Vejen – Söndag

8.8.26[1]

 

Kære Fru Bregendahl

        

         Det var endda ikke ringe at faa saadan Bud og Brev fra Dem – Tusind Tak – mon det ikke nok bliver godt for Dem deroppe – og at De saa bliver der i længere Tid – det önsker vi meget – September og Oktober Maaned kender vi saa godt deroppe – det er vist Aarets skönneste; – og det glædede os – at Deres Venner ogsaa kan finde Dem der – men aldrig har da en Bil holdt foran det lille Höjhus[2] – vore Venner har alle siddet fast midt i Hulvejen til Grindsted,  – hvad vist ogsaa er det klogeste at stoppe op der – og saavist passer det for Sören Peter[3] at Hammer Bakker er fredelig Plet – hele Nætter igennem har Bil kunnet holde i Fred der midt i Hulvejen. – Det var rigtigt nok kun at give det – de 5 kr. Sören Peter forlangte, – den lille Mælkedreng behöver – maa De da ikke stikke en Skilling – hver Gang – det har vi ikke gjort. –

        

Nu maa De huske de Trækgardiner i Hjörneskabet tilv. – og i Buffeten er det i Rummene tilhj. flere Glas og Kopper: – jeg vilde nu i Deres Sted – hver Dag fyre Dagen lang – det giver Lunelse i Huset - i et Rum ude i Atelierbygningen er der mere Træ; – og tag da kraftig til Kartoflerne – de smager bedst nu. –

        

Det blev stadig ved med at være saa interessant paa Krabbesholm – det var galt jeg maatte hjem. – nu i Aften maa jeg kunne höre lidt om den sidste Tid af Fröken Jensen[4] – hun kommer hjem nu snart.-

        

Hernede er Vejret som det helst skal være – saa forhaabentlig har De det godt – og kan vandre rundt i Bakkerne – nu er Lyngen nok helt udsprungen – og alle de store Puder af Timian er til Glæde endnu, – I Haven er der kun den store Margoul (?). –

        

Nu venligste Hilsener til Dem fra os – og Tak for det fornöjelige Brev, sidst i denne Uge skal jeg vadske – og vil saa sende Dem nogle Vidskestykker og smaa Duge. –

        

Deres hengivne Kaja Hansen Jacobsen

 

 

 [1] Datoen er tilføjet i en anden håndskrift, formodentlig Marie Bregendahls?

[2] ”Højhuset” var ægteparret Kaja og Niels Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker fra 1920’erne til billedhuggerens død i 1941, hvorefter det gik i arv til hans nevø, klarinettisten Aage Oxenvad.

[3] Niels Hansen Jacobsen brugte Søren Peter Nielsen som alt-mulig-mand ved Højhuset.

[4] Fröken Jensen er en af Niels Hansen Jacobsens søster Marens døtre, som Kaja har været på Krabbesholm Højskole sammen med.


Se originalbrevet her