/9 1926[1]

 

Kære Frue – Jeg har da faaet saadan en Lyst til at faa Tyttebær fra Bakkerne –

jeg véd Jörgen Jörgensens Kone – Stedet lige Syd for ”Höjhuset” plukker – og gör det saa omhyggeligt – mon hun vil indlade sig paa at sende nogle herned – 5 – 10 kg, – Vil De ikke selv have nogle hos hende? – og vil De maaske saa snakke med hende om os. – Jeg har hört Thomas Olesen[2] bor hos Fru Vige[3], – Det er ikke langt fra Jens Lund[4] – Venlig Hilsen fra os – Kaja HJ[5]

 

 

 [1] Datoen er tilføjet i en anden skrift – formodentlig Marie Bregendahls?

[2] Thomas Olesen Løkken (1877-1955) var nevø til sagfører Olesen (1854-1929), der gradvist opkøbte og tilplantede Hammer Bakker. Nevøen gav i 1943 et lidet flatterende posthumt portræt af onklen i bogen med den sigende titel: ”Sagfører Sigerslet”.

[3] Marianne Vige var bosat i Hammer Bakker og var enke efter maleren Jens Vige (1864-1912). En tid i 1910’erne drev hun kunsthandel i København, hvor hun bl.a. forhandlede Niels Hansen Jacobsens keramik. Hendes far var højskoleforstander i Brønderslev. Tæt derpå blev Thomas Olsen Løkken født og voksede op – mon de kan have kendt hinanden gennem højskolen? En anden mulighed er deres fælles bekendt, sagfører OIesen.

Vejen Kunstmuseum har en samling af Jens Viges malerier, heriblandt hans selvportræt fra 1905. I Hansen Jacobsens stue i den nordlige ende af museet hænger en natlig skildring fra 1909 af månen over Slettestrand. Maleriet har formodentlig tilhørt billedhuggeren.

[4] Billedhuggeren Jens Lund (1873-1946) og dennes hustru Agnes (1892-1946) fik fast sommerbolig i Hammer Bakker kort før Hansen Jacobsen. Familien Lund havde 1923-46 ”Valstedhus”, som de købte af maleren Johs. Resen-Steenstrup (1868-1921). I 1914 udførte Jens Lund et portræt i moseeg af Niels Hansen Jacobsen. Busten blev på opfordring fra Vejen Kunstmuseums bestyrelse i 1934 af Ny Carlsbergfondet skænket til museet. Prisudspillet havde været 2.500 kr. Familien Lund ejede en af Niels Hansen Jacobsens store liggende kaniner i glaseret stentøj. Det er muligvis deres udgave, som Vejen Kunstmuseum i 2008 erhvervede på auktion. inv. VKV 1630.

[5] Brevkortet er adresseret til: Fru Marie Bregendahl / ”Höjhuset” – / Hammer Bakker / pr. Sulsted / Vendsyssel

 


Se originalbrevet her