Udstillingerne

I 1898 deltog Jens Lund i udstillingen på Salon de Champs de Mars, hvor han var repræsenteret i arkitekturafdelingen med to dekorative tegninger af gitterporte. Samme år deltog Rudolph Tegner med en kandelaber og Niels Hansen Jacobsen var repræsenteret i flere afdelinger med skulptur og keramik.

Efter hjemkomsten til Danmark deltog Jens Lund med enkelte bidrag på et par udstillinger. I 1899 var han repræsenteret med nogle bogomslag ved en udstilling med unge kunstnere hos Karl Køster[1], og i 1900 udstillede han eksemplarer af »Forvandlede Blomster« i præsentationen af dansk kunsthåndværk på Verdensudstillingen i Paris. Kunstindustrimuseet udstillede en lille samling af de genstande, der senere på året skulle sendes til den franske hovedstad, og i en anmeldelse af denne udstilling i tidsskriftet Kunst kunne man læse følgende:

Det var kun et begrænset  Antal arbejder, Foreningen for Boghaandværk har sendt til Paris, man fik at se paa den omtalte Udstilling; der var kun en lille Samling Bogbind, men hver af dem var i sin Art saa fint og yndefuldt, som tænkes kan. De komponerende Kunstnere var Bindesbøll, Joakim Skovgaard, Aug. Jerndorff, Gerhard Heilmann, Hans Tegner og Alfred Larsen samt den mærkelige unge Maler Jens Lund, som til sin mærkelige Bog “Forvandlede Blomster” havde tegnet et Par Bind ganske i Bogens Aand.[2]  

I 1901 gæstede Jens Lund Den frie Udstilling med maleriet »Herrens Herlighed« (1900) - oprindeligt tænkt som et udkast til et kirkevindue, samt tegningerne »Paradisets Port«, »Og jeg saa Himlen opladt...« fra Apokalypsen, »Jacobs Syn«, en Sakuntala-tegning og ikke mindst en broderet kakkelovnsskærm udført efter kunstnerens tegning af hustruen Bolette Lund[3].

[1] Jf. en notits i Politiken d. 15. maj 1899.

[2] “Dansk Kunst-haandværk på Verdensudstillingen” i Kunst, 2. årg. 1900.

[3] Den Fries Udstillingskatalog 1901, udstillingsnr. 103-108.


De følgende år deltog Jens Lund på disse udstillinger:

1909
Februar: separatudstilling på Den Fri.
- deltog på Landsudstillingen i Århus

1910
Deltog på Charlottenborgs  Forårsudstilling
 - separatudstilling hos Winkel og Magnussen

1911
Deltog på Kunstnernes Efterårsudstilling

1912
Deltog på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor han udstillede hvert år frem til 1918

1913
Var repræsenteret på en vandreudstilling, der bl.a. gæstede Koldinghus

1915
Deltog på Grafisk Kunstnersamfunds udstilling i Kunst-industrimuseet

1917
Deltog på Grafisk Kunstnersamfunds udstilling i Kunst-industrimuseet

(1919)
Udstillede i efteråret måske på Charlottenborg med Malende Kunstneres Sammenslutning? Plakaten til udstillingen var udført af Jens Lund (Plakatsamlingen på Kunstindustrimuseet)

1918
Udstillede hen over påsken i Marianne Viges kunsthandel i København

1921
Var repræsenteret på Kunstindustrimuseets udstilling af værker fra Grafisk Kunstnersamfund

1922
Deltog på Kunstnernes Efterårsudstilling
- Udstilling sammen med Anton Hansen i Kunstforeningen i   København.

Til top

 

Forsiden af kataloget til Den frie Udstilling 1901

 

Kataloget til Jens Lunds separatudstilling i Den Fries Udstillingsbygning 1909

 

Kataloget fra Jens Lunds udstilling hos Winkel og Magnussen i maj måned 1910