En korrespondance og et venskab –
breve fra Kaja Hansen Jacobsen til Marie Bregendahl

Af Teresa Nielsen, museumsleder, november 2013

Klik her for at gå videre til brevene

I 2011 redigeredes her på Vejen Kunstmuseums hjemmeside et stort afsnit om Niels Hansen Jacobsens forhold til Jeppe Aakjær med særligt fokus på deres korrespondance (originalbrevene findes på Det kgl. Bibliotek, der har affotograferet dem til brug her på hjemmesiden), som man kan læse både i håndskrift og omhyggeligt transskriberet af Grete Christensen, der er pensioneret lærer. De er i fællesskab kommenteret af Grete Christensen og Teresa Nielsen.
I forlængelse af Aakjær-korrespondancen har det været oplagt at tage fat på korrespondancen mellem Niels Hansen Jacobsens anden hustru Kaja, der var købmandsdatter fra Vamdrup, og Marie Bregendahl, Aakjærs første hustru. Forfatterparret var gift i årene 1893-1900. Også originalbrevene i denne korrespondance findes på Det kgl. Bibliotek. Disse breve er ligeledes transskriberet af Grete Christensen og kommenteret af Teresa Nielsen.

Den tætte korrespondances 22 breve strækker sig over tre år mellem april 1925 og april 1928. Det er uvist, hvordan de to kvinder har truffet hinanden, men det er ret sandsynligt, at det netop var litteraturen, der bragte dem sammen. Livet igennem var Kaja Hansen Jacobsen optaget af litteraturen og var i Vejen engageret i både læsekreds og siden biblioteksforeningen. Som ung pige tog hun imod Herman Bang, da han skulle læse op i Vamdrup. Hun gjorde så stærkt indtryk på ham, at han siden skildrede hende som Grethe i ”De uden Fædreland”.

Korrespondancen giver et portræt af Kaja som en selvstændig kvinde optaget af at suge ny viden til sig. Mange af brevene handler om ”Højhuset”, det sommerhus, som ægteparret Hansen Jacobsen ser ud til at have købt i begyndelsen af 1920’erne. Det fredelige sted ville Kaja gerne skulle give Marie Bregendahl skrivefred. Det lykkedes da også i efteråret 1926, hvor forfatteren tilbragte længere tid i Bakkerne.

Der er uvist hvem, der har lavet de tre akvareller, der viser tre af de steder i Danmark, hvor Niels Hansen Jacobsen har boet: 1) Hans barndomshjem, ”Gaarden” i Vejen. 2) ”Hytten”, der var aftægtsbolig til hans barndomshjem. Kaja og Niels Hansen Jacobsens hjem frem til de i 1924 flyttede ind i boligen i den nordlige ende af Vejen Kunstmuseum. 3) ”Højhuset”, fra 1920’erne Kaja og Niels Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker nord for Ålborg.


Da Kaja Hansen Jacobsen pludselig døde i foråret 1928 ser korrespondancen med Marie Bregenhal ud til at være ophørt – velsagtens fordi billedhugger Niels Hansen Jacobsen primært følte loyalitet overfor sin ungdomsven Jeppe Aakjær.

Ved Niels Hansen Jacobsens død i 1941 blev hans private papirer tilintetgjort, men heldigvis blev et stort billedmateriale bevaret – dog uden nogen form for kommentarer. I 2003 blev de scannet og gradvist er det lykkedes at finde oplysninger om mange af motiverne. I forbindelse med denne korrespondance har det været oplagt at inddrage en række af de gamle fotos, der eksempelvis gengiver sommerhuset i Hammer Bakker, fra hans udstilling i Kunstforeningen i København i 1927 og et enkelt foto fra Kaja og Niels Hansen Jacobsens rejse til Italien i 1927.

Marie Bregendahl-bøger på Vejen Kunstmuseum
I reolerne i billedhuggerens stuer i den nordlige ende af Vejen Kunstmuseum står følgende Marie Bregendahl-bøger:

1912 En Dødsnat – hvori står skrevet: Til Söster fra Bente
1917 Peter Guldgraver – hvori dedikation den 18.5.1925
1922 Mens Aarene gaar – Billeder af Sødalsfolkenes Liv
1923 Den gamle Provst – hvori Niels Hansen Jacobsen har skrevet sit navn
1926 Med aabne Sind – hvori dedikation til Kaja og Niels Hansen Jacobsen
1927 Den blinde Rytter – hvori dedikation til Kaja og Niels Hansen Jacobsen, april 1927
1927 Henrik i Bakkerne – ny udgave med dedikation nov. 1927
1927 Naar Jul er nær – hvori dedikation nov. 1927 med tak for fødselsdagshilsen


Kaja og Niels Hansen Jacobsen fotograferet på Museumspladsen i Vejen en gang efter 1923.
 
Billederne her er alle af Hansen Jacobsens anden hustru Kaja, født Fuglede Jørgensen. I stuen i ”Hytten” ses hun med billed-huggeren. På trappen sidder hun med sin næsten jævnaldrende niece Kaja (t.v.).