Fredag 17.7.1926[1]

 

”Höjhuset”[2] pr. Sulsted.

        

Kære Fru Bregendahl.

         Tak for Deres Kort til os fra Verdensbyerne –

 

 

Blandt billedhuggerens gamle negativer er der ét, der er taget ved indvielsen i Kolding af mindestenen for dyrlæge J.J. Schmidt.

 

 

 [1] Brevkortet er adresseret til: Fru Marie Bregendahl / Ved Amagerport 3 / Köbenhavn, men overstreget og ændret til Fly Skive. Datoen er tilføjet i en anden håndskrift, formodentlig Marie Bregendahls?

Motivet på kortet er et foto af Niels Hansen Jacobsens skitse til monument i Kolding for dyrlæge J.J. Schmidt. Det blev indviet den 29. juni 1926 på Buen i Kolding, men blev ved en trafikregulering i 1960 flyttet til den nuværende placering på Kongebrogade. Læs mere om stenen her på hjemmesiden > NHJ > NHJ grav- og mindesten.

[2] For første gang i korrespondancen med Marie Bregendahl omtales sommerhuset ved det navn, som det fremover kendes ved. I Vejen boede Hansen Jacobsen, frem til han i 1924 flyttede ind på museet, i ”Hytten”, der var aftægtsbolig til hans barndomshjem, ”Gaarden”. Alle tre bygninger kendes fra en lille serie akvareller, som desværre ikke har nogen kunstnersignatur.


Se originalbrevet her


Postkortmotivet er skitsen til Hansen Jacobsens monument i Kolding for J.J. Schmidt.I billedhuggerens private fotografier findes også et foto, hvor man ser monument-skitsen fra siden.