Vejen – Fredag – 30.3.26[1]

 

Kære Fru Bregendahl –

Tak for Brev i Dag – og meget glad blev jeg ved Haab om at træffe Dem paa Krabbesholm[2], – til Möde ved Daubjerg Daas kan vi ikke komme – ellers Tak – Sösterdatteren og jeg kommer til Skive med Tog Söndag Aften ved Ni-tiden – Mödet begynder Mandag Morgen Kl.9. og er hele Ugen, – jeg kan nu kun faa min Mand til at lade mig være med den halve Tid - - jeg blev saa længe i de Bakker.[3] – Men saa maaske paa Gensyn paa Krabbesholm eller maaske allerede i Skive Söndag Aften – der er vist fra Höjskolen gjort Anstalter til, vi kan komme fra Toget lige derud.

                      De varmeste Hilsner

                      Fra os – Kaja Hansen Jacobsen

 

 [1] Brevkortet er adresseret til: Fru Marie Bregendahl / Fly / pr. Skive. Datoen er tilføjet i en anden håndskrift, formodentlig Marie Bregendahls?

[2] Her henvises til Krabbesholm Højskole, Skive, hvor Kaja Hansen Jacobsen øjensynlig skulle til møde med sin niece.

[3] ”Bakkerne” dækker over, at Kaja Hansen Jacobsen har opholdt sig i ægteparrets sommerhus, ”Højhuset” i Hammer Bakker nord for Ålborg – et sted, som Marie Bregendahl var bekendt med.


Se originalbrevet her