’RESERVAT FOR TRUEDE ORD’ – EN FILIAL I VEJEN


Den 13. november 2015 kl. 12 foretog professor Jørn Lund i rododendronhaven ved Nivaagaards Malerisamling den officielle indvielse af ’Reservat for truede ord’. Siden har løbende ca. 100 truede ord haft plads i parken i Nivå. Ordene kan opholde sig i reservatet indtil de finder fodfæste i det danske sprog igen.

Det er op til gæsterne i tankerne at tage ordene med hjem og benytte dem i ordforrådet, hvis de finder dem nyttige. Alle er velkomne til at find et ord eller flere, som de vil hjælpe med at bevare. Man tager ordene med hjem i tankerne, og bruger dem i tale og skrift, så de igen kan komme på rette vej. Siden er skiftende udvalg af truede ord løbende blevet placeret reservatet, hvorfra gæsterne kan tage deres favoritord med ind i ordforrådet.

I forlængelse af indvielsen startede Nivaagaards Malerisamling i 2015 en gæstebog, hvor de besøgende siden har noteret deres bud på truede ord. I 2019 rundede gæstebogen 4000 forslag. Sprogprofessor Jørn Lund læste gæstebogen igennem og udvalgte 150 nye ord, som i september 2019 bragte reservatets beholdning op på i alt 200 ord. Samtidig fik ordene nye skilte med en længere levetid end forgængerne. I mellemtiden havde det vist sig, at ordreservatet have en større berettigelse, end man først havde anet.

SPIRENDE ORD
’Spirende ord’ er en pendant til de ’truede ord’, men i den anden ende af spektret – de er nemlig så nye, at de ikke endnu ikke har fundet fodfæste i sproget. På midlertidige skilte blev 25 ‘spirende ord’ i foråret 2019 plantet i tønder i parken ved Nivaagaards Malerisamling. De er resultatet af en række workshops, som forfatter Iben Claces og rapper Pelle Jon Møller havde holdt med unge i alderen 13-18 år. Her vendes tingene på hovedet – det bliver de yngste gæster, der kan forklare de ældre, hvad dagens talemåder betyder.

EN FILIAL VED VEJEN KUNSTMUSEUM
Principielt lægger Nivaagaards Malerisamling ikke de udvalgte truede ord ud i fyldestgørende lister. Det skyldes, at ’Reservat for truede ord’ er tænkt som en social oplevelse, hvor indholdet kan og bør diskuteres. Stedet er en samtalekatalysator på tværs af generationer, blandt venner og familie samt mellem ukendte og således nye bekendtskaber.

Den gode oplevelse af at dele ordene får nu en filial. Først på året 2021 er der indgået et partnerskab mellem Nivaagaards Malerisamling og Vejen Kunstmuseum. Det betyder, at et fortroligt udvalg af de truede ord er delt mellem de to museer, så endnu et ’Reservat for truede ord’ kan begynde at vokse frem på Museumspladsen i Vejen i løbet af foråret 2021.

VINTERFERIE-TROLDETURS-ORD-SKATTEJAGTS-OPGAVE 2021
Et udvalg af de sære gamle ord dukker dog allerede op rundt om i Vejen i uge 7 i forbindelse med Vejen Kunstmuseums udendørs Vinterferieaktivitet – en erstatning for de traditionsrige vinterferieværksteder, der ikke kan afholdes i 2021. Læs mere om skattejagten her.

ET SUPPLEMENT TIL ORDSTRØMMEN
’Reservat for truede ord’ er en oplagt pendant til museets ORDSTRØM – passagen mellem Museumspladsens sydvestlige hjørne og Lindegade. Dér blev en samling af Birgitte Börjesons trestavelsesord nedfældet i 2016. Siden har museets gæster løbende bidraget til indsamlingen af nye ord til passagen. I slutningen af januar 2021 blev 75 nye trestavelsesord udbudt til a-dop-tion. I løbet af de første to uger er allerede 50 ord adopteret. Det vil sige, at interesserede med et bidrag på 500 kr. har tegnet sig for 2/3 af ordene… og udbuddet fortsætter – en ny portion ord er ved at være klar til en 2. udbudsrunde! De udvalgte ord produceres som saltglaserede chaussésten på kunstnerens værksted i Fuldby ved Sorø og bliver i foråret 2021 nedfældet i passagen. Den bliver et eldorado for elever i klasserne på mellemtrinnet. Det er oplagt at stille en skriveopgave, hvor de skal skrive sammen på mindst 10 ord, som de henter i ORDSTRØMMEN! Læs mere om ORDSTRØMMEN her.