Årsberetning Vejen Billedskole

Foråret 2008-foråret 2009

 

 

Indledningsvis kommer her lidt overordnede overvejelser her og nu. Vejen Billedskole er for alvor ved at være et etableret tilbud til børn og unge i Vejen Kommune. Medlemslisten afspejler, at billedskolen når ud til alle dele af kommunen. Ved særarrangementerne mærkes det også, at tilbudene bruges af en geografisk bred gruppe.

Vejen Billedskole kan under de nuværende forhold maksimalt rumme seks hold à 10-12 elever. For at ungerne kan nå frem efter skole og hjem inden det bliver for sent, er der ét hold hver hverdagseftermiddag og et hold lørdag formiddag. Som et positivt problem har der i det snart forgangne semester været en venteliste på omkring 20 børn – til dem har der været tilbud om specialværkstederne. Bestyrelsen har valgt at se situationen an. Fortsætter den store søgning vil det blive overvejet, hvordan flere hold kan etableres.

 

Den overvældende tilmelding til Vejen Billedskoles 8. semester er der enighed om i høj grad skyldes Sophus Ejler Jepsens iøjefaldende smukke og muntre informations- og tilmeldingsflyer. Nu har programmet fundet en god og klar form, som kan varieres i årene fremover. Hvert semester er der så tre faser i arbejdet – ud over trykkerens indsats: 1) planlægning af hold og særlige værkstedsaktiviteter 2) den konkrete grafiske tilrettelæggelse og 3) bestyrelsens store pakkeopgave. Fordelingen ud til kommunens skoler foregår rigtig godt via bibliotekets bogbus, der når rundt til alle i løbet af en uge.

 

Ud over de seks hold bruges billedskoleloftet flittigt fx til kunstmuseets ferieværksteder, der afvikles i samspil med billedskolen og til faserne af det store formidlingsprojekt, Kunstnermøder, der gennemføres med god støtte fra Kunstrådet. Dertil er der kommet endnu en gruppe elever, der tager billedskoleloftet og museets sale i besiddelse om aftenen. Det er to hold store teenagere, mandagspigerne og tirsdagsdrengene, der er etableret i samspil med Vejen Ungdomsskole. Disse hold er vokset, og det er tydeligt, at ungerne oplever et givtigt samspil med billedhugger Sophus Ejler Jepsen, der fanger deres uventede projekter på en måde, så de får lyst til at komme igen – og opsøger stedet selv på en pjækkedag!

 

Der er nu for alvor ved at opstå rutiner og traditioner såsom ferniseringerne ved slutningen af hvert semester samt de tilknyttede værksteder og ferieværkstederne. Det er en fantastisk åbning for museet, at Vejen med billedskoleloftet har fået et arbejdende værksted, der giver mulighed for at komme ind bag samlingens værker til teknikker og materialer, som man deroppe kan være med til at udforske. Nu foregår det gradvise arbejde med at cementere brugen af og tilbudene om værkstedsforløbene. En af de opgaver, som bestyrelsen står overfor er nu at se nærmere på mange billedskoleforældres efterlysning af forløb for voksne – kurser, der fint kunne finde sted om aftenen.

 

Her følger en oversigt over de konkrete aktiviteter i de forgangne semestre:

 

Forårssemesteret 2008, det 6. halvår i billedskolens historie

52 elever fordelt på 6 billedskolehold + 1 Ungdomsskolehold

 

Fernisering og teltbyprojekt, 26. april

Fernisering på forårssemesteret fortsatte samme dag over i teltbyprojektet med arkitekt Cecilie Bendixen. Der var god tilslutning til ferniseringen og en del af forsamlingen fortsatte ude på pladsen, hvor der blev produceret telte. Der blev solgt og lavet 9 telte/sejl, som så fantastiske ud på museumspladsen. Projektet blev støttet af Frøs Herreds sparekasse med 5000 kr. Til projektet blev indkøbt en symaskine, som nu står til afbenyttelse i billedskolen.

 

Sommerbilledskole i uge 32

Sommerbilledskolen blev ledet af Sophus Ejler Jepsen sekunderet af Henning Ranum og Teresa Nielsen. Udflugt til Skibelund og videre til Sønderskov Mølle og hjem om Malt kirke. Madpenge fra Kvickly og super madassistance fra Karen og Frode Bertelsen. En rigtig udbytterig uge for alle.

 

Efterårssemester 2008, det 7. halvår

48 elever fordelt på 5 hold + 1-2 Ungdomsskolehold

 

Billedskolens deltagelse i Kulturdagen i Jels, 6. sept. 2008

Det var en god dag med mange aktive børn og voksne, omkring 60 deltagere. Beata, Dorthe, Bo’s Lene og Selma agiterede for billedskolen og styrede værkstedet. Det blev til gode samtaler, men geografien og den dermed forbundne transport hindrer mange i at melde sig til billedskolen. En enkelt ihærdig deltager er blevet elev!

 

Gipsværksted den 20. september 2008

Det var en super dag afviklet i regi af Vejen Kunstmuseum sammen med Sophus og nordisk mester i pottemagerdrejning, Bjarne Puggaard. Der var 30-50 deltagere, men mon ikke der kunne være kommet flere, om folk klart vidste, hvad der skulle ske. Deltagerne var der længe, og to små brødre var der fra opstart og helt frem til de sidste gik – sikke en tålmodighed de udviste!

 

Grafikkursus med Jens Bohr – lærerkursus den 4. oktober.

Det var en rigtig god dag, hvor deltagerne alle syntes, at de lærte rigtig meget. Det var fascinerende at se, hvor meget man kan få ud af paptryk under Jens’ kyndige vejledning! Billedskolelærerne, et par bestyrelsesmedlemmer og et par indbudte var med.

 

Efterårsferien, uge 42 2008.

I regi af Vejen Kunstmuseum bød ugen på to dage med Keramik-eksperiment-værksted på Museumspladsen sammen med lektor Karen Harsbo fra Kunstakademiet. Projektet var vist lovlig nørdet, men med stort udbytte for de deltagende, og resulterede i en skitse til et kommende reliefværksted. Ugen bød også på to dage i Skibelundsalen med Klang-eksperiment-værksted med pianisten Malene Thastum. Spændende var det at se billedkunsten rykke ned i museets store flygel!

 

Semesterafslutning efteråret 2008, 23. nov. – Lanterne værksted ved Sophus Ejler Jepsen

Der var omkring 100 deltagere ved ferniseringen, og mindst 1/3 af dem fortsatte op på billedskoleloftet, hvor der blev arbejdet med lanterneproduktion ud fra Sophus Ejler Jepsens prototype, der blev varieret med forskellig dekoration, farver m.m. Ligesom ingeniørkyndige deltagere byggede videre på større og mere komplicerede lanterner

 

Vinterferien, uge 7 2009 Maskeværksted ved Sophus Ejler Jepsen

Med afsæt i Morten Steen Hebsgaards fundne masker i julekalenderdelen af den da aktuelle udstilling havde Sophus Ejler Jepsen, sekunderet af gode hjælpere som Henning Ranum, lavet nogle skabelon oplæg, som deltagerne varierede i det uendelige i forskellige størrelser, teknikker og materialer.

 

Udenfor den egentlige beretningsperiode, der er kalenderåret 2008, ligger det aktuelle forårssemester 2009, det 8. halvår i billedskolens nu snart firårige historie! Og sikke en super afrunding på beretning. For her har der som det allerførste semester været seks fuldtegnede billedskolehold (nogle hold endog med 1-2 elevers overbelægning) og dertil to efterhånden store Ungdomsskole hold. I det semester har der i Skulptursalen været en underisningsdag for billedskolelærerne med billedkunstner Lis Nogel, der underviste i kultegning. Nu på lørdag, den 28. marts kl. 11-15, er der Grafikdag med Jens Bohr, og slutteligt afrunding af 8. semester med keramikværksted med relieffremstilling, 18. april 2009.

 

Bedste hilsner

 

Teresa Nielsen

Formand for foreningen Vejen Billedskole


 

Tilbage