Samlingens tilvækst 2013

Øverst står her de værker, der senest er kommet til samlingen
Registrering og tekster: Museumsleder Teresa Nielsen
Fotografering, hvor ikke andet er nævnt: Museets forvalter Frederik Madsen


 

Elise Konstantin-Hansen (1858-1946)

Kalke til kanintæppe. Udateret (1900)

Blyant på tyndt kalkerpapir. H 298, B 456 mm

Papirer et let krøllet for neden og i højre side, men i god stand.

Inv. VKV 2666. Overdraget som gave sensommeren 2013 fra en af kunstnerens efterkommere.

Motivet svarer til højre side af det aflange tæppet, der findes på Designmuseum Danmark, (inv. 2550) – vist på Vejen Kunstmuseums Elise Konstantin-Hansen-udstilling i 2007. Tæppet er gengivet på side 51 i Charlotte Paludans bestandskatalog ”Vævekunst – dansk håndvævning i det 20. århundrede”, udgivet af museet i 2003. Motivet er en flok rødøjede, hvide kaniner, der gnaver løs mellem kålstokke. Kompositionen er i det store hele spejlet omkring midteraksen, men der er minimale afvigelser, som måden kaninerne holder deres ører og poter. Tæppet menes at være fremstillet på bestilling fra Kunstindustrimuseet til dets stand på Verdensudstillingen i Paris 1900. Tæppet blev formodentlig vævet af kunstnerens søster, Kristiane Konstantin-Hansen, der med M.G. Bindesbølls datter, Johanne, i årene 1873-1903 drev ”Den Konstantin-Hansen-Bindesbøllske Broderiforretning”, kaldet ”Boden”.

Kalken er kommet til som gave fra samme giver som inv. 2653A-L og 2654. Se også inv. VKV 2635.  

 

 
 

 

Erik Heide (født 1934)

Udkast til rundkørsler. 2003

Rundkørsel 1. Model af pap, gips og stenfragmenter. H 7, dia. 42,5 cm

Under bunden med tuds(?): Erik Heide / 2003 / ”Vejen”

Påklæbet tekst: ”Rundkørsel nr. 1. Placeres i rundkørsel ved Esbjergvej. Grøn natursten som brydes i Lapland. De højeste tre sten er ca. 3 meter høje. Bund i rundkørslen er græsbelægning. Stenopsætningen giver associationer til gamle tingsteder og markerer samtidig indgangen til et samlingssted, byen Vejen. Modellen er udarbejdet af Erik Heide.”

På den let krummede høj går tre spiralbevægelser ind mod midten i form af rækker af hugne steler - fra små yderst til høje inderst.

Inv. VKV 2665A. Modellerne er i sommeren 2013 overdraget til Vejen Kunstmuseum fra UdviklingVejens kontor i Rødding.

De fire rundkørselmodeller 2665A-D er et projekt, der blev til i 2003 på initiativ af erhvervschef Tove Gæmelke i dialog med Vejen Kunstmuseum, der pegede på billedhugger Erik Heide. Ideen var at skabe skulpturer i rundkørslerne med tilknytning til områdets gamle vejhistorie, tagpap- og asfaltproduktionen. Tanken var at interessere det lokale tagpap og asfalt firma Phønix i at gå ind som sponsor. Firmaet blev dog opkøbt af udenlandske investorer og havde ikke længere den lokale tilknytning, der kunne tale for et særligt engagement i Vejen. 

Rundkørsel 2. Model af pap, gips, flamingo, tagpap og stenfragmenter. H 6, dia. 42,5 cm

Påklæbet tekst: ”Rundkørsel nr. 2. Placeres i de 2 rundkørsler ved motorvejsafkørslerne 67 og 68. Ved at vælge den samme skulptur i de 2 rundkørsler skabes et genkendelsesmoment. Der anvendes asfalt sammen med grønne natursten. Her er det relationerne til asfalt produktione i Vejen, der er inspirationskilden. Selve formen symboliserer vækst og grøde med vulkanagtig kraft. 4 x 4 meter.”

På den let krummede høj ligger midt for fire mod midten let kippede kvadrater med grønne natursten hobet op i midten.

Inv. VKV 2665B. Modellerne er i sommeren 2013 overdraget til Vejen Kunstmuseum fra UdviklingVejens kontor i Rødding – se omtale ved inv. VKV 2665A. 

Rundkørsel 3. Model af pap, gips, flamingo og tagpap. H 4,5, dia. 42,5 cm

Under bunden med tuds(?): Erik Heide / 2003 / ”Vejen”

Påklæbet tekst: ”Rundkørsel nr. 3. Placeres ved rundkørsler Sdr. Ringvej. Underlaget er græsbelægning. Skulpturen etableres som en ren asfaltkonstruktion i form af en spiralfigur. Højde 1 m, bredde 3 m. 80 løbende meter. Asfalten er et symbol på Vejen’s eksistensgrundlag gennem flere generationer. Modellen er udarbejdet af Erik Heide.”

På den let krummede høj snor en spiral sig ind til/ud fra midten ved udkanten en asfaltcirkel.

Inv. VKV 2665C. Modellerne er i sommeren 2013 overdraget til Vejen Kunstmuseum fra UdviklingVejens kontor i Rødding – se omtale ved inv. VKV 2665A.

 

 

Rundkørsel 4. Model af pap, gips, flamingo og grønt stenstykke. H 6, dia. 42,5 cm

Her er hverken påklæbet tekst eller tekst under bunden. Midt på den let krummede høj er der en skråt afskåret cirkulær form i grøn sten omgivet af 11 sort blomsterbladsformer, der var tænkt udført i asfalt.

Inv. VKV 2665D. Modellerne er i sommeren 2013 overdraget til Vejen Kunstmuseum fra UdviklingVejens kontor i Rødding  – se omtale ved inv. VKV 2665A.

  

 

Valdemar Petersen (1899-1991)

Studie af to kysebagstykker. 1915

Blyant og gouache på papir. H 35,1, B 43,1 cm

F.n.t.h. med blyant: Valdemar Petersen / 1915

F.o.t.v. stemplet: Kolding / tekniske Selskabs / Skole

Inv. VKV 2664. Gave fra Martha Larsen forsommeren 2013

Se omtale af inv. VKV 2660 

 

Valdemar Petersen (1899-1991)

Studie af en kyses bagstykke. 1915

Blyant og gouache på papir. H 34, B 26,8 cm

F.n.t.h. med blyant: Valdemar Petersen / 1915

En del tegnestiftshuller og afrevne hjørner for oven

Inv. VKV 2663. Gave fra Martha Larsen forsommeren 2013

Se omtale af inv. VKV 2660 

 

Valdemar Petersen (1899-1991)

Studie af en kyses bagstykke. 1915

Blyant og gouache på papir. H 32, B 24,8 cm

F.n.t.h. med blyant: Valdemar Petersen / 1915

F.n.t.v. stemplet: Kolding / tekniske Selskabs / Skole

Tegnestiftshuller i de to øverste hjørner

Inv. VKV 2662. Gave fra Martha Larsen forsommeren 2013

Se omtale af inv. VKV 2660 

 

Valdemar Petersen (1899-1991)

Studie af en stær. 1916

Blyant og gouache på papir. H 37, B 26,8 cm

Med blyant under gren: Valdemar Petersen / 1916

F.n.t.v. stemplet: Kolding / tekniske Selskabs / Skole

Inv. VKV 2661. Gave fra Martha Larsen forsommeren 2013

Se omtale af inv. VKV 2660 

Valdemar Petersen (1899-1991)

Registreringsstudie af almuefad. 1915

Gouache på papir. H 31,9 B 30,5 cm

Med blyant f.n.t.h.: Valdemar Petersen 15

F.n.t.v. stemplet: Kolding / tekniske Selskabs / Skole

Inv. VKV 2660. Gave fra Martha Larsen forsommeren 2013

I midten tydeligt spor efter brug af en passer. I tre hjørner spor efter tegnestifter samt nede til venstre for midten.

Inv. VKV 2660-2664 er alle fem eksempler på den type kopieringsopgaver, som Valdemar Petersen udførte under sin uddannelsestid på Teknisk Skole i Kolding, hvorfra han fik sit svendebrev som maler. Han boede en tid i København, siden Århus og de sidste 25 år af sit liv i Kolding. Han levede af at undervise og udstillede lejlighedsvis sine malerier.

Valdemar Petersen var født og opvokset i Holsted og knyttede sidst i livet nære kontakter til Vejen Kunstmuseum og den daværende leder Svend Holm Larsen (1926-2004, giverens ægtefælle, se inv. VKV 2645). Da Valdemar og Esther Petersen var barnløse, besluttede de, at deres midler skulle gå til oprettelse af et legat, der fortsat er knyttet til museet og uddeles hvert andet år.


 

 

Anna E. Munch

Exlibris A. Munch. Udateret

Blyant og dækhvidt på grågrønt papir klæbet på hvid karton. H. 12,5, B 8,8 cm

For oven skrevet med gotiske typer: : Ex Libris :

For oven skrevet med gotiske typer: : A: Munch :

Inv. VKV 2659. Dukkede i august 2013 op i materiale fra Vejen Kunstmuseums 1997-Anna E. Munch-udstilling.

Dette exlibris har Anna E. Munch udført til sin mor Amalia Munch, der var gift med den norske digter og forfatter Andreas Munch. Moderens rejsebreve fra den dannelsesrejse, som hun i 1890’erne drog på med sine to døtre – Helga, der skulle være fotograf, og Anna, der skulle uddannes til maler – har været vigtige bidrag til at forstå Anna E. Munchs baggrund og giver et levende tidsbillede. I forlængelse af udstillingen er der på museet opbygget en samling af kunstnerens værker. Familien kom under ophold i Paris i nær kontakt med Niels Hansen Jacobsen og dennes første hustru Anna Gabriele.


 

 

Christopher Dresser (1834-1904) / Linthorpe Pottery

Drejet og deformeret vase. Udateret

Glaseret lertøj. H 9, dia. 9,3 cm

I bunden stemplet sammenslynget HT (Henry Tooth) samt Chr. Dresser

Inv. VKV 2658. Erhvervet på Blairmann & Sons stand på TEFAF-messen i Maastricht den 17. marts 2013.

Krukken er erhvervet for at illustrere, at Niels Hansen Jacobsens afsøgning af lerets muligheder i fordrejning af formerne – se eksempelvis inv. VKV 320 og 1251 – hører til i en større sammenhæng. Som Christopher Dresser til Linthorpe Pottery tegnede oplæg til disse virtuost udførte foldninger af leret, drejede og deformerede George E. Ohr (1857-1918), kaldet ”The Mad Potter of Biloxi Mississippi” mængder af i dag ubetalelige krukker. Dresser-krukken er erhvervet i forlængelse af at en fordrejet krukke fra Royal Doulton (inv. VKV 2530) i 2012 kom til museet og illustrerer samme tendens til at afsøge materialets muligheder.  


 

 

Thomas L. Jørgensen (1913-1977)

Kvinde i landskab. (1973)

Olie på groft lærred. 70 x 90 cm

Signeret f.n.t.h. sammenslynget TJ.

Bag på lærredet malt med sort: KVINDE I LANDSKAB – 73. TJ.

Inv. VKV 2657. Købt hos auktionshuset i Hørsholm den 21. sept. aukt.nr. 427.

Se omtale af inv. VKV 2656

 


 Thomas L. Jørgensen (1913-1977)

Kappekvinde mellem mure VII. 1971

Olie på groft lærred. 100 x 60 cm

Signeret f.n.t.h. sammenslynget TJ.

Bag på lærredet malt med sort: KAPPEKVINDE MELLEM MÜRE VII – 71. TJ.

Nyere skade på lærredet t.h. midtfor

Inv. VKV 2656. Købt hos auktionshuset i Hørsholm den 21. sept. aukt.nr. 415.

Kolding maleren Thomas L. Jørgensen er på initiativ af museumsleder Svend Holm Larsen repræsenteret med en række værker på Vejen Kunstmuseum. Han var en tid bosat i Vejen, hvor han boede i ”Hytten”, der tilhørte billedhugger Niels Hansen Jacobsen, og havde været hans hjem til han i 1924 flyttede ind i sin bolig på museet. Th. L. Jørgensen var uddannet møbelpolstrer og selvlært som maler. Han kom til at leve af sin kunst suppleret med andre ansættelser i formidling af kunstens verden – som rejseinspektør for Sammenslutningen af danske Kunstforeninger, og 1968-1977 som leder af Kolding Kunstforenings kunstsamling. og udstillede for første gang i Vejen i 1936 – formodentlig på initiativ af Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Året efter hans død vistes på Vejen Kunstmuseum en retrospektiv udstilling af hans værker.

Thomas L. Jørgensen er repræsenteret med en række værker på Trapholt i Kolding i Vejen Kunstmuseums samling med bl.a. det tredelte maleri ”Strandvaskeren I-III” fra 1956 – måske et motiv han havde fundet under sin rejse til Portugal. De sortklædte enker synes at have passet godt ind i hans univers at monumentalt enkle skildringer af tunge, mørke alvorlige skikkelser i, som dem, der også ses på inv. VKV 2656 og 2657, der pludselig dukkede op på auktion. For beskedne summer er de kommet til samlingen til dokumentation af denne usædvanlige kunstner, der virkede her på egnen.

I den ene af Niels Hansen Jacobsens stuer hænger Th. L. Jørgensens lyse, lette maleri udført nede ved Hytten, hvor man ser billedhuggerens i dag forsvundne ”Huggehus”, hvor han i læ for vejr og vind kunne stå og hugge sine grav- og mindesten.


 

Bjørn Wiinblad (1918-2006)

Kalabasformet vase. Udateret

Glaseret lertøj med bemalet dekoration. H 17,9, dia. 11,4 cm

I bunden stemplet Nymølle med krukkemærke. Med brun pensel W Et lille afslag ved mundingen

Inv. VKV 2655. Købt hos auktionshuset i Hørsholm den 21. sept. aukt.nr. 160.

Vasen er erhvervet som et godt eksempel på, hvad Wiinblads producerede hos Nymølle. Værkstedet er endnu kun ringe belyst, men værker herfra er dukket op i forbindelse med Vejen Kunstmuseums dokumentation af Arne Bangs virke. Dennes bror, Jacob E. Bang, var en tid leder hos Nymølle, hvortil han i 1946 knyttede Bjørn Wiinblad, hvis dekorative talent han havde øje for. Wiinblad oprettede siden også eget keramisk værksted og fik siden en enorm produktion især til det tyske marked gennem Rosenthal-fabrikken.

Vasen er det første Wiinblad-værk i samlingen. Han var i 2001 udlåner til museets Gutte Eriksen-udstilling og i kataloget er gengivet et stel med taljeret kande – lidt i slægt med denne vase – som han lavede sammen med Gutte Eriksen.

Museet købte i 2014 Gutte Eriksens udgave af den omtalte kande - se inv. VKV 2672 a+b under samlingstilvækst 2014.

Vasens mønsterdekoration er lagt på en tyk, hvid bund med grønt optegnede ovaler med mindre ovaler indeni og gul udfyldningsfarve. Indimellem er der små dekorative former og for neden en slag ”kvaster”.

Skulle der være besøgende på hjemmesiden her, der ved noget om keramikproduktionen hos Nymølle, hvor bl.a. også Gunnar Nylund og Axel Brüel havde deres virke, må de meget gerne kontakte Vejen Kunstmuseum på: museum@vejenkom.dk. På forhånd tak.   

Sigurd Konstantin-Hansen (1850-1938)

Broderimønster med nisse. 1894

Malet med rødbrun på milimeterpapir. H 16,9, B 23,9 cm

I nederste venstre hjørne er trykt: No 1.

På bagsiden f.n.t.v. håndskrift i sort blæk: S. Constantin-Hansen / Jernved 1894.

Inv. VKV 2654. Gave fra Konstantin-Hansen efterkommer, fredag den 4. oktober 2013

Mønsteret er kommet til museet som gave sammen med inv. VKV 2653A-L. Sigurd Konstantin-Hansen var søn af guldaldermaleren Constantin Hansen og bror til Elise Konstantin-Hansen. Indledningsvis søgte han kunstnervejen som maler, men blev uddannet teolog og virkede som præst, blandt andet på Venø, som blev en af søsterens yndede steder at male fugle. Slægtens dekorative evner ses klart i broderimønsteret. Om motivet har været tænkt til søsteren Kristianes broderiforretning ”Boden” er uvist. Se også inv. VKV 2635.  

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L
 

Boden

Broderimønstre. Udaterede

2653A Mønsterbort. Udateret

Akvarel på millimeterpapir opklæbet på karton

Karton: H 100, B 149 mm. Millimeterpapir: H 72, B 118 mm

På kartonens forside under mønster med blyant: Dukagang(?)

På bagsiden med blyant: 1 Kr / Det halve godtgøres ved Tilbagelevering

Stemplet: K. Konstantin-Hansen & I. Bindesbøll / Østergade 501. Kjøbenhavn K

2653B Mønsterbort (løbende hund). 1896 (?)

Akvarel på millimeterpapir opklæbet på karton

Karton: H  69, B 91 mm. Millimeterpapir: H 71, B 49 mm

På bagsiden med blæk: 80 ore / Det halve godtgøres ved Tilbage. / levering

Stemplet: K. Konstantin-Hansen & I. Bindesbøll / Østergade 501. Kjøbenhavn K /

f.n.t.h. med blyant: 16/10 96 – formodentlig en datering

2653C
Studie til mønsterhjørne. Udateret

Akvarel på millimeterpapir. H 273, B 280 mm

På forsiden for oven med blyant: 2 Figurer paa den ene Led 4 paa den anden

I margin t.h. noteret 160 / 240
2653D Studie til mønsterhjørne. Udateret

Akvarel og blyant på millimeterpapir. H 177, B 437 mm

På forsiden for neden med blækt: Den blaa Stjerne er vist ikke saa god som den anden. / sort Frynse

På arket er der en del talnotater og en angivelse af mønsterets midte og alternative løsninger på blomsterelementet.2653E Studie til mønsterhjørne. Udateret

Sort og rødbrun akvarel og blyant på millimeterpapir. H 185, B 209 mm

Med blyant antydet Midte2653F
Studie til mønster – vævning(?). Udateret

Akvarel og blyant på millimeterpapir. H 350, B 217 mm2653G Studie til mønstre. Udateret

Afrevet blåtonet akvarel og gouache på millimeterpapir. H 135, B 215 mm

Til venstre bånd med mønster. I højre hjørne mønster med granatæble og blomst2653H Studie til mønstre. Udateret

Afrevet blåtonet akvarel, gouache og blyant på millimeterpapir. H 165, B 173 mm

Et hjørne af et større kantet mønster

Verso blyantstegning af en stjerneform og et blad2653I Studie til mønstre. Udateret

Afrevne blåtonede mønstre samt et blå-rød-hvidtonet mønster i akvarel, gouache og blyant på millimeterpapir. H 179, B 188 mm

En mængde mindre mønsterfragmenter bl.a. med stjernemotiv

Verso løs blyantstegning af et hjørne med krydsende bort

2653J Studie til mønstre. Udateret

Afklippet og delvist afrevet hjørne med blåtonede mønstre samt et blå-rød-hvidtonet mønster i akvarel, gouache og blyant på millimeterpapir. H 162, B 198 mm

I venstre side to blå mønstre i hjørnet til højre rødt og blåt mønster på den hvide bund2653K Studie til mønstre. Udateret

Afklippet og delvist afrevet hjørne med rødtonede mønstre samt et blå-rød-hvidtonet mønster i gouache på millimeterpapir. H 148, B 330 mm

I venstre hjørnet mønster i blå-rød-hvid. Mod højre røde mønstre og yderst til højre stjerneblomster i rød og blå.2653L Studie til mønstre. Udateret

Afklippet og delvist afrevet hjørne med blå-rød-hvidtonede mønstre i gouache på millimeterpapir. H 162, B 276 mm

Stjerne og korsformede mønstre.

Inv. VKV 2653A-L. Gave fra en Konstantin-Hansen efterkommer, fredag den 4. oktober 2013

Samlingen af mønstre er kommet til Vejen Kunstmuseum som gave, da giveren hørte om museets ønske om at forfølge kunstbroderiet i forlængelse af Elise Konstantin-Hansen og Susette Holtens indsats på feltet og arbejdet med at forfølge de historiske tråde tilbage til den broderiforretning, som Kristiane Konstantin-Hansen skabte sammen med Johanne Bindesbøll (Thorvald Bindesbølls søster) og Anna Sarauw Kunstbroderiforretningen Konstantin-Hansen, Bindesbøll & Sarauw i daglig tale kaldet Boden i København (1873-1903). Se også inv. VKV 2635.

 


Elisabeth Feveile (1869-1949)

Vase. Udateret

Glaseret lertøj. H 18,2 cm, dia. 11,8 cm

I bunden stemplet i krukkeform: JPD – Jysk Pottermageri, Dalbyover. Indridset 34 og g

Små afslag på mundingen og et enkelt sted på maven.

Inv. VKV 2652. Gave den 6. oktober fra Marie Hagedorn.

Krukken er kommet til museet som gave fra et barnebarn af kaptajn Jeppe Th. Hagedorn (1851-1929) og hustru Marie, der omkring 1905 opførte Villa Rødsten i Hellerup tegnet af P.V. Jensen-Klint. Både arkitekten og bygherren stod som Niels Hansen Jacobsen højskolen nær.

Elisabeth Feveile var stort set ubeskrevet, da Vejen Kunstmuseum omkring 2003 på et tip fra Mogens Bencard begyndte at samle viden om hendes værk og fik kontakt til en af hendes efterkommere, der har foræret museet en samling af hendes værker samt et keramisk fad af arkitekten Carl Petersen. En tid sigtede han mod et samarbejde med Feveile. Hun startede sit værksted i Dalbyover ved Hadsund, men flyttede siden til Skagen med din mand, der blev læge i byen. Dér fortsatte hun produktionen og en del af hendes keramik findes rundt om i Anna og Michael Anchers Hus.

Krukken er et fint supplement til museets samling. Den er jævnt gulglaseret og der er enkelte blomsterformede indridsede dekorationer med lette begittede forhøjninger og en grøn tone, der er løbet en del.

 


Johannes C. Bjerg (1886-1955)

Rosseherre. 1915

Bronze på stensokkel. Sokkel: 6,1 x 10,5 x 10,5. Skulpturen: 33,5 x 11,5 x 9,3 cm

Indridset på hendes ståflade: J. Bjerg 1915

Skulpturen bærer ikke støbemærke

Hendes venstre arm har været brækket og er limet. Under bunden klistermærke fra Hellerup Flytteforretning med angivelse af ejeren: Per Lindqvist, Strandvejen 140, Hellerup

Inv. VKV 2651. Erhvervet den 24. september 2013 på Bruun Rasmussen aukt. 842, kat. nr. 680 med støtte fra Augustinusfonden

I 1991 afholdt Vejen Kunstmuseum sammen med Kunstmuseet Køge Skitsesamling den første udstilling med fokus på billedhuggeren Johannes Bjergs ungdomsværk fra 1910’erne. Den blev vist i Vejen fordi Bjerg var født og opvokset i Ødis, mellem Vejen og Kolding og fordi venskabet var tæt mellem ham og Niels Hansen Jacobsen. Denne var Bjerg slægtsmæssigt forbundet med i sit første ægteskab med Sigrid.

I 1998 erhvervede Vejen Kunstmuseum fra en af Bjergs døtre en samling af hans statuetter og portrætter især fra 1910’erne. Disse værker er alle i gips og blev med erhvervelsen af ”Rosseherre” for første gang suppleret med et værk i bronze. Vejen Kunstmuseum har 16 af de 88 Bjerg-værker, der er registreret i Kunstindex Danmark (www.kid.dk). I begyndelsen af 1910’erne var Bjerg en tid bosat i 13, rue Ravignon som nabo til bl.a. Picasso og den spanske billedhuggere Agero. Statuetten er blandt de bedste eksempler på, hvordan Johannes Bjerg i de strømlinede former ramte tidsånden som andre af hans samtidige kolleger såsom den polsk-amerikanske billedhugger Elie Nadelmann (1882-1946).

 


 

 

Holger Wederkinch (1886-1959)

Okse og ulv. 1931

Lueforgyldt bronze. H. 51,7 x 40,5 x 28,5 cm

På den indbyggede sokkel/plint er der i en indridset kasseform ridset: Wederkinch / 1931. Under kasseformen indridset: Expl. No. 2

Skulpturen bærer umiddelbart intet støbemærke – måske fjernet tekst ved nederste kant?

Inv. VKV 2650. Erhvervet den 24. september 2013 på Bruun Rasmussen aukt. 842, kat. nr. 828

Skulpturgruppen er købt på auktion og delvist finansieret med frivillige bidrag fra museets gæster lagt i indsamlingsbøssen i Skulptursalen. Holger Wederkinch er som Johannes Bjerg, Einar Utzon-Frank og Jean René Gauguin blandt Danmarks mest virtuose art-deco billedhuggere, men er aldrig blevet skrevet ind i den danske skulpturhistorie. Som en persona non grata har Wederkinch hidtil kun været repræsenteret med et enkelt værk i dansk museumseje, statuetten ”Sokrates”, som Vejen Kunstmuseum i 2009 købte på auktion. I det offentlige rum står på Langelinie-kajen i København hans skulpturgruppe af en isbjørn med sine unger og på Bir-Hakeim-broen i Paris kan man se hans store stiliserede skulpturgruppe af Jean d’Arc til hest. Om Holger Wederkinch er der endnu hverken lavet en udstilling eller skrevet en bog. Vejen Kunstmuseum har 13 af søsteren Erna Wederkinchs skulpturer og malerier. De kom i 1975 til samlingen som en testamentarisk gave.
 

 

Elise Konstantin-Hansen

Fra Naxos Grækenland. (1895)

Olie på lærred. H 34 B 48,5 cm

Signeret f.n.t.v. EKH – en af de mange sent påførte signaturer

På blændrammen med blæk: fra Naxos Grækenland. Med blå kuglepen: 1895. Med blyant bag på lærredet: fra Naxos Grækenland. På blændrammen med sprittusch: Elise Konstantin-Hansen. Med sprittusch på rammen: Lars P. Lund, Egtved

Inv. VKV 2649. Erhvervet på EK-H-udstillingen i Det Gamle Borgerhus, Helligkorsgade, Kolding (16.8.-8.9.2013) kat. nr. 32

Maleriet er ifølge en tekst på blændrammen udført på den græske ø Naxos, hvor Elise Konstantin-Hansen var i 1895 sammen med Niels og Ingeborg Skovgaard. De var blevet gift den 24. oktober 1894 og var på en længere bryllupsrejse.

Dyr har altid været nogle af Elise Konstantin-Hansens yndede motiver – senere i livet blev hun særlig kendt for sine skildringer af fugle. Skildpadderne må have syntes hende ret eksotiske og er her gengivet næsten svævende i det klare vand.

Maleriet er et godt supplement til museets præsentation af værker af kvindelige kunstnere fra Niels Hansen Jacobsens tid. Elise Konstantin-Hansen er endvidere repræsenteret i samlingen med nogle keramiske værker og et par broderede puder, der har fået plads i billedhuggerens sofa i den nordlige ende af museet.

 


 

Elise Konstantin-Hansen

Landskab. Udateret

Olie på lærred på finerplade. H 29, B 33,6 cm

Signeret f.n.t.v. EKH – en af de mange sent påførte signaturer

Inv. VKV 2648. Erhvervet på EK-H-udstillingen i Det Gamle Borgerhus, Helligkorsgade, Kolding (16.8.-8.9.2013), kat. nr. 52

I forbindelse med Kolding Kunstforenings 2013-udstilling af Elise Konstantin-Hansens værker fik Vejen Kunstmuseum mulighed for at erhverve det lille landskab, der desværre er udateret. I sin enkelhed minder det om nogle af Ejnar Nielsens landskaber. Ham skrev Elise Konstantin-Hansen i 1927 om til Højskolebladet i anledning af hans store separatudstilling på Charlottenborg. Det var muligvis Hansen Jacobsens anden hustru, Kaja, der bad hende skrive. Kaja havde ved samme lejlighed forgæves opfordret Marie Bregendahl til at skrive om Ejnar Nielsen – læs brevene i afsnittet ”NHJ og litteraturen” under den røde NHJ-fane i den øvre tværmenu her på museets hjemmeside.


Niels Hansen Jacobsens keramiske portræt af Gudrun Lauridsen, inv. VKV 0833.

 
 

 

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)

Kvindeportræt. 1914

Gips. H 37,3 B 43,2 D 24 cm

For neden på bagsiden rester af datering 914

Portrættet er i dårlig stand. Afslag over hendes venstre øje + hendes venstre kind længere nede end mundvigen. Vandskadet i bunden. Afslag på hendes baghoved/i håret. Der mangler et stort stykke på bagsiden for neden og en kraftig revne går op i nakken/halsen.

Inv. VKV 2647. Hentet i NHJs tidligere hjem, ”Hytten” den 19. sept. 2013, hvor portrættet til da havde stået i vinduesnichen i den tilbyggede entré mod øst, der efter planen skal fjernes.

Det er uvist hvem modellen er og hvorfor portrættet for år tilbage har fået sin plads i ”Hytten”, hvor billedhuggeren boede frem til han i 1924 fik sin bolig i den nordlige ende af museet. Portrættet er særligt ved at Hansen Jacobsen midt for har modelleret en række knapper og til siderne folder/flæser. Detaljerigdommen er tydeligere her i gipsen end på Hansen Jacobsens keramiske skulderportrætter, hvor glasuren giver farve og mindre skarphed i detaljen. Der findes dog også andre portrætter, hvor han har gjort en del ud af detaljen – eksempelvis portrættet af Gudrun Lauridsen (VKV 0833), hvor billedhuggeren ganske nøje har gjort rede for bærestykket og modellens pufærmer. 

 
Niels Hansen Jacobsens skildring af ”Springer op og spænder Bælte” – en linje i Grundtvigs sang om Bjarkemålet, inv. VKV 0241.  
 

Karl Schrøder (1870-1943)

DAG OG DÅD. 1906

Uglaseret, begittet brændtler. H 37,5 cm, dia. 20,5 cm

En del mindre afskalninger i de hvide partier

Indridset i bunden KS samt 1906

Inv. VKV 2646. Gave fra en af Ludvig Schrøders efterkommere den 1. august 2013

Krukken er lavet til kunstnerens farbror, Ludvig Schrøder (1836-1908), den legendariske grundlægger af Askov Højskole, i anledning af dennes 70-års fødselsdag. Ordene ”DAG OG DÅD” er hentet fra første vers af N.F.S. Grundtvigs 1817-sang, som han kaldte ”Bjarkemålets Efterklang”, men i dag bærer titlen ”Sol er oppe, skovens toppe”.

At dekorationens motiv er hentet fra den nordiske mytologi var oplagt, da Ludvig Schrøder ofte øste af den, når han talte til højskolens elever. Bjarkemål er sangen om Rolf Krakes og hans mænds nederlag i Lejre, da de ved list blev overmandet af Hjartvar fra Skåne. Denne blev kort efter slået ihjel af Vigge, den eneste af Rolf Krakes mænd, der overlevede. Måske krukkens kampscene mellem en rytter og en drage er en symbolsk skildring af deres opgør – kampen mellem det gode og det onde, der også kendes i kristen form som Skt. Georgs kamp med Dragen.
”Dag og dåd” følges i Grundtvigs sang
af linjen ”er Kæmperim”. De var Schrøders valgsprog og står mejslet på bagsiden af den sten, som Joakim Skovgaard udførte til minde om Charlotte og Ludvig Schrøder til opstilling i Skibelund Krat.

At Karl Schrøder i 1906 har indridset Å, som de fleste forbinder med den moderne retskrivning fra 1940’erne viser, at han var en del af højskolens inderkreds, hvor brug af å var helt almindelig fra slutningen af 1800-tallet. Denne kreds hørte Niels Hansen Jacobsen også til, og Keramiksamlingen på Vejen Kunstmuseum kan man se hans statuette, der illustrerer linjen ”Springer op og spænder Bælte” (VKV 0241), der i samme Grundtvig-sang er linjen før den ovenfor citerede.

 


 

 

Svend Holm Larsen (1926-2004)

Kold aften, tørvemose. Udateret

Olie på lærred. Blændramme: 80 x 99,7 cm, ramme: 85 x 95 cm

Signeret f.n.t.h. Sv.H.L.

På blændrammen udstillingsetiket: Sv. Holm Larsen / 4. Kold aften, tørvemose / Kr. 2700. Med sort tusch er skrevet: 4

Inv. VKV 2645. Gave den 17. juli 2013

Maleriet er kommet til samlingen som gave for at komplettere udvalget af den lokale maler Svend Holm Larsens værker. Han var i årene frem til 1994 leder af Vejen Kunstmuseum og formand for Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn.

 


 

 

Esben Klemann (født 1972)

Keramisk element. 2012

Hvidglaseret stentøjsler. H 10,3 L 23,5 B 10,5 cm

Ikke signeret – har været udstillet i 2013 hos Copenhagen Ceramics, Smallegade, København.

Inv. VKV 2644. Købet af kunstneren juli 2013

Værket er et godt eksempel på Esben Klemanns tilgang til materialer. Det består ganske enkelt af en rektangulær lerklods, hvor han i den ene side med jævne mellemrum har skåret lige dybe ridser. Dernæst har han trukket mellemstykkerne henholdsvis til den ene og den anden side. Grebet er nærmest ingenting og samtidig opstår der en meget præcis, stram arkitektonisk form, der kunne være den stærke bund imellem et par hvælvinger.

Esben Klemann er uddannet billedhugger fra Kunstakademiet i København og har for Vejen Kunstmuseum lavet Egnsbeton-2013, hvor han på samme ved første øjekast meget enkle måde har lavet en række betonskulpturer til opstilling 15 steder i Vejen Kommune – læs meget mere om dem andetsteds på museets hjemmeside.


 

 

Kirsten Weeke (født 1932)

Fisk. 1958

Glaseret stentøjsrelief. 10,8 x 18,2, tykkelse 1 cm

Bagpå stemplet med krebens tegn med cirkel omkring SAXBO / DxxNMARK og indridset KW / 58

Inv. VKV 2643. Gave fra privateje den 8. juni 2013

Fiskerelief er indridset med tallet 58, som enten er et serienummer, men nok snarere dateringen 1958. Det er lavet af Kirsten Weeke, der var niece til SAXBO-værkstedets leder, Nathalie Krebs, og arbejdede hos hende i årene 1956-60.  Krebs kaldte Weeke en udpræget eksperimentator og mindedes: ”Hun forsøgte alt, navnlig med grovere Masser med Begitning, Undermaling og Afskrabning af Glasurer, saa Skærven kom frem.” Relieffet kan siges at være et godt eksempel på hendes nysgerrige materialeafsøgning.

 

Elise Konstantin-Hansen (1858-1946)

To harer i en kålmark. 1903

Olie på lærred med støttelærred. 43 x 73,5 cm. Efter endt konservering okt. 2013 på ny blændramme: 42,5 x 73 cm. Rammemål: 54,2 x 84,7 cm

Signeret f.n.t.h. EKH 03

Sidder i originalramme – mørkbejdset fyrretræ med støbte forgyldte/bronzerede gipselementer langs kanten – en del felter var faldet af, men blev genskabt i konserveringen.

Ved erhvervelsen var lærredet slemt bulet og revnet. Det var for neden for kort til blændrammen. I konserveringen forstærket med nye kanter og indfarvet i bunden.

På rammen er der et fragment af en udstillingsseddel

Inv. VKV 2642. Købt fra privateje maj-juni 2013

Maleriet blev i 2007 vist på den første store, retrospektiv Elise Konstantin-Hansen udstilling, som Vejen Kunstmuseum lavede sammen med EK-H-kenderen Lars Aabo. Den blev siden vist på Skovgaard Museet i Viborg. Ved købet var maleriet i dårlig stand. Lærredet sad ikke fast for neden, hvor det var for kort. Mange stykker af rammens ornamentbånd var faldet ud. Fælleskonserveringen har hen over sommeren-efteråret 2013 renset lærredet, forlænget det i bunden og udbedret rammen, så helheden nu kan opleves som på Elise Konstantin-Hansens tid.

Det jordnære, beskedne motiv har maleren formodentlig fundet i udkanten af Aagaard. Her fornemmer man levende en sensommer/efterårs gråvejsdag med kålmarken, de pløjede marker og de stynede træer i baggrunden. Hun går tæt på det, der tydeligt har haft hendes interesse, de to opmærksomme harer og de skulpturelle kålplanter.

 

 

Niels Hansen Jacobsen (18651-1941)

Barneansigt. Udateret

Beigeglaseret stentøj. 17,7 x 12 x 6,6 cm

Inv. VKV 2641. Købt af en af billedhuggerens efterkommere maj 2013

Maskeportrættet har i sin tid tilhørt billedhuggeren og er som gave eller arv kommet ind i hans niece Henny Bruun-Møllers familie, hvorfra den er kommet til museet. Det er uvist hvilket barn, der har siddet model. Billedhuggeren fik ingen børn hverken i første eller andet ægteskab. Til gengæld holdt han af at modellere andres børn, og fik tilmed besøg af mange børn fra børnehjemmet i Vejen, der bestyredes af en af hans søstre.

 

 


 

 

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)

Maskeportræt af Povl Bruun-Møller. Udateret

Rødbrunt glaseret stentøj. 17,7 x 12 x 6 cm

Inv. VKV 2640. Købt af en af billedhuggerens efterkommere maj 2013

Maskeportrættet har i sin tid tilhørt billedhuggeren og er som gave eller arv kommet ind i hans niece Henny Bruun-Møllers familie, hvorfra den er kommet til museet. Modellen er med sikkerhed niecens ene søn, Povl Bruun-Møller, der blev hortonom og slog sig ned i et Arne Jacobsen-hus på Gotfred Rodes Vej, 2920 Charlottenlund – nabo til arkitekten.

Maskeportrættet er udført i samme form som en portrætbuste, der tilhører museet (inv. VKV 219) og i en lidt anden form uden skulderpartiet tilhører Povl Bruun-Møllers efterkommere. Portrættet udstillede Niels Hansen Jacobsen i 1927 på sin separatudstilling i Kunstforeningen i København.

 


 

 

Ejnar Nielsen (1872-1956)

Katedralen i Sevilla. 1916

Olie på lærred. 64,2 x 51,8 cm. Ramme: 76,8 x 64,7 cm

Signeret f.n.t.h. 19 sammenslynget E på N-bue 16

Betegnet bag på blændrammen med blyant: Kruse. Etiket: Katedralen / i Cevilla / Spanien 1916

Lærredet hænger løst, enkelte buler, ridser og små huller i det groftvævede lærred

Inv. VKV 2639. Gave til minde om Ida Roth Malling

Maleriet er skænket til museet af Ida Roth Mallings børn til minde om moderen. Det er købt i kunsthandlen. Det kommer til Vejen for at komplettere museets Ejnar Nielsen-samling, der er opstået i forlængelse af det nære venskab mellem billedhugger Niels Hansen Jacobsen og maleren Ejnar Nielsen. I 1931 på sin 70-års dag fik billedhuggeren Ejnar Nielsens 1902-portræt af Marie Thaarup. Det monumentale kvindeportræt hænger nu i Malerisalen, hvor modellen, malernes første hustru, kigger ned til de møbler som hun og Ejnar Nielsen i 1902 vendte hjem til som nygifte. Møblementet er tegnet af P.V. Jensen-Klint med broderede sædebetræk efter forlæg af Ejnar Nielsen.

Katedralen i Seville – Ejnar Nielsen har bagpå skrevet Cevilla – har han malet mens han i 1915-16 var på rejse i Spanien. Fra denne rejse kendes bl.a. ”Lille Gitane”, der tilhører Fyns Kunstmuseum i Odense. I 1916 holdt Ejnar Nielsen en udstilling hos Winkel & Magnussens Kunsthandel med malerier og studier fra spaniensrejsen. Her har han muligvis også vist dette maleri fra katedralen i Sevilla.

 

 

Gudrun Lorenzen (1904-1968)

Kvinde med fugle. Udateret

Olie på lærred. Blændramme: 130,3 x 90 cm. Spinkel listeindramnig. Lærredet er ridset og med afskalninger – trænger til stærkere blændramme, rens og retouche.

På blændrammen f.o.t.v. hvid mærkat: 145 – måske katalognummer på udstilling

Ikke signeret, men bag på lærredet med sprittusch(?): Malet af GudrunLorenzen

Inv. VKV 2638. Gave fra privateje

Maleriet er kommet til Vejen Kunstmuseum som gave fra en privatperson, der havde fået det forærende til overmaling! Kvaliteten var iøjefaldende og ejeren forsøgte at få billedet formidlet videre til museumseje. Da det af Weilbachs Kunstnerleksikon fremgår, at Gudrun Lorenzen er repræsenteret i samlingen som assistent på fremstilling af det ene af Ejnar Nielsens prøvefelter til Stærekassmosaikkerne, der er indmuret på museets Øster Allé-facade, rettede ejeren henvendelse til museet. Efter at have set maleriet, var der ingen tvivl om, at det skulle indlemmes i samlingen. For det første er det fuldt på højde med, om muligt bedre end, de få andre værker, som kunstneren er repræsenteret med i Museum Danmarks samling. For det andet afspejler maleriet hendes kontakt til Ejnar Nielsen eleven Elof Risebye, som hun arbejde side om side med i lægningen af mosaikkerne, og som Vejen Kunstmuseum i 2009 satte fokus på i den store udstilling Risebye+Kiærskou. Gudrun Lorenzens lette men monumentale kvindeportræt ligger smukt i forlængelse af Vejen Kunstmuseums samling af værker af Ejnar Nielsen og Elof Risebye.  

 
 

 

Cilius Andersen (1865-1913)

Portræt af faderen. 1896

Olie på lærred. Blændramme: 114 x 80,8 cm. Ramme: 141 x 106,5 cm

Signeret f.n.t.h. Cilus Andersen / 1896

På blændrammen er der mærke fra Otto Lemmings forgylder og kunsthandel, Østerbrogade 27, Kjøbenhavn Ø. På rammen står med blyant: 30 x 43(6?). Med blyant: N. 22.

Inv. VKV 2637. Gave fra en af kunstnerens efterkommere

Cilius Andersen kom fra Fyn og hørte til i kredsen omkring H.A. Brendekilde. Han blev malersvend i Odense, kom på Kunstakademiet i 1884 og tog afgang i 1889. I 1891 var Paris mål for hans første udenlandsrejse. To år senere var han på rejse rundt i Frankrig og Holland og i 1895 kom turen til Italien – formodentlig et rejsemål, som han havde hørt en del om i tiden 1885-86, da han gik på Zahrtmanns Skole.

Cilius Andersen kendes primært som grafiker. En del af hans folkelivsskildringer er hentet i Italien. Hans største maleri ”En Begravelse” fra 1902 (202 x 301 cm) tilhører Vejen Kunstmuseum, men har i en menneskealder været oprullet på fjernmagasin. Dertil rummer samlingen et enkelt af hans grafiske blade, ”Olding ved Samlermappen” fra 1909. Få kilometer fra museet er han også repræsenteret i Anders Madsens grafiksamling på Askov Højskole.

Maleriet er et portræt af faderen, en odenseansk murermester, der ses i høj hat med stok. Tidens tand har været hård ved maleriet, der er svært eftermørknet og i relativ ringe stand. Det er dog en vigtig del af dokumentationen om kunstneren. Familien har overdraget maleriet for at sikre det for eftertiden som en del af Museum Danmark. Når det på sigt bliver relevant med en Cilius Andersen udstilling, kan maleriet til den tid undergå konservering. Her og nu er det sikret stabil opbevaring. 


 

Christine Swane (1876-1960)

Flise. Udateret

Begittet og glaseret lertøj. H 1,2 x 6,7 x 6,9 cm

Indridset f.n.t.h. CSw

Det nederste højre hjørne er grovt pålimet

Inv. VKV 2636. Købt fra privateje, 15. marts 2013

Den lille flise er udateret og mindre end de fleste af Christine Swanes fliser. Dekorationen er også tættere end eksempelvis på hendes lyse fliser med et enkelt kaktusmotiv. Mon dens ornamentik har spillet sammen med mønsteret på andre fliser?

Som billedhugger Niels Hansen Jacobsen i 1890’erne blev optaget af stentøjet, er der mange andre kunstnerkeramikere, der som ufaglærte har arbejdet sig ind på keramikkens muligheder. En af dem er maleren Christine Swane, en søster til maleren Johannes Larsen. I 1926 fik hun brændt skåle og krukker hos pottemager Vinberg i Bregnerød – tæt ved Birkerød, hvor hun var bosat. Samme år søgte hun ind på Kunstindustrimuseets håndværkerskole for at få lidt bedre tekniske færdigheder.

I en artikel fra 1934 fortæller Poul Uttenreiter: ”Allerede i Sommeren samme Aar (1926) byggede hun sin egen Ovn i Birkerød efter at have kigget lidt paa Pottemagerværkstederne der i Omegnen. Hun murede den egenhændigt af ildfaste Sten og Ler, en Ovn af beskedent Format, en Meter høj, en Meter dyb, ¾ Meter bred og kun i Stand til at tage ca. 1000 Graders Varme, men velegnet for hendes polycrome Teknik, saaledes som den efterhaanden udformedes. Det grønne med det sorte, det gule og det blaa kunde under den tynde Tin- eller Blyglasur bevare hele den intime, klangfulde Skønhed, hele den Lethed og Charme, der vel næppe kan opnaas i en Muffelovn. (...) Det ejendommelige ved disse Lervarer hænger nøje sammen med hele deres primitive Art, og de har noget af det samme artistiske gedigne ved sig, som Arbejder af Thorvald Bindesbøll og Carl Petersen. Formen er altid af den største Simpelhed, Farverne klare og holdt ude fra hinanden ved det indridsede Mønster, og Figurmotiverne, hvor saadanne findes, stærkt stiliserede, ofte rent kubistiske.”

I Vejen Kunstmuseums samling har Christine Swane i årevis været repræsenteret på to måder – direkte gennem sit maleri ”Havedør”, der kom til samlingen som nymalet i 1948 som gave fra Ny Carlsbergfondet, samt mere indirekte som siddende model i forgrunden af Sigurd Swanes billede ”De fire Malerinder” fra 1912. Det år viste tre af de fire kvinder – Olga Meisner-Jensen (1877-1949), Cathrine Svendsen og Christine Swane sammen med to andre fynbo malere, Alhed Larsen (1872-1927) og Anna Syberg (1870-1914) – deres værker i Den fries Udstillingsbygning i København.

Det store gruppeportræt blev til et par år efter at Christine Larsen den 19. november 1910 giftede sig med kollegaen Sigurd Swane (1879-1973). Det blev et forholdsvis kortlivet ægteskab, hvori det var vanskeligt at finde plads til udfoldelse af to kunstnerkarrierer. Efter turbulente år opløstes det officielt i 1920.

I oktober 2011 indledtes Vejen Kunstmuseums lille samling af Christine Swane-keramik med en gave fra Per-Olof Johansson. Under et besøg på museet var han blevet optaget af  Karl Schrøder-keramikken og dens tilknytning til Allerød. Samtidig bemærkede han, at Christine Swane ikke var repræsenteret i Keramiksamlingen, hvorefter gaven blev tilbudt – et meget flot udgangspunkt for at få dokumenteret denne side af den talentfulde kunstners virke. Gaven var en lille skål, der har tilhørt et par af kunstnerens venner, skuespilleren Gull-Mai Norin og instruktøren Søren Melson, der boede i udkanten af Birkerød. Christine Swane malede i 1943 et portræt af Gull-Mai Norin, der som ung søgte malervejen og en tid var elev hos Peter Rostrup Bøyesen. Da Søren Melson skulle flytte i 1980 kom skålen til en marskandiser, hvor den fangede giverens blik.

Samlingen voksede igen i januar 2012 med en krukke dekoreret med to krydsende blå fisk. Den er signeret CS blødt svungent, som Christine Swane til tider også signerede sine malerier. Den har måske oprindelig været en lågkrukke. Den har tilhørt keramiksamler Poul Erik Madsen. Juni 2012 forærede hans to døtre museet en skål, der har tilhørt deres mor, hvis oldemor var søster til Johannes Larsens hustru, maleren Alhed Larsen.

EFTERLYSNING. Vejen Kunstmuseum er interesseret i Christine Swanes keramiske virke og ønsker på sigt sammen med andre kollegainstitutioner at kunne præsentere denne side af hendes virke i en større udstilling. Museet tager gerne imod oplysninger om denne side af hendes virke.
 


Skovgaard, P.C. (1817-75) og Fink, Agnes (1877-1955)

Svanepude. 1930’ernes midte

Uld- og bomuldsgarn på lærred, bagbeklædning velour. H 380, B 384 mm

Inv. VKV 2635. Gave fra efterkommer til Karl Kristian Konstantin-Hansen

Mønstret til puden forhandledes af Agnes Fink i Kolding. Svanen er indsat efter forlæg af P.C. Skovgaard, der havde taget motivet med hjem fra Pompeji. Indramningen omkring svanen afviger fra det kendte lyskopierede mønster, som Agnes Fink forhandlede.

Karl Kristian Konstantin-Hansen (KKK-H, 1860-1934) var med sin familie bosat i Kolding. Blandt deres bekendte var Agnes Fink. De tilhørte alle byens grundtvigske kredse. Hans mor, Georgia Skovgaard, regnes for det danske kunstbroderis moder. Sønnen talte varmt for den danske tradition for kunstnertegnede broderier, blandt andet i en polemik i Højskolebladet. Broderiets ”indramning” viser, at man i den kreds har haft mod og lyst til at skabe sine egne variationer af det foreliggende mønster. KKK-Hs søster, den i Aagaard bosatte kunstner Elise Konstantin-Hansen (EK), udgav i 1934 sammen med Agnes Fink et par hæfter med broderimønstre, og inddrog sin barndomsveninde Susette Holten (Georgia Skovgaards datter) i arbejdet. Det er muligt, at Susette Holten har komponeret mønsteret med afsæt i faderens forlæg.

Puden og Agnes Finks virke ligger i forlængelse af den virksomhed, som KKK-Hs og EK-Hs søster, Kristiane Konstantin-Hansen skabte sammen med Johanne Bindesbøll (Thorvald Bindesbølls søster) og Anna Sarauw Kunstbroderiforretningen Konstantin-Hansen, Bindesbøll & Sarauw i daglig tale kaldet Boden i København – en virksomhed, hvis kunstneriske aspekt Vejen Kunstmuseum og Skovgaard Museet i Viborg på sigt arbejder frem mod at dokumentere.

Læs mere om Agnes Finks virke i bogen ”Susette Cathrine Holten født Skovgaard – den glemte søster”, som Vejen Kunstmuseum og Skovgaard Museet udgav i 2013.

 
 

 

Wanscher, Vilhelm (1875-1961)

Udenfor Siena. 1924

Tusch med lavering på bøttepapir. H 196, B 270 mm

Betegnet med blyant f.n.t.v: Til min gamle Ven Maleren Axel Hou / fra Deres hengivne Vilhelm Wanscher. F.n.t.h: udenfor Siena / 1924

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634z. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver
 

Tæt på Marmorbroen med sne – set mod Christiansborg. Udateret

Udateret fotoaftryk på papir. H 399, B 295 mm

Kvaliteten ligner et specialaftryk frem for en standardvare. Axel Hou og familien fotograferede flittigt både hjemme og på rejse

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634y. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 


Frederiksholmskanal mod Bryghuset med Marmorbroen. Udateret

Udateret fotoaftryk på papir. H 298, B 399 mm

Kvaliteten ligner et specialaftryk frem for en standardvare. Axel Hou og familien fotograferede flittigt både hjemme og på rejse

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634x. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

  

 

Marmorbroen og en del af Christiansborg-anlægget. Udateret

Udateret fotoaftryk på papir. H 294, B 396 mm

Kvaliteten ligner et specialaftryk frem for en standardvare. Axel Hou og familien fotograferede flittigt både hjemme og på rejse

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634w. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 


 

Petri Kirkes spir. København. Udateret

Udateret fotoaftryk på papir. H 399, B 296 mm

Blyantsindstregninger synes at anvise mulige beskæringer

Kvaliteten ligner et specialaftryk frem for en standardvare. Axel Hou og familien fotograferede flittigt både hjemme og på rejse

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634v. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 Efter Wilhelm Marstrand (1810-73)

Christian den fjerde på ”Trefoldigheden” i slaget på Colbergerheide

Reproduktion på papir: H 234, B 365 mm. Monteret på ark: H 379, B 477 mm

Trykt 1929 til Foreningen for National Kunst, som Axel Hou var medlem af

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634u. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a
 

 

Efter Joakim Skovgaard (1856-1933)

Joakim Skovgaard & Holger Begtrup: Bibelske Billeder. 1926

Bogtryk på papir. H 255, B 193 mm

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Bestillingstryksag fra P. Haase & Søns Forlag, trykt hos H. Thiele

Inv. VKV 2634t. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 
 

 

Efter Joakim Skovgaard (1856-1933)

Joakim Skovgaard & Holger Begtrup: Bibelske Billeder. 1926

Reklameomtale, bogtryk på papir. H 210, B 140 mm

Engel på forsiden, bagpå: tekst og reproduktion efter radering

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634s. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a 

 

Johannes Larsen (1867-1961)

Strandparti. 1923

Farvelitografi på papir. H 368, B 423 mm

Betegnet i motivet f.n.t.v. JL / 2 – 23

Betegnet under motivet: ”Strandparti”. Originallitografi af Johannes Larsen. F.n.t.h: Bilag I. Til Skønvirke 1922. f.n.t.h: Trykt hos Chr. Cato

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634r. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

 

Nicolai Hammer (1887-1970)

Alfred Andersen Haandskomager. 1931

Radering på gulnet papri. Papir: H 384, B 488 mm. Tryk: H 175, B 210 mm

Betegnet i trykket f.n.m.f. NICOLAI HAMMER 1931

Indridset over døren: Alfred Andersen / Haandskomager

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Findes også på Ribe Kunstmuseum, inv. RKM 0352

Inv. VKV 2634q. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

G.V. Blom (1853-1942)

Motivet fra Hou, Nordpynten af Langeland. Udateret

Radering på papir. Papir: H 322, B 403 mm. Tryk: H 228, B 251 mm

Med blyant i nederste hjørne t.v: V. Blom. Motivet fra Hou, Nordpynten af Langeland

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634p. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 
 

 

Jacob Meyer (1895-1971)

Forfalden gård. 1946

Radering på papir. Papir: H 157, 198 mm. Tryk: H 100, B 133 mm

Ved trykkets underkant med blyant t.v. 1946, t.h. Jacob Meyer

Med blæk på bagsiden: Julen 1946 / Kære Hr. Axel Hou! / Vi er tre her, som ønsker / Dem og deres Familie en rigtig / glædelig Jul og godt Nytaar / Deres hegivne / Birthe Ruth og  / Jacob Meyer

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634o. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a 


 

 

Søren Lund (1852-1933)

Hest med føl. 1916

Radering på papir. Papir: H 14,9, B 216 mm. Tryk: H 86, B 140 mm

Indridset i pladen f.n.t.h. for midten: Søren Lund 1916

Signeret med blyant f.n.t.h. under tryk: Søren Lund

Med blæk bagpå: Julen 1916 / Kære Venner / De bedste Ønsker til Familien Hou / Glædelig Jul godt Nytår / Tak for det gamle Aar / Søren Lund

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634n. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

  

 

Hans Nikolaj Hansen (1853-19)

J. WERNERs EXLIBRIS. 1906

Radering på papir. Papir: H 215, B 134 mm. Tryk: H 156, B 82 mm

Betegnet i trykket på sokkel: J. WERNERs / EXLIBRIS. Under blokken: 1906. HNH. Hjejlefamiliens våben. Med blyant: Fru Axel Hou

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Formodentlig en gave fra Hans Nik. Hansen til Miska Hou

Inv. VKV 2634m. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Det gl. landsbybageri i Kirke Stillinge. Udateret (1947?)

Radering på papir. Papir H 13, B 199 mm. Tryk: H 70, B 100 mm

Signeret i trykket f.n.t.h. RudP. Betegnet f.n.t.v. med blyant: Det gl. landsbybageri i Kirke Stillinge. (Efter tegning 1891). F.n.t.h: Til min gl. ven og lærer i / Raderteknikken. D. 13_VII.47 / med hjertelige hilsner. Rud-P.

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634l. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 
 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Barn med udstrakt arm. 1942

Blyant på papir. H 299, B 208 mm

Betegnet f.n.t.v. 21-V-42 / Rud-P.

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634k. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Studie til Pigen med Salvekrukken. 1932

Blyant på kraftigt papir. H 276, B 193 mm

Betegnet f.o.t.h. Studie til Pigen med / Salvekrukken / (Eucausto/Encausto/Eucaristo?). F.n.t.h: 19 – V 32 / Rud-P.

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634j. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Croquis. 1932

Rødkridt på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 354, B 287 mm

Betegnet f.n.t.v. med blyant: Croquis. Dateret med rødkridt f.n.t.h. 18- III 32. Derunder signeret med blyant f.n.t.h. Rud P.

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634i. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Croquis. 1932

Blyant på papir. H 325, B 204 mm

Betegnet f.o.t.h. Croquis. F.n.t.h. 5 – II 32

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634h. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Croquisskolen. 1917

Blyant på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 354, B 292 mm

Signeret f.n.tv. RudP. Derunder betegnet: Croquisskolen. F.n.t.h. 27 – II 17

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634g. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a 

 

Formodentlig Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Knælende mand. 1916

Blyant på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 342, B 269 mm

Betegnet f.n.t.v. 17 – 12 – 16. Ikke signeret

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634f. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 


 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Siddende kvindefigur. 1913

Blyant på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 352, B 288 mm

Signeret f.n.t.hv. Rud P (?). Derunder med blæk: Til ”Marie og Martha”. F.n.t.h. I – II 13.

Samme motiv som inv. VKV 2634d

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634e. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a


 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Siddende kvindefigur. 1913

Blyant på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 353, B 289 mm

Signeret f.n.t.h. 31 – Jan 13 / Rud P

Samme motiv som inv. VKV 2634e

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634d. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Kvinde med udstrakte arme. 1909

Blyant på brunt, syreholdigt skitsepapir. H 351, B 283 mm

Signeret f.n.t.h. Rud – P / 1909

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634c. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 
 

 

Rudolph Rud-Petersen (1871-1961)

Udkast til alterbillede(?). Udateret

Blyant på papir. H 13, B 143 mm

Signeret f.n.t.h. Rud – P

Verso: Udregninger og mål på siddende person

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634b. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver, se inv. VKV 2634a

 

 

Anna Magdahl Nielsen (1869-1934)

Putto. Udateret

Blyant og vandfarve på papir. H 252, B 280 mm

Betegnet f.n.t.h. POMPEI 13. MARTS I / Anna Magdahl Nielsen 

Værket er udført af Axel Hous søster, der var gift med arkitekten Johannes Magdahl Nielsen. Spor af tegnestifter i de øverste hjørner

Del af Axel Hous private samling – øjensynlig vilkårligt bevaret udvalg

Inv. VKV 2634a. Gave dec. 2011 fra Charles Hou, Vancouver

Inv. VKV 2634a-2634z er en samling tegninger og fotografier, der er kommet til Vejen Kunstmuseum som gave fra kunstneren Axel Hous barnebarn. Samlingen har tilhørt Axel Hou. Desværre er et beslægtet udvalg af Niels Hansen Jacobsens samling ikke bevaret. Både udvalget af Axel Hous og maleren Anna E. Munchs samling af fotos, tryk og tegninger kan være med til at beskrive, hvordan kunstnere samlede ind og gennem venskaber forærede værker til hinanden.

Fotografierne har formodentlig været materiale, som Axel Hou har støttet sig til i arbejdet med sine malerier


 

 

Henrik Jespersen (1853-1936)

Bjerglandskab. Udateret

Pastel på kraftigt brunt papir – bølget af fugt, sprødt og skrøbeligt. På bagsiden utydeligt stemplet f.o.t.h. I hjørnerne tydelige spor af tegnestifter. I højre side mangler hjørne f.o. og f.n. H 261 B 362 mm

Signeret f.n. t.h. HJ

Inv. VKV 2633. Gave den 20.2.2013 fra Mads Oxenvad Aagaard Andersen

Giveren Mads Andersens bedstefar, klarinettisten Aage Oxenvad (1884-1944) var søn af billedhugger Niels Hansen Jacobsens ældste søster. Aage Oxenvad siges som ung at have boet til leje hos Henrik Jespersen, der som Oxenvad havde rødder i den del af Jylland, hvor også Niels Hansen Jacobsen hørte hjemme. Henrik Jespersen rejste som ung til Norge med Hansen Jacobsens ven, maleren Axel Hou. Kan det tænkes, at de alle tre har været bekendte og at Niels Hansen Jacobsen har været kontaktleddet til venskabet mellem Oxenvad og Jepsersen?


 

 

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)

Blåglaseret løgformet krukke. Udateret

Stentøj. H 10, dia. 10 cm

I bunden utydeligt indridset NHJ

Inv. VKV 2632. Gave den 20.2.2013 fra Mads Oxenvad Aagaard Andersen

Den løgformede krukke er et fint eksempel på Niels Hansen Jacobsens arbejde med glasur og stoflighed. Formen er dog helt usædvanlig. Dette er den første kendte løgform i hans produktion. Giveren er slægtning til billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Krukken er gået i arv fra klarinetisten Aage Oxenvad til dennes datter og videre til hendes søn Mads Andersen – se inv. VKV 2633