Bakkerne

19 – 10 – 27.

Kære Fru Bregendahl –

         Nu er vi oppe i det lille ”Höjhus”[1] og har været her smaa tre Uger, – og har flere Gange talt om at ville sende Dem en Hilsen – og saa er det os, der idag faar Hilsen fra Dem! – Inspektören i Kunstforeningen skriver, at De har köbt en Drengemaske paa Udstillingen[2] – De er meget söd, er De i Sandhed, – og gid De maa faa glæde af det lille Ansigt. –

 

         Og hvordan lever De? Kommer ”Værket” snart – og hvordan med Rejsen? – kan en af Deres Rejser til Fly ikke gaa over Fredericia – Vejen – det var saa morsomt at have Dem i Ro der hos os nogle Dage – gör det engang lidt snart –

 

         Vi har haft det godt heroppe – haft H.V. Clausen[3] her, – og min Mand har modelleret ham; – han var morsom at have her, – elskelig og saa interessant og vidste saa meget at fortælle – han havde Billeder med fra sin Rejse i Grækenland og to Aftener læste han græsk Tragedie for os – ”Ion” af Euripides. – Han har lovet at ville skrive lidt om Bakkerne – det har han lovet Sagförer Olesen[4] for mange Aar siden, – saa han var jo ogsaa tilpas med nu at vandre rundt heroppe, – og Vejret var vi rigtig heldige med. – Gid De nu har det godt – og at vi snart maa se Dem – De bedste Hilsener til Dem fra os – Deres hengivne

 

         Kaja Hansen Jacobsen

 

Min Mand har travlt med at stöbe paa den ny Buste – saa det bliver kun mig, der faar skrevet – 

 

 

 [1]  ”Højhuset” var ægteparret Kaja og Niels Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker fra 1920’erne til billedhuggerens død i 1941, hvorefter det gik i arv til hans nevø, klarinettisten Aage Oxenvad.

[2] Kunstforeningen på Gammelstrand i København viste i 1927 en udstilling med Niels Hansen Jacobsens værker – primært keramiske skulpturer. Det er uvist, hvilken drengemaske Marie Bregendahl købte. Her ses et par eksempler på hans drengemasker – modellerne var mange forskellige, heriblandt børnene fra børnehjemmet i Vejen, hvor billedhuggerens ene søster var forstander. Her ses også et portrætfoto, hvor han sidder med en af de mange portrætmasker.

Kunstforeningen i København viste i 1927 en separatudstilling med værker af Niels Hansen Jacobsen. Blandt hans billedmateriale, der er bevaret, findes dette foto fra ovenlyssalen. Udstillingen bestod primært af keramiske skulpturer.

 [3] Hans Victor Clausen (14.1.1861 – 7.10.1937) var historiker. I 1878 blev han student i Odense, tog 1885 magisterkonferens i historie og knyttedes i 1887 til Frederiksberg Gymnasium. Størst betydning fik H.V. Clausen gennem sin indsats for den sønderjyske sag.

Ved Niels Hansen Jacobsens død blev hans private papirer tilintetgjort, men et stort billedmateriale har overlevet – dog desværre uden nogen form for påtegninger. Slægtninge har dog identificeret H.V. Clausen fotograferet under besøg i Hammer Bakker.


 Blandt billedhuggerens bevarede billeder er der en del, der knytter an til H.V. Clausen. Her ses portrættet, som Hansen Jacobsen udførte af ham og en række billeder, hvor han er gæst ved Højhuset. Fotografen er henholdsvis Kaja og den unge mand, der menes at være en af Clausens slægtninge.

[4] Anders Olesen (1854-1929) voksede op i Vrensted, hvor hans gravsted findes – en imponerende sten hugget af Niels Hansen Jacobsen, der til samme sted har leveret en gravsten over Anders Olesens bror. Ved Vrensted Kirke var Anders Olesen tiendeejer. I 1917 bad han Niels Larsens Stevns udføre alterbillederne over temaet Kristus i natlig samtale med Nikodemus – et motiv som Niels Hansen Jacobsens gode ven, maleren Axel Hou i 1904 udførte i to let forskellige versioner til henholdsvis Sct. Olai Kirke i Hjørring og til Gåser Kirke ved Ålborg. Da man i 1922 flyttede Vrensted Kirkes syddør, udførte Larsen Stevns en frescoudsmykning over døren, mens der udenfor blev opsat et relief af den gode hyrde udført af Joakim Skovgaard.
Anders Olesen blev i 1877 ansat hos en sagfører i Nørresundby og arbejdede sig gradvist op. Han var en vigtig del af den lokale bank og så som sit helt særlige projekt at opkøbe og tilplante Hammer Bakker. Samtidig var han byggemæcen og velgører. Han skænkede jord til Naturfredningsforeningen, til opførelse af Vodskov Skole og han stod for opførelsen af Vodskov Kirke, tegnet af Grundtvigskirkens arkitekt P.V. Jensen-Klint.

I 1928 udførte Niels Hansen Jacobsen en buste af sagføreren. I 1929 viste han på Den Frie ”En Havfrue med sine Unger”, midterfiguren i granit til et springvand til Olesens villa Møgelbjerg (senere hjem under åndsvageforsorgen) ved Vodskov. Samme år døde sagføreren. Springvandet blev siden nedtaget og ført til materialgården i Vejen. Det blev i 1980’erne opsat i anlægget i Bække, hvor det endnu står. Det er uvist hvornår Hansen Jacobsen udførte mindestenen over Anders Olesens bror Christopher, der var død i 1903. Ved sagførerens død udførte Hansen Jacobsen både hans gravsten og siden også en mindesten for ham i Bakkerne. På gravmælet symboliserede Hansen Jacobsen sagførerens flid ved bikuben og hans arbejde og kærlighed for Hammer Bakker ved granerne og de drivende skyer.

Af sin nevø, forfatteren Thomas Olesen Løkken, er sagfører Olesen portrætteret under den lidet flatterende titel ”Sagfører Sigerslet”.

 

 

Se originalbrevet her
 

Ved Vrensted Kirke står sagfører Olesens gravsten hugget af Niels Hansen Jacobsen, der i 1928 udførte et portræt af sagføreren, og satte siden også mindestenen i Hammer Bakker over Olesen.