Jeppe Aakjær
1907

Gipsbuste. Inventarnummer VKV 0149a
64 x 78,5 x 43 cm
Portrættet er i gips overdraget til Vejen Kunstmuseum af Niels Hansen Jacobsen
En bronzestøbning er opstillet på Museumspladsen i Vejen ved Det gl. Bibliotek, der nu udgør den vestligste del af Vejen Kunstmuseum. Det vides ikke, hvornår bronzebusten er støbt. Inventarnummer VKV 0149b.
Portrættet findes i en bronzeudgave ved kommunebiblioteket i Århus og i gips på Jenle, Jeppe Aakjær hjem nord for Skive

Udstillinger
De frie Billedhuggere 1908. Gips
Landsudstillingen i Århus 1909. Gips
Den frie Udstilling 1914. Bronze

Klik her for at bladre i 1914-fortegnelsen fra billedhuggerens atelier-museum ved Skibelund Krat. Portrættet af Jeppe Aakjær står som katalog nr. 25

Jeppe Aakjærs forfatterskab
Den poesi som Jeppe Aakjær (1866-1930) skrev spændte fra socialagitatoriske digte som ”Jens Vejmand” over hjemstavnsdigte på dialekt til ren naturlyrik. Han skrev også flere episke hjemstavnsskildringer.

Hansen Jacobsens venskab med Jeppe Aakjær
Jeppe Aakjær var Hansen Jacobsens livslange ven. Det fortælles, at de mødtes allerede i 1882-83, da Niels Hansen Jacobsen gik på Falkenstjernes Højskole i København og sås siden jævnligt.

Jeppe Aakjær deltog i mange betydningsfulde begivenheder i Hansen Jacobsens liv både af personlig og professionel art. Han skrev bryllupssangen, da Hansen Jacobsen giftede sig med Kaja Jørgensen i 1908 – ”Vaarsol”, der er citeret i slutningen af teksten her. Aakjær holdt også talen, da Troldespringvandet blev indviet i 1923.

De to udvekslede også værker. Hansen Jacobsen forærede vennen keramiske og modtog altid et eksemplar af Aakjærs nyudgivne bøger, som han og hans kone Kaja læste og kommenterede flittigt. Bøgerne står i reolerne i Niels Hansen Jacobsens stuer i den nordlige ende af museet. Jeppe Aakjær modtog selv en gipskopi af portrætbusten og var tilsyneladende meget begejstret for den. Den kan i dag ses på Jenle i to varianter. I sit arbejdsværelse havde Aakjær endvidere et keramisk portrætrelief af Bjørnstjerne Bjørnson skabt af Esbjerg-keramikeren Søren Kongstrand.


Hos Niels Hansen Jacobsens efterkommere dukkede dette gamle foto op - måske fra Jenle? Jeppe Aakjær ses yderst til højre. Niels Hansen Jacobsen står med hænderne i lommen og en lys hat på hovedet. Mon nogen kan hjælpe med at sætte navn på de øvrige personer?
 
Klik her for at læse meget mere om deres venskab i afsnittet ”NHJ og Aakjær”. Sammesteds er der også et afsnit om venskabet mellem billedhuggerens hustru Kaja og Jeppe Aakjærs første hustru, forfatteren Marie Bregnedahl, hvis bøger også står i billedhuggerens reoler.På fotografiet ses Niels Hansen Jacobsens oprindelige opstilling i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum. ”Militarismen” stod i midteraksen. Ved nordøst-væggen flankerede busterne af Jeppe Aakjær (t.h.) og Johannes V. Jensen (t.v.) skulpturgruppen ”Døden og Moderen”. Siden blev de to portrætter støbt i bronze og stillet på Museumspladsen, hvor de fortsat står ved trappen op til bygningen, der i 1940 blev opført som topmoderne bibliotek.


Vaarsol - Sang ved brylluppet 1908
Sunget ved Niels Hansen Jacobsens og Kaja Fuglede-Jørgensens brylluppet i den 8. maj 1908 i Vamdrup

Solen ler saa godt og mildt
den stryger Sæden frem
lokker ud den lyse Filt
om Bøgebladets Bræm

Sydsol og Østsol og Solen af Nordvest
men Solen i din egen Sjæl dog varmer allerbedst.

Solen duner Knøsens Kind
gi'r Rugen blanke Knæ
varmer Lammets myge Skind
i Digets Søndenlæ

Sydsol og Østsol og Solen af Nordvest
men Solen over Hjemmets Dør gaar brave Hjærter næst.

Solen er saa elskovsfuld
den favner Jorden bred
kysser Lærkens spæde Kuld
saa Duggen triller ned

Sydsol og Østsol og Solen af Nordvest
men Sol paa Minders Myggesværm gav mangen Drøm sin Rest.

Solen tænder Blomsterblus
hvor Engen før var graa
Iris og Ranunkulus
og Brudelys ved Aa

Sydsol og Østsol og Solen af Nordvest
men Solen ved din egen Barm hun skjænker skjønnest Fest!

Jeppe Aakjær

Dette gamle foto af Jeppe Aakjær-busten er formodentlig taget af Kaja Hansen Jacobsen, der var en ivrig amatørfotograf.


I et af billedhuggerens album findes dette foto af Jeppe Aakjær i sit arbejdsværelse på Jenle.Kaja Hansen Jacobsen, Niels Hansen Jacobsens anden hustru.Kaja og Niels Hansen Jacobsens er her fotograferet på Museumspladsen i Vejen. Bemærk, at hun som amatørfotograf har kameraet ved hånden.