I Skulptursalens nye klinkegulv indarbejdedes den ’sti’af keramikeren Helle Nybo Rasmussen's reliefmotiver, der nu viser vej for de svagtseende og blinde … og samtidig fungerer som et spændende spor for børn og andre særlig nysgerrige gæster.
Læs mere om tilgægelighedsprojektet her

Tilgængelighedserklæring

Vejen Kunstmuseum forpligter sig til at gøre webstedet https://vejenkunstmuseum.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobil-applikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://vejenkunstmuseum.dk/?
Om du oplever, at Vejen Kunstmuseums hjemmeside ikke overholder webtilgængeligheds-lovens tilgængelighedskrav, bedes du kontakte Vejen Kunstmuseum på e-mail: museum@vejen.dk

Overholdelsesstatus
Vejen Kunstmuseums hjemmeside overholder delvist kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549.

Som i de fysiske sale på Vejen Kunstmuseum søger museet også i arbejdet med den omfattende hjemmeside at gøre mest muligt tilgængeligt for flest mulig. Her handler det om formidling af viden om samlingens kunstnere og deres værker. Formidlingen er siden slutningen af 1990’erne foregået i en blanding af opsatte sider med tekster, enkeltbilleder, billedserier, grafer, lagkagediagrammer, pdf’er og meget andet. Som en del af et levende kunstmuseum er der over årene gjort talrige forsøg med alternative opsætninger, animationer, nye teksttyper og meget andet. Om du oplever steder, hvor eksperimenterne konflikter med læsbarheden, bedes du rette henvendelse til museet, så vi kan søge andre løsninger.

Vejen Kunstmuseums hjemmeside overholder ikke webtilgængelighedsloven på følgende punkter:

Utilgængelige pdf'er fra før september 2018
Hjemmesiden rummer utilgængelige pdf'er (fra før september 2018). Vejen Kunstmuseum søger at gøre materialet tilgængeligt ved forespørgsel.

Vandreruter/cykelruter som jpg
På siden https://vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/Skibelund/skibelund.html
ligger et inaktivt kort over vandre/cykelture.

Video uden undertekster (fra før september 2020)
Der linkes til Vimeo-videoer (fra før september 2020), som ikke er tekstede.

Pdf fra efter september 2018
Der er pdf’er fra efter 2018. Vejen Kunstmuseum arbejder på at udfase brug af pdf. Vejen Kunstmuseum søger at gøre materialet tilgængeligt ved forespørgsel.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed
Vejen Kunstmuseum opretter løbende læsbare sider og udfaser pdf’er. Hvis du oplever en utilgængelig fil, er du velkommen til at sende en mail til museum@vejen.dk med beskrivelse af problemet, så tager vi kontakt og finder en måde at præsentere det relevante dokument.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven
Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes.

Inden du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden underrette det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, i dette tilfælde Vejen Kunstmuseum. Dette gør du via mail: museum@vejen.dk

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke har svaret tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 22. juni 2020

Erklæringen blev senest revideret den 18. oktober 2020