24.6.26[1]

 

Kære Fru Bregendahl –

 

                      Saa hjertelig Tak for Deres smukke Brev fra Berlin – som vi ikke er fri for at have brugt til Höjtlæsning – De forstaar – alt De skrev, der vilde komme til Dem i det lille ensomme Hedehus i Lyngens brune Land;[2] – og nu Tak ogsaa for Hilsener fra den bedste By i Verden – som Niels siger Parish![3]

 

Paa Mandag tager vi saa mod Nord, – Niels har saa sandelig fortjent en Hviletid nu. –

 

                      Med de venligste

                      Hilsener fra os

                      Deres Kaja Hansen Jacobsen.

 

På den anden side af kortet:

af det sidste Kort saa vi rigtig, De nu var godt parat til at komme hjem igen; – se nu at være her i Bakkerne til næste Fuldmaane, – vi bliver her til den Tid – og saa staar Huset Dem aaben - - Jeg har lidt lidt Tid i Formiddag, men i Morgen skal jeg faa skrevet Brev til Dem med Oplysningerne om Sagerne her.

 

Vi er her paa 3die Uge – og har endda haft Vejr og Vind med os – endnu

Kaja Hansen Jacobsen

 

 

 [1] Datoen er tilføjet i en anden håndskrift, formodentlig Marie Bregendahls?

[2] Her henvises til Kaja og Niels Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker, som de har tilbudt Marie Bregendahl at bruge, når hun skal have ro til at skrive. Det omtales endnu ikke ved det navn, som det snart fik, ”Højhuset”.

[3] Efter at være blevet gift i 1891 drog Niels Hansen Jacobsen med sin første hustru, Anna Gabriele født Rohde, på dannelsesrejse gennem Tyskland til Italien og videre til Paris, hvor de formodentlig ankom i 1892. Hun talte og skrev fransk, hvilket har været dem en god indgang til ”de lokale”. De fandt sig så godt til rette, at opholdet varede i næsten ti år frem til hendes død i 1902.


Se originalbrevet her