Niels Hansen Jacobsen

En kort biografisk oversigt

Klik her for at læse en udbygget kronologisk biografi oversigt.

Niles Hansen Jacobsens fotoalbum

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) blev født og voksede op i Vejen, hvor hans familie har hørt til i de grundtvigianske kredse omkring Askov Højskole. Han fik sin uddannelse som billedhugger på Kunstakademiet i København i perioden 1884-1888. Dér mødte han sin første hustru, Anna Gabriele Rohde (1862-1902). Hun var selv udøvende kunstner og en slægtning til maleren Johan Rohde.

Parret drog i 1891 ud i Europa på bryllupsrejse. De bosatte sig i Paris på Boulevard Arago 65, hvor de boede fra omkring 1892 til hen over århundredeskiftet. Billedhuggeren var rigt repræsenteret på Verdensudstillingen i Paris 1900. Hans keramik blev købt til museumssamlinger i bl.a. Frankrig og Tyskland. Hans atelier i Paris blev samlingspunkt for en gruppe danske symbolister: Tegnerne Johannes Holbek og Jens Lund samt billedhuggeren Rudolph Tegner – alle tre er repræsenteret i museets samling.

I 1901 afholdt Niels Hansen Jacobsen en stor separatudstilling i København. Året efter døde hans hustru. Han flyttede definitivt hjem til Danmark med en delt tilværelse. Om vinteren boede han på det yderste Østerbro med atelier og lejlighed. Om sommeren boede han i sin fødeby Vejen. Frem til 1924 var hans bolig Hytten, et aftægtshus til familiens gård. Dér havde han sit atelier, ovne til keramikken og Huggehus, hvor han huggede sine værker i sten. I 1908 giftede han sig med den litteraturinteresserede Kaja Jørgensen (1882-1928), en købmandsdatter fra Vamdrup.

 


Fra venstre ses ”Huggehuset”, det teglklædte telt, hvor Niels Hansen Jacobsen huggede sine grav- og mindesten. Midt for ses ”Hytten”, der var hans bolig frem til 1924. Til højre anes det hvidkalkede atelier med den høje skorsten til keramikovnen. I forgrunden ses nogle af de mange marksten, som han forvandlede til unikke grav- og mindesten.

Hans livsværk består af store skulpturer, keramiske statuetter, skåle og krukker samt en stor produktion af unikke grav- og mindesten, hvoraf over 200 er dokumenteret på museets hjemmeside, som kan ses her.

Vejen Kunstmuseum blev indviet den 1. juli 1924. Det symmetriske byggeri dannede rammen om tre funktioner: 1) Mod nord var der privatbolig for billedhuggeren og hans hustru. 2) Midtfor står den store ottekantede sal, det egentlige museum. 3) Den sydlige længe blev opført atelier, men blev snart inddraget til præsentation af den malerisamling, der begyndte at vokse frem. I 1938 blev det opført som atelier, som Niels Hansen Jacobsen i 1914 havde opført i Skibelund Krat flyttet til Vejen. Det har siden udgjort den sydlige kuppelsal.


Vejen Kunstmuseum blev opført i 1924 med tre funktioner: Fra venstre var der: 1) Privatbolig. 2) Museet i form af Skulptursalen. 3) Kunstnerens atelier. Midt på Museumspladsen står Troldespringvandet, der blev indviet i 1923.

Ved opførelsen stod ægteparret for museets pleje og drift, og Niels Hansen Jacobsen boede der frem til sin død i 1941. Efter aftale overgik museet derefter til Vejen Kommune, der fortsat ejer og driver dette statsanerkendte kunstmuseum.


LITTERATUR

Niels Th. Mortensen: Niels Hansen Jacobsen, Odense 1945

Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i Stenen - Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten, Herning 1989
Teresa Nielsen: NHJ – Niels Hansen Jacobsen, Vejen 2011


I 1938 blev den ellers symmetriske museumsbygning mod syd – til højre på billedet ovenfor – udvidet med den ottekantede sal, som Niels Hansen Jacobsen i 1914 havde opført som sit atelier i Skibelund Krat. Foto: Pernille Klemp.

 

 


Kunstneren fotograferet – formodentlig i løbet af 1880’erne.
Gabriele og Niels Hansen Jacobsen fotograferet på dørtrinnet til deres atelier-bolig i Paris.Kaja og Niels Hansen Jacobsen fotograferet formodentlig i 1910’erne.