Side 9. Niels Hansen Jacobsens familie

 


Niels Hansen Jacobsen og hans søster Maren Jensen.

 


Maren Jensens datter Henny, og hendes mand Hans Peter Bruun  Møller, der var boghandler i Vejen. Hansen Jacobsen fik ikke selv børn,
men var nært knyttet til sin niece.


Henny og Hans Peters to sønner Anders og
 Poul Bruun Møller. Anders overtog faderens boghandel, mens Poul blev hortonom i København.


Hansen Jacobsens keramiske
portrætter af sine grandnevøer.

   Tilbage

                                                                      Frem