»DE 1000 TROLDES BY«

 

Open-by-Night i Vejen fredag den 30. august kl. 19-23
Denne aften vil der være et mægtigt leben i og omkring museet. I år spiller hele byen sammen om fællesemnet »De 1000 troldes by«. De seneste par år har kommunens skolebørn lavet udstilling på museet - sidste år var det i dialog med Ole Findsens flotte glasfisk. I år kan børnenes indsats nydes i en mægtig udstilling, der strækker sig ned gennem hovedgaden i alle byens butiksvinduer. Med museet som mellemmand leverer Vejen Kommunes skolebørn hen ved 1.300 trolde til opstilling i byens butikker.

Troldhøjen og Danmarkskortet
I forlængelse af fællesemnet fremtryller en række frivillige hjælpere, og ikke mindst scenografen Morten Grue, i Vejen Kunstmuseums Skibelundsal et iscenesat eventyr-univers. Alle sejl sættes bl.a. i kraft af den beredvillige sponsor, Trælasten i Vejen.
Fra han var barn, har Morten Grue - hvis farmor var søster til Vejen Kunstmuseums arkitekt Niels Ebbesen Grue - hyppigt været på familiebesøg i byen. Han er derfor som kunstner fortrolig med Niels Hansen Jacobsens berømte skulptur »En Trold, der vejrer Kristenkød«. Morten Grue har sagt ja til at omforme et af Vejen Kunst-museums store, ottekantede udstillingsrum, Skibelundsalen (svarende til Skulptur-salen på Den Frie, som museets hovedperson Niels Hansen Jacobsen i 1905 var med til at bestille), til en troldhøj.
Midt i salen skabes en troldhøj på gloende pæle, hvorunder man i en to meter bred stak pandekager (udført i skumgummi) kan ligge og læse troldbøger (bl.a. Birgit Bjerres og videnskabsmanden Poul la Cours gamle børneeventyr om energitrolden). Rundt i rummet står f.eks. et skab med lygtemænd, en troldetrappe, kæmpe flue-svampe-taburetter og ikke mindst en udstilling med danske kunstneres trolde. Der vises værker af bl.a. Herman Stilling, Ib Spang Olsen, Roald Als, Birgit Bjerre, Suzette Skovgaard, H. A. Brendekilde og selvfølgelig Niels Hansen Jacobsen. I trolde-udstillingen spiller Herman Stillings værker en ganske særlig rolle. Tilbage i 1992 blev han for alvor knyttet til Vejen, idet han hos DSB fik til opgave, at udsmykke det IC3 tog, der er adopteret af byen! Den 30. august vil hans enke, Birgitte Stilling, være på museet, hvor hun har en bod med et udvalg af hans grafiske arbejder. Hun har også sagt ja til, at Vejen Avis kan gengive Herman Stillings novelle »Trolden og Havfruen« i ugerne, hvor der tælles ned til Open-by-Night - en fin optakt.

Morten Grue fik under de indledende drøftelser den geniale idé at udstillingsplakaten skulle være et Danmarks Troldkort med Vejen som naturlig hovedstad! Projektet realiseres takket være Trælasten i Vejen. Et udvalg af de gode troldhistorier fra det ganske land er plottet ind på plakaten. Men der var ikke plads til fortællingernes ord, så idéen voksede til et nyt afsnit på museets hjemmeside. Fremover vil enhver trold-interesseret dér (www.kulturnet.dk/homes/vejenk) kunne klikke sig ind til:
- udvalgte eventyr om troldsteder i Danmark
- en base med oplysninger om et stort udvalg af danske troldsteder
- en introduktion til karakteristiske troldsagn
- et udvalg af danske eventyr om trolde (bl.a. H. C. Andersen)
- en litteraturliste om trolde
- muligheden for at ‘bladre’ i Birgit Bjerres tre fortryllende billedbøger om troldene fra Lerbjergskoven (udsolgt fra forlaget Høst og Søn)
På bagsiden af plakaten kan man læse en udførlig fortælling om Vejentroldens historie. Den ledsages af mange ældre fotografier.
Trold-hjemmesiden vil der også efterfølgende blive arbejdet videre med. Den vil forhåbentlig fremover være et aktiv for skolebørn og andre trold-interesserede, ikke kun i Vejen, men fra hele Danmark.

SCENEN, UDSTILLINGER og VÆRKSTEDER
Slutteligt omfatter Open-by-Night også en mængde aktiviteter på Museumspladsen. Traditionen tro vil der være serveringstelt og scenen, hvor Rytmisk Musik Vejen styrer lys, lyd og et alsidig program med lokal optræden. Linda Kliltmøller, Lokalhistorisk Arkiv, viser en udstilling om Trolden som ‘logo’ for Vejen. Og i Skulptur-salen på museet kan man studere et udvalg af  Vejen Fotoklubs optagelser af Hansen Jacobsens gravsten på Vejen Kirkegård.

På opfordring etableres værksteder, hvor man kan afprøve materialer, eller følge værkers tilblivelse. Keramikeren Randi Platz fra Malt har sagt ja til at stå for et raku-værksted, hvor alle interesserede kan dekorere, brænde og hjemtage små keramiske skåle. Susanne Whittingham fra Assens har sagt ja til at komme til Vejen denne aften for at vise sine usædvanlige flettede værker, der er lavet af de samme spænd-bånd af plastik, som man ser omkring paller og kasser. En enkelt af hendes kurve kan studeres i Publikumsrummet på Vejen Kunstmuseum. Soroptemisterne fra Vejen stiller med en stand, og Poul la Cour Museets venner, Askov, etablerer et mølleværksted, hvor man også kan høre lidt om alternativ energi, eller bygge sin egen, lille mølle. Kunstforeningen i Vejen laver en stand, hvor man får mulighed for at afprøve sine evner som maler. Helt andre evner vil man kunne teste hos de blå spejdere fra Vejen eller de grønne spejdere fra Læborg, der stiller med udfordringer som pæleklatring. På pladsen kan man også hos Vejen Bueskytteforening forsøge sig som Robin Hood, og opdage, at det ikke nødvendigvis er så let, som det ser ud!

Lidt om trolde
Udgangspunktet for Open-by-Night er Niels Hansen Jacobsens berømte skulptur »En Trold, der vejrer Kristenkød«. Den blev til i 1896, og står nu opstillet tre steder i Danmark; centralt i springvandet foran Vejen Kunstmuseum og dertil to steder: midt i København i haven bag Glyptoteket og på lur ved Jesuskirken, Valby.

Trolde fortælles der mange historier om. Troldene var yndet stof for kunstnerne i 1880’erne og 90’erne, kom lidt frem mod årtusindeskiftet, 2000, og står måske netop nu foran deres renæssance. I forbindelse med udstillingsforberedelserne har flere sagt: »Ja, dem har vi brug for i denne tid - lad dem atter dukke op.«

Troldene giver spil for fantasien. I den ene fortælling er trolden dum, ond og ubehagelig. I en anden er han den, der  giver rige gaver, hjælper med at bygge kirken eller sætter ind i det afgørende øjeblik. Troldene er egentlig som menneskene både gode og onde. Men dertil har de særlige evner og egenskaber, som ingen almindelig dødelige har. Vidste du at:

- Trolde kan ‘fare i flint’. Det vil sige, at de bliver så rasende, at de splintres og bliver til flinteskærver
- Trolde tåler ikke at høre kirkeklokker. Lyden irriterer dem så meget, at de gør noget ved det. De vælter kirker, søger at begrave dem, eller kaster sten efter dem
- Trolde lever mange forskellige steder, men særligt i høje og skove
- Trolde kan ikke tåle sollys. Hvis de rammes af solens stråler bliver de til sten
- Trolde bliver meget gamle. Ofte er de unge trolde ‘blot’ et par hundrede år gamle, mens de ældste ofte er over 1000 år
- Trolde giver god betaling. Hjælper man en trold ordentlig, kan man være sikker på en ordentlig belønning. Det er ikke sikkert pengene straks er i hus. Får man af trolden en håndfuld krummer, skæl eller potteskår, skal man tage vare på dem. Hjemme i stuen falder de højst sandsynlig ud af hænderne som guld- eller sølvpenge
- Trolde er meget stærke. De kan rive kirker ned, kaste anseelige stenmasser og slæbe store mængder sand
- Trolde er dog ikke ret store. De er ikke frygtindgydende af størrelse, men snarere af udseende. De har store ører, hænder og fødder, samt den obligatoriske hale. Dér findes troldens forstand, følelser og styrke
- Trolde har magiske kræfter. De kan gøre ting usynlige, og kan opfylde de særeste ønsker og løse selv de sværeste opgaver, som når de hjælper mennesker med at nå det umulige
- Trolde kan ikke tåle at se kors. Vil man have noget i fred for trolde, skal man blot dekorere det med korsets tegn
- Trolde kan ikke sætte over rindende vand. Bliver man forfulgt af en trold, skal man blot nå at springe over en bæk, så er man i sikkerhed

 

Vil man vide, hvordan troldene blev til, er der også et sagn, der giver svar:
En  dag stod  Eva  og vaskede sine børn. Gud kaldte på hende. Hun blev så forfjamsket, at  hun skjulte de  børn, som  hun  endnu  ikke  havde  nået  at vaske.
Da Eva kom hen til Gud, spurgte han:
»Har du nu alle dine børn med dig?«
»Ja«, svarede Eva.
Gud kiggede længe på hende og sagde så: »Hvad du har skjult for mig i dag, skal altid være skjult for menneskene!«
Straks  blev  de  børn, hun  havde  skjult, forvandlet til trolde og andre skab-ninger, og de måtte leve som underjordiske i al tid og evighed. De blev smidt ud af himlen og landede efter nogen tid på jorden. De der  landede i moserne, blev til elverfolk, og de der landede i gårdene, blev til nisser. Endelig blev de, der landede på højene til højfolk eller bjergfolk, altså dem vi kalder trolde.

Natåbent på Vejen Kunstmuseum
Open-by-Night har siden 1997 været en årlig tilbagevendende fest, der i år finder sted den 30. august. Hele byen fejrer begivenheden under fællesemnet »De 1000 troldes by« affødt af Niels Hansen Jacobsens trold, der har stået i fontænen foran Vejen Kunstmuseum siden 1923. Fra starten i 1997 var museet straks en markant del af byarrangementet. Fra det første spæde forsøg blev det snart en begivenhed på højde med de skiftende udstillinger og arbejdet med den faste samling. Nedenstående tal er antal gæster, der den pågældende aften er gået gennem museet i tidsrummet kl. 19-23.


NATÅBENT        År     Antal gæster
26. september  1997      578 pers.
28. august       1998    1.358 pers.
  3. september 1999    1.381 pers.   (Keramikfestival)
  1. september 2000    1.592 pers.   (Noahs Ark)
31. august      2001    2.233 pers.   (I havets klare vand)

De mange mennesker, der den aften kommer til byen for at ose, følger med strømmen ind gennem museet. En typisk bemærkning fra de mange frivillige hjælpere, der denne aften træder til på museet, har været, at de må konstatere, at børnene hjemmevante viser vej, mens mange af byens ældre borgere må erkende, at det er første gang de i deres lange liv vover sig ind på museet. Men det bliver ikke den sidst, for de lover sig selv at vende tilbage ved dagslys!
Med afsæt i  fantastiske glasfisk, som den pensionerede læge fra Egtved, Ole Findsen laver, var Open-by-Night emnet 2001 »I havets klare vand«. Den gang lykkedes det i 11. time at overtale Handelstandsforeningen og andre lokale samarbejdspartnere som kirken og biblioteket til at gøre emnet fælles for hele byen - endog med dragefisk ophængt som forvarsel ude i rundkørslerne ved indfaldsvejene til byen! Der kom en del vandede vittigheder om at det da ‘forhåbentlig ikke alt sammen går i fisk´, og biblioteket arrangerede dykkerudstilling under overskriften »Når det går i fisk på museet, kan du dykke ned på biblioteket«! Skolerne meldte værker til i alle mulige størrelser og materialer - frygten for at modtage tyve beslægtede værker blev hurtigt gjort til skamme. Det flotte, alsidige resultatet, der punktvis kan stude-res på museets hjemmeside, blev et bevis for den fantasi og energi, der findes blandt lærere og elever i området. Til begge begivenheder strømmede gæsterne til - ikke blot på selve aftenen, men også i de følgende uger. Det var blevet et frugtbart møde mellem kunstværkerne på museet og elevernes egne forsøg med forskellige materialer.
Også i år sker optakten allerede i rundkørslerne ved indfaldsvejene. Dér møder man illustrator Naja Abelsens glade trold, der byder velkommen til byen! Også dette tiltag er vokset af et godt samarbejde. Figuren er skåret og malet af to ledere fra Knudepunktets værksteder: Kirsten Abelsen og Ernst Nielsen.

Teresa Nielsen
Museumsleder
Vejen Kunstmuseum

Til top

Tilbage til Danmarkstroldkortet