Niels Skovgaard
(1858-1938)

Havhestebrønden
1916
Inv. VKV 1069
Overdraget 1996 til Vejen Kunstmuseum fra Skulptursamlingen på Christiansborg

Da Niels Skovgaards Havhestebrønd i 1916 stod udstillet i sin endelige udgave på Den Frie, skrev Johannes Kragh om ”…..denne tungsindigt grublende Trold i Hesteham og med Ormesvans.” Det er altså ikke uden grund, at han står tæt ved Troldhøjen!

Videre skrev Kragh, der selv var kunstner: ”Selve dens idé er jo kendt fra den tidligere fremkomne Skitse* men den Maade den er udformet paa, Behandlingen af Overfladen, de matholdte store Haartotter, de blankt polerede glatte Partier, hvor vi rigtig føler Havdyrets slimede Hud - først og fremmest det lille tungsindige Elefantøje, der stirrer i Dybet, mens Havets Vand løber i en stille Straale ud af den ludende Mule. - Jo dette Fabeldyr glemte vi ikke, selv om vi ikke skulde have det for Øje paa en af vore Pladser - forhaabentlig dog ikke Kultorvet - den mest idéforladte, stilløse Plads, vi har.” (Man kan i Vejen Kunstmuseums Skibelundsalen se Kraghs debutarbejde, maleriet ”Sommerdag” 1892)

*I en fodnote bemærkede Johannes Kragh, at Kai Nielsen dér ’stjal’ kompositionsidéen til sin berømte Ymerbrønd, ligesom hans Mylius Erichsen monument ifølge Kragh stod i gæld til Skovgaards berømte Magnussten i Skibelund Krat.

  Niels Skovgaard Havheste-brønden, som den stod på Kultorvet, København.

  Allerførst i april 2004 lykkedes det på auktion Vejen Kunstmuseum at erhverve en af Niels Skovgaards skitser til Havhestebrønden. Den er udført i gips, og måler 19,2 x 18,8 x 28,2 cm. Her ser man, hvordan kunstneren havde indtænkt det drikketrug, der dengang var en nødvendighed til vanding af arbejdshestene, når de kom ind med varer. Inv. VKV 1469

Skitsen var fremme i forbindelse med en konkurrence om et springvand til Vesterbros Torv. Vinderen blev Rasmus Harboe, hvis Herkulesbarn med slanger dér fortsat står stærkt placeret centralt i en gotisk enkel, halvkugleformet kumme. Mange gode kræfter arbejdede for også at få Skovgaards udkast realiseret. Den endelige opstilling blev på Kultorvet. Men klimaet var hårdt ved den flotte norske serpentinsten, som brønden var hugget i. Den fik sin nuværende beskyttet plads i Grønnegården på Kunstindustrimuseet. Skovgaard tegnede et ’vinterhus’, som dyret står under en god del af året, så mest mulig af den kan leve videre til nydelse for eftertiden. Som man i dag ser Havhesten i fuld figur midt i Skibelundsalen på Vejen Kunstmuseum, er det næsten umuligt at forestille sig hvordan den så ud, da den ankom til museet. Under mange års opmagasinering på Christiansborg Slot, var den af ukendte gerningsmænd slået i talrige dele. Her ses store dele, men desuden var der kassevis af løsdele, som gipskon-servator Jørgen Bau fik sat skik på.
  Vejen Kunstmuseum  Fuld størrelse, 17K
I en privat have findes en mindre sten-tøjsudgave af Havhestebrønden