Johannes Kragh
(1870 - 1946)

Sommerdag
1892
Olie på lærred. 110,5 x 125,5 cm
Inv. VKV 1497
Erhvervet på auktion i København december 2004


På auktion i København erhvervede Vejen Kunstmuseum december 2004 dette monumentale maleri af Johannes Kragh. Det er for neden til højre betegnet med hans navn og de to årstal 1890 og 1892, der tydeligt markerer, at han to gange har været over lærredet. Bagpå sidder en udstillingslap fra ”VI. Internationale Kunstausstellung München 1892”.

Maleriet passer her på Vejen Kunstmuseum flot ind i forlængelse af den danske realisme, mens den lidt truende opfattelse af naturens monumentalitet - som hos Viggo Pedersen, Hans Nikolaj Hansen og Thorvald Niss - varsler overgangen til symbolismen. Om sit debutbillede har kunstneren selv fortalt, at han udførte det i Gudbjerg på Fyn, hvor hans far en tid var præst. ”Konen havde været rundt på Gaardene for at bede om Mad. Man fortalte, at hendes mand havde købt hende for en Flaske Brændevin! Hun var en snurrig gammel Kone, der troede, at Kunstneren malede hende, fordi han fandt hende smuk, hvad der gjorde hende helt koket.” Citeret fra side 9 i Kai Flors lille hæfte fra 1946 om Johannes Kragh.

Ser man efter i den i dag stort set ukendte kunstners biografi, er der en del bånd, der binder ham til de øvrige kunstnere i Vejen Kunstmuseums samling. Med afbrydelser var han i perioden 1886-89 hos maleren Viggo Pedersen, der her i salen er repræsenteret med et par fine billeder. I Gallerigangen ses værker af en af Johannes Kraghs samtidige, der også nød godt af inspirationen hos Viggo Pedersen, nemlig den kvindelige maler Marie Sandholt. Kunstakademiet kom Kragh ind på i 1887, men forlod det allerede i 1888 til fordel for Krøyers undervisning på Kunstnernes Studieskole. Hos brødrene Niels og særligt Joakim Skovgaard var Kragh medhjælp 1890-95. Her midt i salen står Niels Skovgaards ”Havhestebrønd”, og flere af hans værker ses i Gallerigangen.

Johannes Kragh har haft et alsidigt virke i mange forskellige materialer og teknikker. Ud over maleriet lærte han også omkring århundredeskiftet billedhugger-kunstens færdigheder. I Joachim Skovgaards fodspor påtog han sig mange dekorative kirkeopgaver – i den geografiske nærhed kan nævnes, at han i 1922 udførte fresko- og glasmalerier i Ødis Kirke og i 1933 arbejdede i Give Kirkes kor. Men allerede i 1895 fik han sin vigtige udsmykningsopgave til valg-menighedskirken i Aagaard ved Kolding. Læser man præsten V. Brückers artikel i Højskolebladet den 20. marts 1896 om Aagaard Valgmenighedskirke (opført 1887), står dér forklaringen på, hvorfor man overdrog den store opgave til den dengang helt ung kunstner-spire: ”Kunstnerinden, Frk. Elise Konstantin-Hansen har i flere Aar opholdt sig her paa Egnen og været glad for at komme i vores Kirke. Hun savnede naturligvis mere end nogen anden noget for Øjet. Og da hun – for øvrigt da i Grækenland – hørte, at at vi for Alvor tænkte paa at faa gjort noget ved Kirkens Udsmykning, skaffede hun os en Kunstner, der baade magtede at løse en saadan Opgave, og som tilmed, paa Grund af hendes Anbefaling, vilde gøre det for saa godt som intet.” (den under-streget tekst står i artiklen i kursiv). Her knyttes endnu et bånd til museets samling: Går man ned for enden af Gallerigangen møder man der et par værker af Elise Konstantin-Hansen, der i årene 1899-1916 underviste i tegning og kunsthistorie på folkehøjskolen i Aagaard.

Tilgængeligt for enhver findes fortsat på Rådhuspladsen i København Johannes Kraghs fire mosaikdekorationer til Anton Rosens Palads Hotel. Dem udførte Kragh i 1908-09 – længe før Ejnar Nielsen var begyndt at lægge planer for sin mægtige mosaikudsmykning til Stærekassen, hvoraf to prøvefelter ses på museets østlige facade ud mod Østerallé. Ud over lejlighedsvis at være en ivrig skribent var Kragh også en kort periode, i 1926, formand for Selskabet for Dekorativ Kunst.

Teresa Nielsen, museumsleder
  Vejen Kunstmuseum Fuld størrelse, 17K