Kong Lear
1905

Gips 1905.
Mål 195 x 184 x 102 cm.
Inv. 147.
Skænket til museet af Niels Hansen Jacobsen.

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1905.

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat.
Kong Lear står som katalog nr. 11


Hansen Jacobsens tekst til skulpturen
Men Stormen i min Sjæl har taget bort al anden Følelse fra mine Sandser, undtagen den, som banker her i Hjertet. Shakespeares Kong Lear, 3. akt. Trykt i kataloget til Den frie Udstilling 1905.

Klik her, hvis du vil læse Leon Garfields teksten om kong Lear

Shakespeares »King Lear«
I kataloget angiver Niels Hansen Jacobsen, at de tre ovennævnte linier er taget fra Shakespeares tragedie »King Lear« (3. akt). Historien handler om den aldrende konge, som deler sit rige mellem sine to ældste døtre, der har indyndet sig med falsk smiger. Aldrig så snart har han abdiceret, før døtrene sætter ham på porten. Den yngste datter, der som den eneste virkelig elsker sin fader, dukker op med en hær for at genindsætte ham til kongeværdigheden, men tragedien ender med både hendes og faderens død. Forinden har han dog endelig indset, hvad sand kærlighed er. Skulpturen viser Kong Lear, der ulykkelig og på grænsen af vanviddet rager omkring på heden.

Et billede af sorgen
Skulpturen handler om følelser som afmagt og sorg og et vanvittigt indre stormvejr, der afspejles i det ydre, i elementernes rasen. Det er en ekspressiv figur, der adskiller sig væsentligt fra Hansen Jacobsens tidligere arbejder. Skulpturen var det første større arbejde billedhuggeren gik i gang med efter Gabriele Hansen Jacobsens død i 1901, og har været tolket som en form for sjælelig selvidentifikation med Shakespeares figur. Ind imellem fik Hansen Jacobsen dog også tid til at færdiggøre »Modersmålet« og et monument til Rødding Højskole, og han var igen begyndt at arbejde med keramikken. Sammenhængen mellem kunstnerens liv og værk er næppe entydig, men sorgen kan ikke have været en fremmed følelse for Hansen Jacobsen. Langt senere bearbejdede han emnet på en helt anderledes rolig og mere melankolsk måde i skulpturen »Sorg«, der senere indgik i gruppen »Livets Spil«.

Klik her for at høre museumsinspektør Teresa Nielsen fortælle om Kong Lear
VIGTIG: Det tager ca. 1-2 minutter før lydfilen kan høres