Referat fra generalforsamling i Vejen Billedskole den 24. marts 2009

 

Der var i alt 10 fremmødte

 

1) Frode Bertelsen blev valgt som dirigent. Pia Hermansen blev valg som referent.

 

2) Teresa Nielsen aflagde årsberetningen.

Af årsberetning fremgik det, at billedskolen har fundet en fin form, og at der er rigtig god tilslutning til skolen.

 

3) Kasserer Selma Jensen gennemgik regnskabet. Der er brugt 15 000 kr. af beholdningen. Det skyldes, at forårs programmet blev dyrere end beregnet. Regnskabet blev godkendt.

 

4) Budgettet blev gennemgået og godkendt. Der er budgetteret med 10 000kr. til PC-ere. Det påtænkes at starte indkøb af PC-ere og programmer, så disse kan bruges til i undervisningen.

 

5) Der var ingen indkomne forslag.

 

6) Der var en snak om stigning af enten det årlige medlemskontingent eller af skolepengene der betales for hvert semester. Det blev besluttet at medlemskontingentet stiger fra 75 kr. til 100 kr fra 1. januar 2010.

 

7) På valg var: Bo Worsøe, Ann Møller Gram, Selma Jensen og Teresa Nielsen.

De to sidstnævnte var villige til genvalg.

Dorthe Lauridsen og Sophus Ejler Jepsen blev valgt til bestyrelsen.

1.supleant er Christina Sawolé Villadsen fra Askov 

2. suppleant er Rigmor Nissen fra Rødding

Richard Schjøtz er løst tilknyttet bestyrelsen

 

8) Frode Bertelsen blev genvalgt som revisor.

 

Under eventuelt blev der spurgt til sponsorer, der var intet konkret om eventuelt kommende sponsorer. Med en økonomi, hvor der end ikke er midler til at lønne en organiserende medarbejder, var der en løs snak om hvordan Vejen Billedskole kan få finansieret de nødvendige PC-ere og programmer til brug i undervisningen.

 

 

Referent Pia Hermansen

 

 

Vejen Billedskoles bestyrelse består nu af:

Karen Bertelsen, Askov

Selma Jensen, Vejen

Sophus Ejler Jepsen, Askov

Pia Hermansen, Jels

Dorthe Lauridsen, Vejen

Teresa Nielsen, Vejen

Henning Ranum, Gesten

Suppleanter:

Christina Sawolé Villadsen, Askov

Rigmor Nissen, Rødding

Løst tilknyttet: Richard Schjødt, Gesten

 

 

Tilbage