smørblomst mod de fine Blåklokker. Centralt lyser de røde Hyben og de hvide skærme giver lidt spil i buketten… og de friske blomster er her i efteråret klart ved at være færdige. Til et møde med lærerne i Vejen Billedskole opstod tanken om, at keramikeleverne måske på skift kunne levere vaser til månedens buket. Men da de endnu slet ikke er nået så langt i efterårssemesteret, blev det aftalt, at vi i første omgang kunne præsentere nogle af lærernes vaser. Her har den 30. buket fået plads i Jette Löwén Dalls helt nye serie af stentøjsstøbte vaser. De er individuelt glaseret, og den flyder forbilledligt ned i tunge dråber, der stopper ved den nederste spids af de kantede felter. Vaserne kan købes hos kunstneren eller i Vejen Kunstmuseums kiosk.


 

   

 29. Bukettur – Jels Voldsted

Søndag den 13. september kl. 13-16

Mødested: Jels Voldsted, ved caféen

Arrangører: Buketbanden, der består af Danmarks Naturfredningsafdelings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

Arrangementet er GRATIS

 

Den 29. BUKETTUR indgår søndag den 13. september som en del af NATURENS DAG. Ved Jels Voldsted har Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling inviteret mange forskellige bidragydere til sammen at fejre NATUREN med et væld af aktiviteter for børnefamilier og nysgerrige i alle aldre.


HVAD DÆKKER ORDET BUKETTUR?

Traditionen tro inviterer Buketbanden søndag den 13. september til endnu en månedlig travetur. Som med de mange tidligere ture er målet i fællesskab at gå på opdagelse i og nyde den gode natur, kultur og kunst, som vi har rundt om i Vejen Kommune.

Navnet BUKETTURE er afledt af den månedlige buket, der samles af Buketbanden under planlægning af turen. På dagen er, de der vil, velkomne til at plukke buketter undervejs, men turene handler om noget andet. De handler om, det vi ser på de særlige steder, der vælges ud måned for måned. Med skyldig tak til billedkunstneren Camilla Berner er månedens buket ”ambassadør” for traveturen. Hendes udstilling på Vejen Kunstmuseum hen over årsskiftet 2017-2018 viste, at en buket med sin artsrigdom kan fortælle noget om fx tiden på året og om et specifikt sted. Det gælder også månedens buket.

September-buketten kræver en kano eller en kajak. En af Buketbandens centrale medlemmer, Mogens Kjær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, medbragte netop sin kajak, da Buketbanden holdt planlægningstur ved Jels Voldsted primo september.

Inden mødet havde han været søen rundt til vands. Fra søsiden havde han plukket buketten. Pointen er, at mange af planterne slet ikke ville kunne plukkes på en almindelig travetur. Som en del af Naturens Dag byder Mogens Kjær Poulsen søndag den 13.9. på et par sejlture ud på søen for at se naturen fra søsiden.

Da bukettens materialer lå klar på forhånd, kunne Buketbanden i stedet holde planlægningsmøde ved et af dagens smukkeste udekontorer: Jels Voldsted Café, der er leveringsdygtig i god kaffe og æblekage tilberedt og serveret af de unge mennesker, der er knyttet til Troldkærskolen – hurra, de gør det godt!


       
På bådebroen ved Jels Voldsted taler Buketbanden om september-bukettens vandplanter sammen med Lars Johansen, der er en af Troldkærskolens medarbejder ved caféen. Den har åbent på Naturens Dag med frokost og kaffe/te m.m. Bukettens indhold er samlet i kajak fra søsiden af Jels Midtsø. Buketbandens perfekte mødelokale i strålende sol primo september var på plænen ved Jels Voldsted.

HVAD FORTÆLLER BUKETTEN?
Her i det gryende efterår er der ikke længere et væld af farvestrålende vilde blomster. Til gengæld er der masser af frøstande. Til højre i buketten står Bredbladet Dunhammer med cylindriske brune toppe. Nede til venstre ses Pindsvineknop, der netop nu står med de flotte piggede frugtknopper. I deres afvisende kantede karakter synes de billedmæssigt i familie med Niels Hansen Jacobsens skulptur af ”Militarismen”, der står i hovedgaden i Vejen. Skulpturens kantede, spidse formgivning formidler i fysisk form følelserne af krigens gru, aggression og spids afvisning.

Månedens flotte, professionelt bundne, buket er primært grøn, men med tre violette indslag: Midtfor ses en enkelt Vand-Pileurt, til højre en af sæsonens sidste Galtetand og i baggrunden for neden til højre og oppe til venstre ses den endnu blomstrende Almindelig Dueurt.

 


       
Månedens buket er bundet hos e-blomsten i Vejen, hvor den er fotograferet i en lyskasse i baglokalet. Dunhammer ses for oven til højre, hvorunder den violette Galtetand lyser op. Pindsvineknoppens form er en billedhugger værdig!DANMARKS GIFTIGSTE PLANTE

Omtrent midt i buketten, lidt til højre over Pileurten ses Gifttydens lysegrønne fligede blade og dens hvide skærmblomst anes. I 1958 skrev M. Skytte Christiansen og Henning Anthon i 1958 i bogen ”Danmarks Vilde Planter” om Gifttyden: ”Det er den farligste giftplante i den danske flora. Giften kan give krampeanfald. Både mennesker og dyre er døde af planten. Den bevarer sin giftighed efter tørring.” Alle dele af planten er giftig og især saften fra den hule stængel. Gifttyden vokser ved søbredden og helst frit ud til vandet.

 

Buketten rummer desuden de elegante Høj Sødgræs og Tagrør. Brøndsel har små gule blomster og Hjortetrøst er kommet i med sine sart rødlige blomster. Den holder til i vandkanten og er glad for velfugtig jord og er rigtig god til at tiltrække sommerfugle.

Omkring vasen ligger et udvalg af de planter, der lever under søens overflade. Til venstre er der Svømmende Vandaks, midtfor Aks-tusindblad og til højre ses Liden Vandaks.

 

 


Midt i buketten ses den dødeligt giftige Gifttyde. Øverst til venstre vipper de dekorative toppe af Høj Sødgræs og Tagrør. Brødsel er skilt ud med sine gule blomsterknopper, mens Svømmende Vandaks, Aks-tusindblad og Liden Vandaks er lagt nedenfor vasen fra venstre mod højre.

 
DEN 13. SEPTEMBER BLIVER BUKETTUREN TIL EN SANKETUR

Den 29. Bukettur bliver en sanketur. Det vil sige en travetur, hvor vi har særligt fokus på det, som vi kan sanke – indsamle og spise. Vores guide bliver sankespecialisten Julie A. Swane, der 2015 sammen med Johanne S. Bjørndahl udgav bogen ”SANK”. Sammen lavede de året efter bogen ”Mad med Gran”, og sidste år udkom ”Høst ved havet – Tang, skaldyr og strandurter”, som er skrevet sammen med Karen Lise Krabbe.

Om sig selv fortæller Julie A. Swanes ultrakort: ”Min passion er planteliv, bæredygtighed og naturforståelse.” I 2019 åbnede hun på Amagerbrogade i København sin egen plantebutik, ”Din Planteven”, med fokus på bæredygtigt dyrkede planter til inde og ude, samt økologiske- og/eller vilde friske og tørrede buketter. Vel er hun i sin tid uddannet arkitekt, men hun har de seneste mange år primært været forfatter, iværksætter og underviser. Bag sig har hun en treårig grunduddannelse som hortonom og har arbejdet med et hav af bæredygtige projekter.

 

     
På sidste års sanketur ses nogle af deltagerne på vej mod Jels Midtsø. Julie Swane ses her ved fundstedet for svampen Judasøre, der blev fundet i et gammelt Hyldebuskads, og som er lagt ud på viskestykket til højre. Julie A. Swane kalder også sig selv for Ukrudtsentusiast, og det er netop i denne egenskab vi møder hende søndag den 13. september 2020 kl. 13 ved Jels Voldsted. ”Jeg vil gerne fortælle om, hvad der endnu måtte være af friske spiselige planter, og dertil kommer en snak om at tørre vilde urter til the, krydder og buketter.”

Hun lægger en rute ad trampestier, og hvor vi kan komme frem til det, mange vil betegne som ukrudt, men hvoraf meget også kan spises. For langt de fleste består den grønne del af vores kost i dag primært af grøntsager i den rationelle masseproduktion, der leveres til supermarkedernes kølediske. Det er endnu kun de færreste, der dagligt sanker ind til aftensmaden på landets mark- og skovstier!

Sidste år på sanketur med Julie A. Swane ved Jels Voldsted fandt vi bl.a. Fuglegræs, Gederams, Hasselnødder, Mjødurt, Sankthans Urt, Skovmærke, Skovsyre, Vandmynte, vilde æbler, og gad vide, om det også i år lykkes at finde nogle af den spiselige Judas-øre svampe? Det kræver dog en udgående hyldebusk, som de ynder som værtsplante… Vel mødt til en herlig naturudflugt – og husk godt fodtøj til en travetur ved den naturskønne Jels Midtsø!

 

 

 

 


 

   

 

 28. Bukettur – Sønder Hygum

Søndag den 16. august kl. 13-16

Mødested: Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr. Hygum

Arrangementet er GRATIS

 

Her i Genforeningsåret har kredsen bag Buketturene valgt at lægge flest mulig ture i det sønderjyske – altså i den del af Vejen Kommune, der ligger syd for Kongeåen. Netop i Sdr. Hygum ses Genforeningen i tydeligt fysisk form midt i hovedgaden, der også er landevej 437 mellem Rødding og Ribe. Her står en anseelig mindesten på græsset foran den store kirke. Klar er melding fra folkeafstemningen i 1920: 96 % stemte dansk – den næsthøjeste tilslutning i det sønderjyske. Typografien på stenen afslører, at den ikke er hugget af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Men den er dog sat med en tidstypiske "opklodsning", hvor den store sten for neden er kilet i vinkel med mindre sten ved siderne.


HYGUM/SDR. HYGUM

Sdr. Hygum blev i mange år blot omtalt som Hygum, men der er adskillige jyske Hygum’er. Lejlighedsvis gik det galt, som da tømrerne i 1970 ikke dukkede op til rejsegilde på den nye præstegård, og i stedet holdt et sted i nærheden af Esbjerg og undrede sig! Det blev dråben... Lokalbefolkningen stemte, og 70% tilsluttede sig navnetilpasningen, så der på byskiltet siden har stået SØNDER HYGUM.

 

I byen har der gennem mange år været et sted omkring 500 indbyggere, mens der er 450 husstande i sognet med i alt 1000 indbyggere, hvoraf 10% er udlændinge. Mange af dem kommer fra østlande som Polen, Rumænien og Ukraine. Over årene er de kommet til og er i dag ret uundværlige i de store landbrug og som medarbejdere på egnens virksomheder – lokalt har de tilmed eget fodboldhold!Sdr. Hygum har en imponerende kirke med en bevaret mandsindgang mod syd med fine og farligt udseende masker i siderne.

GUDS HUS & KIRKENS FOLK
Som folk på vej gennem Andst undrer sig over den statelige kirke med løgkuppel – og vi under den 26. bukettur kunne konstatere, at måske en kongesøn (Caspar Markdanner) havde en finger med i spillet – ser det ud til at mægtige kirkefolk som en biskop i Ribe nok har været med til at sætte deres præg på, at den beskedne, men velplacerede by fik en kirke af et format, der kan ses som pejlemærke i landskabet.

Ironisk kan det så synes, at byen i dag ikke længere har en bofast præst, mens den rummer tre forhenværende præstegårde. På travetur ad den gamle hovedgade, der ligger syd for parallelt med landevejen, passerer vi den nyeste præstegård fra 1970, den ældste og meget statelige fra 1636-38 og den, der kom til i 1910’erne. Som byens imponerende forsamlingshus fra 1907 bærer den præg af tysk byggeskik.

 

Tilslutningen til den lokale kirke svandt i den tyske tid, da langt de fleste lokale sluttede sig til frimenigheden i Rødding. At vælge frimenigheden til var dengang både et spørgsmål om religiøst ståsted og samtidig i allerhøjeste grad en politisk handling. Her kunne man, som med de rød-hvide beplantninger melde sin danskhed. Valget minder på sin vis om det, der skete i Polen under kommunismen, hvor en del af befolkningen viste stille protest som kirkegængere.

 

Selv om der ikke længere er bofast præst i Sdr. Hygum sker der til gengæld så meget andet, som trækker masser af folk til egnen. Turen starter ved den velbesøgte Hygum Hjemstavnsgård, hvor Bukettursdeltagere bedes køre ind ved hovedindgangen og parkere på græsplænerne som anvises. Medbragt kaffe kan stilles fælles til vi vender tilbage og drikker vores kaffe her, hvor vi kommer til at høre stedets historie og får forevist nogle af de særlige dele af Hjemstavnsgården.Sdr. Hygum rideskole har gode faciliteter, hvor der lejlighedsvis også afholdes Powerpull, og ude i hovedgaden ligger MCsyd med et væld af motorcykler og udstyr.

NICHETILBUD

Vores første stedkendte lokale guide på denne 28. Bukettur er Peter Fredslund. Først på ruten passerer vi Sdr. Hygum Rideklubs store stævnefaciliteter. Her er jævnligt stævner med særligt fokus på Dansk Varmblodsheste. Arealerne deles mindst en gang om året med Sdr. Hygum Powerpull, der trækker tusindvis af gæster, når dressur- og springbanerne omdannes til P-pladser omkring trækbanen, hvor de mægtige traktorer dyster med både danske og udenlandske deltagere.

 

Nichetilbud viser sig at være karakteristiske for det levende liv man mærker i byen. Det gælder også hos Jens Jørgen Lemming, der har specialiseret sig i renovering af gamle sportsvogne, og oppe i hovedgangen har MCsyd netop udvidet forretningen – et eldorado for motorcykelfolket. Her sælges over 800 motorcykler om året.

 

Rideklubbens vartegn er hugget af den lokale Jens Ravn, der i en alder af 90 kastede sig ud i arbejdet med at hugge i sten. På vej passeres gården, hvor han boede til sin død som 98-årig. Til det sidste var han i gang. I de største af stengærdets sten er hugget en ørn, et edderkoppespind, en tyr og en vikingeagtig sammenslynget slangeform.

 


Når landmænd bliver gamle, hele 90 år, begynder nogle af dem som stenhuggere! Jens Ravn nåede på de otte sidste år af sit liv bl.a. at hugge vartegn for rideskolen og lave en række relieffer til sin stensætning – imponerende er slangen med vikingeslyng!

 
SKOLERNE

Sdr. Hygum er en ældgammel plet på kortet. Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og den ældste skole er fra midten af 1700-tallet, en af landets Rytterskoler. De blev oprettet på befaling af Frederik IV. Lærerne her i byen var ”Løbedegne”, der blev sendt ud fra Ribe. I 1861 fik byen en ny skole, der i 1911 blev afløst af en stor tysk skole. Efter sigende er den opført, så den ville kunne omdannes til lazaret, om det skulle vise sig  nødvendigt – en forudanelse om, at Første Verdenskrig nærmede sig.

 


Sdr. Hygum kirke rummer en nygotisk altertavle male af J.L. Lund og et monumentalt bemalet trækrucifiks, der tidligere har hængt over korbuen. På kirkegården står mindet over dem, der i 1659 døde af pesten. I meget nyere tid er billedhugger Sigrid Lütkens gravrelief af æbleplukkerne kommet til. 

KIRKEN OG KUNSTEN

Den statelige kirke havde en stor gammel altertavle, der i dag findes i kirken i nabosognet Hjerting. Man kan læse, at den blev solgt i 1842, men efter sigende var der dengang en uheldig kortglad præst, der mistede altertavlen til sin kollega. Efter sigende spillede han også himlen over døbefonten og andet udstyr bort… Eller måske skiftede tidens smag. I stedet fik man i 1842 en dengang topmoderne nygotisk altertavle med maleri af J.L. Lund (1777-1867). Imponerende er også det mægtige korbuekrusifiks.

 

Apropos vor tids pandemi er der på kirkegården tankevækkende at møde en usædvanlig mindesten for pesten, der hærgede egnen i 1659, da 504 medborgere døde så pludseligt og uoverskueligt, at de endte i massegrave.

 

På kirkegården er der i denne omgang ingen gravsten udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Til gengæld er der en meget smuk mindesten udført i granit af billedhuggeren Sigrid Lütken (1915-2008). Hendes skulpturer kunne ses i Vejen Kunstmuseums julekalenderudstilling år 2000. Hun har til et gravsted efter bestilling leveret et imponerende efterårsmotiv: To kvinder i færd med at høste æbler. Opgaven fik hun på bestilling til gravstedet over en mand, der havde ønsket, at opgaven skulle gå til en ung talentfuld billedhugger på vej frem. Det var hun, der i 1936-1941 gik på Kunstakademiet i København hos professor Einar Utzon-Frank. 

 

HYGUM HJEMSTAVNSGÅRD

Fra kirken fortsætter turen ind på hjemstavnsgården, hvor vi nyder vores medbragte kaffe/te. Her giver Peter Fredslund stafetten videre til stedets primus motor Svend Dixen, der fortæller hjemstavnsgårdens historie og viser om til udvalgte dele af det levnede museum for de seneste 100 års dansk landbrugshistorie – turen er gratis for Bukettursdeltagerne.Hygumbuketten er bundet af de mange planeter, som Ingeborg Schønberg Jønsson har plukket undervejs på prøveturen allerførst i august. Her ses bl.a. Caprifolie/Alm. Gedeblad, Perikon, Mjødurt, Rejnfan, Skræppe, Bynke, Lugtløs Camille, et par imponerende Horse-Tidsler og Havre. 


 


Hovborg Kirke har korsform og blev indviet i 1896

 

 

Altertavlen er malet i 1895 af Olga Smith efter forlæg malet af Carl Bloch.

 

Ad Kyst-til-kyst-stien går vi bl.a. i engstrækninger langs Holmeå.

   

 

27. Bukettur – Hovborg

Søndag den 12. juli kl. 13-16

Mødested: Hovborg Kirke

Arrangementet er GRATIS

 

Med den 26. Bukettur i Andst kom vi midt i juni atter i gang med de månedlige udendørs udflugter – og sikke en tilstrømning! Langt over 50 mødte op, men de lokal fik lovning på en kommende tur og gik hjem. Med tak til dem kunne Buketturen gennemføres med en flok på nøjagtig 50. Sikke et helt, at Naturfredningsforeningen råder over den gode bærbare mikrofon og højtaler!

 

BUKETTEN FRA HOVBORG

Juli-traveturen finder sted i Hovborg. På testturen fik Buketbanden, der forbereder turen, indsamlet et væld af farvestrålende planter. I det violette sortiment var der bl.a. Fingerbøl/Digitalis, Agertidsel, Gederams og Dueurt. I de hvidlige toner ses Mjødurt og Baldrian. Dertil var der grønne græsser, Bregner, Hulsvøb og skærmblomster, der var ved at gå i frø. Lidt gule toner skyldes Engbrandbæger, Almindelig Kællingetand og Haremad. Hos e-blomsten i Vejen bandt Solveig en af de flotteste og mest livskraftige sommerbuketter turene har givet!

 

Denne 27. tur forløber tæt ved Baldersbæk, hvor den allerførste Bukettur fandt sted. Var man med på den tur, står den som et stærkt minde. Midt i den vildt varme sydlandske 2018-sommer stod vi pludselig i et skybrud, der viste sig at være så lokalt, at det var et mirakel, at vi overhovedet fik regn – alle vendte hjem til knastørre haver!

 

Den 27. buket er bundet af Solveig hos e-blomsten i Vejen. Den rummer et væld af sommerens planter – heriblandt Fingerbøl/Digitalis, Agertidsel, Gederams, Dueurt, Mjødurt, Baldrian, græsser, Bregner, Hulsvøb og skærmblomster, der var ved at gå i frø samt lidt gult fra Engbrandbæger, Almindelig Kællingetand og Haremad.

 

 

ALTERTAVLE EFTER CARL BLOCH

Den 27. Bukettur starter ved Hovborg Kirke kl. 13, hvor menighedsrådsformand Poul Hansen fortæller om kirken. En af de iøjefaldende elementer i kirken er alterbilledet. I en halvbue ses Kristus, der i Getsemane Have trøstes af en engel. Motivet er hentet fra den berømte serie af religiøse billeder, som Carl Bloch (1834-1890) på bestilling af brygger IC Jacobsen i årene 1865-1885 malede til Bedekammeret på Frederiksborg Slot i Hillerød. Den gamle renæssance-indretning var gået til ved slotsbranden i 1859.

 

Det fortælles, at mange af de Indre Missionske menigheder i Vestjylland i slutningen af 1800-tallet bestilte kopier af Carl Blochs Bedekammer-billeder til brug som altertavler. Måske maleriet i Hovborg Kirke hører til i samme bølge. Det er fra 1895 og malet til den dengang helt nye kirke. Det er ikke udført af Carl Bloch, men netop malet efter et af hans hyppigst gengive billeder fra slotskapellet. Det er malet af den dengang knap 30-årige Olga Smith (1866-1930), der eller primært gjorde sig bemærket med blomsterbilleder.

 

Carl Blochs religiøse motiver var særdeles populære og blev formidlet meget bredt ud i kraft af kunstnerens dygtige agent/manager, der forstod at gøre Carl Blochs motiver populære som grafiske blade i mange forskellige kvaliteter og prisklasser. Med årene er interessen for hans værker faldet i Danmark, mens den til gengæld er vokset i USA. Hen over årsskiftet 2010-2011 blev afholdt en mægtig Carl Bloch-udstilling i Utah, hvor mormonerne dyrker den danske kunstners religiøse billeder.

 

På kirkens opslagstavle får man øje på Hovborg Kirkes bomærke – en fri kunstnerisk tolkning af det kors, der kroner centralkirkens tag. Den er tegnet af billedkunstner Sophus Ejler Jepsen, der er formidler på Vejen Kunstmuseum og bl.a. har formgivet betonkummerne i Vejen og senest har tegnet et vartegn for Skibelund Krat.

 

TRAVETUR UD I NATUREN

Med Poul Hansen som guide fortsætter vi til Hovborg Krohave, hvor han fortæller lidt om stedet. Derfra fortsætter turen med den ligeledes stedkendte guide Mogens Kjær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling. Først slår vi et sving om det nyetablerede regnvandsanlæg, der er anlagt for at optage de store mængder af vand, der løber af tage og veje ved skybrud. I bassinnet når grus og andet at bundfældes inden overskudsvand siver ud i Holmeå. Vi fortsætter ind i et jungleagtigt krat, der snor sig langs åen. Undervejs passerer vi det gamle mekaniske rensningsanlæg, der kører på sidste vers. Over græsenge passerer vi informationshuset, der er knyttet til Kyst-til-kyst-stien, som vi går på
 

26. Bukettur – Store Andst
Søndag den 14. juni kl. 13-16
BEMÆRK: NYT TIDSPUNKT OG NYT MØDESTED!


Den 26. Bukettur er HELT LAGT OM!

Den 23., 24. og 25. Bukettur blev aflyst under pandemien, og da også Folkefesten, den store Genforeningsfest, søndag den 14. juni i Skibelund Krat er aflyst (udsat til 6. juni 2021), er det besluttet helt at ændre den 26. Bukettur. Den adskiller sig også ved, at vi samtidig fejrer “De vilde blomsters dag”.

Den 26. Bukettur finder sted i Andst, hvor vi mødes på:

Sportspladsen, Lyngbakkevej 27, 6600 St. Andst


BUKETKONKURRENCE PÅ ”DE VILDE BLOMSTERS DAG”
For 33. gang i træk afholder Dansk Botanisk Forening ”De vilde blomster Dag”. Det sker søndag den 14. juni rundt om i hele Norden. Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling har i år valgt at markere dagen med en BUKETKONKURRENCE. Den er åben kl. 13-15.30 – alle kan være med, og medbring gerne egen vase. Her kåres den smukkeste, mest kreative buket. Man kan medbringe blomster eller plukke dem på stedet. Det eneste krav er, at buketten skal bestå af vilde planter.
Tilmelding til buketkonkurrencen kan ske fra kl. 13 ved Danmarks Naturfredningsforenings pavillon på Sportspladsen. Her kan biler og cykler parkeres. Buketterne skal være indleveret senest kl. 15.30. Vinderen annonceres kl. 16.

 
Tjørnen og de hvide skærmplanter fylder meget netop nu – af gult er der den seje Smørblomst og den livskraftige lægeplante kaldet Svaleurt. Mod vest er der en flot udsigt fra Lyngbakkerne ud over Gamst Søenge.

LOKALGUIDE I ANDST OG LYNGBAKKERNE
På alfarvej, på den direkte forbindelse fra Kolding til Esbjerg, har Andst i uendelige tider ligget som et pejlemærke. På en høj er kirken byens mest iøjefaldende attraktion. Og hvad har mon Andst Kirke til fælles med Koldinghus, Sønderborg og Gottorp Slot?! Som slottene menes kirkens tårn med det imponerende løgformet lanternespir også at være tegnet af den hollandske arkitekt Hercules von Oberberg. På Kong Frederik IIs befaling forsynede Caspar Markdanner kirken med det unikke tårn, der stod klar i 1592. Han var lensmanden på Koldinghus og hans navn er knyttet til Jellingstenen, som han lod udgrave og opstille. Om Markdanners tilknytning til Andst er der en herlig anekdote… mere om den på turen søndag den 14. juni.


Andst Kirke er bestemt en rejse værd! Tårnets flotte løgkuppel fra 1592 kan ses på lang afstand. Den romansk indgangsportal i granit er i slægt med Kathoveddørens indgang til Ribe Domkirke. Døbefonten menes at være leveret af samme mester omkring 1200 og alteret fra begyndelsen af 1500-tallet skåret af dygtige tyske træskærere.

Andst kirkes præst på Markdanners tid, Jon Jensen Kolding, viser sig at være forfatter til det første topografiske værk om Danmark! Han mindes med en sten ved kirken. Og som på talrige andre Buketture rundt om i Vejen Kommune indgår her selvfølgelig i vandreturen over kirkegården også nogle meget forskellige Niels Hansen Jacobsen-sten. Ude på Markdannersvej står forsamlingshuset med sin flotte facade og bue over indgangsdøren. Med forfatter og lokalhistorisk fortæller Hans Winther som guide får vi historier om hans hjemby og dens udvikling på denne rundtur fra sportspladsen ind om den gamle bymidte.

Byvandringen ender på sportspladsen, hvor der kan blive tid til at samle en buket, inden vi kl. 15.30 går vestover gennem skoven omkring åsen op til udsigten over engsøerne. Ved det imponerende istidslandskab kan man nyde både den flotte udsigt og sin medbragt kaffe/te. Stierne er fine og nemme at færdes på.


Ved kirken står en i dag næsten ulæselig mindesten for præsten Jon Jensen Kolding, der skrev den første topografiske bog om Danmark. Dekorationen på ægteparret Nissens gravsten har Niels Hansen Jacobsens udført i sin karakteristiske tang-vikinge-skønvirkeagtige stil. Ved Sportspladsen/Anlægget i Andst er der netop lavet dekorative Fluesvampe i en lysning og vest for grusvejen står en gul folderholder og fortæller, at her starter det ”Spor i Landskabet”, der går ud mod Lynbakkerne.

PROGRAM
kl. 13 Buketkonkurrencen sættes i gang med tilmelding ved Danmarks Naturfredningsforenings pavillon på sportspladsen, Lyngbakkevej 27, 6600 St. Andst. Medbring gerne egen vase. Buketterne skal være indleveret senest kl. 15.30.

Kl. 13.30-15 Med den stedkendte Hans Winther går vi tur gennem Andst, hvor han fortæller om byens historie. Vi når omkring kirkegården og den unikke kirke med løgkuppel, romansk granitportal og døbefont samt et enestående alter fremstillet af meget dygtige træskærere.

Kl. 15.30 Med Hans Winther traver vi ad ”Sporet i Landskabet” fra sportspladsen ud over lyngbakkerne til udsigten over engsøerne. Medbring kaffekurv. Der er gode muligheder for at nyde kaffen undervejs eller i det tilstødende Andst Anlæg med bænke og borde – og en gammel teaterscene.

Kl. 16 annonceres vinderen af Buketkonkurrencen.

FORBEHOLD: Turen er planlagt ud fra en forventning om, at forsamlinger til den tid må være op til 50 personer. Sker der den 8. juni ikke de varslede ændringer i forsamlingsforbuddet, må vi til den tid aflyse turen.


 

 


Den 23. Bukettur starter i Harreby ved Genforeningsstenen, der blev indviet i 1923.

  

 

25. BUKETTUR SØNDAG 17. MAJ 2020 KL. 13-16 AFLYST
Vi mødes ved Genforeningsstenen i Harreby. Peter Fredslund er guide til Sønder Hygum på den 4 km travetur ad kirkestien, hvor vi passerer fundstedet for Fæsted-guldet.

24. BUKETTUR SØNDAG DEN 19. APRIL 2020 KL. 13-16 AFLYST
BEMÆRK Byttet med tur 26
Vi mødes ved kirken i Andst, som vi besøger samt et par Hansen Jacobsen sten. Travetur til lyngbakkerne og videre mod Gamst Søenge ad Sporet i Landskabet.

23. Bukettur går over grænsen i mere end én forstand!

Søndag den 15. marts byder den 23. Bukettur på en tur over grænsen. I fællesskab passerer vi både den gamle 1864-1920-grænse og kommer undervejs også snart ud over Vejen Kommunes grænse. For første gang inviterer Buketbanden – et uformelt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum – på en cykeltur. Denne gang er turen tilrettelagt med to lokale guider: Peter Fredslund og Svend Dixen. Vi mødes ved Genforeningsstenen i Harreby. Der er mulighed for at parkere i gården, der hører til ejendommen bag det lille anlæg.

Aage, Ejner og Elnaa
Ved gården står vi i et stykke Danmark og en historie, som mange kender fra Søren Ryges fjernsynsudsendelse eller fra 2012-bogen ”Aage, Ejner og Elna”. De tre søskende blev født i 1920’erne og levede deres liv i Harreby. Ingen af dem blev gift. I bogen beskrives deres liv gennem deres kommentarer til de fotografier, som Malene S. Antonius tog i og omkring deres hjem. Bogen omtales som: ”Et stykke kulturhistorie af den slags, man sjældent får beskrevet fordi det i bund og grund handler om helt almindelige mennesker… Aage er hovedpersonen, fordi han snakker uafbrudt. Elna siger en lille smule, og Ejner næsten ingenting. Sådan har det vistnok altid været…”

Genforeningsstenn
På tværs af Danmark findes der omkring 600 Genforeningssten, som det er oplagt at sætte fokus på her i 2020 i 100-året for Genforeningen. Over 250 af dem blev sat i 1920. I Vejen Kommune er en af de bedst kendte billedhugger Niels Hansens Jacobsens mægtige Genforeningssten, der mod øst afrunder det historiske anlæg i Skibelund Krat – Danmarks vigtigste festplads i årene 1865-1920. Dér mødtes de dansksindede fra nord og syd for Kongeåen til de store Grundlovsmøder med ønske om at få ”vore brødre søndenå” hjem til Danmark. Kong Christian X og Dronning Alexandrine var gæster i Skibelund Krat, da Genforeningsstenen blev indviet den 15. juni 1920. En bølge af Genforeningssten blev sat i 1930 som led i markering af 10-års jubilæet, her iblandt Niels Hansen Jacobsens Genforeningssten i Rødding og Agerskov.På tværs af Danmark findes der omkring 600 Genforeningssten, som det er oplagt at sætte fokus på her i 2020 i 100-året for Genforeningen. Over 250 af dem blev sat i 1920. I Vejen Kommune er en af de bedst kendte billedhugger Niels Hansens Jacobsens mægtige Genforeningssten, der mod øst afrunder det historiske anlæg i Skibelund Krat – Danmarks vigtigste festplads i årene 1865-1920. Dér mødtes de dansksindede fra nord og syd for Kongeåen til de store Grundlovsmøder med ønske om at få ”vore brødre søndenå” hjem til Danmark. Kong Christian X og Dronning Alexandrine var gæster i Skibelund Krat, da Genforeningsstenen blev indviet den 15. juni 1920. En bølge af Genforeningssten blev sat i 1930 som led i markering af 10-års jubilæet, her iblandt Niels Hansen Jacobsens Genforeningssten i Rødding og Agerskov.

Genforeningsstenen i Harreby blev indviet i 1923. Den har sin helt egen historie og stærke symbolik. Den bærer en ganske enkel stenkløvers tekst: ”Dybt i Danskes Hjærte / Klang det Glædens Bud / Sønderjylland vundet / Ære være Gud”. Den store sten er skænket af gårdejer Johannes Kloppenborg (1874-1965). Den er hentet et godt stykke nord for Kongeå-grænsen på Sejgaards jord i Asbo nord for Vejen. Dér havde han slået sig ned, da han af de preussiske myndigheder var blevet udvist og måtte forlade sit barndomshjem i Harreby.

Grænsesten, 1864-19200
Som ramme om Genforeningsstenen står fire grænsesten: 22, 28, 30 og 31. To af dem har stået ved henholdsvis Obbekær og Gelsbro. Kort efter nederlaget blev der i 1864-65 sat 128 afmærkningspæle langs den nye Kongeågrænse. I 1891 fik de deres endelige form – som de fire, der står i Harreby. De 128 granitsten bærer hver sit tal. På den danske side står der Kr. Dm. for Kongeriget Danmark, mens der på den anden side står Kr. Pr. for Kongeriget Preussen.Som ramme om Genforeningsstenen står fire grænsesten: 22, 28, 30 og 31. To af dem har stået ved henholdsvis Obbekær og Gelsbro. Kort efter nederlaget blev der i 1864-65 sat 128 afmærkningspæle langs den nye Kongeågrænse. I 1891 fik de deres endelige form – som de fire, der står i Harreby. De 128 granitsten bærer hver sit tal. På den danske side står der Kr. Dm. for Kongeriget Danmark, mens der på den anden side står Kr. Pr. for Kongeriget Preussen.


Buketbanden er fotograferet i Harreby på testtur sammen med Peter Fredslund og Svend Dixen. Turen går over den vandrige Fladsø og op på en høj i fredningen med udkig til åens oversvømmede slyngninger.

En græseoverskridende cykeltur
Fra Genforeningsstenen går cykelturen ad en fredelig vej over en del af Rødding Bakkeø – af de lokale vittigt omtalt som det sidste bjerg inden England. Herfra går det kun nedad! For år tilbage var her stort udsyn. Fra bakketoppen kunne man se talrige kirketårne: Lintrup, Føvling, Fole, Hygum, Roager, Spandet samt Domkirken og Sct. Catharinæ i Ribe.Fra Genforeningsstenen går cykelturen ad en fredelig vej over en del af Rødding Bakkeø – af de lokale vittigt omtalt som det sidste bjerg inden England. Herfra går det kun nedad! For år tilbage var her stort udsyn. Fra bakketoppen kunne man se talrige kirketårne: Lintrup, Føvling, Fole, Hygum, Roager, Spandet samt Domkirken og Sct. Catharinæ i Ribe.

På vej sydover passerer vi de underjordiske gravpladser med dyssekamre, der blev anlagt 4.000 til 2.800 år før vores tidsregning. I udkanten af Vejen Kommune kører vi over den for tiden imponerende vandrige Fladså og fortsætter gennem den 500 hektarer store Fladså fredning. Undervejs gør vi ophold ved Årupgaard, hvor vi i læ for vejr og vind kan nyde vores medbragte kaffe og høre historien om Karen Poulsen – Pigen fra Kamstup – der under 1. Verdenskrig i årene 1915-1917 hjalp adskillige hundrede dansksindede unge mænd over grænsen på flugt fra preussisk krigstjeneste. Af de omkring 30.000 unge sønderjyske mænd, der skulle i krig menes 2.400 , altså 8%, at være gået over grænsen.

Længst mod syd vender vi om på broen over Gelså i Haderslev Kommune. Det flotte gamle rækværk er for snart mange år siden symbolsk malet op i rødt og hvidt… og mon man i anledning af 100-året for Genforeningen kunne bede om at få det antikke værn malet op på ny?


Fladså danner grænsen mellem Vejen og Haderslev Kommune. På den anden side ligger den 500 hektarer store fredning. Lidt længere mod syd passerer vi Årupgaard, hvor ”Pigen fra Kamstrup” tjente. Længst mod syd er Buketbanden fotograferet på den gamle rød-hvide bro over Gelså.Fladså danner grænsen mellem Vejen og Haderslev Kommune. På den anden side ligger den 500 hektarer store fredning. Lidt længere mod syd passerer vi Årupgaard, hvor ”Pigen fra Kamstrup” tjente. Længst mod syd er Buketbanden fotograferet på den gamle rød-hvide bro over Gelså.


 Kernen i Øster Lindet Kirke siges at være fra 1200-tallet. Den står delvist i granitkvadre og med hvidpudsede vægge. 

En af testturens botaniske oplevelser handler om Efeu. Nede ses de oftest med små trefligede blade, mens de højere oppe, hvor de bliver mere buskede og gør klar til at blomstre, kan have helt andre formede blade.


 

Det er allerede ved at være forår! Vintergækker og erantis lyser op i haven og i stuerne

 

 

22. Bukettur LØRDAG den 15. februar 2020

Øster Lindet – SØNDERJYLLAND

 

I 100-året for Genforeningen er BUKETTURENE i stor stil lagt SYD for Kongeåen i Sønderjylland. Lørdag den 15. februar byder chancen sig for at blive fortrolig med Øster Lindet. Og bemærk, denne Bukettur foregår på en LØRDAG, hvor de fleste eller har været på søndage.

Turen starter kl. 13 ved parkeringen på Øster Lindet Præstegårdsvej mellem Øster Lindet Kirke og Landsbyhuset. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

Som på januar-Buketturen til Glejbjerg – der havde 73 deltagere – starter vi hos billedhugger Esben Klemann, der stod bag Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2013. Rundt i alle kanter af Vejen Kommune blev han bedt om at finde egnede steder til et af sine projekter. Hans tilgang er at skabe en kunstnerisk dialog med allerede eksisterende betonelementer. Ved parkeringen fik Esben Klemann øje på en usædvanlige måde, betonkantstenen var tilpasset. Ved tilskæring af talrige kantdele var den bukket ind og ud omkring to podede træ. Omhyggeligt tog han mål af det ene indhak og modellerede i en stor armeret flamingoklods én samlet form, der siden har afløst de tilskårne betonelementer. Esben Klemanns ”muteret kantsten” har givet stedet sin helt unikke karakter. Hvem siger, at en kantsten skal være lav og lige? Den vigtigste funktion er vel at vise kant, og det har kunstneren understreget ved fra begge sider gradvist at lade den skulpturelle form vokse op til en lang, jævnt høj bjergkarm, der fint kan gøre det ud for en hvileplads, mens man venter på, at bogbussen dukker op. Læs meget mere om EGNSBETON på museets hjemmeside:
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/egnsbeton/egnsbeton2013oversigt.html


   

I Øster Lindet står billedhugger Esben Klemanns ”Muteret kantsten” – en beton-skulptur, der blev til som en del af Vejen Kunstmuseums projekt EGNSBETON-2013. Her har han i ét stykke løftet kantstenen op om et særligt podet træ. I blå skjorte ses billedhuggeren den 24. august 2013, da skulpturen blev præsenteret.

Turen fortsætter på den anden side af vejen. Foran kirkens flotte granitgavl står en af billedhugger Niels Hansen Jacobsens mindesten for første Verdenskrigs faldne. Han blev sønderjydernes foretrukne billedhugger – nok fordi mange, gennem mødet med hans monument ”Modersmålet” og de øvrige mindesten i Skibelund Krat, så ham som en del af kampen for det danske syd for Kongeåen. Mindestenen blev indviet i 1924 og er smykket med en blanding af vikingeagtig træstamme og bladranker. Også Niels Hansen Jacobsen var begejstret for beton. Nederst har han lavet en bort af betonindfattede marksten – en helt unik form for dekoration.

På stenen mindes de 22 mænd fra Øster Lindet, der døde mellem den 9. september 1914 og 27. oktober 1918. Hans Hansen, der var født i 1872, var den ældste af de indkaldte – den yngste W. Fokuhl fra 1898 nåede knap at blive 20 år. Hver soldat står nævnt ved navn, med leveår og stedet, hvor den enkelte døde: 14 af dem faldt på fransk jord, fem i Rusland og de sidste tre i Østpressen, Lübeck og Serbien.

Soldaten Mathias Mygind, der var den næstældste af de indkaldte fra Øster Lindet (1876-1915), er både mindet på den fælles sten og med egen gravsten. Hans talrige breve hjem til hustruen er kernen i en gribende beretning om krigens gru. Vi ser hans gravsten og går derefter en tur ind i den rigt udsmykkede kirke med en altertavle fra 1729 og en helt ny alterdug med fint hæklet bort med korsmotiv.  

 

    Ved Øster Lindet Kirke står mindestenen for første Verdenskrigs faldne. Den er lavet af billedhugger Niels Hansen Jacobsen, der også har udført Mathias Myginds gravsten.

Fra kirken går turen mod nord. Undervejs fortæller vores lokale guide, Kaj Frandsen – der er tredje generation på stedet – om nogle af de mange ejendomme, der for år tilbage har været smedeværksteder, mejeri, bageri og købmandsbutikker. Dem var der tre af i 1940’erne og tilmed også en brugs!

På travetur gennem denne sønderjyske by er der også masser af arkitekturindtryk. Der er stor forskel på husene fra 1880’erne med røde murstensornamenter mellem hvidpudsede vægflader og 1910’ernes bedre byggeskiksagtige gavle med strømskiftere. Her i Øster Lindet er de dog en tak mere ekspressive – præget af Deutscher Werkbund, der blev stiftet i 1907 – otte år inden vi i Danmark fik grundlagt foreningen Bedre Byggeskik. En af Vejen Kommunes fine eksempler på Bedre Byggeskik er den nordlige ende af Vejen Kunstmuseum, som billedhugger Niels Hansen Jacobsen i 1924 fik opført som privatbolig. I trekantsgavlen dér ses også strømskifterne – de trekantede murfelter, der går vinkelret op mod tagkanten.

Undervejs passeres også den gamle station. Den var et vigtigt punkt på Kleinbanen, der for længst er nedlagt. I den tyske tid blev den opført til at servicere strækningen fra Vojens til Rødding. Kleinbanens endestation hørte vi om på Bukettur i Rødding tilbage i september 2018. Nordpå følges banestien over landevejen til den store gård ”Ankersminde”, der er opført i midten af 1800-tallet og har en gammel have med mægtige træer.

På vej tilbage til kirken får vi et storslået kig ud over et stykke istidslandskab med et stykke af Rødding Bakkeø

Nu er naturen så småt ved at vågne! På testturen så vi udsprungne vintergækker, erantis og lidt violette krokus – tilmed spirende vilde stikkelsbærkviste og hyldekviste! Vel har vinteren været en lang, drøj omgang våde, grå dage, hvor enkelte endog har været så grå, at dagen næsten ikke nåede at vågne inden den var omme. Men netop testturen blev velsignet med det smukkeste solskin. Gid der var garanti for, at turen den 15. februar også kunne være med sol.


     
I Øster Lindet står en ældgammel granitdøbefont smykket med to hoveder og ornamenter. Altertavlen er fra 1729, og den nye alterdug er smykket med en fin kniplingskant.


 
Den 21. Bukettur starter søndag den 19. januar 2020 kl. 13 foran Glejbjerg Hotel.


Foran Glejbjerg Hotel har billedhugger Esben Klemanns betonskulptur af ”et højt hul” haft sin plads siden 2013. Den er en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bukettur søndag den 19. januar 2020
på opdagelse i Glejbjerg

 

Godt nytår! Buketturene fortsætter her i 2020, hvor vi fejrer 100-året for Genforeningen. Det har Buketbanden – den frivillige gruppe, der organiserer de månedlige buketture – valgt at sætte fokus på ved at programsætte flest mulig af 2020-udflugterne syd for Kongeåen i den egn, der fra 1864-1920 var en del af ”Det tabte Land”.

Selv om den 21. Bukettur søndag den 19. januar foregår i Glejbjerg, i den nordvestlige del af Vejen Kommune, bliver her også en direkte forbindelse til Genforeningsjubilæet. Som i hundredvis af andre steder rundt om i Danmark, valgte borgere i Glejbjerg tilbage i 1920 at etablere et anlæg med en sten til minde om Genforeningen.

Fra hotellet går turen til Anlægget i Glejbjerg med Genforeningsmindet, der er komponeret som en slags stendysse med de største sten, man har kunnet finde rundt om den dengang fremvoksende stationsby, der begyndte at udvikle sig fra 1916. Yderst til højre ses Buketbanden på testtur sammen med Peder Chr. Ottosen.

Som annonceret starter Buketturen ved Glejbjerg Hotel ud mod byens hovedgade, Borgergade. Her er gode parkeringsmuligheder og flere pladser omme ved hallen. Tilbage i 2013 tog de lokale godt imod forslaget om at sætte en af billedhugger Esben Klemanns skulpturer i belægningen foran hotellet. Den er ”et højt hul” – en skulptur, som kunstneren lavede til Århus-projektet ”Sculpture by the Sea” i det store fliseformat, der dér findes på strandpromenaden… og som går op i forhold til proportionerne på belægningen foran hotellet. Det høje hul er en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2013, hvor skulpturer dukkede op rundt om i Vejen Kommune. Læs mere om projektet på museets hjemmeside:
https://vejenkunstmuseum.dk/Dansk/egnsbeton/egnsbeton2013oversigt.html

Fra hotellet går turen mod øst til Genforeningsmindet. Det består af lokalt indsamlede sten, der sammen minder om de gamle dysser. På den ene sten citeres linjer fra digtet ”Sønderjylland”, som Henrik Pontoppidan skrev i december 1918: ”En røvet Datter dybt begrædt er kommen frelst tilbage.” På en anden sten står ”Det har slet ingen hast for dem som tror.” Ordene er hentet fra historikeren Johan Ottosens sang ”Det haver så nyligen regnet”. Den blev sunget i København i 1890, da repræsentanter for det Sønderjyske Studentersamfund gæstede hovedstaden.

 

Fra hotellet er Peder Chr. Ottosen turens lokale guide. Han har et indgående kendskab til egnens historie fra de ældste bebyggelser ved Åstrup mod nord, over andelsbyen omkring Grene mod syd til stationsbyen Glejbjerg, der er vokset frem af skov og mose i årene fra 1916.

 

Her og nu kan det være svært at se, at en skov er på vej her. De 2200 bittesmå træer blev plantet i november 2019, så med tålmodighed kan man om nogle år her gå rundt i en lille skov. Hvor Glejbjerg ligger i dag, var der omkring 1900 kun mose og skov!

 

Takket være et stort lokalt engagement er nu en ny skov ved at vokse frem. Glejbjerg Miniskov er turens næste mål. Da Uffe Hansen og lokalrådet sidst på året 2019 kaldte ind til plantning af 2200 småtræer, dukkede over 30 folk op med spader og god energi. På én dag var størsteparten af træerne plantet… og nu gælder det om en del års tålmodighed inden der på de 5.000 kvadratmeter er en reel skov at gå tur i!

 

 

Omkring Åstrup Kirke er der et velbevaret stendige, der rummer en fin biodiversiet. Kirkens kerner er fra omkring 1200, mens tårnet i vest er fra senmiddelalderen. Østgavlen var ved at gå til, da den blev renoveret i 1866.

 

Længere mod nord er næste mål Åstrup Kirke. Den har et flot stendige, der er hjemsted for en rig biodiversitet og dyreliv. Den fine kvaderstenskirke er fra tiden omkring 1200, mens vesttårnet er fra den sene middelalder. Forhåbentlig bliver der også mulighed for at se kirken indefra. Turen tilbage til hotellet går ad stisystemer omkring den gamle Grindstedbane. Her har lokale gjort en stor indsats for at skabe et godt stisystem, hvor vi bl.a. når frem til en sø. Langs hovedgaden kan man gå på opdagelse i de målfaste forhold fra solen ud til de omkringliggende planater. På højde med byens veldrevne Brugs går turen over Borgergade og ind til en kælkebakke. I læ af den store jordvold ligger en bålhytte. Det er turens oplagte kaffe-pause-plads. Medbring gerne egen kaffe/te m.m., og husk rygsæk, så den kan fragtes med rundt på turen. Ad den gamle kirkesti og andre småveje går turen tilbage til hotellet og hallen.

 

Omkring den nedlagte bane er der stier i skovområder med blandt andet en pansergrav og en sø. Langs Borgergade er forholdet mellem Solen og dens planter anskueliggjort i bronze på granitsokler – de yderste ligger helt udenfor byen mod syd ad landevejen!

 

Her midt i vinteren er naturen gået i hi – med den blomstrende Rød Tvetand som en undtagelse. På turen blev der primært set bladløse grene – om end de fligede brombærblade endnu står grønne og ser ganske friske ud, mens den vilde roses orangerøde bær lyser op. Bregnen Alm. Engelsød blev fundet i kirkediget, og Alm. Mangeløv stod ved banen sammen med Guldnælden, der vokser stærkt frem som et tæt bunddække.

  

Alle er velkomne til at møde op ved Glejbjerg Hotel søndag den 19. januar kl. 13. Det er gratis at være med på Buketturen. Husk godt fodtøj, vand og vindtæt påklædning og gerne en kande varm kaffe/te og kopper.

 

 

 
 Siden 1992 har Niels Aage Schmidts moderne Hærvejssten stået ved turistkontoret i Bække.
 

Den 20. bukettur er for de terrængående med gode støvler. Det går op og ned!

 

 

 

 

 

 

Den 20. BUKETTUR

Fra Bække Kirke til Klebæk Høje

Søndag den 15. december kl. 13-16

 

For anden gang går Buketturen til Bække, hvor vi var sidst på sommertur. Her er masser af gode natur, kultur og kunstoplevelser: Vi var i juni 2019 til snigpremiere på Niels Hansen Jacobsens Havfruespringvand, der nu atter springer lystigt i sommerhalvåret.  Vi så spor af den nedlagte Troldhedebane – som vi også møder en bid af på denne tur samt Ursula Munch-Petersens Hærvejsrelief.

 

Denne gang starter vi ved Bække Kirke og med runesten som en del af turens røde tråd. I marts 2019 så vi ved Læborg Kirke den mægtige runesten, der er smykket med helt to indhugne Thors-hamre! Den over halvanden meter høje runesten ved Bække Kirke blev i 1810 fundet i kirkegårdsdiget og står nu på en egen lille høj ud mod hovedgaden, hvor bl.a. Hærvejens vandre- og cykelrute passerer. For dem, der kan læse futhark – viklingernes alfabet – siges der at stå: ”Ravnunge-Tue og Fundin og Gnyple, de tre gjorde Thyras høj.”

 

   

I Vejen Kommune er der en flot samling runesten. 20. Bukettur byder både på en ved Bække Kirke og en i stævnen på skibssætningen Klebæk Høje.

 

Bilerne bliver stående ved kirken mens vi går over gaden og ser Esben Klemanns betonskuptur på øen ved Dagli’ Brugsen og endnu en gade krydses for at nå frem til Varde-kunstneren Niels Aage Schmidts Hærvejsskulptur. Granitstenen blev opstillet i 1992 og synes som en nutidig hilsen til Niels Skovgaards Magnussten, der står i Skibelund Krat. Dér udfoldes krigernes figurer, mens man her kan få indtryk af noget af det liv, der over århundrederne er passeret her. Efter sigende Valdemar Sejr her forbi, da han skulle se til sin hustru Dronning Dagmar, der lå døende i Ribe. Niels Aage Schmidt har også hugget bænken til de trætte Hærvejsvandrere. Ved nærmere eftersyn MÅ figuren være en bænkebider – i ordets mest bogstavelige forstand! Som den bider om træbænkens stave, forsøger Buketbanden at bide fast om deres luffer på denne kølige og især våde testtur allerførst i december.

 

Bænkebideren hugget i granit af Niels Aage Schmidt bider i bænkens træplanker. Her er det den fjollede Buketbande, der i stedet bider fingre… Ved Dagli’ Brugsen ser de nærmere på Esben Klemanns betonskulptur og ved Hamborggårdstenen samler de affald!

 

I bil fortsætter turen til Klebæk Høje, hvor vi atter parkere og fortsætter til fods. Dér står en af Danmarks mægtigste skibssætninger sammen med et par bronzealderhøje. Her møder vi turen anden runesten i form af Skibssætningens sten i stævnen. Den blev registeret i 1858. Her siger indskriften: ”Ravnunge-Tue gjorde disse kumler efter sin moder Vibrog.” 

 

Denne årets sidste Bukettur har en bannerfører i form af en plakat. På bedste vis illustrerer den det, som vi oplever på vores december-ture i skoven. Nu har frost og kulde fået alle buske og træer til at stå nærmest nøgne og de fleste svampe er rådnet bort. Træer og buske danner de skønneste silhuetter mod den klare blå himmel. Skovbunden er blevet mere og mere grøn af det frodige mos, som nu har kronede dage med alt det lys der nu er og den megen regn. Man kan også være heldig at finde flotte poresvampe på de rådnende stubbe og grene. Netop december er den måned, hvor vi har tradition for at gå tur i skoven for at samle ind til årets juledekorationer.

 

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Mogens Kjær Poulsen, fortæller: ”Sidst på denne tur samles vi i Klebækhytten, som vi har fået lov til at låne af Bække-spejderne. Her vil vi varme os ved et glas Gløgg og lidt æbleskiver. Som lovet ved sidste Bukettur i Lindknud, byder årets sidste travetur også på en lille konkurrence, som finder sted i spejderhytten. Den handler om kendskabet til vores ”Vintertræer og -buske”. Den, der svarer rigtigt på flest mulig af opgaverne, vinder bogen ”Vinterbotanik”. Vi ønsker årets mange bukettursdeltagere en glædelig jul med tak for masser af gode fællesoplevelser i bevægelse ude i naturen.”

 

Vores 20. buket er næsten blevet til en juledekoration. Det grønne er: Mos, Bregner, Kristtjørn, Gyvel og en enkelt Grangren. Den store svamp i forgrunden er en: ”Grov Lakporesvamp”. Baggrundstæppet er pyntet op med røde bær fra især: Alm. Kvalkved og Tjørn. Silhuetterne i baggrunden er kviste fra nogle af de træer og buske som endnu ikke har smidt deres frø: Ahorn, Naur, Syren – eller kviste, som bærer nye anlæg til forårets blomstring: El, Hassel, Birk.

 

Kom og vær med – alle er velkomne, og arrangementet er gratis.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 19. BUKETTUR
Søndag den 17. november kl. 13-16

BILLEDER AF TRÆ
Følg Sporets lille rundtur i Lindknud med den gamle kirke som udgangspunkt

Turen starter på parkeringspladsens faste grus foran Lindknud Kirke. Vi er kommet kørende hertil i vores biler, og det er clearet med graveren, at der ikke er gudstjeneste samtidig, så parkeringspladserne er ledige og alle kan få stillet bilen - parkeringsskiven behøver man ikke at stille!

Perlegruset knaser under støvlerne, når vi går op ad kirkestien mod den gamle flot istandsatte kvaderstenskirke. De store groft tilhuggede kvadre med deres mange nuancer og tegninger ligger flot sammenpasset som et patchwork og minder om de fjerne fjelde, der omgiver os mod nord og øst.

Kommer man til kirken i håbet om at finde en større sammenhæng, kan man roligt begynde her ved bygningskroppen, der er anlagt som korset på et højt sted i landskabet, hvorfra der er gode turmuligheder og udsigt til guds store skaberværk. Inde i kirken må øjnene nøjes med, hvad mennesker formår i form af maleri og træskærearbejde, men det er nu heller ikke ringe!

Maleriet begynder allerede på kirkens ydermur fra vinduerne og op. Nogen har brudt kalken, brændt den og knust den for siden at male den op på muren over kvadrene, så Kirken lyser hvidt i landskabet. Inde i kirken stråler det store alter-billede af træ, med sit myldrende liv af farver over træskærearbejdet.

Turen fra kirken langs Sporet og bækken byder på alle former for billeder af træ – mere end en landskabsmaler kunne drømme om. Og det starter med et billede så stort, at man kan vandre ind i det. Sporet er en slynget romantisk anlagt sti, der fører os ind i et altomsluttende billede af træer. Nu i november, når løvet er faldet, tegner hver planteart sit eget karakteristiske billede mod himlen. Tag med og se landskabet med en malers øjne!

 November-buketten
November-buketten er plukket i Lindknud Oplevelsesskov – et rekreativt område på ca. 5 ha og som er anlagt tæt op af lyngbakkerne i Lindknud og indviet i 2010. Allerede nu fremstår området som en skov med et net af stier at gå på – og med informationstavler, som giver fyldige oplysninger om de plantede træer, som er overvejende danske arter (se artslisten).

”Sporet i Lindknud” går igennem området med en gul, rød og grøn rute – og folderen ved indgangen til skoven fortæller mere om området. Så prøv at gå en rekreativ tur og bliv klogere på vores danske træarter og benyt tilbuddene om aktiviteter og oplevelser i øvrigt i ”oplevelsesskoven”!

November-skoven byder ellers på flammende løvfaldsfarver, som kan stå i fin kontrast til det friskgrønne mos i skovbunden. Mosset ter sig nu, som om det var forår og breder sig rigt ud alle de steder, der nu er med fuld sollys og megen væde – knap så megen sol i november, men væde har vi nok af.

I Oplevelsesskoven er træerne endnu ikke så gamle, at de er blevet angrebet af poresvampe. Poresvampe er ellers et oplagt emne til vores juledekorationer – mos og poresvampe og så de grønne nåletræer er for de fleste et godt grundlag for den hjemlige hygge med at lave julens dekorrationer og kan let findes og hentes ved en tur i skoven.

Poresvampe vokser på døende træer og dødt ved, er ofte flerårige og frugtlegemerne holder sig fint i flere år. Vi har fundet en ”Tøndersvamp” til at pynte op på vores buket og som man kan se på plakaten for november-buketten. Tøndersvamp er en af de største og flotteste poresvampe og kaldes også ”fyrresvamp”, fordi den let fanger gnister og gløder, så man kan lave ild.

Artsliste fra Lindknud Oplevelsesskov
og Lyngbakkerne i Lindknud, 6. november 2019


Lindknud Oplevelsesskov
Dun Birk, Vorte Birk, Rød El, Grå El, Stilk Eg, Vinter Eg, Rød Eg, Ask, Hassel, Ahorn, Askebladet Løn, Slåen, Bøg, Alm. Kvalkved

Lyngbakkerne
Mosser i et grønt tæppe, Laver, Lyng, Blåbær, Blåtop, Katteskæg, Mangeløv, Engelsød, Alm. Hvene, Rødknæ bl. a.

 

 

 

 


Camilla Bertram Clausen hos
e-blomsten i Vejen har bundet Tirslund-buketten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Danmarks Evighedstræ nr. 75 står Naturfredningsforeningens lokalformand Mogens Kjær Poulsen med en del af indsam-lingen til buketten og en perfekt Karl Johan, der blev til et herligt måltid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved festpladsen findes billedhugger Aksel Hansens 1895-reliefportræt af E.M. Dalgas
 

 

Den 18. BUKETTUR

Tirslund Plantage

Søndag den 6. oktober kl. 13-16

 

Nu er vi fremme ved den 18. bukettur, og fællesskabet, der står bag – Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum – har netop lavet oversigten over de kommende 12 ture… og har flere på bedding! Turene i 2020 bliver en blanding af trave- og cykelture overvejende i det sønderjyske som en del af markeringen af 100-året for Genforeningen. Kombinationen af kunst, kultur, natur og motion er måned for måned et fint samlingspunkt.

 

Tirslundstenen og Tirslund Plantage

Tirslund menes at have sit navn fra den nordiske mytologi, hvor Tir er et ældre navn for krigsguden Tyr. Her ligger endnu en af egnens mange plantager. Den er anlagt i 1891 og dækker omkring 50 hektarer med en alsidig blanding af nåle- og løvfældende træer samt gode stier til glæde for offentligheden.

 

Buketturen starter ved den over tre meter høje Tirslundsten. Den mægtige vandreblok, der menes at komme fra Sverige/de baltiske egne, er anslået til at veje 130 tons – svarende til 113 almindelige personbiler! Stenen har en omkreds på 16 meter. Den siges at være Danmarks syvende største sten. Tilbage i 1792 søgte den lokale præst Koefoed at sprænge den, men kun en lille flig gik af.

 

Tirslundstenen er en af landets tidligste fredninger. I 1805 udråbtes de første fredskov, og i 1832 blev Tirslundstenen fredet med en tinglysning:  ”Gårdejer Jens Andersen og alle fremtidige ejere af jordlodden forpligter sig til at bevare stenen uforstyrret, ligesom det omkringliggende egekrat ej heller må forulempes.” Noget må der være sket i de mellemliggende 187 år, for der er i dag ingen ege i den umiddelbare omegn af Tirslundstenen, hvor der nu står høje bøgetræer.


 

     

Fotograferet alene er det svært at fatte Tirslundstenens størrelse. Heldigvis dukkede statister op: Kongeådalens Efterskoles mountainbikehold satte sig for at bestige den 3,5 meter høje sten – og det lykkedes enkeltvis og ved fælles hjælp.

 

Hvordan har vores forfædre set på den mægtige sten? Uden at kende til istidernes enorme kræfter har de digtet passende fortællinger – som man digtede, at torden måtte være Thors værk og jordskælv kunne forklares med, at Loke lå og vred sig på klippeklokke. For at begribe den mægtige Tirslundsten har det været nærliggende at ty til de over-/underjordiske væsner. Der går sagn om en trold, der hjælpsomt havde været med til at bygge Føvling Kirke, men blev vred over opførelsen af Brørup Kirke. Trolde er bomstærke, og den i Føvling kastede en mægtig sten, der ramte Brørup Kirke. Dér holdt tårnet, og i stedet blev stenen med boomerang-effekt sendte tilbage mod Føvling Kirke, der også holdt. I endnu et bueslag fløj stenen videre til Tirslundstenens nuværende placering. Det sagn findes nok i lige så mange varianter, som der er opfindsomme fortællere!

 

Grundviden om TROLDE

I forbindelse med Vejen Kunstmuseums 2002-troldhøjudstilling indsamlede museet vigtige fakta om trolde. Troldefortællinger er ofte vandrehistorier, som man kan genkende i skiftende ”indpakning” på tværs af landsdele, landegrænser og verdensdele. Her følger vigtig ”basisviden” om trolde:
- Trolde bliver meget gamle. Unge trolde er kun et par hundrede år gamle, mens de ældste ofte er over 1000 år.
- Trolde tåler ikke at høre kirkeklokker. Lyden irriterer. Derfor vælter de kirker, søger at begrave dem, eller kaster sten efter dem.
- Trolde kan ikke tåle sollys. Rammes de af solens stråler, bliver de til sten.
- Trolde kan ”fare i flint”. Det vil sige, at de bliver så rasende, at de splintres og bliver til flinteskærver. Dermed også en god forklaring på landets flintdynger!
- Trolde er ikke nødvendigvis frygtindgydende af størrelse, men snarere af udseende. De har store ører, hænder og fødder, samt den obligatoriske hale. Det fortælles, at det er i halen, at trolden har sin forstand, følelser og styrke!
- Trolde har magiske kræfter. De kan gøre ting usynlige, og kan opfylde de særeste ønsker og løse selv de sværest opgaver, som når de hjælper mennesker med at nå det umulige.

- Trolde giver god betaling. Hjælper man en trold ordentlig, kan man være sikker på en god betaling. Det er ikke sikkert pengene straks er i hus. Får man af trolden en håndfuld krummer, skal man holde fast i dem. Hjemme i stuen falder de højst sandsynlig ned som guld- eller sølvpenge.
- Trolde kan ikke tåle at se kors. Vil man have noget i fred for trolde, skal man dekorere det med korstegn.
- Trolde kan ikke hoppe over rindende vand. Bliver man forfulgt af en trold, skal man blot springe over en bæk, så er man i sikkerhed.

 

Stenbetvingerne fra Kongådalens Efterskole

En tirsdag eftermiddag var der pludselig et leben ved stenen, da Kongeådalens Efterskoles mountainbike-hold kom hjulende forbi. I et alle-mod-alle-ræs for at nå toppen flokkedes de om den mægtige sten. Tildelt en ”hestesko” var den første hurtigt oppe, mens andre løb og klatrede op over stenen. Måske en af dem kan bekræfte, om denne oplysning passer: "Øverst i stenen er indhugget en fugl, 47 cm lang, som menes at være en helleristning af kultisk art fra yngre jernalder. Den kan dog også være et kristent symbol."

 

 

     

Talerstolen ved festpladsen i Tirslund Plantage er bygget i 1924 af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. I den fjerne ende ligger mindehøjen med portrættet af Dalgas – Hedeselskabets drivende kraft ved oprettelsen i 1866 og frem til hans død i 1894.

 

Den festlige festplads

Over tid bliver bukettursdeltagere fortrolige med billedhugger Niels Hansen Jacobsens håndskrift, der ses på grav- og mindesten rundt om i hele Vejen Kommune. Sine initialer har han sat på talerstolen og årstallet 1924. Netop det år har han nok haft ekstra travlt, for den 1. juli blev hans hjem, atelier og museum indviet, Vejen Kunstmuseum ved Troldespringvandet! Karakteristiske er ”fiskekrogene” på nedstregerne i 1, 9 og 4, så her er ingen tvivl om, hvem der har formgivet talerstolen. Gad vide om der i plantagens arkiv er bevaret dokumentation om bestillingen? Det samme gælder festpladsens mindehøj for plantagernes konge, den allestedsnærværende Enrico Mylius Dalgas og Hedeselskabet, der mindes med bautasten og bronzerelief udført af billedhugger Aksel Hansen i 1895 – året efter Dalgas’ død.


     

Efteråret sætter for alvor sit præg på buketten, hvor et par på blomstrende Kongepen og Blåklokke finder plads mellem efterårsløvet. I forgrunden ses stadier af de dekorative, men giftige, Fluesvampe, et pink-rødt Brombærblad og Skovstjernens efterårsblade sammen med en storblomstrende Øjentrøst ved Douglaskoglen.

 

Oktoberbuketten og 18. bukettur

Traditionen tro har en fortrop på testtur samlet ind af månedens og stedets vækster. Hos e-blomsten i Vejen har Camilla Bertram Clausen bundet efterårets eksperimenterende buket. Om Tirslund-planterne fortæller Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling: ”Her i efteråret fandt vi kun få blomster som Blåklokke, Kongepen og Hedelyng. Til gengæld er der flotte farver i løvet såsom storkonvallens gule blade og brombærrankernes røde toner. Årstiden byder på et rigt udbud af svampe. Foran buketten har vi illustreret, hvordan de røde Fluesvamp udvikler sig. De skyder op fra en knold med et svøb. Svøbet bliver på de fuldt udviklede svampe til de lyse pletter på den røde hat.”

 

Det er gratis, og alle er velkomne til at være med, når vi mødes søndag den 6. oktober kl. 13 ved Tirslundstenen til fortællinger og travetur rundt om i plantagen.

 

Artsliste

Øjentrøst, Blåklokke, Brombær, Hedelyng, Dunet Gedeblad, Ørnebregne, Mangeløv, Kongepen, Gederams, Skovstjerne, Gyvel, Storkonval, Alm. Røn, Trøst med sorte bær, Lærk med kogler, Thuja, Ahorn/Ær, Rød Fluesvamp og Mos.

 

 

Mette Sandholt i arbejdet med at binde Efterårs buketten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. BUKETTUR – Høllund Søgaard

søndag den 15. september kl. 13-16

 

Vi mødes ved Dalgas-skulpturen, Hovborgvej 34, 6623 Vorbasse, gps 55.614179, 9.002755

PARKERING: Kør ad grusvejen nord for Hovborgvej i forlængelse af Oxlundvej. Drej til venstre ad første grusvej og følg den frem til parkering på græsstykke foran solsikker og majsmark.

 

Skovtur og Danmarkshistorie
Kom med på travetur til et par flotte kunstværker, skovvandring og et markant stykke Danmarkshistorie lige her midt i det sydlige Jylland! Som det efterhånden er sket flere gange, kommer vi på Buketturene rundt om i Vejen Kommune til at krydse vores eget spor. Når vi søndag den 15. september mødes ved billedhugger Anders Brundgaards granitstatue af den stående Enrico Mylius Dalgas (1828-1894), er der rigtig mange forbindelser til den allerførste Bukettur, der gik til Baldersbæk – og til Danmarkshistorien efter 1864.

E.M. Dalgas og Holger Petersen
Ved Baldersbæk står den monumentale granitskulptur i fuld figur af grosserer Holger Petersen (1843-1917). Den er hugget af hans ”hof-billedhugger” Anders Bundgaard – ham, der også har modelleret Gefion-springvandet ved Langelinie i København. Netop hos Bundgaard bestilte Holger Petersen granitskulpturen af Dalgas til indviedelse i 1916 ved Høllund Søgaard. 21 år efter Dalgas’ død blev den opstillet på bakketoppen til minde om 50-året for Hedeselskabets grundlæggelse.

Dalgas var i 1866 den drivende kraft blandt grundlæggerne af Hedeselskabet. Men økonomien, der muliggjorde tilplantning af den jyske hede, kom især fra københavnske grosserer og deraf navnet Grossererplantager. Rigtig mange af kontakterne blev fra 1872 formidlet af Holger Petersens bror, August Petersen (1840-1909), der da slog sig ned som læge i Andst – to år inden togbanen kom igennem til Esbjerg. Niels Hansen Jacobsens mindesten for August Petersen så vi på 10. Bukettur i Langebjerg Plantage ved Gesten. En anden af Hedeselskabets tremandsbestyrelse var Ludvig Schrøder, den legendariske grundlægger af Askov Højskole. Endnu en grå eminence har nok været maragarine-/nationalbankdirektør Johannes Lauridsen fra Vejen…

 

     

På en lille høj ved Høllund Søgaard står Anders Bundgaards skulptur af Enrico Mylius Dalgas. Den blev opstillet i 1916 i 50-året for grundlæggelsen af Hedeselskabet, hvor Dalgas var den afgørende drivkraft i tilplantningen af den jyske hede. I hånden holder han papiret om selskabet og ved hans side står en af de spæde graner, der indledte tilplantingen.

 

 

En bænk i Askov Højskoles have

Helt afgørende for både Høllund Søgaard og Baldersbæk er en bænk, der stod i haven ved Askov Højskole. Er der i dag mon en person i omegnen, der har et foto af den, eller kan fortælle, hvor den stod?! Nu er den borte, men historien findes i den bog om slægten, som Holger Petersen bestilte kort inden sin død:

 

”I Foraaret 1890 sad en Dag August Petersen sammen med E. Dalgas og L. Schrøder paa en Bænk i Askovs Have. Dalgas meddelte, at der var et stort Areal to Mil N. for Holsted, Baldersbæk, der var meget billigt tilkøbs, og at det egnede sig fortrinligt til Plantning. Resultatet af Samtalen herom blev, at August Petersen henvendte sig til sin Broder Holger Petersen, og at denne købte Arealet og anlagde Plantagen 1891. Holger Petersen blev fra den Tid en af Hedesagens bedste Venner og Støtter; men det skyldes fra først af August Petersen, at hans Broder og gennem ham mange velhavende Folk fra Kjøbenhavn fik Interesse for Hedesagen. August Petersens Navn nævnes derfor tidt i Hedeselskabets Historie.”

 

Et stykke stentøjshistorie

Fra 1890’erne var Holger Petersen utrættelig i arbejdet for at få sine grossererbekendte med på rejser gennem Jylland, så også de kunne sætte penge i planatager. Selv spenderede han store beløb på både Baldersbæk og Høllund Søgaard, hvor siden Dalgas’ sønner satte ham et minde i form af stentøjsmesteren Patrick Nordströms mindestøtte. Den blev til i Genforeningsåret 1920 og netop det år, da Frederik Dalgas blev direktør for Den kgl. Porcelainsfabrik. Dér havde Nordström havde været med til at drive stentøjsafdelingen frem. På Buketturen får vi også mulighed for at gå ind i den private have for at se mindesmærket for Holger Petersen.

 

I haven ved Høllund Søgaard står Buketbanden i silende regnvejr ved Patrick Nordströms 1920-mindesten for Holger Petersen. Fra Danmarks Naturfrednings-forenings lokalafdeling er Ingeborg Schønberg ved at plukke Blåbærris, mens Mogens Kjær Poulsen står ved foreningens Evighedstræ nr. 74.


Evighedstræer

Fra Høllund Søgaard går turen ind i planatagen, hvor vi blandt andet ser Evighedstræ nr. 74 – en af skovens allerstørste kæmper, der kan tænkes at være plantet af EM Dalgas eller Holger Petersen. Evighedstræer er Danmarks Naturfredningsforenings særlige projekt til fremme af forståelsen for biodiversitet. Foreningen aftaler med træernes ejere, at de udvalgte træer skal stå til de segner, og derefter skal de ligge og rådne op til glæde for de mange biller og insekter, der desværre er i tilbagegang i disse år, hvor deres hjemsteder indskrænkes.


     

Hos e-blomsten i Vejen tryllede Mette Sandholt en buket ud af det materiale, der var samlet ind under prøvetur ved Høllund Søgaard. Solsikker, Torskemund, Cikorie og Honningurt lyser op, og i forgrunden ses bl.a. efterårets Kantareller og en Bruskbold.

 

Efterårsbuketten

På den indledende prøvetur har Buketbanden samlet ind til Efterårsbuketten, der er bundet af Mette Sandholt hos e-blomsten i Vejen. Om denne 17. buket fortæller Mogens Kjær Poulsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling:

 

”Udflugten i Høllund Søgaard Plantage bliver en rigtig skovtur, hvor vi primært ser forskellige træsorter som Tsuga, Sitka, Thuja, Lærk, Røn og Hæg samt bunddække af bregner og blåbær – fuglene har dog allerede taget de få bær, der har været! September er den første efterårsmåned, og det har sat sit præg på buketten. Den havde været ren grøn og brun, hvis vi ikke var kommet forbi et tilplantet ”foderbælte”. Dér har vi hentet Honningurt, Kongepen, Cikorie, Torskemund og Stolt Henrik, der har givet buketten farve – suppleret med nogle Ungarske Solsikker, der voksede i kanten af en majsmark. Med efteråret følger en svampeflora, der er kommet med i form af Kantareller og en Bruskbold.”

 

ARTSLISTE

Tsuga, Thuja, Lærk, Rønnebær, Glansbladet Hæg, Mangeløv, Ørnebregne, Blåbær, Hedelyng, Prikbladet Perikon, Gyvel, Stolt Henrik / Brandbæger, Kongepen, Torskemund, Honningurt, Cikorie. I forgrunden ligger Levermos, Stjernemos, Kantarel, Bruskbold, Agern af Stilkeg

 

Vi runder af med Visit Vejens anbefaling om refleksion på bakketoppen ved skulpturen:

”Når du betragter udsigten, så tænk lidt over, at træerne i landskabet er Dalgas's værk - ellers ville her ha' været fladt og vindblæst.” 

 Skodborg-buketten er bundet af Mette Finnemann Lautrup hos
e-blomsten i Vejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

16. Bukettur
Vi mødes ved Skodborg Kirke

SØNDAG
den 18. august 2019 kl 13.

VIGTIGT: Bemærk turen afholdes SØNDAG, da der er Park Rock i Skodborg lørdag.

Troede du, at Skodborg bare er et sted, man kører igennem, må du tro om! Kom med på vandring til en fusion af kunst, kultur, natur og masser af historier. Vi starter ved Skodborg Kirke, der er rig på kunstoplevelser. Den enestående døbefont er tilbage fra kirkens grundlæggelse i romansk tid omkring 1200. Som treenigheden holdes fonten sammen af tre strømlinede, elegangte figurer, der i deres enkelthed minder om essensen af billedhugger Henrik Starckes skulpturer. Det slægtskab må Johannes Nielsen – kirkens præsten 1936-68 – have set. Han skænkede stedet Starckes Kristus-figur skåret i moseeg.

 

Skodborg Kirke rummer adskillige kunstneriske oplevelser. Den ældgamle døbefont fra tiden omkring 1200 har et messingdåbsfad fra tiden omkring 1900 udført på Mogens Ballins Værksted. På nordvæggen hænger Henrik Starckes Kristusfigur og antependiet er vævet af Hanne Skyum, 2013.

 

Rørende beretninger ved mindestenen for de faldne

Med afsæt i historikeren Keld Mortensens enorme arbejde med at kortlægge hvert et navn på stenen, fortæller Kirsten Fynbo, formand for Skodborg Hjemstavnsforening, udenfor kirken om billedhugger Niels Hansen Jacobsens minde fra 1922 for de 40 faldne under første Verdenskrig. Her mindes de tabte 40 unge mænd ud af den daværende befolkning på omkring 2.000. Her mærkes den balast, der skiller sønderjyderne fra resten af danskerne: Familiernes tab, hvor dansksindede unge mænd måtte kæmpe for en nation, der ikke var deres fædreland. Flygtede de, mistede de alt.


Niels Hansen Jacobsens mindesten for de faldne blev opstillet i 1922, og siden 1948 har C.G. Freunds kuglespiller fra 1857 stået i Skodborg på langtidslån fra Ny Carlsberg Glyptotek. Tæt ved findes stenen for Genforeningen, som Hansen Jacobsen i 1928 har forsynet med tekst.

Genforening og Kuglespiller

Over Brudepladsen går travetur til Byparken, der blev til i 1920 som et glædesudbrud og en taknemmelighed over igen at være blevet dansk. Til minde om den begivenhed indviedes i 1928 et Genforeningsminde, hvis tekster er hugget af Niels Hansen Jacobsen. Symptomatisk er det efter Genforeningen, at mindestenene for de faldne kom først, og derefter Genforeningsstenene. Tilæ hugning af begge dele viser Hansen Jacobsen sig at have været Sønderjydernes foretrukne billedhugger – måske netop i kraft af, at de kendte hans monument for ”Modersmålet” fra de store, årlige Grundlovsmøder i Skibelund Krat.

I Byparken – hvor der der dagen før skal være Park Rock – står også G.C. Freunds ”Bocciaspiller”. Den blev modelleret i 1857 og har siden 1948 været deponeret i Byparken af Ny Carlsberg Glyptotek.

 

Børneskoven og søerne
Buketturene arrangeres i samarbejde mellem Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og  Danmarks Naturfredningsforeningsforenings Vejen-afdeling. Deres formand, Mogens Kjær Poulsen, fortæller om udvalgte planter undervejs på traveturen. Fra Byparken fortsætter vi på den anden side af Landevejen ad stierne ind i familieparken, der på lokalt initiativ er anlagt for nogle år siden. I den store træpavillon holder vi en velfortjent kaffepause (medbring selv), mens Kiresten Fynbo fortæller om Dresvold – en i dag forsvunden seværkdighed. Turen tilbage til kirken går forbi plejehjemmet Nørrevang, hvor der står endnu en Genforeningssten. Den er lavet på bestilling fra mejeribestyrere Christian Mathiesen og stod oprindelig i mejeriets have.

Månedens buket

På en forhånds-test-tur plukker ”Buketbanden”, hvad årstiden byder på undervejs på ruten. Spandevis af vilde planter trylles om til en flot buket, der på plakaten kan fungerer som blikfang for traveturen. August-buketten er bundet af Mette Finnemann Lautrup hos e-blomsten i Vejen.
Om SENSOMMER-BUKETTEN fortæller Mogens Kjær Poulsen: ”På en rundtur i byens nære omegn har vi samlet en buket, der indeholder mange af sensommerens blomster. De fleste er planter, som kan genfindes rundt om i de danske grøftekanter netop nu. Her får vi hele farveregisteret, som vores vilde flora kan give. Nyd den mens sommeren endnu er på sit højeste.”

 

Traditionen tro følger her en botanisk kortlægning med de danske navne:

ARTSLISTE

Almindelig Røllike, Regnfan, Alm. Syre, Musevikke, Agertidsel, Agerpadderokke, Agertidsel, Vejbred Skeblad, Rødkløver, Engbrandbæger, Vortemælk, Skræppe, Dagpragtstjerne, Alm. Natskygge, Canadisk Bakkestjerne, Lugtløs Kamille, Bredbladet Dunhammer, Canadisk Gyldenris, Gråbynke, Valmue, Svinemælk, Knoldet Brunrod, Skvallerkål, Hundemad, Skovsalat


Juli måneds buket


Buketten er budet af e-blomsten Vejen
 

15. BUKETTUR

Søndag den 14. juli 2019 kl. 13-16

Sønderskov-haverne

Vi starter turen i Folkehaven hvor nogle af de frivillige fra havegruppen fortæller om havens tilblivelse og tankerne bag det fine barokanlæg.

Det var museets navnkundige leder, Svend Aage Knudsen, der fik ideen til at indrette en herregårdshave efter nogle gamle tegninger, man havde fundet. I 1992 gik medlemmer af Brørup Havekreds i gang med det store arbejde at omdanne noget der nærmest lignede en losseplads til den fine have vi kan se i dag.

Oprindelig var det tanken at der skulle være en afgrøde i hvert bed ligesom i en gammel herregårdshave. Det skulle være de gamle arter som fx gulerødder, rødbeder, kål og porrer. Det fungerede dog ikke helt for de frivillige som skulle passe det, så i dag kan medlemmerne af havegruppen selv vælge hvordan de vil dyrke deres egen parcel.

Især bør man bemærke det fine rosenbed, hvor man kan betragte og dufte til de dejligste roser. En af de smukkeste er Sønderskov-rosen, som fik sit navn i 2006.

En anden seværdighed er krydderurtehaven som blev anlagt af Peter Rerup. Her er over 100 forskellige krydderurter og lægeplanter.

Alle kan søge om at få en have i Folkehaven. ”Betalingen” består i at man deltager i de fælles arbejdsaftener som ligger hver 3.uge. Her mødes de frivillige og sørger for at også fællesområderne i haven, staudebede, bærbuske og frugttræer bliver passet behørigt.

Restaurant Herregårdskælderen kan efter aftale høste afgrøder i haverne, og kokken er især interesseret i krydderurterne og artiskokkerne. Ellers er det de frivillige selv der høster afgrøderne.

Efter besøget i haverne fortsætter turen ad Møllestien, som blev indviet i 2009. Møllestien er blevet til i et samarbejde mellem museets folk og de lokale beboere.

Buketten er plukket på Møllestien ved Sønderskov Museum. På P-pladsen findes en meget fyldig folder: ”Møllestien” - en natur og kulturhistorisk folder, som kan anbefales.

På testturen gik vi turen i omvendt rækkefølge for især at finde planter ved digerne, som er 200 år gamle markdiger med store egetræer. Ved engene ved Maltbæk er der tydelige spor efter tidligere tiders vandregulering til Sønderskov Mølle. Stien fører os over Maltbæk, hvor der er lavet en ny gangbro med skråtstillede støttepæle og med egetræ fra stormfaldet i 1999.

 

                     

I juni måned kan man finde den sjældne orkide, Maj Gøgeurt, i disse enge.

Arter ved digerne:
Skvalderkål, Haremad, Mark Forglemmigej, Lugtløs Kamilla, Hejre Næb, Hundegræs, Draphavre, Senegræs, Alm. Hvene, Stor Brændenælde, Alm. Røllike, Hvid Snerre, Burre Snerre, Fløjlsgræs, Muse Vikke, Blød Hejre, Ager Stedmoderblomst, Gråbynke, Krumhals, Alm. Kongepen, Torskemund, Eng Brandbæger, Munkehat, Dag Pragtstjerne, Læge Jordrøg.

Ved mergelgraven er der en kraftig bevoksning af Japan Pileurt.

Arter ved engen og mosen ved Maltbæk:
Kær Tidsel, Ager Tidsel, Horse Tidsel, Lyse Siv, Skov Kogleaks, Krybende Baldrian, Alm. Fredløs, Alm. Mjødurt, Burre Snerre, Sideskærm, Kær Galtetand, Bidende Ranunkel, Mose Bunke, Vand Ranunkel, Vand Stjerne, Sump Kællingetand, Bukkeblad, Sump Snerre, Kragefod, Trævlekrone, Tagrør, Bittersød Natskygge, Ager Padderokke, Kruset Skræppe.

På resten af turen fandt vi:
Hvede, Rug, Gul Okseøje, Kornblomst, Tofrøet Vikke, Fingerbøl, Gederams, Brombær.Foto af Havfruespringvandet fra indersiden af Niels Hansen Jacobsens huggehus 

14. bukettur

Tid: Lørdag den 22. juni kl. 13-16
Mødested: Bække Anlæg

14. bukettur starter i Bække Anlæg ved billedhugger Niels Hansen Jacobsens Havfruespringvand, som netop er renoveret. I anledning af buketturen den 22. juni vil fontænen være fyldt med vand forud for den officielle indvielse af springvandets genetablering sankthansaften. Fra Anlægget går turen videre langs den nedlagte Troldhedebane, der er rig på den smukke, vilde flora, som netop er grundelementet i juni måneds buket.

Havfruen i Bække er et fabelvæsen – et mærkværdigt havvæsen, der kan genkendes på halen og de gælleagtige ører. Hun har armene omkring begge sine havfruebørn, som svømmer lang hendes side. Springvandet afgrænses af fire trolde, der nu igen kommer til at spy vand over havfruen og holder hende i sit rette element. Granithavfruen blev til i Niels Hansen Jacobsens Huggehus i den nordlige ende af Vejen i årene omkring 1927-28. På den tid var han ved at modellere et portræt af sagfører Anders Olesen, der bestilte havfruen med sine unger til opstilling i et springvand i hans private have i Vodskov. Efter hans død blev springvandet skilt ad og fragtet til Vejen. I 1977 blev det på initiativ fra Bække Håndværker- og Borgerforening opstillet i Anlægget i Bække til glæde for de lokale og passerende Hærvejsturister. Læs mere om Hansen Jacobsens havfruefontæner her:

http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/nhj/springende_vand.htm

På buketturen vil Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum fortælle historien bag springvandet. Herefter vil repræsentant fra Bække Borgerforening, Jens Andersen, fortælle om renoveringen af Anlægget. Bække Anlæg er etableret i 1942-1943 og tegnet af Aksel Olsen fra Geografisk Have i Kolding.


             


Juni måneds buket er plukket på stien i Bække, som går ud fra anlægget ad den nedlagte Kolding-Troldhede jernbane. På denne strækning vil Mogens Kjær Poulsen fra Naturfredningsforeningen fortælle om den aktuelle flora. Juni måneds buket kunne lige så godt have været en grøftekantsbuket. Netop her i juni står vores vejgrøfter i fuld flor: Vild Kørvel og Draphavre sætter dagsordenen med sit lette flor – og indimellem farves grøftekanten brun af Syre eller Rødknæ og gul af Ranunkel. Det kan ikke blive kønnere end her i midsommeren nær Skt. Hans. Vi håber så, at kommunen, som varetager den nødvendige slåning, vil og kan gøre det så lempeligt som muligt. Og vi kan nemt undvære alle disse motoriserede plæneklippere, som har forvildet sig ud fra de private haver. En have skal være pæn og en græsplæne skal slås, men grøftekanterne må meget gerne præsenteres af vores vilde flora – til fryd og glæde for os alle.

Vi bevæger os forbi kirkegårdens lapidarium og afslutter buketturen ved runestenen og keramiker Ursula Munch Petersens Hærvejsrelief. Munch Petersens værk er en del af den symbiose mellem natur, kunst og kultur man kan opleve på buketturen i Bække – en oase på Hærvejen.
 

                     
Se på juni-buketten og glæd dig over dens mangfoldighed, som er et repræsentativt udsnit af de fundne arter:

Artsliste for juni-buketten

Træer og buske
I anlægget: Stor og mangestammet Platan!
På Troldhedebane-stien: Eg, Ahorn, Bøg, Elm, Tjørn, Hyld, Mirabel, Seljerøn, Æble, Kalkved og Slåen


Blomsterplanter
På Troldhedebane-stien: Vild Kørvel, Draphavre, Bidende Ranunkel, Blæresmelde, Dueurt, Agertidsel, Skvalderkål, Alm. Bjørneklo, Alm. Kongepen, Døvnælde, Jordrøg, Skærm Vortemælk, Hyrdetaske, Rød Tvetand, Kornblomst, Ager Stedmoderblomst, Stinkende Storkenæb, Feber Nellikerod, Gederams, Burre Snerre, Gul Snerre, Tveskægget Ærenpris, Ager Padderokke, Alm. Syre, Skræppe, Rødknæ, Rejnfan, Hindbær og Brombær
I anlæggets dam: Smalbladet Dunhammer, Gul Iris, Nykkerose, Alm. Mjødurt og Vand Pileurt


Øvrig info
- I alt 18 buketture afholdes i et samarbejde mellem tre organisationer: Vejen Kunstmuseum, den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen og Vejen-Brørup Havekreds
- Juni måneds buket er bundet af Camilla fra e-blomsten i Vejen
- Efter buketturen kan der drikkes medbragt kaffe i Anlægget

-
Medbring tøj efter vejret


 
Maj måneds testtur gav stof til både en stor og en lille buket med masser af forårets lyse grønne, vide og gule toner. På bordet ligger grangrene med nye stærkt violette grankogler. At få dem i hus var noget af en udfordring!

 

 

13. bukettur 
LØRDAG den 25. maj 2019 kl 13-16

Vejen Kirke, Hytten og Skøjtesøen 

Arrangør: Vejen-Brørup Havekreds, Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling og Vejen Kunstmuseum 
Mødested:
Vejen Kirke, Nørregade 98, 6600 Vejen

 

Vi mødes ved Vejen Kirke og går sammen ned gennem kirkegårdens flotte allé af Rødege. De over 30 år gamle træer flankerer den yndede, bilfri rute i en direkte forbindelse fra Nørregade til Vester Allé.

Fra den sydlige ende af kirkegården ser vi, hvor forskelligt en gravplads kan tage sig ud. Nogle ønsker minimal vedligehold, andre en plads i skovbunden eller fuldt udtræk med en lille have. Kirkegården er som en park med træer og buske i mange forskellige højder. Den er et rekreativt område, hvor mange borger passerer på travtur gennem byen.

    

På kirkegården i Vejen ser vi blandt andet billedhugger Niels Hansen Jacobsens livskraftige mindesten over hans mor og vækstranken på Pihlkjær-stenen. Midtfor et Buketbanden foreviget på testturen ved Munkestensindgangen til den det oprindelige våbenhus til den gamle Vejen Kirke.

Vejen er den af kommunens kirkegårde, hvor billedhugger Niels Hansen Jacobsens gravsten står tættest. Her findes over 50 af dem. Da forhenværende provst Agner Frandsen var den første, der skrev om dem, var det også oplagt, at der her blev passet særigt på de bevaringsværdige sten. Der blev etableret et lapidarium (stensamling) – et anlæg med små høje, hvor kirkegårdens særlige sten samles. Her ser vi, hvor forskelligt Hansen Jacobsens gravsten tager sig ud alt afhængig af pengepungen, der skulle betale og nok også af, om opgaven greb kunstneren. Et flot eksempel er den tresidede sten, som han satte til minde om den skattede søster Maren. Et højdepunkt på turen er hans gravsten for forældrene – gårdejer Carl Peter Jacobsen og hans hustru Ane Kirstine. I en tid uden SU, var det hende, der lagde penge til side, så sønnen kunne få sin uddannelse på Kunstakademiet i København. Af faderens bo blev der afsat den jord, hvor Vejen Kunstmuseum blev opført i 1924. Den 1. juli er det 95 år siden indvielsen fandt sted!

Fra kirkegården traver vi nordpå ad Nørregade til ”Hytten”. Den var aftægtsbolig til billedhuggerens fædrene hjem, og her boede han fra 1908 til han i 1924 flyttede ind i den nordlige ende af kunstmuseet. Huset har netop fået nyt stråtag. Det indre afventer renovering og skal føres à jour efter gældende brandkrav. Hytten er en af Vejens få fredede bygninger og boligen var hjertet i et levende værkstedsmiljø, hvor billedhuggeren i andre bygninger havde atelier, Huggehus, keramikovne og lagerbygninger – samt en mægtig end fuld af marksten, der gradvist blev forvandlet til hans livsbekræftende gravsten, når han i dem huggede de livskraftige vækstranker.


"Hytten" var billedhugger Niels Hansen Jacobsens hjem fra 1908 til 1924 og har netop fået nyt stråtag. Her står Buketbanden samlet inden turen gik videre tværsover landevejen til Skøjtesøen, hvor der blev sanket til maj-måneds buket. På broen over Vejen Å stod nogle af Buketbandens deltagere næsten på hovedet i åen for at skaffe de vilde kogler, hvis violette farve synes uvirkelig - og her er IKKE gjort brug af fotobehandling!

På den anden side af landevejen fortsætter turen forbi gravhøjen ad Jættehøjstien til Skøjtesøen, hvor månedens buket er plukket. Her er atter en blanding af dyrkede havevækster og de vilde planter. Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling fortæller: ”Vi fandt en haverelikt: Laksebær (Rubus spectabilis), som tilhører slægten Hindbær (Rubus), men har røde blomster og gule bær. Den stammer fra Nord Amerika, og er helt sikkert plantet ind i den oprindelige præstegårdshave.” Den lå vest for gravhøjen og ned til Vejen Å.

Om maj måneds buket fortæller han: ”Den store buket er god til at vise majs lysegrønne flor og de mange blomstrende buske og træer: Æble, Tjørn, Alm. Hæg, Alm. Røn, Ahorn og Spidsløn.

Dertil har vi lavet en lille buket, der vise nogle af majs tidlige urter: Liljekonval, Mælkebøtte, Ranunkel, Hyrdetaske, Gåsemad, Vinterkarse, Hejrenæb m.m.

Vi spørger: Er Eg sprunget ud før Ask? – eller Er Ask sprunget ud før Eg? – ja det er lidt svært at afgøre. Men indtil nu har vi haft en meget kold start på maj måned, så de to træer står stadigvæk og ”tripper” inden de folder deres blade helt ud. Vi må vente og se, hvad sommeren kan give os: Går den i vask? - eller Bliver sommeren veg? Vi optimistiske, så tror vi på, at maj kulde giver lader fulde!”

Maj måneds buketter er bundet af Mette Sandholt, der er elev hos Ketty Viuff i e-blomsten i Vejen.

ARTSLISTE

DEN STORE BUKET

Elm

Almindelig Røn

Ahorn

Eg

Bøg

Spidsløn

Rødgran

Almindelig Hæg

Kristtjørn

Æble

Laksebær

Vild kørvel

Almindelig Mjødurt 

Gederams

Svinemælk

Tidsel

 

DEN LILLE BUKET

Syre

Majblomst

Hejrenæb

Rødtvetand

Døvnælde

Ramsløg

Liljekonval

Mælkebøtte

Gåseurt

Vikke

Vinterkarse

Hyrdetaske

Ranunkel

Græsser

Vintergrøn/Vinca

 
12. BUKETTUR går vestpå fra Holsted Kirke langs Holsted Å.Holsted Kirke set nede fra stien langs Holsted Å.Bysbarnet, maleren Kræsten Iversen, leverede forlæg til kirkens blyindfattede ruder.
Ruden mod syd blev i 1931 bekostet af Holsted Sparekasse.

 

12. Bukettur

 

På BUKETTUR langs Holsted å

Fra Holsted Kirke til Holsted Kirkegård og Skoleplantagen i Holsted

Glæd jer til turen den 28. april. Nu varmer solen for alvor – træer, buske og blomster begynder at springe ud.

Holsted Kirke
Turen starter i Holsted Kirke, hvor præsten Helle Yskes fortæller kirkens historie. Den blev opført i 1880’erne. Som så mange andre steder landet over, var bysamfundene i vækst, og den beskedne gamle kirke blev revet ned til fordel for en ny – men en del af historien er taget med til den ”nye” placering. Granitfundamentet og enkeltsten er taget med. Særlig iøjefaldende er det ældgamle granitrelief af Bjøvlundtrolden, der er indmuret mod vest i kirkens tårn.


I tiden omkring 1930 blev kirkens indre fornyet. Den gamle altertavle blev afløst af lysende blyindfattede ruder. Forlæg blev leveret af et bysbarn, der havde fået succes – maleren Kræsten Iversen (1886-1955) var fra 1930 til sin død professor på Kunstakademiet i København. I marts modtog Vejen Kunstmuseum som gave hans udkast til en loftsudsmykning i Videnskaberns Selskab i København. Kræsten Iversen fortæller museumsleder Teresa Nielsen lidt mere om.

Inden vi forlader Holsted Kirke, hører vi slag fra kirkens store klokke – dens mindre slægtning går vi ud for at høre fra klokkestablen på kirkegården. Turen derud, hvor den gamle kirke lå, går ad stien langs Holsted Å. Et stykke henne går turen op om Sognegården, hvor Holsted Kirkes gode hjælpere byder på en kop BUKETKAFFE og en småkage. Turen går videre langs åen og ad markstier, der kræver lidt mere solidt fodtøj.

April-buketten bebuder forårets komme
Undervejs går vi gennem den natur, der – på de to uger fra prøveturens April-buket, med sikkerhed er blevet endnu grønnere. Her er masser af forårsbebudere i lysegrønne toner. Buketten er fuld af kviste med blade på nippet til at folde sig helt ud – og det sker i tiden op til turen den 28. april. Vi kommer til at gå under træernes lyssegrønne hvælv. Buketten er piftet op med Mirabellens sarte små hvide, der allerede har blomstret længe. På vej mod kirkegården stod også sæsonens Påskelijler, der havde forvildet sig ud i et lille skovstykke.For første gang har månedens BUKET fået en ”baby” med plads til Anemoner, Mælkebøtter, Guldnælde, de første Padderokke skud, Vorterod, lidt friske grønne Bøgeblade og Spidslønnens flotte blomstersstand.

Denne gang er der også en babybuket, hvor sæsonens sene Anemoner og tidlige Mælkebøtter har fået plads sammen med den gule vorterod, der netop nu vælder frem i den lyse skovbund. Her overskygges den snart, når Bøgen for alvor springer ud. Turen går på grænsen mellem land og by i et møde mellem den vilde natur og havens planter. Her har også den dekorative Guldnælde fået plads – sølvnælde burde den vel egentlig rettelig hedde med sine sølvtegninger på de grønne blade! Særlig skulpturel og dekorativ er spidslønnens grøngule blomsterstand med de rødlige dækblade.

Kirkegården i Holsted
Da man i 1880’erne flyttede kirken tættere på byen, blev kirkegården liggende. Det er en smuk tur at trave op til den fra kanten af ådalen. Her ser vi gravstenene for kirkens bygmester og dyrlæge K. Sørensen, som vi siden ser portræt af. På kirkegården står klokkestablen med den lille slægtning til den, der hænger i kirketårnet.På Holsted Kirkegård ser vi bl.a. gravsted for bygmesteren, der opførte kirken samt stene over dyrlæge Sørensen, hvis mindesten står i Skoleplantagen. Dér ses Knud Feddersen – med en del af BUKETTURENS kviste i hånden – og Kaj Lassen, mens de læser på teksten på bagsiden af stenen over læge H.A. Larsen.

Skoleplantagen i Holsted
Fra kirkegården krydser vi landevejen. Som et andet gammelt vejtræ står der en mægtig hestekastanje. Men den er intet vejtræ. Da den blev plantet, stod den på gårdspladsen til et hus, der måtte vige pladsen, da landevejen skulle have plads!


Skoleplantagen ligger mellem Holsted Å og Vestergade. Den blev i 1902 etableret af byens borgere. Sit navn har den fået fordi sognerådet i sin tid købt området til skolelod. Det vil sige et stykke jord, hvis udbytte tilbage i midten af 1800-tallet skulle udgøre en del af lønnen til den stedlige skolelærer.

Her findes en mindelund med seks sten. Ihærdige medborgere opstillede byens Genforeningssten allerede fem uger efter afstemningen – altså før det endelige afstemningsresultatet var godkendt!

Som i så mange andre dele af Vejen Kommune, hvor vi har været på BUKETTUR, er her også et par mindesten udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Den ene er for byens værdsatte dyrlæge Sørensen, der var aktivt udøvende i 53 år. Billedhuggeren har også udført mindestenen for førstelærer Christian Søgård, der underviste i Holsted fra 1897 til 1933. Med ham fik man en stemme på Christiansborg, da han sad i Folketinget 1918-1929. Slutteligt er der en sten for læges Hans A. Larsen, der virkede i byen i årene 1891-1929, samt for forstanderparret Johanne og Anthon Grand fra Holsted Efterskole, der virkede i byen næsten lige så længe: 1899-1926.

Fra Skoleplantegen er der en kort travetur tilbage til Holsted Kirke.

Artslisten:

Ahorn
Birk
Bøg
Eg
Elm
Alm. Røn
Spidsløn
Hestekastanje
Taks
Fuglekirsebær
Mirabel
Hæg / Majtræ
Hvidtjørn
Benved
Syren
Solbær
Dunet Gedeblad
Anemone
Mælkebøtter
Guldnælde
Påskelilje

 


Marts måneds buket
Læborg Kirke pyntet op til fastelavnUdsigt til baunens højeste punkt.


Evighedstræ nr. 77, en ca. 80 år gammel sitkagran - et modertræ  som har sat børn i en cirkel omkring sig.


Aksel Storm fortæller om hedeplantagen Vittrup Baun.
Omkring egetræet har maskinerne ikke kunnet fræse jorden, derfor ses der ikke lyng under træet.

11. bukettur

Tid: Søndag den 17. marts kl. 13-15
Mødested: Læborg Kirke, Læborgvej 5A, 6600 Vejen

Regn, blæst og kulde forhindrede ikke de tre samarbejdende organisationer, Vejen Kunstmuseum, den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen og Vejen-Brørup Havekreds, i at indsamle materiale til den ellevte buket i projektet ”Tolv buketter”.

Den ellevte bukettur starter ved Læborg Kirke, hvor Teresa fra museet vil fortælle om den imponerende runesten, der stammer fra Vikingetiden. Man kan udover runerne se to fine Thors-hamre.Vi skal også se på en Niels Hansen Jacobsen-sten, en mindesten sat over tre børn der druknede i en branddam i Læborg i 1911. På buketturene har vi set mange sten hugget af N.H.J., og gengangere vil efterhånden være i stand til at genkende hans typiske stil med de fine planteornamenter og håndhuggede bogstaver.

              

Efter besøget på Læborg Kirkegård fortsætter turen i bil til Vittrup Baun – det næsthøjeste sted i det gamle Ribe Amt. På Vittrup Baun følger vi den anlagte sti rundt i anlægget, og formanden for Vittrup Baun, Aksel Storm, vil undervejs fortælle om baunens tilblivelse og historie. Baunen er det sted, hvor man i fordums tid tændte bål for at sende besked til de omkringliggende sogne. Vittrup Baun blev fredet i 1934. Den spillede en ikke uvæsentlig rolle under anden verdenskrig, hvor tyskerne brugte den som udkigspost. Besættelsesmagten byggede et udkigstårn og minerede området. Man kan stadig se tydelige spor af de skyttegrave de anlagde.Vittrup Baun er et meget fint eksempel på det oprindelige hedelandskab med flere forskellige former for lyng og revling blandet med gran, fyr og især eg. En meget stor og markant sitkagran er udnævnt til ”evighedstræ nr 77” som tegn på, at det er et bevaringsværdigt træ. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der udnævner evighedstræerne ud fra kriterier som alder, størrelse, biologisk, æstetisk, kulturel eller historisk værdi. Der er en vejviser til træet, og på selve træet er der en lille plakette, hvor man kan læse at det er nr 77 i rækken. Der er mulighed for at klatre op i et trætårn, hvorfra man skulle kunne se til hhv. Lillebæltsbroen i øst og de store skorstene i Esbjerg. Omkring baunen kan børn og barnlige sjæle desuden finde flere geocaches – små skatte gemt i naturen.På baunen finder man også en postamentsten af beton. Den bruges til opmåling af landskabet, og det siges, at den er en af de mest nøjagtige af de 330 der står rundt omkring i landet.Vittrup Baun ejes og passes af lokale ildsjæle. Det er spændende at høre om, hvordan de med omhu fælder og river uønskede træer og vækster op, og hvordan de har fræset jorden for at give lyngen mulighed for at vende tilbage. Vittrup Baun er en lille naturperle i Vejen Kommune, og Aksel Storm kan fortælle mange røverhistorier om stedet.

Tekst af Elisabeth Østergaard

Artsliste:

De røde nødder der ligger foran buketten, er agern.
Blåbær
Tyttebær
Revling
Lyng
Bregne
Gyvel
Tjørn
Kristtjørn
Enebær
Hyld
Pil
Brombær
Kaprifolie
Efeu
Eg
Fyr
Gran
Tsuga gran
Lærk
Birk

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN VejenForan februar-buketten ligger en brombærranke ved grenene med lav og bævresvampe, en lille støvsvamp og kogle fra en Douglasgran, hvor der mellem de små spidser er pyntet med ”kroner”.På kirkegården i Gesten står en fin Hansen Jacobsen-gravsten med blomsterbuket.


 

10. bukettur

Søndag den 17. februar 2019 kl 13-16

Gesten Kirkegård, Troldhedebanen og Langbjerg Plantage 
Arrangør: Vejen-Brørup Havekreds, Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling og Vejen Kunstmuseum 
Mødested: Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten


På Gesten Kirkegård fortæller museumsleder Teresa Nielsen om et par af Niels Hansen Jacobsens gravsten med livsbekræftende plante-ornamenter. Fra kirken bevæger vi os ned mod Sporet til Tranekær Mose. Her følger vi stien over mosen, hvor en del af turen ligger på den gamle Troldhedebane, der blev nedlagt i 1968.

Turen går over Gesten Å og ind i Langbjerg Plantage. Vi passerer skydebanen og kommer op til festpladsen. Her ser vi mindesten over et par mænd, der stod centralt i beplantningen af heden. Stenen over Hedeselskabets grundlægger E.M. Dalgas blev sat i 1901, mens stenen over lægen August Pedersen kom til i 1930. Han var bror til Holger Pedersen, som vi mødte på den første BUKETTUR i maj 2018 som granitfigur ved Baldersbæk. Han var en af Dalgas’ uundværlige økonomiske støttere.

      

Dalgas-stenen (t.v.) blev sat i 1901 og August Petersen-stenen i 1930. ”Skulpturen” i midten er en gammel ellestamme, der står tilbage som et forbilledligt, helt naturligt insekthotel. I en hulning er der også blevet plads til en fuglerede!

Fra festpladsen fortsætter traveture til skovbørnehaven, hvor vi i tørvejr og ved bål kan nyde den medbragte kaffe.

Testturen primo februar foregik i tåge og regn, men vejret var mildt, og både fugle og planter vidner om, at foråret er lige på trapperne. Noget af det mest overraskende på turen var en lidt forkrøblet men sej lille gul mælkebøtte. Piletræerne har nu gæslinger, bøgetræernes knopper er store, og hasselen har rakler. Hybenroserne har tilmed udsprungne små lysegrønne blade. Landskabet præges dog stadig mest af frøstande af Rejnfan, Kongelys, Alm. Syre og Vejbred.

      

Traveturen når undervejs Sporet fra den gamle Gesten station – et smukt sted, også i tågedis! På vej over marken udpegede turens naturguide, Knud Feddersen, en standhaftig mælkebøtte!

Månedens buket er en fin blanding af disse rester fra sidste år og de nye forårsbebudere.

Artslisten til februars buket er som følger:

Gråpil, Lind, Elm, Bøg, Rødel, Hyld, Lærk, Grandis, Douglasgran, Rødgran, Sitkagran, Nordmansgran, Thuja, Cypres, Glansbladet Hæg, Eg, Fuglekirsebær, Alm. Røn, Birk, Hassel, Gyvel, Vejbred, Gråbynke, Alm. Syre, Kongelys, Agertidsel, Gederams, Lysesiv, Brombær, Rejnfan, Tagrør, Alm. Englesød (bregne).

 
Januar bukettenBrørup gl. kirkeBilledhugger Niels Hansen Jacobsens mest usædvanlige gravsten rejst over Hans Peter Andersen og hans familie står ved Brørup gamle Kirke ved landevejen mellem Kolding og Esbjerg.


9. bukettur

Søndag den 20. januar 2019 kl 13-16
Kom og vær med på nytårets første BUKETTUR søndag den 20. januar, hvor vi starter kl. 13 ved Brørup gamle Kirke på landevejen til Esbjerg. Stedet er en rejse værd alene for at se den vildeste og flotteste af de mange gravsten, som billedhugger Niels Hansen Jacobsen har sat rundt om i landet. Museumsleder Teresa Nielsen fortæller om stenen for Maren og Hans Peter Andersen, der må være sat en gang efter 1909. Den minder om en morkelsvamp i sin furede form. Billedhuggeren trækker på naturens organiske former, der tilbage i tid kan genkendes i vikingernes ornamentslyng. Bølgede former var højeste mode, da Niels Hansen Jacobsen i 1890’erne var bosat i Paris. På kirkegården ser vi også billedhuggerens lidt senere gravsten for Meta og C.H. Clausen, der døde i 1919.

Fra kirken går turen i bil ind i hjertet af Stilde Plantage hvor vi starter ved Hansen Jacobsens mindesten over C.H. Clausen og Vejens vigtigste borger, Johs. Lauridsen. Han grundlagde Alfa Margarine og mange andre af byens virksomheder og var med i alt nyt – også etablering af nogle af egnens mange plantager. Stenen for de to blev sat i Stilde Plantage i 1921. I bestyrelsen sad også Enrico Dalgas.

I plantagen slutter endnu en stemme sig til fortællingen om netop denne BUKETTUR. Den trækyndige Morten Thorøe, der arbejder med bæredygtigt anvendelse af skov- og naturressourcer taler bl.a. om PEFC certificeret skov. Det skovbrugsbevis fik Stilde Plantage den 30. juni 2011. Morten Thorøe fortæller lidt om, hvad det indebærer. Bæredygtig skovdrift skal give en god økonomi, beskyttelse af naturværdier og muligheden for kreative aktiviteter.

Når man vandrer i Stilde Plantage oplever man tydeligt dens anlæggelse og dermed en opdeling i parceller med hver deres brugstræ. De dominerende grantræer er: Rødgran, Ædelgran, Douglasgran, Grandis og Lærk. Ind i mellem findes parceller med Bøg og Eg. Omkring Stenbjerg på vej til minestenene findes en gruppe meget store egetræer og det samme er tilfældet ved selve mindestenene, som står omkring et vejkryds, hvor 4-5 skovveje mødes.
Da plantagen er anlagt i et udpræget hedelandskab – og da de forskellige bevoksninger oftest er en tæt vegetation med træer i lige rækker, har det været sin sag at finde materialer til den 9. buket. Og så er vi jo midt i januar måned, hvor mørke og måske nattefrost har sat sit præg på vegetationen. ”Men en granplantage fremstår nu altid meget grøn og med mos overalt i skovbunden. Så det er altid en god oplevelse at gå en tur i vinter-plantagen.” siger Mogens Kjær Poulsen, der er den botanikkyndige guide på turen, der laves i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

På indsamlingsturen fandt Mogens Kjær Poulsen hassel i skovbrynet og en af dem var allerede begyndt at blomstre. Selv om frosten havde mærket raklerne, var der nye grene med støvende rakler. De blomstrer med deres gule han-rakler og med små hun-knopper med deres røde støvfang. En rigtig forårsbebuder – og tydelige rakler er der også på birk og el, som med deres grene giver et pift til buketten.

Ved at gå rundt i skoven, og især til skovbrynene, var det alligevel muligt at få materialer til en buket. Den består af følgende arter:
Blåtop, Regnfan, Perikon, Mangeløv, Engelsød, Gyvel, Rødel, Birk, Hvidel, Liguster, Hassel, Lyng og Blåbær. Desuden er tilføjet plantagens produktionstræer: Rødgran, Ædelgran, Grandis, Douglasgran, Lærk, Eg og Bøg. De to sidstnævnte har beholdt deres visne og gulnede blade og nåletræerne deres nåle med undtagelse af lærken.
Desuden fandt Mogens Kjær Poulsen kogler fra Rødgran og Sitkagran. De har fået plads på en pude af stjernemos foran buketten. Stjernemos er en af de mange mosser som præger skovbunden her om vinteren.


December buketten


8. bukettur
Fra Lintrup kirkegård til Viggos søer og pansergraven

Vi mødes på Lintrup Kirkegård ved Niels Hansen Jacobsens gravsten for folkemindesamler Hans Pilegaard. Til højre for ligger stenen for tre brødre, der alle bukkede under for Den Spanske Syge, der hærgede Europa i 1918-1919. Tæt på kirken findes en samling mindesten for sognets dansk- og tysksindede, der faldt under Første Verdenskrig. Den gamle grænse er der også et minde over.

 

Ved bækken i kanten af Præsteskoven ses her Buketbanden på prøvetur onsdag den 5.12. i koldt, men smukt vejr med en del sol.

Fra kirkegården går vi en knap 4 km rute ad slåede græsstier. Turen kan tilbagelægges i godt, solidt fodtøj – gerne vandrestøvler/gummistøvler. Langs markskel går vi ad ”Sporet ved Lintrup” over en bæk til Præsteskoven, også kendt som Lyngbjerg.

Viggos Søer – en herlig oase
Takket være nu afdøde Viggo Vestbjerg og den lokale entreprenør Tage Hauberg findes her på den ellers sumpede bakkeskråning i dag en smuk idyl. De fik anlagt tre forbundne søer og i dag passer frivillige på forbilledlig vis en afvanding omkring stierne. Fra den højeste til den laveste sø er der nok fald til et ”naturligt” springvand, der veksler mellem en stille piblen til en adskillige meter høj stråle. Ved afløbet er der konstrueret et møllehjul med overfald. Et indtryk af stedet kan man få her:
https://www.youtube.com/watch?v=r6uSmvw3BZo

 

 

Viggos Søer på Lyngbjerg er et dejlig sted at holde hvil.

 

Tæt ved Lintrup Kirke og nabo til stien ligger Lintrup Børnecenter, der over årene har haft stort udbytte af, at børnene ad stien går på opdagelse ved Viggos Søer og dér bliver fortrolig med naturen. Ved søerne er der borde, bænke, en overdækket bålplads og et shelter. Om vejret tillader søndag den 16. december, vil det her være oplagt at indtage medbragt kaffe, mens vi får historien om stedets tilblivelse.

Gudrun fra Wagners opera ”Niebelungens Ring” og en pansergrav…

Som en voldsom kontrast til idyllen ved Viggos Søer ligger der få meter borte en rekonstrueret strækning af en pansergrav. Den var en af de tre spærrestillinger, som værnemagtens overkomando i Berlin i foråret 1944 besluttede at få gravet på tværs af Syd- og Sønderjylland. Den omkring 73 km lange Gudrundstilling gik fra Vestkysten ved Ribe ind over Lintrup langs Kongeåen videre ad Gesten å, lille å, nord om Lunderskov af Åkjær Å og Kolding Å frem til Kolding by. Med god udsigt mod nord var det oplagt at bygge på den sydlige side af åløbene. På nettet kan man læse, at Gudrundstillings pansergrav var omkring 4 m dyb, 2-3 m bred i bunden og 5-6 m bred for oven. De stejle sider og det dybe hul ville bremse ethvert køretøj. Gudrunstillingen havde også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingeværer, mortérer og kanoner. Viggo Vestbjerg havde kendskab til stedet, og da man begyndte at grave efter sporene, faldt jorden og en del af den gamle pansergrav åbenbarede sig.

Lige nord for Viggos Søer er der genskabt et lille stræk af pansergraven langs Gudrunstillingen, der blev gravet ud fra september 1944, mens arbejdet blev indstillet i løbet af foråret 1945.

Nordpå lå Brynhild-stillingen og syd for Kriemhild – alle tre er navne på meget forskelligartede kvindefigurer i den tyske komponist Richard Wagners operatrilogi ”Niebelungens Ring”. Wagner var Hitlers yndlingskomponist, og navne fra hans værker var oplagte at bruge til de anlæg, som man udskrev massevis af folk til. I den sene fase af krigen måtte man nøjes med det forhåndenværende. Gudrunstillingen blev udført som jordarbejde og graven foret med store mængder af træstammer konfiskeret i lokale skove. Ved håndkraft skabtes disse enorme gravearbejder. Omfanget er i dag stort set usynligt. Ved en lov nr. 327 af 7. juli 1945 blev det besluttet at tankgrave i hele landet skulle fjernes ved statens foranstaltning, uden udgifter for grundejerne.

Alene af Gudrundstillingen nåede man med massiv indsats ved udskrivning af krigsfangere, tyske arbejdere og soldater, medlemmer af det tyske mindretal og danske entreprenører – og trods bevidst langsomtarbejdende danske bidragydere – at få 58 km færdig i tiden fra den 8. september 1944 og frem mod, at tyskerne fortrak sydpå for ved Kriemhild-stillingen at kunne forsvare sig mod sydlige angreb.

 

December buketten

Da BUKETTUR-projektet startede, var der frygt for, om der overhovedet ville være noget interessant at plukke i disse mørke vintermåneder. Ret overraskende har det været, at der endnu her i december er mange friske grønne blade at sætte sammen med efterårets røde toner og de visne brun-orange blade. De stærke lyserøde/orange toner fra benved’en og de røde bær på Kristtornen lyser op i buketten. Lidt som en blomstrende papyrusplante tegner Vejbred-skeblad sig øverst i buketten med sit fine spind af tomme blomsterstande.

 

  

Undervejs blev det til tre spande fuld af materialer. På bænken kigger de ud over Lintrup-landskabet. Det blev Elin Rasmussen, et ungt naturtalent hos e-blomsten, der bandt decemberbuketten – her ses en god del af Ketty Viuffs medarbejdere.

På prøveturen så vi, at Bellis fortsat blomstrer overalt, selvom de små planter er stivfrosne, når man plukker dem. Vi fandt også Brunelle, smukke lilla blomster der fortsat klarer sig vældig fint i kulden. Som en ekstra farveklat ligger grenen med gul bævresvamp foran buketten.

 

Artsliste:

Bøg

Bregner

Kornel

Benved

Lærk

Birk

Cotoneaster

Rødel

Rødgran

Sitka gran

Fyrhindbær

Vild kørvel

Lyng

Spiræa

Dunhammer

Vejbred – skeblad

Nøkkeroser

Hundegræs

Bellis

Hyrdetaske

Stedmoderblomst

Draphavre

Mos

Lav

Gul bævresvamp

 Novemberbuketten


Midt på en tåget, diset dag kan man ved Kongeåen være heldig at få sol gennem en åbning i skydækket!


Med ryggen til Kongeåen ses ved lågen fra venstre Bent Sørensen, Kaj Lassen og Sophus Ejler Jepsen.


På den fine trampesti langs Kongeåen ses buketsamlerne - fra venstre Sophus Ejler Jepsen, Kaj Lassen og Bent Sørensen.


Buketten er bundet hos e-blomsten i Vejen.


7. bukettur 
Ravningtrappen og travetur langs Kongeåen søndag den 18. november kl 13-15 

Onsdag den 7. november gik prøveturen i den vestlige udkant af Vejen Kommune. Vi startede ved mødepunktet, Ravningtrappen - indtast Ravningvej 17, 6660 Lintrup og stop ved P-pladsen lige inden Esbjerg Kommune-skiltet.

 

ALLE er VELKOMNE til at tage del i den offentlige travetur søndag den 18. november med start kl. 13.

 

 
Bent Sørensen og Sophus Ejler Jepsen ved Kongeåen med siv og indtørret syre.   Billedhugger Sophus Ejler Jepsen plukker nogle knopper af den endnu blomstrende Gærde-Valmue.


Det er vigtigt at huske gode travestøvler eller meget gerne gummistøvler. Deltagere skal være godt gående i det kupperede terræn, men tempo er ingen forudsætning, da der jævnligt stoppes op for at studere væksterne.


Turen starter med, at billedhugger Sophus Ejler Jepsen fortæller om tankerne bag og arbejdet med fremstilling af Ravningtrappen - en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton 2014.  

 

 
På billedhugger Sophus Ejler Jepsens "Ravningtrappe" i Botaniserende Beton ses fra venstre kunstneren i snak med Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.   På Sophus Ejler Jepsens Ravning-trappe står en del af de indsamlede buketplanter med gode gule toner fra Høst-Borste og sene Mælkebøtter.

 

Farverig efterårsbuket
På prøvetur langs Kongeåen blev de fire ”prøvekaniner” – Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling samt Sophus Ejler Jepsen og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum – forundrede:
”Vi ventede os ikke mange farver på denne tid af året, men blev overraskede over at finde masser af gule toner fra struttende Smørblomster, der ellers plejer at have højsæson maj-juli, Høstborste, og sene mælkebøtter, lyserød fra Tvetand og lilla fra små Ager-Stedmoderblomster og fra en struttende Ager-Tidsel, der ellers har højsæson i juli-august! Det fremgår tydligt af artslistens blomsteringsperioder (sat i parentes), at planterne er helt ude af trit med ”plejer”. Det milde efterår og den sene regn har givet mange planter mod på en ofte uventet genblomstring.”


Bittersød Natskygge har vi mødt i blomst tidligere på sæsonen. Nu er det ved at være slut. Bladene tørrer ind og de små tomatlignende bær sidder i klaser.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket.


ARTSLISTE
Ager-Tidsel
Frisk og indtørret Syre
Brændenælder
Blomstrende Ager-Stedmoder (maj-okt.)
Blomstrende Røllike
Bladene af Vild-Kørvel
Afblomstret Storkenæb
Blomstrende Hyrdetaske (april-sept.)
Blomstrende Gærde-Valmue (juni-juli)
Blomstrende Smørblomster (maj-juli)
Blomstrende Høstborste (juli-okt.)
Blomstrende Mælkebøtter
Bittersød Natskygge med bær
Blomstrende Rød Tvetand (april-sept.)
Blomstrende Ærenpris (maj-juli)
Blomstrende Alm. Hønsetarm (maj-juni)
Blomstrende Takkeklap (juni-august)
Grå Bynke
Store blade af en Læge-Kulsukker
Diverse græsser og siv
En brombærranke
Pil
Tjørn

 


Oktobermåneds buket


E-blomsten i Vejen binder oktober
buketten.


Modersmålet i Skibelund Krat


Magnusstenen i Skibelund Krat

6. bukettur
Skibelund Krat søndag den 14. oktober kl. 13-16
Vi mødes ved festpladsen i Skibelund Krat, hvor vi hører om Niels Hansen Jacobsens Modersmålet og Niels Skovgaards Magnussten.
Plantagens vækster og historie belyses inden turen går ned over bakken. Undervejs ser vi på planter på vej mod Kongeåen forbi Stampes Gård og Friheden til Kongeåstien, hvor vi slutter omkring kl. 16.

Medbring gerne kaffe/te, der kan nydes ved borde/bænke ved Frihedsbroen.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Festpladsen, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

 

 

 

ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Bøge

Druehyld

Dueurt
Ahorn/ær

Mangeløv

Eg

Løgkarse
Skovsalat

Contoneaster

Skræppe

Vild kørvel

Alm. hyld

Alm. røllike

Hundegræs

Syre

Gråbynke

Kongepen

Draphavre

Alm. rødkløver

Rejnfan

Lancet vejbred

Storkenæb

Fersken pileurt

Bittersød natskygge

Svinemælde

Blæresmælde

Ørnebregne

Brandbæger

Gederams

Tagrør

 
I Septemberbuketten er Rejnfan, Røn og Brombær de farvestrålende indslag mellem de markante dunhammere.
Ketty Viuff var godt tilfreds med de mange fine efterårsfund, der blev samlet om de markante dunham-mer fra vandhullet ved Kleinbanen i Rødding.Under indsamling langs Kleinbanen ses her fra venstre: Elisabeth Østergaard, Bent Sørensen, Mogens Kjær Poulsen og Ingeborg Schønberg under plukning af Mariebær.

5. BUKETTUR

Rødding søndag den 16. september kl. 13-16

Med Genforeningsstenen ved Højskoleengen som startpunkt har Bent Sørensen, Ingeborg Schønberg og Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredninsforenings lokalafdeling, Elisabeth Østergaard fra Vejen-Brørup Havekreds og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum været på vandring for at forberede BUKETTUR nr. 5. Den finder sted søndag den 16. september kl. 13-16, hvor ALLE er velkomne. Her tilbydes en unik kombination af motion, planteviden, og kendskab til både kunst og lokalområder rundt om i Vejen Kommune. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Undervejs går turen forbi Festpladsen i Sommerlystskoven, hvor det er oplagt at holde en pause og evt. nyde sin medbragte kaffe.

Om september-buketten fortæller den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen: ”Dette er efterårets buket med Rejnfan, Brombær, Slåen, Røn og Mariebær. Det er også en buket efter en meget tør og varm sommer. I haverne ser vi æbletræer i blomst, samtidig med at de bærer moden frugt. Udenfor sæson er der også pludselig nye rabarber og langs vejene blomstrer engelskgræs. Altsammen meget forvirrende, og det er tydeligt at årets vækstsæson er gået på hæld, og næste måneds buket (oktober) bliver endnu mindre grøn.”

I artslisten over de planter, der undervejs blev plukket – og hvoraf mange fandt vej til buketten, som Ketty Vuiff har bundet hos e-blomsten – er der én med et fint navn og en sjov lille historie. Ved stien gennem Sommerlystskoven står Steffensurten, hvis høje stilke bærer masser af Præstelus. Sådan kaldes de burrede frø, som naturen har skabt til at hage sig fast på de forbipasserende – eksempelvis på præstens lange kjole, når han eller hun passerer på vej mod kirken!

 
Dunhamre blev indsamlet ved et vand-hul ved Kleinbanen.
  Ved Genforeningsstenen i Rødding ses spanden med de vækster, der blev indsamlet under traveturen.

Rundturen i Rødding starter ved de sten, som Niels Hansen Jacoben har hugget til minde om Genforeningen, Frimenighedens faldne 1914-1918 og Cornelius Appel. Dem fortæller Teresa Nielsen om og undervejs når vi også omkring hans mindesten på kirkegården på Søndre Tingvej.

ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Skræppe
Lodden Dueurt
Svinemælk
Grå Bynke
Bittersød Natskygge
Mariebær (rose)
Rejnfan
Vejbred
Slåen
Dunhammer
Fersken Pileurt
Kongepen
Rødkløver
Brombær
Benved
Stilkeg
Alm. Mjødurt
Steffensurt
Dunet Gedeblad / kaprifolium
Ørnebregne
Røn

 

 

Tværs over Højskolengen ses Genforeningsstenen og Frimenighedskirken oven over Flors Allé i Rødding. 

 August måneds buket


Hos eblomsten i Vejen er Mette i gang med at binde august måneds buket.


Skelhøj


4. BUKETTUR

Søndag d. 19. august kl 13-15

Vi starter turen ved parkeringspladsen lige nord for Kongeåen på landevej 425, nord for Kongeåcamping. På turen fortæller vi om Eva Steen Christensens månebænk, Morten Modins trædesten. Begge er dele af Vejen Kunstmuseums projekt EGNSBETON 2014. Vi går forbi Tobøl gravhøjen og ad Kongeåstien.
Undervejs ser vi også på planter på stedet.

August måneds buket - Sensommer buket
Vi går igen langs Kongeåstien, og nu viser vegetationen tydeligt, at vi er i høstmåneden. Træer og buske med frugter og urter, der er afblomstret – Vi ser tidsler helt hvide med deres frø, som skal spredes.

Alle marker op til å-dalen er gule og ofte med rundballer eller bigballer.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket. Den er bundet af Mette hos e-blomsten i Vejen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

Alm. Røn
Rød el
Eg
Ær
Glansbladet Hæg
Vortebirk
Klitrose
Alm. Mjødurt
Kål Tidsel
Ager Tidsel
Horse Tidsel
Høj Sødgræs
Lysesiv
Torskemund
Grå bynke
Regnfan
Alm. Røllike
Rørgræs
Dueurt
Brombær


Eva Steen Christensens Månebænk
 
Morten Modins Trædesten


Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, DN Vejen og Vejen-Brørup Havekreds

Mødested:
P-pladsen, Ribevej 66, 6683 Føvling


Kontaktperson:
Kaj Lassen - tlf 75 39 21 69Juli måneds buket fra Foldingbro
 

Ved Karin Lorentzens Udkigspost ved Foldingbro ses Jette og Mogens Kjær Poulsen mens Elisabeth Østergaard står i forgrunden.
 

3. BUKETTUR

Vi mødtes søndag den 15. juli ved Genforeningshøjen ved Foldingbro, hvor vi hørte om Karin Lorentzens udkigspost – en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2014.

Derefter travede vi mod vest ad Kongeåstien.
Guide på turen var den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling og museumsleder Teresa Nielsen, der fortalte om kunsten.

En gruppe har gik en prøvetur for at samle FOLDINGBRO BUKETTEN, som Mogens Kjær Poulsen gav følgende ord med på vejen:

Juli måneds buket - Højsommer buketten
Dens planter er indsamlet langs Kongeåen ved Foldingbro. Kongeåstien følger både åerne og vejene omkring Foldingbro. Buketten bliver derfor en blanding af planter fra å, eng og rabatter. Eksempelvis er Gul Snerre – også kaldet “Jomfru Marias Sengehalm” – en vejkantsvækst, mens Tagrør og Høj Sødgræs står helt ude ved åvandet som en friskgrøn bræmme i et ellers noget solvisnet sommerlandskab 2018.


Mogens Kjær Poulsen kigger på, mens Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.

Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.


Buketten er bundet af Ketty Vuiff hos e-blomsten i Vejen. Hun har komponeret den af de planter, der er indsamlet under prøvevandringen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

Skræppe

Blåhat

Kærmysse/Dansk Ingefær

Katost

Forglemmigej

Ranunkel

Grenet pindsvineknop

Ager padderokke

Musevikke

Baldrian

Almindelig Mjødurt

Hundemad

Hvid Snerre

Almindelig Syre

Agertidsel

Blæresmælde

Sumpkællingetand

Almindelig Fredløs

Dueurt

Mirabel

Gul Snerre

Tagrør

Rørgræs

Rødkløver

Blåklokke

Pimpinelle

Hirsestar

Dagpragtstjerne

Rejnfan/Guldknop

Gærdesnerle

Horsetidsel

Høj Sødgræs

Lathyrus

Peberrod

Torskemund

Lugtløs Kamille

Stinkende Storkenæb

Kulsukker

Gederams

Samdstar

Gyvel

 

Som omtalt nedenfor har Vejen Kunstmuseum indledt et samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN-lokalafd) og Vejen-Brørup-havekredsen om TOLV BUKETTER. Fra maj 2018 til april 2019 sættes der hver måned fokus på en lokalitet, hvor vi ser på udvalgte kunstværker samt egnens og årstidens aktuellet flora.

I samarbejdet peger museet på, at der er god kunst at se mange steder i omegnen, mens DN-lokalafd. har interesse i at få udbredt kendskab til de vilde planter her i vores natur. Den er fuld af oplevelser. Følg med og tag del i kunst- og natur-turene ud i landskabet. Se opfindsomheden blomstre, når der laves buketter året rundt – også om vinteren…
Juni måneds buket fra Skærsø.
Foto: Jydske Vestkysten.Mogens Kjær Poulsen fortalte om planterne i Holmeå-dal – her ved Anders Bundgaards Treherredssten, der anes bag hans hånd.

2. BUKETTUR

Den anden bukettur faldt sammen med markeringen af De vilde blomsters dag søndag den 17. juni , som blev markeret med en travetur ved Lobelie-søen.

Denne travetur var en ren blomstertur.

Mogens Kjær Poulsen fortæller: ”Maj måneds buket måtte nødvendigvis blive lysegrøn. Alt var nylig sprunget ud og mange træer, buske og urter var begyndt at blomstre.”

Der blev bundet en buket af nogle af de mange planter, der blev fundet undervejs:

Dunet gedeblad, Ørnebregne, Hvid Anemone, Majblomst, Skovstjerne, Liljekonval, Stor Fladstjerne, Liljekonval, Blåbær, Ager padderokke, Martsviol, Pors, Gul Iris, Engnellikerod, Skovsyre, Håret Frytle, Mark Frytle, Kragefod, Alm. Dueurt, Engkarse, Engkappeleje, Alm. Mjødurt, Pyramide Læbeløs.

Der var også en rig variation af buske og træer: Bøg, Stilkeg, Tørst, Bærmispel, Druehyld, Slåen, Birk, Bævreasp, Rødel, Alm. Hæg, Glansbladet Hæg, Hyld, Lærk og Alm. Røn.

 


Et kig ud over Holme å på vej ad den røde sti.

 
De mange fremmødte fik sig en overraskelse – en af den hede maj-måneds få byger og med epicenter netop over traveturen, så alle blev drivvåde. Det til trods var spørgelysten stor, og Mogens Kjær Poulsen gav kyndige uddybninger.


Projektets FØRSTE BUKET blev plukket i maj ved Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.

1. BUKETTUR

På parkeringspladsen ved Baldersbæk mødtes lørdag den 19. maj 30-40 nysgerrige sjæle til travetur i grossererplantagen fra Holger Petersens villa ned i engen og ud langs Holmeå. Guiderne på turen var Mogens Kjær Poulsen, der fortalte om planterne, mens Teresa Nielsen talte om billedhuggeren Anders Bundgaard og hans samspil med grosserer Holger Petersen. Turen gik ad Den røde rute, der er en sløjferute på Kyst til Kyst-stien.

BAGGRUND for projektet 12 BUKETTER

På Vejen Kunstmuseum skabte den retrospektive udstilling, CAMILLA BERNER – art & nature (1.12.2017-6.5.2018) masser af samtaler og nye, uventede samspil. Hun og museets gæster fik en enestående mulighed for at se udviklingen og sammenhænge i hendes virke.

Som Camilla Berners planteindsamlinger på Vejen Kunstmuseum knyttede an til tradition med fx maleren Ejnar Nielsens grøftekantsbuketter fra Gjern i 1910’erne, talte hendes nyeste billedserier – fra 2014 på Kongens Nytorv, 2016 fra Seoul i Sydkorea og 2017 fra Søby Brunkulslejr – til os i dag. Vi fascineres af de smukt komponerede planteindsamlinger, der ved nærmere øjesyn viser sig at bestå af ukrudt og vilde planter.

Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdelingen (DN-lokalafd) kom på besøg, og samarbejdsprojektet 12 BUKETTER opstod. Ud fra spørgsmål som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?” spurgte vi hinanden, om vi – med skyldig hæder og tak til kunstneren – kunne bruge Camilla Berners tilgang til at se nærmere på og fremhæve naturen og egnen her, hvor vi bor…

12 BUKETTER peger på 12 lokaliteter, hvor vi ser på udvalgte kunstværker og plukker blomster til buketterne – én fra hvert sted og for hver måned i et år fra maj 2018 til april 2019. 

I Camilla Berners ånd vil medlemmer af DN-lokalafd’s plantegruppe for hver måned på et af de udvalgt steder lave en planteindsamling, der dokumenteres gennem en artsliste. Af de indsamlede planter bindes en professionel buket af Ketty Viuff fra e-blomsten i Vejen.

Måned for måned fotograferes hver buket. Månedens billede og dens planteliste får sin faste plads på Vejen Kunstmuseum og ude på folks computere. Via museets og DN-lokalafd’s indgange til de sociale medier præsenteres månedens fotografi med sin artsliste og evt. en uddybende tekst om væksternes muligheder og historier.