Kjære Fru Bregendahl.

 

Mange tak for Deres venlige brev, ak ja de har ret, jo ældre man bliver des flere af ens venner gaaer bort, hun var jo min bedste ven, ja det er tungt, at gå alene rundt i de stuer, hvor hver ting minder om hende. havde man ikke sit arbejde vilde det være umulig.

 

 

                      De venligste hilsener

                                            Deres hengivne N Hansen Jacobsen[1]

 

 

 [1] Niels Hansen Jacobsen har skrevet denne hilsen til Marie Bregendahl i forlængelse af sin hustrus død. Kaja Hansen Jacobsen blev født den 20.10.1882 og døde den 29.4.1928. På kortets forside er trykt hans tegning af skulpturen ”Morgenrøden” og derunder står i håndskrift: Minde over Kaja Hansen Jacobsen. Derunder er sat følgende rimede verslinjer af Grundtvig:

Mindet lader som ingenting,

er dog et lønligt Kildespring.

”Morgenrøden” rejste han på Holbæk Kirkegård over sin første hustru, og valgte år senere at støbe den samme skulptur til opstilling på sin anden hustrus slægtsgravsted på Vamdrup Kirkegård. Begge gravsteder kan ses her på hjemmesiden > NHJ > Grav- og mindesten. Kaja Hansen Jacobsen blev dog begravet på Vejen Kirkegård, hvor billedhuggeren satte en af sine karakteristiske tilhugne marksten. Ved hans død i 1941 blev hans navn pietetsfuldt føjet til i en skrift, der mimede den, der blev brugt i 1928.

  I Vejen Kunstmuseums fotosamling er der en gammel optagelse, hvor man ser de blomster, der er sat ved graven. Mellem de to syltekrukker synes at stå en af billedhuggerens egne krukker. Bemærk at stenens tekst er trukket op med hvidt, hvor vi i dag primært bruger sort. Fiskekrogs-afslutningen på nedstregerne i 1, 4 og 9 er næsten som signaturer for Niels Hansen Jacobsen.

 

Se originalbrevet her