Da Troldespringvandet 13. juli 2023 fyldte 100 år, blev det fejret på museumspladsen. Grethe Brinch Knudsen havde i den forbindelse skrevet en festsang til ære for trolden. Til åbningen af udstillingen Troldske kræfter - danske springvand omkring år 1900 synger vi i. fællesskab sangen igen.
Læs mere om kommende udstillinger her
– eller klik på DET SKER øverst på siden.


TROLDSKE KRÆFTER
Danske springvand omkring år 1900Udstillingsåbning lørdag den 30. september 2023 kl. 15 på Vejen Kunstmuseum

Ude ved motorvejen mellem Kolding og Esbjerg står seværdighedsskiltet med trolden. Skiltet kom til takket være springvandets på verdensplan unikke historie: Et nordisk springvand, der – gennem veludtænkt udnyttelse af cirkulerende brandvarmt vand – sprang døgnet og året rundt. Troldespringvandet blev indviet den 13. juli 1923, året inden åbningen af Vejen Kunstmuseum.

Formanden for det kommunale Elektricitetsudvalg, den dygtige snedkermester Søren Willadsen, fik i 1922 den geniale idé, at man ved opførelsen af det nyt elværk midt i byen kunne forene det nyttige med det skønne: Det dengang nødvendige bassin til afkøling af vand til nedkøling af elværkets turbiner kunne opføres som fontæne. Bysbarnet, billedhugger Niels Hansen Jacobsen blev spurgt, om det ”for en overkommelig Pris kunne lade sig gøre at faa et kunstnerisk udført Springvands-Anlæg etableret paa Pladsen.” Den idé var kunstneren helt med på.

Indvielsen af Troldespringvandet trak et stort publikum den 13. juli 1923. Da springvandet fyldte 100 år den 13. juli 2023 samledes små og store igen for at fejre trolden med festsang, taler, dans, fakkelworkshop, ildbane og fyrværkeri.

TROLD VERSUS HAVFRUE

Der var stærkt delte meninger om, hvilken figur, der skulle stå midt i springvandet. Valget kom til at stå mellem Den lille Havfrue og billedhuggerens kandidat, den knap 30 år gamle Trold. Da byggeriet var et offentligt anliggende, kan vi i de gamle aviser følge slagets gang i journalisternes fyldige referater.

Indvielsen af Troldespringvandet trak et stort publikum den 13. juli 1923. Da springvandet fyldte 100 år den 13. juli 2023 samledes små og store igen for at fejre trolden med festsang, taler, dans, fakkelworkshop, ildbane og fyrværkeri.

Som fortaler for Den lille Havfrue sagde margarinedirektør Olav Vang Lauridsen: ”Jeg ser helst, at der paa denne Plads opstilles noget, der er mere yndefuldt. Trolden giver jo absolut intet Skønhedsindtryk. Det er rigtig nok, at dette Arbejde er karakteristisk for Kunstneren, men der er andre hensyn at tage.”

Helt anderledes stemt var en af Troldens fortalere, realskolebestyrer Peter Hauge. På det afgørende møde, hvor der skulle stemmes mellem de to kandidater, hævdede han, at ”Hansen Jacobsens Arbejder frem i Tiden vilde blive anerkendt … Vælger vi Trolden, saa vil Vejen komme i alle Landets Blade.”

Han fik ret! I 1923 kunne man læse om indvielsen i samtlige danske aviser. Den endelige beslutning blev truffet ved regulær afstemning. Seks medlemmer stemte for, fire undlod at stemme, heriblandt margarinedirektøren. Under arbejdet konstaterede billedhuggeren formildende: ”Man kan da ikke hælde en skikkelig Havfrue over med varmt Vand! En arg Trold maa derimod finde sig i at være udsat for lidt af hvert!”

Som noget enestående i Norden sprang Troldespringvandet døgnet og året rundt med elværkets brandvarme vand, der skulle afkøles. Ved isvinter fik byen en ny skulptur, når Trolden fik det, som billedhugger Niels Hansen Jacobsen kaldte ”Vinterpels”.

ET UNIKT SPRINGVAND

Det var klogt at lytte til kunstneren, der havde fået øje på et potentiale, som ingen andre havde set. Frem til springvandet i 1950’erne ophørte med at fungere som kølebassin, havde Vejen en unik fontæne, der selv i de koldeste vintre sprang døgnet og året rundt. Dertil fik man på sin vis to væsensforskellige skulpturer. Hen over sommeren stod Trolden i billedhuggerens skarpe modellering. På kølige dage stod den i dampen fra det brandvarme vand. Når der blev rigtig frost, fik Trolden det, som billedhuggeren kaldte ”Vinterpels” – istapper, der understregede skulpturens kantede formsprog. Hans egen beskrivelse af springvandet lød: ”I midten den arge Trold, der kommer listende, vejrende Menneskeblod. Forsigtigt sniger han sig fremad, holdende lidt igen i sin egen Hale. Uden om findes saa de otte Drager, der dukker op af Vandet og oversprøjter Trolden med Vand.” Afvæbnende er kunstnerens beskrivelse af Trold, der søger at bremse sig selv ved at holde igen i egen hale!

Da skulpturen første gang var udstillet, benyttede billedhuggeren titlen: En Trold, der vejrer Kristenkød. I springvandet står den lidt skråt på soklen. Hvis den kunne forlade sin plads og gå lige efter næsen, ville den ende ved Vejen Kirke, hvor den om søndagen kunne være sikker på at finde lidt kristenkød!

INDVIELSEN

Springvandet blev indviet den 13. juli 1923 kl. 19 under overværelse af mange hundrede fremmødte. Blandt talerne var vennen Jeppe Aakjær. Med en klar parallel til Vejen roste han fortidens sydlandske byer, ”hvor en djærv Kunstner i Forbindelse med en forstaaende og formaaende Borgerstand af sønlig Kærlighed til sin Fødeby skaber noget storladent og skønt for alle Tider, der sætter just denne By en Fjer i Hatten.” Aakjær nåede frem til Troldespringvandet og udbrød:

”Hvor er det ikke en prægtig Idé, hvem der saa har undfanget den at lade en Vandstraale, der har ligget og aset sig skoldhed mellem oljet Metal og rasende roterende Staalhjul, pludselig under en ret Vinkel bryde ud af Væggen og gøre Kunster paa Plænen. Vi raaber til den stakkels sydende Djævel, og straks kommer han op af sit Gemme og begynder at oversprøjte den lumskende Trold med sin koghede Straale; som et Lyn er han atter indenfor at udrette sit haarde Pligtslæb. Man (…) frydes over den morsomme og geniale Forening af Nytte og Skønhed, der her er statueret. (…) Det maa være en stolt Følelse at vide, at dette Kunstværk helt er skabt af Byen selv; først og fremmest af dens egen særprægede og geniale Søn, Hansen Jacobsen, der har givet sin Fødeby en stor og sjælden Attraktion. Men vi maa ogsaa tage Hatten af for de Købmænd og Haandværkere i den By, alle dem, der med pekuniære Ofre har bidraget til det sjældne Værk. … Gid da alle maa faa megen Glæde af dette Værk! Lad dets kaade Kaskade gaa op i Dagen med Straaler af Kækhed og Sundhed og Vovemod!”

Takket være det cirkulerende, varme vand – der var så brandvarmt, at kæder var sat omkring for at holde folk fra de spyttende tudser og drager – stod Trolden ved 0 grader i mosekonebryg i kraft af dampen fra det varme vand fra elværket.

Klik videre til En Trold, der vejrer Kristenkød