Udstilling på Vejen Kunstmuseum

Hansen Jacobsens levetid
Allerede mens Hansen Jacobsen levede og boede på museet begyndte man at opbygge en kunstsamling. Primært anskaffede man værker af kunstnere fra Hansen Jacobsens vennekreds. Du kan se fotografier af nogle af disse kunstnere i Hansen Jacobsens fotoalbum. Museet har derfor aldrig fremstået som et enkeltmandsmuseum, selv om det oprindelig blev bygget til Hansen Jacobsens skulpturer. Skulpturerne var udstillet i Skulptursalen, og Hansen Jacobsens atelier på museet (den sal vi i dag kalder Malerisalen) blev hurtigt omdannet til udstillingsrum. Som atelier var rummet helt overflødigt efter 1938, hvor Hansen Jacobsens atelier fra Skibelund Krat blev revet ned og genopført som del af museumsbygningen. På gamle fotografier fra Hansen Jacobsens tid kan man fornemme hvordan udstillingsrummene har set ud. Se i Hansen Jacobsen fotoalbum.

Efter Hansen Jacobsens død
I en lang periode efter Hansen Jacobsens død arbejdede museumsbestyrelsen primært på at gøre museet mere tidssvarende. Det betød blandt andet at man kraftigt omorganiserede udstillingen af den faste samling. De af Hansen Jacobsens skulpturer, som man bedømte til at være af mindre kunstnerisk værdi blev savet i stykker og opmagasineret i museets kælder i 1966, og man lavede en helt ny opstilling i Skulptursalen. En tid var der også opstillet skillevægge i salen, så man fik mere ophængningsplads.

Til den faste samling anskaffede man primært samtidskunst, og ambitionerne på dette område var store. Man drømte om at skabe en stor moderne samling, der skulle belyse, hvordan den symbolistiske kunst fra Hansen Jacobsens tid trak spor i samtidskunsten. De særudstillinger, som blev afholdt på museet i denne periode viste da også primært moderne kunst og kunsthåndværk. Det er måske ikke mærkeligt, at man havde disse ambitioner i et museum, der var bygget for en levende og arbejdende kunstner.

Daværende museumsleder Svend Holm Larsen under arbejdet på udstillingen "Koloristerne" i 1981.

Museets udstillingspolitik i dag
I 1994 fik museet for første gang en kunsthistorisk uddannet leder, og det har betydet et skift i museets udstillingspolitik. I dag arbejdes der på at fremhæve Vejen Kunstmuseums præg af periodemuseum, og man anskaffer primært kunst fra tiden omkring 1900 og særligt værker skabt af Hansen Jacobsen og kunstnere i hans bekendtskabskreds. Der arbejdes også på at gendanne museets oprindelige udseende. I 1995 blev Hansen Jacobsens opmagasinerede skulpturer hentet frem fra museets kælder og kan nu atter ses i Skulptursalen.

Særudstillingerne koncentrerer sig om to hovedområder. For det første at belyse Niels Hansen Jacobsens samtid og for det andet at udforske hans arbejdsfelter skulptur og glaseret keramik både i kunsthistorisk perspektiv og i forhold til nutidskunsten. Anna E. Munch (udstilling 1997) og Henriette Hahn Brinckmann (udstillingen 2000) er eksempler på kunstnere, hvis værk er blevet genopdaget og hvis værker har udvidet vores forståelse for periodens kunst.

Du kan se tidligere udstillinger på museet her.

 


 


 

Fra udstillingen "De Frie Billedhuggere", hvor museumsinspektør Teresa Nielsen søgte at genskabe et udstillingsmiljø fra Hansen Jacobsens samtid.