Anna Elisabeth Munch
(1876-1960)

Hjem fra Kirke
1904
Olie på lærred.
48,5 x 94 cm.
Inv. 81.

Under sit ti år lange ophold i Paris traf billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen mange interessante mennesker - ikke mindst kolleger på visit fra Danmark. Nogle bekendtskaber udviklede sig til livslange forbindelser, som mødet med den unge Anna E. Munch. Hun havde fra 1892 været på dannelsesrejse over Tyskland, Schweiz, Sydfrankrig, Italien, atter over Sydfrankrig og via Bretagne til Paris, hvor hun i 1894 en tid var elev på Akademie Julian og siden hos Hansen Jacobsens nabo på Boulevard Arago 65, den store historiemaler Jean-Paul Laurens. 1895-97 var hun hjemme i Danmark elev hos Julius Paulsen. Året efter var hun atter på rejse til Bretagne, hvorfra hun hjembragte motivet til sit debutarbejde »Dobbeltportræt. Bretagne« - en skildring af værtsparret på den kro, hvor hun og hendes familie havde boet.

Noget af det samme enkle, nøjsomme og gudsfrygtige liv, som familien Munch havde mødt i Bretagne, genfandt de somrene 1898-1904 i det nordvestlige Jylland ved Vester Svenstrup. På disse kanter slog Anna E. Munchs søster Helga sig ned efter moderens død sammen med veninden, kunstneren Johanne Frimodt (1861-1920).

Til to af egnens kirker, Sejlstrup og Hjortdal har Anna E. Munch i henholdsvis 1931 og 1942 udført altertavler. Den største af dem er i den lille, men meget smukt beliggende Hjortdal Kirke. Selvom værket er dateret 1942, er arbejdet baseret på skitser fra århundredeskiftet. En af de centrale skikkelser er Maren Kathrine, som Anna E. Munch dengang lærte godt at kende, og flere gange brugte som model, bl.a. til sit store billede »Livsaldre«, 1905, til Højskoleforeningens sal på Forhåbningsholms Allé (kendes i dag ikke længere) og til højre i »Hjem fra Kirke«, 1904, som hun højst sandsynligt har foræret Niels Hansen Jacobsen.

Billedet kan ses som en hyldest til en egn og en udvalgt gruppe mennesker, som Anna E. Munch holdt meget af. Vel var de socialt meget forskelligt stillet, men deres grundlæggende menneske- og trossyn var nært beslægtet. I det enkle, vindblæste landskab lader hun kirkegængerne drage hver til sit med de to markante kvindeskikkelser i forgrunden. Oppe i det øverste højre hjørne skimtes Hjortdal kirke, som hun mange år senere fik lov til at lave altertavle til.

Teresa Nielsen

Litteratur
Karl Christensen »Anna E. Munch«, bind 26 i serien Danske Kunstnere, 1938.
Anna E. Munch »Et nordisk Digterhjem - Andreas og Amalia Munch, 1862-1884, Breve og Erindringer«, 1954 (giver et indtryk af det hjem Anna E. Munch kom fra).
17. juni 1956 i »Fyns Tidende« længere 60-års interview.
»Anna E. Munch, 1876-1960«, udstillingskatalog Vejen Kunstmuseum 1997 (udstillingen vistes efterfølgende i Hjørring og Kerteminde). På baggrund af et omfattende materiale, som eksekutor i Anna E. Munchs bo, Niels Ehrenreich havde bevaret, sammensattes et katalog med samtidige fotografier taget af søsteren Helga Munch og med levende tidsbilleder i form af Amalia Munchs breve fra deres dannelsesrejse gennem 1890'ernes Europa.

 

  Foto: Lars Bay Fuld størrelse, 22K