26.7.1926[1]                                                                                                               Höjhuset –[2]

                                                                                                                                   Söndag –

                                                                                         

Kære Fru Bregendahl.                                                                    

 

         Tak for Deres Brev, – og alt forstaaet – jeg havde nu da heller slet ikke ventet andet end der kunne gaa nogle Dage inden mit Brev ramte Dem. –

 

         Velkommen til Landet igen – og kom saa her til det lille ”Höjhus”, naar det monne passe Dem – kom her med Deres Sön og hans Familie[3] – her er fire Senge med Sengetöj + en Stol, der kan trækkes ud og blive en udmærket Seng – se at liste Deres Söns med – var det da ikke hyggeligt ikke ene at komme hertil – eller faa en anden eller andre med Dem herop. – Skriv til Sören Peter Nielsen, Grindsted pr. Uggehaldne – at han henter Dem alle i Grindsted eller Uggehaldne, – han er god og paalidelig – kan sige Dem Besked om alt, De ikke kan se Dem tilrette med – er forberedt paa, De kommer – ogsaa hans Kone kan De vist godt faa engang imellem til at hjælpe Dem med lidt Husstel – Og De maa jo saa endelig komme – kort eller længe som De vil – helst længe – vi er saa absolut kun henrykt over det – Huset her bliver kun saa altfor lidt beboet – og Huslejen er saa den Bog, der bliver skrevet i Stuen her.[4]

 

Kære Fru Bregendahl – mon De saa nu har forstaaet, De gör os en Glæde med at komme her – og lov os – at ordne med det alt sammen, som var det Deres eget – brug og tag hvad her er – flyt omkring – slaa söm ind – meget er her ikke – og meget trænger her f.Eks. til en Malersvend – det De indbydes paa er Egnen – Stilheden – Freden – alt det, vi ingen Skyld har i.

 

Tak for Indbydelse til at komme til Dem – men min Mand har bedt mig komme hjem – Onsdag – og noget tænker jeg på at göre det – ogsaa fordi, jeg sammen med min Mands Sösterdatter har bestemt at ville til Stævne paa Krabbesholm Höjskole nu först i August – den ny Skole skal der dröftes – var det mon ikke noget, der ogsaa frister Dem? – det begynder Mandag Kl. 9 – i ”Höjskolebladet” vil De kunne læse om det – har De ikke allerede gjort det – men De vil saa ogsaa forstaa, de Dage, der sidst i Ugen maa jeg hjem til min Mand, det var jo endda fristende nok at komme til Bregendahlgaard[5] – og nu da jeg alligevel mener at komme ad den Kant; – men mon vi ikke kunde træffes paa Krabbesholm?

 

         Jeg har da haft en Söndag heroppe helt ene med mine Böger – her har været Bygevejr – voldsomme Regnbyger – saa jeg har ikke haft Lyst at vove mig ud i Lyngen – og ingen af vore Venner paa den anden side Bakkerne har funden Vej herom – men Böger er godt – og de to jeg har været i idag saa sandelig nok værd at læse – M. Pontoppidan: ”Kildefrisk Liv” og saa 3die Bind af Bakkehus og Solbjerg – det Bind er jo saa helt om Sören Kirkegaard og hans Hjem.[6]

 

Men nu saa ikke mere, – næste Fuldmaane i Bakkerne – og ingensinde er Maaneopgangen saa skön som i August –

 

Kærlig Hilsen til Dem fra Deres Kaja Hansen Jacobsen

 

 

 [1] Datoen er tilføjet i en anden håndskrift, formodentlig Marie Bregendahls?

[2] ”Højhuset” var ægteparret Kaja og Niels Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker fra 1920’erne til billedhuggerens død i 1941, hvorefter det gik i arv til hans nevø, klarinettisten Aage Oxenvad.

[3] Sammen med Jeppe Aakjær fik Marie Bregendahl sønnen Svend Aakjær (1894-1963), der siden blev rigsarkivar.

[4] Det er uvist hvilken bog, der blev resultatet af opholdt i ”Højhuset”. Det var dog muligvis ”Med aabne Sind”, som der refereres til i brev af 22. december 1926.

[5] Her er tale om Marie Bregendahls barndomshjem, som hun tog efternavn efter – hun blev født Sørensen.

[6] ”Kildefrisk Liv” står ikke i Niels Hansen Jacobsens reoler på Vejen Kunstmuseum, men kan være udtaget af hans dødsbo eller foræret væk. På en af hylderne står Pontoppidans ”Det forjættede Land” fra 1892 i et eksemplar, der har tilhørt hans første hustru Gabriele.


Se originalbrevet her