Kære Fru Bregendahl - Hjertelig Tak for Brev og for Lyng – Ja! Det er den skönneste Blomst paa denne Jord – den er stillet i sort Jydepotte og staar paa Bordet i Dagligstuen her – Tak – men vi kan nok ikke komme derop mere iaar – Niels har travlt og maa have et Paar Ture til Sönderborg[1] – og jeg maa sige – det maa blive mod Syd vi vist helst maa fare, naar en lille Maaned igen kan tages fri. – Skriv efter Hunden hos Deres Broder – kan han ikke tage den med i Bilen – Og De maa vandre ud at se at söge Vennerne op – hermed et lille Rids – der er c. ½ times Gang baade til Schlichtskrulls og til Jens Lund og Fru Vige[2] – Fru S. skrev til mig hun vilde op til Dem – men Tiden er saa nok löben fra hende. – Gartneren maa De sagtens kunne faa til at tage Gröntsager – og en Fisk med fra Aalborg – han tager derind Lördag Form. har jeg forstaaet – Det var saa morsomt om De kunde komme om ved det saadan at De blev længe i det lille Höjhus – i hele den lille Verden deroppe Min Mand beder mig hilse Dem mange Gange – han taler om selv at ville skrive. – Kærlig Hilsen –

                      Kaja Hansen Jacobsen[3]

 

 

 [1] Niels Hansen Jacobsen var bl.a. i gang med at udføre Reimers-stenen til opstilling i Sønderborg. Den blev indviet den 26.11.1926.

[2] I Hammer Bakker har over tid boet en del forskellige kunstnere. Maleren J.C. Schlichtkrull (1866-1945) havde eget hus. Mod slutningen af sit liv, under 2. Verdenskrig, var han fastboende og døde deroppe. Blandt Niels Hansen Jacobsens efterladte fotografier er der et, hvor man ser Schlichtkrull som gæst i ”Højhuset”.

 

  I et af billedhuggerens gamle album findes dette billede, hvor maleren J.C. Schlichtkrull er på besøg i Højhuset. Det er desværre ikke dateret.


Billedhuggeren Jens Lund (1873-1946) og dennes hustru Agnes (1892-1946) fik fast sommerbolig i Hammer Bakker kort før Hansen Jacobsen. Familien Lund havde 1923-46 ”Valstedhus”, som de købte af maleren Johs. Resen-Steenstrup (1868-1921). I 1914 udførte Jens Lund et portræt i moseeg af Niels Hansen Jacobsen. Busten blev på opfordring fra Vejen Kunstmuseums bestyrelse i 1934 af Ny Carlsbergfondet skænket til museet. Familien Lund ejede en af Niels Hansen Jacobsens store liggende kaniner i glaseret stentøj. Det er muligvis deres udgave, som Vejen Kunstmuseum i 2008 erhvervede på auktion. inv. VKV 1630.

Marianne Vige var bosat i Hammer Bakker og var enke efter maleren Jens Vige (1864-1912). Det er muligvis hende, der ses yderst til venstre på et af Niels Hansen Jacobsens fotos fra Hammer Bakker.

I et af billedhuggerens album findes dette udaterede foto af tre børn og en kvinde ude til venstre. Hun er måske Marianne Vige.  
 

En tid i 1910’erne drev hun, sammen med maleren Resen-Steenstrups hustru, kunsthandel i København, hvor de bl.a. forhandlede Niels Hansen Jacobsens keramik.

Vejen Kunstmuseum har en samling af Jens Viges malerier, heriblandt hans selvportræt fra 1905. I Hansen Jacobsens stue i den nordlige ende af museet hænger en natlig skildring fra 1909 af månen over Slettestrand. Maleriet har formodentlig tilhørt billedhuggeren.

[3]Brevet er kun forsynet med årstallet 1926, men da Kaja Hansen Jacobsen referere til tilsendt lyng og naboer mod nord, må Marie Bregendahl formodes endnu at opholde sig i ægteparret Hansen Jacobsens sommerhus i Hammer Bakker, hvor forfatteren var i september 1926.

 


Se originalbrevet her