Morten Steen HEBSGAARD
1. december 2008 – 1. marts 2009

FØRSTE UDSTILLINGSSAL
“Forgery of a Toboggan” kalder Morten Steen Hebsgaard værket midt på gulvet. Det er fra 2007, og venligst udlånt fra Novo Nordisk kunstsamling. Han har ”stjålet” en kopi af kælken op af den gamle bordplade, og har i stedet med hånd-værksmæssig omhu lagt kælkens originaldele som intarsia (indlagt trædekoration) ned i bordpladen.

Med titlen ”Beginning of a Master Forgery” får vi nogle ”nøgler” til forståelsen af et af udstillingens nyeste stykker, sofaen ved væggen. Værket blev til i 2008. Med afsæt i det gamle møbel, der er erhvervet på netauktion, har kunstneren udvalgt træ til den blændramme, der hænger på væggen. Her spiller han på beretninger om, hvordan kunstforfalskere gør sig stor umage med at skaffe sig gamle materialer, så deres svindelnummer bliver vanskeligere at afsløre, men får også på en markant anderledes måde sat fokus på rammen og den gamle sofas materialer.

Stolene i hjørnet kalder Morten Steen Hebsgaard for ”Symptom of a Cold Winter”. Raffineret spiller han på det afsavede ben, der er lagt i ovnen i den diagonalt modsatte side af rummet – og motorsaven er i stedet indsat som stolens fjerde støttepunkt. Værket er blevet til i 2008, og var sammen med sofaen kunstnerens bidrag til udstillingen ”Lys over Lolland 08” på Oreby Slot. Den norske bilæggerovn fra midten af 1700-tallet, tilhører Helge Kragelund. Den er til hverdag deponeret på loftet på Egnsmuseet Sønderskov, hvorfra den venligst er udlånt.


ANDEN UDSTILLINGSSAL
Som det allerede fremgår i den første sal, arbejder Morten Steen Hebsgaard ofte med afsæt i readymades, de allerede forefundne sager – borde, stole og her i den bageste sal ses bl.a. cykler, trappestige og plæneklipper. I dialog med den kunstneriske ”fader” til arbejdet med readymades, Marcel Duchamp, går Morten Steen Hebsgaard skridtet videre, modificerer de fundne objekter og skaber nye menin-ger og betydninger. Det ses til højre for døren i en skulptur fra 2006. I et spil på sportsfirmaet Nikes ord om at ”You can do it”, hedder den: ”I can do it two”.

Når Morten Steen Hebsgaard skriver two og ikke too (i betydningen også), spiller han i udtalen på en dobbelttydighed, da skulpturen hører til i en serie på tre værker. I hverdagen kaldes ”manden” på stilladset bare handyman – en figur, der er opstået af diverse haveredskaber med plæneklipperskjoldet som krop. Træt sidder han og tager sig en pause i arbejdet med at spraymale væggen i Dyrups ikke særlig charmerende brune farve, der har fået det poetiske navn nostalgi (måske mest med nostalgiske mindelser til 60’erne kombineret med gul og orange?!)

Over mod bagvæggen står ”Ladder Bike/ Bike Ladder (made in China/ remade in Denmark)” fra 2007, venligst udlånt fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ samling. Skulpturen er kunstnerens afgangsprojekt fra Kunstakademiet – en selvmodsigende, men efter sigende funktionsduelig kombination af en trappestige og en cykel … til de dage, hvor man fra cykelstien pludselig skal i højden under et bugnende æbletræ!

Cyklen får en endnu mere grotesk drejning i den et år ældre hidsigt lyserøde skulptur, ”Survival of the fittest”. Winther cykler har stået for omlakering af cyklen/cyklerne, hvor Morten Steen Hebsgaard har sammensat to trehjulede cykler om et fælles forhjul. Med en hilsen til Darwin må vi se, hvem af de små børn, der går af med sejren, og får lov til at køre fremad, mens den anden må affinde sig med at bevæge sig baglæns.
På bagvæggen hænger lyskassen med ”Free Cheeseburgers” skabt over en grotesk episode, som kunstneren var ude for på en USA rejse. Sultne og trætte oplevede danskerne, hvor svært det kan være med udtalen af three og free, hvor en ekspedient trodsigt blev ved med at hævde, at de ikke udleverede free hamburgers, som han mente danskeren bad om. Enden blev, at danskeren i stedet bestilte four, og så kom der mad til de udmattede rejsende!

På bagvæggen i den bageste sal hang bag en lille skammel en tavle hvorfra dens blå dele var skåret - og i masketemaet fra kassernes babelstårn viste det sig, at udskæringerne tegnede en stramt stiliseret maske!


2009 bliver/er MASKERnes år
Centralt i den bageste sal står ”babelstårnet”, der er bygget op af julekalenderens 24 kasser. De åbnes/er åbnet en af gangen gennem de første 24 dage af december. Under ét kalder Morten Steen Hebsgaard kasserne for ”From my African Mask Collection”, og delene er indsamlet over en årrække med enkelte helt nye tilføjelser fra dagene sidst i november 2008, da udstillingen blev sat op.
Som man en sommerdag ligger og kigger op i skyerne og ser dyr og andre sære formationer, har kunstneren over en lang periode samlet ”masker”. Med sit kamera har han stillet ind på dem i de afrevne pletter på et gammelt tæppe, eller i bunden af en stikdåse. Med hans ”maskebriller” på, findes eksotiske masker også her fjernt fra Afrika, midt i vores hverdag. Er hans koncept gået ind under huden, er håbet, at udstillingsgæsterne fortsætter jagten, når de forlader udstillingen.
To stykker Hansen Jacobsen keramik har fundet plads i kasserne – en sær maske med hul. Den var tænkt til installering af en ringeklokke. Og dertil en skæv krukke med antydningen af øjne, næse og mund. I dialog med Morten Steen Hebsgaards ”fundne” masker (les objets trouvés) står de som eksempler på masker i tiden omkring 1900. Det er meget apropos at fremhæve Hansen Jacobsens masker, for nu er han aktuelt repræsenteret med tre keramiske masker på Musée d’Orsay’s udstilling om masker i Europæisk kunst fra Carpeaux til Picasso!


 

 

Omkring den ene søjle i den bageste udstillingssal opbyggede Morten Steen Hebsgaard sit babelstårn af de 24 kasser, der udgør udstillingens julekalender del. Den åbnes i løbet af december sammen med de skoleklasser, der har anmeldt sig til. Kasserne rummede forskellige former for mere eller mindre skjulte masker - fx stikdåser, hvor hullerne i bunden ved nærmere eftersyn viser sig at tegne en fin maske.

Som konsekvens af denne megen snak om MASKER besluttede billedhugger Sophus Ejler Jepsen, at Vejen Kunstmuseums VINTERFERIE værksteder den 11.-13. februar kl. 13-16 skulle handle om MASKER. I løbet af de velbesøgte værkstedstedsdage på museets billedskoleloft blev der fremstillet masker i alle tænkelige størrelser, former, materialer og teknikker.
Rigtig mange af museets gæster har fra værkstederne og udstillingen fortsat jagten på de skjulte masker i hverdagens billedrum, og nogle sjove tilbagemeldinger er kommet retur til museet.

Teresa Nielsen, museumsleder, 23. marts 2009

Fotograf: Pernille Klemp

 

 
Centralt i udstillingens første rum stod Morten Steen Hebsgaards bord med kælken løftet ud af bordpladen, "Forgery of a Toboggan". Dette markante værk var udlånt fra Novo Nordisk kunstsamling.
Fra egnsmuseet Sønderskov havde Vejen Kunstmuseum lånt en 1700-tals norsk støbejernsovn, hvori Morten Steen Hebsgaard havde lagt det ben, som han havde savet af den ene gamle stol og i stedet erstattet med motorsaven.
I hjørnet stod de to stole, som ved nærmere eftersyn tog sig lidt farligt ud med motor-saven som fjerde ben!
Med titlen "I can do it two" ses Morten Steen Hebsgaards handyman, der er i gang med at male væggen med Dyrups brune maling, der går under navnet nostalgi.
I den bageste udstillingssal ses "Ladder Bike / Bike Ladder" med Morten Steen Hebsgaards underfundige undertitel: (made in China / remade in Denmark). Den var venligst udlånt af Annie og Otto Detlefs. På bagvæggen lyser "Free Cheeseburgers".
I den bageste sal stod midt for skulpturgruppen "Survival of the fittest", hvor det stærkeste af to småbørn ville komme til at køre fremad, mens det andet ville skulle finde sig i at køre baglæns!