Skyggen
1897-98

Gips 1897-98.
Bronzeafstøbning til Vejen Kunst-museum af ukendt dato.
Mål 75 x 84 x 270 cm.
Inv. 138.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
Société Nationale des Beaux-Arts, Paris 1898.
Separatudstilling i Den frie Udstillings bygning 1901.
De frie Billedhuggere 1906.

Klik her for at bladre i 1901 kataloget

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat.
Skyggen står som katalog nr. 7


Hansen Jacobsens tekst til skulpturen
Døden, snart er den usynlig
gjemmer sig i Vejens Støv
men indhenter og dukker op igen
naar vi mindst venter det
snigende sig stadig i vort Fodspor
umulig at undfly.


Teksten står med håndskrift i kataloget fra Skibelundatelieret, ca. 1914.

Vanitas-symbol
I denne figur skildrer Hansen Jacobsen noget så flygtigt og uhåndgribeligt som skygge. Skyggen sniger sig frem over jorden i et umådeligt langt, lydløst skridt. Ansigtet er en grotesk maske, løftet søgende opad. I venstre hånd holder skyggen et timeglas, dødens og tidens kendetegn. Det er et vanitas-symbol, et symbol på livets forgængelighed. Andre traditionelle vanitas-symboler er sommerfuglen, visnende blomster og lys, der brænder ned.

Litterært forlæg
Hansen Jacobsen har måske været inspireret af en fortælling af H.C. Andersen med titlen »Skyggen«. Den handler om en skygge, der tager magten over sin herre og sender ham i døden.

Hansen Jacobsen om at fremstille døden
I 1901 i forbindelse med den store separatudstilling i Den frie Udstillings bygning skrev Hansen Jacobsen til brygger Carl Jacobsen med tilbud om samlet erhvervelse af skulpturerne, hvis de efterfølgende blev offentlig udstilling. Dér fremfører han en tolkning af skulpturen:

At jeg i »Skyggen« har naaet min opgave at fremstille den plastisk, haaber jeg maa have Deres Anerkendelse. Jeg har villet fremstille Døden ved Skyggens fantastiske og jordbundne Udseende, dette forekommer mig mere berettiget end at ville benytte den absolut menneskelige Form; det er jo ikke alene Mennesket, men alt i Universet, der er underkastet Forgængelighed.

Hansen Jacobsens formeksperimenter
Skyggen er Hansen Jacobsens mest radikalt formeksperimenterende værk. Figuren ligner en drivende klat tåge, overfladen er gennembrudt af de nu typiske kantede furer, og selve figuren flyder sammen med den bølgende masse, der omgiver den. Set fra oven tegner den sig som et stykke af et bølgende, elegant japansk træsnit - værker, der dyrkedes i 1890'ernes Paris. »Skyggen« med den vandrette komposition er ganske særlig, og bryder med det klassiske ideal om, at skulpturen skal have sluttet form.

Så centralt er »Skyggen« for Niels Hansen Jacobsens virke, at Axel Hou i 1899 valgte at lade skulpturen ligge i en slags predellafelt (findes nederst på ældre altertavler) i bunden af sit trykte portræt af kunstneren. Bag kunstneren ses figuren »Friheden i Aarhundredets Slutning«.

Klik her for at høre museumsinspektør Teresa Nielsen fortælle om Skyggen
VIGTIG: Det tager ca. 1-2 minutter før lydfilen kan høres

Klik her for at læse Teresa Nielsens 2007-artikel om "Skyggen" til antologien "Hvorfor Kunst?"