Vejen 5 – 9 – 26 –

 

Kære Fru Bregendahl –

 

         Ja! hjertelig Tak for Brev til os – og for Tilsendelse af lidt af Havens Frugter. Det Træ skal nok blive godt engang – nu maa De da endelig tage Æblerne, kan de anvendes – og hvis De da er i det lille Höjhus endnu – og saa lad S.P.[1] lukke Huset af efter Dem – og tage Skinke og hvad ellers der er – Hermed lidt Billeder til Dem – hvis De nok engang vil sende en lille Hilsen med det Hedehus paa – og saa kære Fru Bregendahl tag derop naar som helst De har Lyst – tag et dejligt Menneske eller to med derop – ganske som De vil – i Atelieret kan der jo stilles en Seng – det vil kunne blive hyggeligere end Gæsteværelset - - har De set Petroleumsovnen – i Atelierbygningen – og Bilæggerovnen er ogsaa god til at varme – Varme skal til – Kulde tager Charmen af alt –

 

Godt De fandt over til Lunds[2] – gaa nu til dem – Fru L. kan Deres Böger – og holdt af dem – sagde hun jo. –

 

Niels har det godt – han er lige bleven færdig med en Buste – og slap saa fint fra det det er saa lig – saa ”lig –” sagde hans Enke – saa det kan jo ikke være bedre – og den virkede meget smuk og gav Indtryk af en dygtig og betydelig Personlighed.

 

Gid De saa nu har det godt – og Tak for Brev til os – Deres hengivne

Kaja Hansen Jacobsen

 

 

 [1] Søren Peter Nielsen var Kaja og Niels Hansen Jacobsens alt-mulig-mand ved ”Højhuset”.

[2] Her er tale om billedhuggeren Jens Lund (1873-1946) og dennes hustru Agnes (1892-1946), der fik fast sommerbolig i Hammer Bakker kort før Hansen Jacobsen. Familien Lund havde 1923-46 ”Valstedhus”, som de købte af maleren Johs. Resen-Steenstrup (1868-1921). I 1914 udførte Jens Lund et portræt i moseeg af Niels Hansen Jacobsen. Busten blev på opfordring fra Vejen Kunstmuseums bestyrelse i 1934 af Ny Carlsbergfondet skænket til museet. Prisudspillet havde været 2.500 kr. Familien Lund ejede en af Niels Hansen Jacobsens store liggende kaniner i glaseret stentøj. Det er muligvis deres udgave, som Vejen Kunstmuseum i 2008 erhvervede på auktion. inv. VKV 1630.

 

Denne vædderkanin har Niels Hansen Jacobsen udført i glaseret stentøj. Skulpturen er i 2008 købt til museets samling. Dette eksemplar kan have tilhørt billedhugger Jens Lund og hans familie. Inv. VKV 1630.
 


Se originalbrevet her